suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Thu, 19 May 2022 08:04:26 +0000
changeset 3863 cda55dba0c811287b84272139d411509434a4679
parent 1737 935f9f9e27022ef0c4a18c193a271b80ee2c7ade
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->


<!-- First page of the wizard -->

<!ENTITY button.createNewAccount.label "Lag ein ny konto">
<!ENTITY setup.haveAccount.label "Eg har allereie ein &syncBrand.fullName.label;-konto.">
<!ENTITY button.connect.label "Kople til">


<!-- New Account AND Existing Account -->
<!ENTITY server.label        "Server">
<!ENTITY server.accesskey      "S">
<!ENTITY serverType.main.label   "&syncBrand.fullName.label;-serveren">
<!ENTITY serverType.custom2.label  "Bruk ein annan server…">
<!ENTITY signIn.account2.label   "Konto">
<!ENTITY signIn.account2.accesskey "K">
<!ENTITY signIn.password.label   "Passord">
<!ENTITY signIn.password.accesskey "P">
<!ENTITY signIn.recoveryKey.label   "Oppattbyggingsnykel">
<!ENTITY signIn.recoveryKey.accesskey "O">

<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
<!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Kontodetaljar">
<!ENTITY setup.confirmPassword.label       "Stadfest passord">
<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey     "e">
<!ENTITY setup.emailAddress.label        "E-postadresse">
<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey      "E">
<!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
<!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Eg er samd i">
<!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "E">
<!ENTITY setup.tosLink.label    "tenestevilkåra">
<!ENTITY setup.tosAgree2.label   "og">
<!ENTITY setup.ppLink.label     "personvernpraksisen">
<!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
<!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">

<!-- New Account Page 2: Recovery Key -->
<!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.title.label "&brandShortName; bryr seg om sikkerheita di">
<!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.description.label "For å beskytte personvernet ditt, vil alle data krypterast før dei vert lasta opp. Oppattbyggingsnykelen som er nødvendig for å dekryptere dine data vil ikkje lastast opp.">
<!ENTITY recoveryKeyEntry.label    "Oppattbyggingsnykelen din">
<!ENTITY recoveryKeyEntry.accesskey  "O">
<!ENTITY recoveryGenerateNewKey.label "Generer ein ny nykel">
<!ENTITY recoveryKeyBackup.description "Oppattbyggingsnykelen din er påkravd for å få tilgang til &syncBrand.fullName.label; på fleire maskiner. Lag ein sikkerheitskopi. Vi kan ikkje hjelpe deg med å finne tilbake ein gløymt oppattbyggingsnykel.">

<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Skriv ut…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "S">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Lagre…">
<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "L">

<!-- New Account Page 3: Captcha -->
<!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Stadfest at du ikkje er ein robot">

<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
<!ENTITY addDevice.title.label       "Legg til ei eining">
<!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Vis meg korleis.">
<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "Eg har ikkje eininga med meg">
<!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Prøv ein gong til.">
<!ENTITY addDevice.dialog.recoveryKey.label "For å aktivere eininga må du skrive inn oppattbyggingsnykelen. Skriv gjerne ut eller lagre denne nykelen og ta han med deg.">
<!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Eining tilkopla">

<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Logg inn">
<!ENTITY existingRecoveryKey.description "Du kan skaffe ein kopi av oppattbyggingsnykelen din ved å gå til &syncBrand.shortName.label; Innstillingar på den andre eininga, og velje &#x0022;Min oppattbyggingsnykel&#x0022; under &#x0022;Handter konto&#x0022;.">
<!ENTITY verifying.label       "Stadfestar…">
<!ENTITY resetPassword.label     "Tilbakestill passord">
<!ENTITY resetSyncKey.label      "Eg har mista den andre eininga mi.">

<!-- Sync Options -->
<!ENTITY setup.optionsPage.title   "Sync-innstillingar">
<!ENTITY syncComputerName.label    "Datamaskinnamn:">
<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "D">

<!ENTITY syncMy.label        "Synkroniser">
<!ENTITY engine.addons.label    "Utvidingar">
<!ENTITY engine.addons.accesskey  "U">
<!ENTITY engine.bookmarks.label   "Bokmerke">
<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "B">
<!ENTITY engine.tabs.label     "Faner">
<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "F">
<!ENTITY engine.history.label    "Historikk">
<!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
<!ENTITY engine.passwords.label   "Passord">
<!ENTITY engine.passwords.accesskey "P">
<!ENTITY engine.prefs.label     "Innstillingar">
<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "n">

<!ENTITY choice2.merge.recommended.label "(tilrådd)">

<!-- Confirm Merge Options -->
<!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Stadfest">

<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
<!ENTITY setup.successPage.title "Konfigurasjonen er fullført">