Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Wed, 14 Aug 2019 05:53:35 +0000
changeset 2465 0d29a70f6e276b9090cd54e0e855c705b2959d23
parent 2464 17d2ccde26e34f2e53e84c201d50b952db2eb55a
child 2466 9d39d9e53895def1b3f138a4bfa27004b99201e2
push id1343
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Aug 2019 05:53:39 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -52,16 +52,17 @@ login-list-item-title-new-login = Ny inn
 login-list-item-subtitle-new-login = Skriv inn innloggingsopplysningar
 login-list-item-subtitle-missing-username = (ikkje noko brukarnamn)
 
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Ser du etter lagra innloggingar? Konfigurer { -sync-brand-short-name }
 login-intro-description = Slik kan du få { -brand-product-name }-innloggingane dine hit, om du har lagra dei på ei anna eining:
 login-intro-instruction-fxa = Lag eller logg inn på { -fxaccount-brand-name } på eininga der innloggingane dine er lagra
+login-intro-instruction-faq = Gå til { -lockwise-brand-short-name } <a data-l10n-name="faq">ofte stilte spørsmål</a> for meir hjelp
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Lag ny innlogging
 login-item-edit-button = Rediger
 login-item-delete-button = Slett
 login-item-origin-label = Nettstadadresse
 login-item-origin =
@@ -93,24 +94,31 @@ master-password-reload-button =
   .label = Logg inn
   .accesskey = L
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Avbryt
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Avbryt
+enable-password-sync-notification-message =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Vil du ha innloggingar overalt der du brukar { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingane, og vel avkryssingsboksen for Innloggingar.
+    *[other] Vil du ha innloggingar overalt der du brukar { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingane, og vel avkryssingsboksen for Innloggingar.
+  }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Gå til { -sync-brand-short-name } innstillingar
      *[other] Gå til { -sync-brand-short-name } innstillingar
     }
   .accesskey = G
 confirm-delete-dialog-title = Slette denne innlogginga?
 confirm-delete-dialog-message = Denne handlinga kan ikkje angrast.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Slett
 confirm-discard-changes-dialog-title = Vil du forkaste endringar som ikkje er lagra?
+confirm-discard-changes-dialog-message = Alle ikkje-lagra endringar vil gå tapt.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Ignorer
 
 ## Breach Alert notification
 
+breach-alert-text = Passord vart lekne eller stolne frå denne nettstaden sidan du sist oppdaterte innloggingsdetaljane dine. Endre passordet ditt for å beskytte kontoen din.
 breach-alert-link = Les meir om denne datalekkasjen.
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -74,19 +74,25 @@ cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-to
 
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Kva er nytt
   .tooltiptext = Kva er nytt
 cfr-whatsnew-panel-header = Kva er nytt
 
 ## Bookmark Sync
 
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Få dette bokmerket på telefonen din
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Ta med bokmerke, passord, historikk, og meir, overalt der du er logga inn på { -brand-product-name }.
+cfr-doorhanger-sync-bookmarks-ok-button = Slå på { -sync-brand-short-name }
+  .accesskey = S
 
 ## Send Tab
 
+cfr-doorhanger-send-tab-header = Les dette medan du er påfarten
+cfr-doorhanger-send-tab-recipe-header = Ta denne oppskrifta med på kjøkkenet
 cfr-doorhanger-send-tab-ok-button = Prøv send fane
   .accesskey = P
 
 ## Firefox Send
 
 cfr-doorhanger-firefox-send-header = Del denne PDF-fila sikkert
 cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = Prøv { -send-brand-name }
   .accesskey = P
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -736,23 +736,27 @@ content-blocking-all-cookies = Alle info
 content-blocking-unvisited-cookies = Infokapslar frå ikkje-besøkte nettsider
 content-blocking-all-windows-trackers = Kjende sporfølgjarar i alle vindauge
 content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapslar
 content-blocking-cryptominers = Kryptominarar
 content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters
 content-blocking-warning-title = Sjå opp!
 content-blocking-warning-description = Blokkering av innhald kan føre til at nokre nettstadar sluttar å fungere. Det er enkelt å deaktivere blokkering for nettstadar du stolar på.
 content-blocking-learn-how = Finn ut korleis
+content-blocking-warning-learn-how = Les korleis
 content-blocking-reload-description = Du må oppdatere fanene dine for å kunne bruke desse endringane.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Oppdater alle faner
   .accesskey = O
 content-blocking-trackers-label =
   .label = Sporfølgjarar
   .accesskey = S
+content-blocking-tracking-content-label =
+  .label = Sporingsinnhald
+  .accesskey = S
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = I alle vindauge
   .accesskey = I
 content-blocking-option-private =
   .label = Berre i private vindauge
   .accesskey = B
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Endre blokkeringsliste
 content-blocking-cookies-label =
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -144,16 +144,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Handter kontoen…">
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillingar…">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Kople til ei anna eining…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Logg inn på &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Slå på &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Konto">
+<!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "&brandProductName;-tenester">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
   for the Firefox Account toolbar menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.service.send.launch "Start &sendShortName;">
 <!ENTITY fxa.service.monitor.launch "Start &monitorShortName;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -653,22 +653,24 @@ contentBlocking.intro.v2.description=Personvernfordelane med sporingsbesvern er no berre ein del av innhealdsblokkering. Når du ser skjoldet, er innhaldsblokkering på.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 av 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Neste
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Sporingsforsøk blokkerte
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Sporingsinnhald oppdaga
 
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
+contentBlocking.socialblock.title=%S forhindra eit sosialt nettverk frå å spore deg her
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Lat att
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=L
 
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Utvida sporingsvern er slått AV for denne nettstaden.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
+trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Ingen kjende sporfølgjarar for %S vart oppdaga på denne sida.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Vern for %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.disableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will disable protections.
 # %s is the site's hostname.
@@ -677,16 +679,17 @@ protections.disableAriaLabel=Slå av vern for %S
 # LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
 # %s is the site's hostname.
 protections.enableAriaLabel=Slå på vern for %S
 
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
 protections.blocking.fingerprinters.title=Fingerprinters blokkerte
 protections.blocking.cryptominers.title=Kryptominarar blokkerte
+protections.blocking.trackingContent.title=Sporingsinnhald blokkert
 
 # Footer section in the Protections Panel
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description,
 # protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  This text indicates the total number of trackers blocked on all sites. In
 #  its tooltip, we show the date when we started counting this number.
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.description):
 #  Semicolon-separated list of plural forms.