Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Wed, 14 Aug 2019 05:34:23 +0000
changeset 2464 17d2ccde26e34f2e53e84c201d50b952db2eb55a
parent 2463 1e993b787f73c035dcb6777db5f98bd9a0b80cca
child 2465 0d29a70f6e276b9090cd54e0e855c705b2959d23
push id1342
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 05:34:27 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/installer/custom.properties
dom/chrome/netError.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -62,16 +62,20 @@ permissions-invalid-uri-title = Ugyldig 
 permissions-invalid-uri-label = Skriv inn eit gyldig tenarnamn
 
 ## Exceptions - Tracking Protection
 
 permissions-exceptions-content-blocking-window =
   .title = Unntak - innhaldsblokkering
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-content-blocking-desc = Du har slått av innhaldsblokkering på desse nettsidene.
+permissions-exceptions-etp-window =
+  .title = Unntak for utvida sporingsvern
+  .style = { permissions-window.style }
+permissions-exceptions-etp-desc = Du har slått av vern på desse nettsidene.
 
 ## Exceptions - Cookies
 
 permissions-exceptions-cookie-window =
   .title = Unntak - Infokapslar og nettstaddata
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-cookie-desc = Du kan spesifisere kva for nettstadar som alltid eller aldri får bruke infokapslar og nettstaddata. Skriv inn den eksakte adressa til nettstaden du vil administrere, og klikk deretter Blokker, Tillat for økt, eller Tillat.
 
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -708,16 +708,17 @@ addressbar-locbar-bookmarks-option =
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Opne faner
   .accesskey = O
 addressbar-suggestions-settings = Endre innstillingar for søkjeforslag
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-header = Innhaldsblokkering
+content-blocking-enhanced-tracking-protection = Utvida sporingsvern
 content-blocking-section-description = Ta vare på personvernet ditt når du surfar. Blokker usynleg innhald som sporar sidene du besøkjer og profilerer deg. Blokkering av noko av dette innhaldet kan gjere sider raskare å laste.
 content-blocking-learn-more = Les meir
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 content-blocking-setting-standard =
   .label = Standard
   .accesskey = S
 content-blocking-setting-strict =
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -801,16 +801,17 @@ you can use these alternative items. Oth
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
 <!ENTITY identity.securityView.label "Nettstadsikkerheit">
 
 <!ENTITY identity.connection "Tilkopling">
 <!ENTITY identity.connectionSecure "Trygt samband">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label2)
   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
+<!ENTITY identity.securityView.label2 "Tilkoplingssikkerheit">
 
 <!ENTITY identity.connectionSecure2 "Tilkoplinga er sikker">
 <!ENTITY identity.connectionNotSecure "Tilkoplinga er ikkje sikker">
 <!ENTITY identity.connectionNotSecureSecurityView "Du er ikkje sikkert kopla til denne nettstaden.">
 <!ENTITY identity.connectionFile "Denne sida er lagra på datamaskina di.">
 <!ENTITY identity.connectionVerified2 "Sikker tilkopling til nettstaden, eigd av:">
 <!ENTITY identity.connectionVerified3 "Du er sikkert kopla til denne nettstaden.">
 <!ENTITY identity.connectionInternal "Dette er ei sikker &brandShortName;-side.">
@@ -856,18 +857,21 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (identity.permissions2): "set" as in "configured for this website" -->
 <!ENTITY identity.permissionsEmpty "Du har ikkje gjeve denne nettstaden spesielle løyve.">
 <!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Du må kanskje laste sida på nytt for at endringane skal gjelde.">
 <!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "Opne innstillingar for løyve">
 <!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Opne innstillingar for innhaldsblokkering">
 
 
+<!ENTITY protections.etpON.header "Utvida sporingsvern er slått PÅ for denne nettstaden">
+<!ENTITY protections.etpOFF.header "Utvida sporingsvern er slått AV for denne nettstaden">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   protections.etpMoreInfo.label: The text a screen reader speaks when focused on the info button. -->
+<!ENTITY protections.etpMoreInfo.label "Meir informasjon om utvida sporingsvern">
 <!ENTITY protections.settings.label "Innstillingar for vern">
 <!ENTITY protections.report.label "Vis full rapport">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
   protections.siteNotWorking.label: The link to be clicked to open the sub-panel view
   protections.siteNotWorkingView.title: The heading/title of the sub-panel view -->
 <!ENTITY protections.siteNotWorking.label "Fungerer ikkje nettstaden?">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.title "Fungerer ikkje nettstaden?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
@@ -880,16 +884,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.issueList.payments "Betalingar">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.issueList.comments "Kommentarar">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.issueList.videos "Videoar">
 <!ENTITY protections.siteNotWorkingView.sendReport.label "Send inn ein rapport">
 
 <!ENTITY protections.blocking.label "Blokkerer">
 <!ENTITY protections.notBlocking.label "Blokkerer ikkje">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.label "Kvifor?">
+<!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.label "Sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar">
+<!ENTITY protections.trackingContent.label "Sporingsinnhald">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.label "Fingerprinters">
 <!ENTITY protections.cryptominers.label "Kryptominarar">
 
 
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Nettlesarfaner">
 
@@ -922,16 +928,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contentBlocking.title "Innhaldsblokkering">
 <!ENTITY contentBlocking.detected "Innhald som kan blokkerast oppdaga på denne sida.">
 <!ENTITY contentBlocking.notDetected "Inkje innhald som kan blokkerast funne på denne sida.">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "Sporfølgjarar">
 
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Handter innhaldsblokkering">
 
+<!ENTITY contentBlocking.trackingProtection4.label "Sporingsinnhald">
 
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "H">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "Sporfølgjarar">
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "For å blokkere alle sporfølgjarar, set innhaldsblokkering til «Streng».">
 
 <!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Infokapslar">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -657,16 +657,17 @@ trackingProtection.icon.activeTooltip=Sporingsforsøk blokkerte
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Sporingsinnhald oppdaga
 
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Lat att
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=L
 
+trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Utvida sporingsvern er slått AV for denne nettstaden.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Vern for %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -4,20 +4,17 @@
 
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Problem med lasting av sida">
 <!ENTITY retry.label "Prøv på nytt">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Gå tilbake">
 <!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Gå tilbake (Tilrådd)">
-<!ENTITY advanced.label "Avansert">
-<!ENTITY continue2.label "Meir…">
 <!ENTITY advanced2.label "Avansert…">
-<!ENTITY moreInformation.label "Meir informasjon">
 <!ENTITY viewCertificate.label "Vis sertifikat">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Klarte ikkje å kople til">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Tilgang til denne adressa er avgrensa">
@@ -89,23 +86,21 @@
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Dette problemet kan av og til kome av at infokapslar har vorte slått av eller ved å ikkje godta infokapslar.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Uventa svar frå tenar">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Kontroller at systemet ditt har Personal Security Manager installert.</li> <li>Dette problemet kan kome av eit uvanleg oppsett på tenaren.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Trygt samband feila">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Sida du prøver å opne kan ikkje visast fordi det ikkje kan stadfestast at overførte data er autentiske.</li> <li>Kontakt nettstadeigarane og informer om problemet.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY certerror.longpagetitle1 "Tilkoplinga di er ikkje trygg">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Åtvaring: Potensiell sikkerheitsrisiko forut">
 <!ENTITY certerror.sts.longpagetitle "Kopla ikkje til: Potensielt tryggingsproblem">
-<!-- Localization note (certerror.introPara, certerror.introPara2) - The text content of the span tag
+<!-- Localization note (certerror.introPara2) - The text content of the span tag
 will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara "Eigaren av <span class='hostname'/> har konfigurert nettstaden sin feil. For å verne informasjonen din frå å bli stolen, har &brandShortName; ikkje kopla seg til denne nettstaden.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; oppdaga ein potensiell sikkerheitstrussel og fortsette ikkje til <span class='hostname'/>. Viss du besøkjer denne nettstaden, kan angriparane prøve å stele informasjon som passord, e-post eller kredittkortdetaljar.">
 <!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; oppdaga ein potensiell sikkerheitstrussel og held ikkje fram til <span class='hostname'/> fordi denne nettstaden krev ei sikker tilkopling.">
 
 <!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; oppdaga eit problem og held ikkje fram til <span class='hostname'/>. Nettstaden er anten feilkonfigurert eller klokka på datamaskina er stilt inn på feil tid.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Sannsynlegvis har sertifikatet til nettsida gått ut, noko som hindrar &brandShortName; frå å kople til sikkert. Viss du besøkjer dene nettsida, kan angriparar prøve å stele informasjon som passord, e-post eller kredittkortdetaljar.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Sannsynlegvis har sertifikatet til nettsida gått ut, noko som hindrar &brandShortName; frå å opprette eit sikkert samband.">
 
 <!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Kva kan du gjere med det?">
@@ -127,45 +122,35 @@ was trying to connect. -->
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Nettstaden kan vere mellombels utilgjengeleg eller oppteken. Prøv på nytt om ei lita stund.</li> <li>Dersom ingen sider vert lasta, kontroller at nettverkstilkoplinga til datamaskina er i orden.</li> <li>Dersom datamaskina er verna av ein brannmur eller mellomtenar, kontroller at &brandShortName; har løyve til å bruke nettet.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Blokkert av tryggingspraksis for innhald">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; hindra nettsida frå å laste inn på denne måten fordi nettsida har ein tryggingspraksis som forbyr det.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Øydelagt innhald">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Sida du prøver å vise kan ikkje opnast fordi ein feil i dataoverføringa vart oppdaga.</p><ul><li>Kontakt eigarane av nettstaden og informer dei om dette problemet.</li></ul>">
 
-
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Legg til eit unntak…">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Godta risikoen og fortset">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Rapporter feil som dette for å hjelpe Mozilla med å identifisere og blokkere skadelege nettstadar">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Les meir…">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Ekstern-XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt nettstadseigarane og informer dei om dette problemet.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY sslv3Used.title "Klarte ikkje å kople til trygt">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Avansert info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
-            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
-   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName; kopla seg ikkje til <span id='wrongSystemTime_URL'/> fordi datamaskinklokka ser ut til å visa feil tid og dette hindrar ei trygg tilkopling.</p> <p>Datamaskina di er innstilt på <span id='wrongSystemTime_systemDate'/>, når ho burde vere <span id='wrongSystemTime_actualDate'/>. For å rette opp dette problemet, endre dato- og tidsinnstillingar slik at rett tid vert vist.</p>">
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p>&brandShortName; kopla ikkje til <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> fordi datamaskinklokka di ser ut til å vise feil tid, og dette hindrar ei trygg tilkopling</p> <p>Datamaskina di er innstillt på <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/>. For å rette opp feilen, endrar du dato- og tidsinnstillingar slik at rett tid vert vist.</p>">
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle1 "Usikker tilkopling">
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Åtvaring: Potensiell sikkerheitsrisiko forut">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Kopla ikkje til: Potensielt tryggingsproblem">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Denne nettstaden brukar HTTP Strict Transport Security (HSTS) for å spesifisere at &brandShortName; berre skal kople til trygt. Derfor kan ein ikkje leggje til eit unntak for dette sertifikatet.">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> har ein sikkerhetspolicy kalt HTTP Strict Transport Security (HSTS), som betyr at &brandShortName; berre kan kople til den sikkert. Du kan ikkje leggje til eit unntak for å besøkje denne nettstaden.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Kopier tekst til utklippstavla">
 
-<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoplinga di er ikkje trygg">
+<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoplinga di er ikkje sikker">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> brukar tryggingsteknologi som er forelda og sårbar for åtak. Ein angripar kan lett avsløre informasjon som du trudde skulle vere sikker. Administrator på nettstaden må fikse tenaren før du kan besøkje nettsida.</p><p>Feilkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokkert side">
 
 <!ENTITY certerror.mitm.title "Programvara hindrar &brandShortName; frå trygg tilkopling til denne nettstaden">
 <!ENTITY certerror.mitm.longDesc "<span class='hostname'></span> er sannsynlegvis ein sikker nettstad, men ei sikker tilkopling kunne ikkje etablerast. Problemet er forårsaka av <span class='mitm-name'/> som anten er eit program på datamaskina di eller på nettverket ditt.">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -13,17 +13,17 @@
 # custom string and always use the same one as used by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-REG_APP_DESC=$BrandShortName gjev deg trygg og enkel nettlesing. Eit velkjend brukargrensesnitt, avanserte tryggingsfunksjonar som t.d. vern mot identitetstjuveri, og innebygd søk gjer at du får mest muleg ut av nettet.
+REG_APP_DESC=$BrandShortName gjev deg ei trygg og enkel nettlesing. Med eit velkjent brukargrensesnitt, forbetra sikkerheitsfunksjonar som vern mot identitetstjuveri, og innebygd søkefunksjon, får du det meste ut av nettet.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName &innstillingar
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Trygg modus
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Installeringstype
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Vel installeringstype
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Lag snarvegar
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Lag programikon
 COMPONENTS_PAGE_TITLE=Sett opp valfrie komponentar
 COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Valfrie tilrådde komponentar
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -77,17 +77,17 @@
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Nettlesaren hindra denne sida frå å lasta inn på denne måten, fordi nettsida har ein tryggingspraksis for sider som forbyr det.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Feil - øydelagt innhald">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Sida du freistar å visa kan ikkje opnast fordi ein feil i dataoverføringa vart oppdaga.</p><ul><li>Kontakt eigarane av nettstaden og informer dei om problemet.</li></ul>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt nettstadeigarane og informer dei om dette problemet.</li></ul></p>">
 
-<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoplinga di er ikkje trygg">
+<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoplinga di er ikkje sikker">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> brukar tryggingsteknologi som er forelda og sårbar for åtak. Ein angripar kan lett avsløra informasjon som du trudde skulle vera sikker. Administrator på nettstaden må fiksa tenaren før du kan vitja nettsida.</p><p>Feilkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokkert side">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Nettverksprotokollfeil">
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Siden du prøver å vise kan ikkje opnast fordi ein feil i nettverksprotokollen vart oppdaga.</p><ul><li>Kontakt nettstadeigarane og informer dei om dette problemet.</li></ul>">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -312,17 +312,17 @@ SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Ugyldig
 SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Feil under forsøk på å importere en CRL.
 SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Passordet er utgått på dato.
 SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Passordet er låst.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Ukjend PKCS #11-feil.
 SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Ugyldig eller ustøtta URL i CRL distribusjonspunktnamn.
 SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Sertifikatet vart signert med ein signaturalgoritme som er deaktivert fordi den er utrygg.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Tenaren brukar key pinning (HPKP), men ingen tiltrudde sertifikat vart funne som passar til pin-settet. Brot på key-pinning kan ikkje overstyrast.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Tenaren brukar eit sertifikat som identifiserer det som ein sertifikatutskrivar. For eit rett utskrive sertifikat bør ikkje dette skje.
-MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Tenaren brukar eit sertifikat med ein nykelstorleik som er for liten til å etablera ei trygg tilkopling.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Tenaren brukar eit sertifikat med ein nykelstorleik som er for liten til å etablere ei sikker tilkopling.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA=Eit X.509 versjon 1-sertifikat, som ikkje er tiltrudd, vart brukt til å skriva ut tenarsertifikatet. X.509 versjon 1-sertifikat er forelda, og bør ikkje brukast til å signera andre sertifikat.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Tenaren presanterte eit sertifikat som ikkje er gyldig enno.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Eit sertifikat som ikkje er gyldig enno vart brukt til å skrive ut sertifikatet åt tenaren.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Signaturalgoritmen i signaturfeltet på sertifikatet passar ikkje med algoritmen i feltet signatureAlgorithm.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=OCSP-svaret inneheld ingen status for sertifikatet som skal verifiserast.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Tenaren presenterte eit sertifikat som har for lang gyldigheitstid.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Ein påkravd TLS-funksjon manglar.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Tenaren spesifiserte eit sertifikat som inneheld ei ugyldig koding av eit tal. Vanlege årsaker er negative serienummer, negative RSA-modulus, eller kodingar som er lengre enn nødvendig.