Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox
authorBjörn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Thu, 19 Mar 2020 12:23:40 +0000
changeset 2782 01b18fda7de702ba04cefea2371f6330099f8dcd
parent 2781 d3ee888e0161b8c1d398b0cb61337ac28630ca00
child 2783 4be6f5529a97b79d4bdc7e096e43ed11fd71dfd4
push id1593
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 19 Mar 2020 12:23:43 +0000
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
netwerk/necko.properties
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -100,16 +100,29 @@ login-item-time-used = Sist brukt: { DAT
 ## OS Authentication dialog
 
 about-logins-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
+# This message can be seen by attempting to edit a login in about:logins
+about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message = Stadfest identiteten din for å redigere den lagra innlogginga.
+# This message can be seen by attempting to edit a login in about:logins
+# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
+about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = rediger lagra innlogging
+# This message can be seen by attempting to reveal a password in about:logins
+# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
+about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = vis det lagra passordet
+# This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
+about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message = Stadfest identiteten din for å kopiere det lagra passordet.
+# This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
+# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
+about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = kopier det lagra passordet
 
 ## Master Password notification
 
 master-password-notification-message = Skriv inn hovudpassordet ditt for å vise lagra innloggingar og passord
 master-password-reload-button =
   .label = Logg inn
   .accesskey = L
 
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -56,37 +56,16 @@ menu-file-go-offline =
   .label = Arbeid fråkopla
   .accesskey = r
 
 ## Edit Menu
 
 menu-edit =
   .label = Rediger
   .accesskey = R
-menu-edit-undo =
-  .label = Angre
-  .accesskey = A
-menu-edit-redo =
-  .label = Gjer om
-  .accesskey = G
-menu-edit-cut =
-  .label = Klipp ut
-  .accesskey = u
-menu-edit-copy =
-  .label = Kopier
-  .accesskey = K
-menu-edit-paste =
-  .label = Lim inn
-  .accesskey = L
-menu-edit-delete =
-  .label = Slett
-  .accesskey = t
-menu-edit-select-all =
-  .label = Merk alt
-  .accesskey = M
 menu-edit-find-on =
   .label = Søk på denne sida…
   .accesskey = S
 menu-edit-find-again =
   .label = Søk igjen
   .accesskey = ø
 menu-edit-bidi-switch-text-direction =
   .label = Byt tekstretning
@@ -116,19 +95,16 @@ menu-view-full-zoom =
   .label = Skalering
   .accesskey = r
 menu-view-full-zoom-enlarge =
   .label = Større skrift
   .accesskey = S
 menu-view-full-zoom-reduce =
   .label = Mindre skrift
   .accesskey = M
-menu-view-full-zoom-reset =
-  .label = Still tilbake
-  .accesskey = S
 menu-view-full-zoom-actual-size =
   .label = Verkeleg storleik
   .accesskey = V
 menu-view-full-zoom-toggle =
   .label = Forstørr berre tekst
   .accesskey = o
 menu-view-page-style-menu =
   .label = Sidestil
@@ -265,16 +241,19 @@ menu-help =
   .label = Hjelp
   .accesskey = H
 menu-help-product =
   .label = { -brand-shorter-name } Hjelp
   .accesskey = H
 menu-help-show-tour =
   .label = Omvising i { -brand-shorter-name }
   .accesskey = m
+menu-help-import-from-another-browser =
+  .label = Importer frå ein annan nettlesar…
+  .accesskey = I
 menu-help-keyboard-shortcuts =
   .label = Tastatursnarvegar
   .accesskey = T
 menu-help-troubleshooting-info =
   .label = Feilsøking
   .accesskey = e
 menu-help-feedback-page =
   .label = Gje tilbakemelding…
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -124,16 +124,17 @@ cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = L
 
 ## Search Bar
 
 cfr-whatsnew-searchbar-title = Skriv mindre, finn meir med adressefeltet
 # Variables:
 #  $searchEngineName - Name of the current default search engine as also shown in the urlbar.
 cfr-whatsnew-searchbar-body-enginename = Gå til nettstadane du brukar mest med eit enkelt klikk i adressefeltet. Finn ting raskare med søkjeresultat frå { $searchEngineName } og nettlesarhistorikken.
 cfr-whatsnew-searchbar-body-generic = Gå til nettstadane du brukar mest med eit enkelt klikk i adressefeltet. Finn ting raskare med søkjeresultater frå nettlesarhistorikken.
+cfr-whatsnew-searchbar-body-topsites = Vel adresselinja, og ein boks med lenker til dei mest besøkte nettstadane dine vil bli vist.
 cfr-whatsnew-searchbar-icon-alt-text = Forstørringsglas-ikon
 
 ## Picture-in-Picture
 
 cfr-whatsnew-pip-header = Sjå på videoar medan du surfar
 cfr-whatsnew-pip-body = Bilde-i-bilde opnar opp video i eit flytande vindauge slik at du kan så på han medan du jobbar i andre faner.
 cfr-whatsnew-pip-cta = Les meir
 
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -18,41 +18,48 @@ 9=Skreiv %1$S
 10=Ventar på %1$S …
 11=Leita etter %1$S…
 12=Utfører ei TLS-handhelsing med %1$S…
 13=TLS-handhelsing fullført for %1$S…
 
 27=Startar FTP-samband…
 28=Ferdig FTP-overføring
 
-UnsupportedFTPServer=FTP-tenaren %1$S er ikkje støtta enno.
-
 RepostFormData=Denne nettstaden er ei omdirigering til ein annan nettstad. Vil du senda data du skreiv inn her til den nye nettstaden?
 
 # Directory listing strings
 DirTitle=Innhald i %1$S
 DirGoUp=Opp eit nivå
 ShowHidden=Vis gøymde objekt
 DirColName=Namn
 DirColSize=Storleik
 DirColMTime=Sist modifisert
 DirFileLabel=Fil:\u0020
 
 PhishingAuth=Du er i ferd med å besøkje «%1$S». Det kan sjå ut som om denne nettstaden prøver å lure deg til å tru at du faktisk besøkjer ein annan nettstad. Ver særs merksam og forsiktig.
 PhishingAuthAccept=Eg forstår og skal vera forsiktig
+
 SuperfluousAuth=Du er i ferd med å logga på nettstaden «%1$S» med brukarnamnet «%2$S»", men nettstaden krev ikkje nokon innloggingsinformasjon av deg. Merk deg at dette kan vera ein freistnad på å lura sensitiv informasjon ut av deg.\n\nEr du viss på at «%1$S» er den nettstaden du hadde tenkt å vitja?
 AutomaticAuth=Du er i ferd med å logga inn på nettstaden «%1$S» med brukarnamnet «%2$S».
 
 TrackerUriBlocked=Ressursen på «%1$S» vart blokkert fordi innhaldsblokkering er slått på.
 UnsafeUriBlocked=Resursen på “%1$S” vart blokkert av trygg nettlesing.
 CookieBlockedByPermission=Førespurnad om tilgang til infokapslar eller lagring på "%1$S" vart blokkert på grunn av tilpassa infokapselløyve.
 CookieBlockedTracker=Førespurnad om tilgang til infokapsel eller lagring på “%1$S” vart blokkert fordi han kom frå ein sporfølgjar, og innhaldsblokkering er aktivert.
 CookieBlockedAll=Førespurnad om tilgang til infokapsel eller lagring på “%1$S” vart blokkert fordi vi blokkerer alle førespurnadar om lagringstilgang.
 CookieBlockedForeign=Førespurnad om tilgang til infokapsel eller lagring på “%1$S” vart blokkert fordi vi blokkerer alle førespurnadar frå tredjepart for lagringstilgang, og innhaldsblokkering er aktivert.
 
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI=Lagringstilgang tildelt for “%3$S” opna av sporfølgjar “%2$S” på “%1$S”.
+
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI=Lagringstilgang tildelt for sporfølgjar “%2$S” på “%1$S”.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic): %3$S, %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for "%3$S" opnaav sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
 # LOCALIZATION NOTE (CookieAllowedForTrackerByHeuristic): %2$S and %1$S are URLs.
 CookieAllowedForTrackerByHeuristic=Lagringstilgang vart automatisk tildelt for sporfølgjaren "%2$S" på "%1$S".
+
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecure): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite=none" and "secure".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieRejectedNonRequiresSecureForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "sameSite=none" and "secure".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForced): %1$S is the cookie name. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax".
+# LOCALIZATION NOTE(CookieLaxForcedForBeta): %1$S is the cookie name. %2$S is a URL. Do not localize "sameSite", "lax" and "sameSite=lax", "sameSite=none".
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is cookie name. Do not localize "sameSite", "lax", "strict" and "none"
+CookieSameSiteValueInvalid=Ugyldig «sameSite»-verdi for infokapsel «%1$S». Dei støtta verdiane er: «lax», «strict» og «none».