mobile/android/chrome/browser.properties
author Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Fri, 23 Oct 2020 15:43:02 +0000
changeset 3327 dd93d13db15b096e0fe9960be9ab244117df0b2a
parent 3234 85824d2d25beef9bbb710d5c1936e628ccf10e09
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Björn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addonsConfirmInstall.title=Installerer tillegg
addonsConfirmInstall.install=Installer

addonsConfirmInstallUnsigned.title=Ikkje-stadfesta tillegg
addonsConfirmInstallUnsigned.message=Denne nettstaden ønskjer å installera eit ikkje-stadfesta tillegg. Hald fram på eigen risiko.

# Alerts
alertAddonsDownloading=Lastar ned tillegg
alertAddonsInstalledNoRestart.message=Installering fullført

# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsInstalledNoRestart.action2): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
alertAddonsInstalledNoRestart.action2=TILLEGG

alertDownloadsStart2=Nedlastingar startar
alertDownloadsDone2=Nedlasting fullført
alertDownloadsToast=Nedlasting starta…
alertDownloadsPause=Pause
alertDownloadsResume=Fortset
alertDownloadsCancel=Avbryt
# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadSucceeded): This text is shown as a snackbar inside the app after a
# successful download. %S will be replaced by the file name of the download.
alertDownloadSucceeded=%S lasta ned
# LOCALIZATION NOTE (downloads.disabledInGuest): This message appears in a toast
# when the user tries to download something in Guest mode.
downloads.disabledInGuest=Nedlastingar er slått av i gjesteøkt

# LOCALIZATION NOTE (alertSearchEngineAddedToast, alertSearchEngineErrorToast, alertSearchEngineDuplicateToast)
# %S will be replaced by the name of the search engine (exposed by the current page)
# that has been added; for example, 'Google'.
alertSearchEngineAddedToast='%S' er lagt til som søkjemotor
alertSearchEngineErrorToast=Klarte ikkje å leggja til '%S' som søkjemotor
alertSearchEngineDuplicateToast='%S' er allereie installert som søkjemotor

# LOCALIZATION NOTE (alertShutdownSanitize): This text is shown as a snackbar during shutdown if the
# user has enabled "Clear private data on exit".
alertShutdownSanitize=Slettar private data…

alertPrintjobToast=Skriv ut…

download.blocked=Klarte ikkje å lasta ned fila

addonError.titleError=Feil
addonError.titleBlocked=Blokkert tillegg
addonError.learnMore=Les meir

# LOCALIZATION NOTE (unsignedAddonsDisabled.title, unsignedAddonsDisabled.message):
# These strings will appear in a dialog when Firefox detects that installed add-ons cannot be verified.
unsignedAddonsDisabled.title=Ikkje-stadfesta tillegg
unsignedAddonsDisabled.message=Klarte ikkje å stadfesta ei eller fleire installerte tillegg, og desse er no slått av.
unsignedAddonsDisabled.dismiss=Lat att
unsignedAddonsDisabled.viewAddons=Vis tillegg

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonError-5):
# #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
addonError-1=Klarte ikkje å lasta ned tillegget på grunn av tilkoplingsfeil #2.
addonError-2=Klarte ikkje å installera utvidinga frå #2 fordi ho ikkje stemmer med utvidinga som #3 venta.
addonError-3=Klarte ikkje å installera utvidinga lasta ned frå #2, fordi ho ser ut til å vera skadd.
addonError-4=#1 kan ikkje installerast fordi #3 ikkje klarer å endra ei påkravd fil.
addonError-5=#3 hindra #2 frå å installera ei ikkje-stadfesta utviding.

# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonLocalError-5, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
addonLocalError-1=Denne utvidinga kan ikkje installerast på grunn av ein feil på filsystemet.
addonLocalError-2=Denne utvidinga kan ikkje installerast fordi ho ikkje stemmer med utvidinga som #3 venta.
addonLocalError-3=Denne utvidinga kan ikkje installerast fordi ho ser ut til å vera skadd.
addonLocalError-4=Klarte ikkje å installera #1 fordi #3 ikkje kan endra ei påkravd fil.
addonLocalError-5=Klarte ikkje å installera denne utvidinga fordi ho ikkje er stadfesta.
addonErrorIncompatible=#1 kan ikkje installerast fordi han ikkje er kompatibel med #3 #4.
addonErrorBlocklisted=#1 kan ikkje installerast fordi det er stor risiko for at ho lagar stabilitets- eller tryggingsproblem.

# Notifications
notificationRestart.normal=Start på nytt for å fullføra endringane.
notificationRestart.blocked=Utrygge utvidingar er installerte. Start på nytt for å slå dei av.
notificationRestart.button=Start på nytt
doorhanger.learnMore=Les meir

# Popup Blocker

# LOCALIZATION NOTE (popup.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popup.message=#1 hindra denne nettstaden frå å opna eit sprettoppvindauge. Vil du visa det?;#1 hindra denne nettstaden frå å opna #2 sprettoppvindauge. Vil du visa dei?
popup.dontAskAgain=Ikkje spør meir for denne nettstaden
popup.show=Vis
popup.dontShow=Ikkje vis

# SafeBrowsing
safeBrowsingDoorhanger=Denne nettstaden er identifisert som ein stad med skadeleg programvare eller phishing-freistnad. Ver forsiktig.

# LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label2): Label that will be used in
# site settings dialog.
blockPopups.label2=Sprettoppvindauge

# XPInstall
xpinstallPromptWarning2=%S hindra nettstaden (%S) frå å spørja om å installera programvare på eininga di.
xpinstallPromptWarningLocal=%S hindra utvidinga (%S) frå å installera seg på eininga.
xpinstallPromptWarningDirect=%S indra ei utviding frå å installera seg på eininga.
xpinstallPromptAllowButton=Tillat
xpinstallDisabledMessageLocked=Programvareinstallasjon er slått av, av systemadministratoren din.
xpinstallDisabledMessage2=Programvareinstallasjon er slått av. Trykk «Slå på» og prøv på nytt.
xpinstallDisabledButton=Slå på

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Leggja til %S?

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
# This string will be followed by a list of permissions requested
# by the webextension.
webextPerms.listIntro=Han krev ditt løyve for å:
webextPerms.add.label=Legg til
webextPerms.cancel.label=Avbryt

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
webextPerms.updateText=%S har blitt oppdatert. Du må godkjenna nye løyve før den oppdaterte versjonen vil bli installert. Vel du «Avbryt», vil du behalda den gamle versjonen.

webextPerms.updateAccept.label=Oppdater

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replaced with the localized name of the extension requesting new
# permissions.
webextPerms.optionalPermsHeader=%S ber om ytterlegare løyve.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Han vil:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Tillat
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Avvis

webextPerms.description.bookmarks=Lesa og endra bokmerke
webextPerms.description.browserSettings=Lesa og endra nettlesarinnstillingar
webextPerms.description.browsingData=Fjern nyleg nettlesingshistorikk, infokapslar og relaterte data
webextPerms.description.clipboardRead=Henta data frå utklippstavla
webextPerms.description.clipboardWrite=Mata inn data til utklippstavla
webextPerms.description.devtools=Utvid utviklarverktøy for å få tilgang til dataa dine i opne faner
webextPerms.description.downloads=Lasta ned filer, lesa og endra nettlesaren sin nedlastingslogg
webextPerms.description.downloads.open=Opna filer som er lasta ned til datamaskina
webextPerms.description.find=Lesa teksten i alle opne faner
webextPerms.description.geolocation=Sjå plasseringa di
webextPerms.description.history=Tilgang til nettlesarhistorikken
webextPerms.description.management=Overvake bruk av utvidingar og handtere tema
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Utveksle meldingar med andre program enn %S
webextPerms.description.notifications=Visa deg varsel
webextPerms.description.privacy=Lesa og endre personverninnstillingar
webextPerms.description.proxy=Kontroller proxy-innstillingar for nettlesar
webextPerms.description.sessions=Tilgang til nyleg attlatne faner
webextPerms.description.tabs=Tilgang til faner
webextPerms.description.topSites=Tilgang til nettlesarhistorikken
webextPerms.description.webNavigation=Tilgang til nettlesaraktivitet under navigasjon

webextPerms.hostDescription.allUrls=Tilgang til dine data for alle nettsider

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Få tilgang til dine data frå nettstadar under %S-domenet

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Få tilgang til dine data frå #1 anna domene;Få tilgang til dine data frå #1 andre domene

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Få tilgang til dine data for %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Få tilgang til dine data frå #1 annan nettstad;Få tilgang til dine data frå #1 andre nettstadar


# Site Identity
identity.identified.verifier=Stadfesta av: %S
identity.identified.verified_by_you=Du har lagt til eit tryggingsunntak for denne nettstaden
identity.identified.state_and_country=%S, %S

# Geolocation UI
geolocation.allow=Del
geolocation.dontAllow=Ikkje del
# LOCALIZATION NOTE (geolocation.location): Label that will be used in
# site settings dialog.
geolocation.location=Plassering

# Desktop notification UI
desktopNotification2.allow=Alltid
desktopNotification2.dontAllow=Aldri
# LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.notifications): Label that will be
# used in site settings dialog.
desktopNotification.notifications=Varsel

# Imageblocking
imageblocking.downloadedImage=Bildet avblokkert
imageblocking.showAllImages=Vis alle

# New Tab Popup
# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of tabs
newtabpopup.opened=Ny fane opna;#1 nye faner opna
newprivatetabpopup.opened=Ny privat fane opna;#1 nye private faner opna

# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup.switch): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
newtabpopup.switch=BYT

# Undo close tab toast
# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
# when the user closes a tab. %S is the title of the tab that was closed.
undoCloseToast.message=Lét att %S

# Private Tab closed message
# LOCALIZATION NOTE (privateClosedMessage.message): This message appears
# when the user closes a private tab.
privateClosedMessage.message=Privat nettlesing avslutta

# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.messageDefault): This message appears in a
# toast when the user closes a tab if there is no title to display.
undoCloseToast.messageDefault=Lét att fane

# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.action2): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
undoCloseToast.action2=ANGRE

# Offline web applications
offlineApps.ask=Tillate %S å lagre data på eininga for fråkopla bruk?
offlineApps.dontAskAgain=Ikkje spør igjen for denne nettstaden
offlineApps.allow=Tillat
offlineApps.dontAllow2=Ikkje tillat

# LOCALIZATION NOTE (offlineApps.offlineData): Label that will be used in
# site settings dialog.
offlineApps.offlineData=fråkopla data

# LOCALIZATION NOTE (password.logins): Label that will be used in
 # site settings dialog.
password.logins=Innloggingar
# LOCALIZATION NOTE (password.save): This should match
# saveButton in passwordmgr.properties
password.save=Lagra
# LOCALIZATION NOTE (password.dontSave): This should match
# dontSaveButton in passwordmgr.properties
password.dontSave=Ikkje lagra

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Text Selection
selectionHelper.textCopied=Tekst kopiert til utklippstavla

# Casting
# LOCALIZATION NOTE (casting.sendToDevice): Label that will be used in the
# dialog/prompt.
casting.sendToDevice=Send til eining

# Context menu
contextmenu.openInNewTab=Opna lenke i ny fane
contextmenu.openInPrivateTab=Opna lenke i privat fane
contextmenu.share=Del
contextmenu.copyLink=Kopier lenke
contextmenu.shareLink=Del lenke
contextmenu.bookmarkLink=Bokmerk lenke
contextmenu.copyEmailAddress=Kopier e-postadresse
contextmenu.shareEmailAddress=Del e-postadresse
contextmenu.copyPhoneNumber=Kopier telefonnummer
contextmenu.sharePhoneNumber=Del telefonnummer
contextmenu.fullScreen=Fullskjerm
contextmenu.viewImage=Vis bilde
contextmenu.copyImageLocation=Kopier biletplassering
contextmenu.shareImage=Del bilde
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.search):
# The label of the contextmenu item which allows you to search with your default search engine for
# the text you have selected. %S is the name of the search engine. For example, "Google".
contextmenu.search=Søk med %S
contextmenu.saveImage=Lagra bilde
contextmenu.showImage=Vis bilde
contextmenu.setImageAs=Bruk bilde som
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.addSearchEngine3): This string should be rather short. If it is
# significantly longer than the translation for the "Paste" action then this might trigger an
# Android bug positioning the floating text selection partially off the screen. This issue heavily
# depends on the screen size and the specific translations. For English "Paste" / "Add search engine"
# is working while "Paste" / "Add as search engine" triggers the bug. See bug 1262098 for more details.
# Manual testing the scenario described in bug 1262098 is highly recommended.
contextmenu.addSearchEngine3=Legg til søkjemotor
contextmenu.playMedia=Spel av
contextmenu.pauseMedia=Pause
contextmenu.showControls2=Vis kontrollar
contextmenu.mute=Demp
contextmenu.unmute=Slå av demping
contextmenu.saveVideo=Lagra video
contextmenu.saveAudio=Lagra lyd
contextmenu.addToContacts=Legg til i kontaktar
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.sendToDevice):
# The label that will be used in the contextmenu and the pageaction
contextmenu.sendToDevice=Send til eining

contextmenu.copy=Kopier
contextmenu.cut=Klipp ut
contextmenu.selectAll=Merk alt
contextmenu.paste=Lim inn

contextmenu.call=Ring

#Input widgets UI
inputWidgetHelper.date=Vel ein dato
inputWidgetHelper.datetime-local=Vel ein dato og eit tidspunkt
inputWidgetHelper.time=Vel eit tidspunkt
inputWidgetHelper.week=Vel ei veke
inputWidgetHelper.month=Vel ein månad
inputWidgetHelper.cancel=Avbryt
inputWidgetHelper.set=Vel
inputWidgetHelper.clear=Fjern

# Web Console API
stacktrace.anonymousFunction=<anonym>
stacktrace.outputMessage=Stakkdump frå %S, funksjon %S, linje %S.
timer.start=%S: klokke starta

# LOCALIZATION NOTE (timer.end):
# This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
# %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
timer.end=%1$S: %2$Sms

clickToPlayPlugins.activate=Aktiver
clickToPlayPlugins.dontActivate=Ikkje aktiver
# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.plugins): Label that
# will be used in site settings dialog.
clickToPlayPlugins.plugins=Programtillegg

# Site settings dialog

masterPassword.incorrect=Feil passord

# Debugger
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptTitle): The title displayed on the
# dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
remoteIncomingPromptTitle=Innkomande tilkopling
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptUSB): The message displayed on the
# dialog that prompts the user to allow an incoming USB connection.
remoteIncomingPromptUSB=Tillate USB-debugtilkopling?
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptUSB): The message displayed on the
# dialog that prompts the user to allow an incoming TCP connection.
remoteIncomingPromptTCP=Tillat ekstern debugtilkopling frå %1$S:%2$S? Denne tilkoplinga krev at ein QR-kode vert skanna inn for å autentisera sertifikatet åt den eksterne eininga. Du kan hindra framtidige skanningar ved å hugsa eininga.
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptDeny): This button will deny an
# an incoming remote debugger connection.
remoteIncomingPromptDeny=Avvis
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptAllow): This button will allow an
# an incoming remote debugger connection.
remoteIncomingPromptAllow=Tillat
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptScan): This button will start a QR
# code scanner to authenticate an incoming remote debugger connection. The
# connection will be allowed assuming the scan succeeds.
remoteIncomingPromptScan=Scan
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptScanAndRemember): This button will
# start a QR code scanner to authenticate an incoming remote debugger
# connection. The connection will be allowed assuming the scan succeeds, and
# the other endpoint's certificate will be saved to skip future scans for this
# client.
remoteIncomingPromptScanAndRemember=Skann og hugs
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptTitle): The title displayed in a
# dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming remote
# debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptTitle=QR-skann feila
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptMessage): The message displayed in
# a dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming
# remote debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptMessage=Klarte ikkje å skanna QR-kode for remote debugging. Kontrollér, at ein strekkode-app er installert, og prøv igjen.
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptOK): This button dismisses the
# dialog that appears when we are unable to complete the QR code scan for an
# incoming remote debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptOK=OK

# Helper apps
helperapps.open=Opne
helperapps.openWithApp2=Opna med appen %S
helperapps.openWithList2=Opna med ein app
helperapps.always=Alltid
helperapps.never=Aldri
helperapps.pick=Fullfør handling med
helperapps.saveToDisk=Last ned
helperapps.alwaysUse=Alltid
helperapps.useJustOnce=Berre ein gong

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera.message = Vil du dela kameraet med %S?
getUserMedia.shareMicrophone.message = Vil du dela mikrofon med %S?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Vil du dela kamera og mikrofon med %S?
getUserMedia.denyRequest.label = Ikkje del
getUserMedia.shareRequest.label = Del
getUserMedia.videoSource.default = Kamera %S
getUserMedia.videoSource.frontCamera = Framovervendt kamera
getUserMedia.videoSource.backCamera = Bakovervendt kamera
getUserMedia.videoSource.none = Ingen video
getUserMedia.videoSource.tabShare = Vel ei fane å strøyma
getUserMedia.videoSource.prompt = Kamerakjelde
getUserMedia.audioDevice.default = Mikrofon %S
getUserMedia.audioDevice.none = Ingen lyd
getUserMedia.audioDevice.prompt = Mikrofon å bruka
getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera er på
getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofon er på
getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera og mikrofon er på
getUserMedia.blockedCameraAccess = Kameraet vart blokkert.
getUserMedia.blockedMicrophoneAccess = Mikrofonen vart blokkert.
getUserMedia.blockedCameraAndMicrophoneAccess = Kamera og mikrofon vart blokkert.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
# In android this will be only exposed by web extensions
userContextPersonal.label = Personleg
userContextWork.label = Arbeid
userContextBanking.label = Bank
userContextShopping.label = Shopping

# LOCALIZATION NOTE (readerMode.toolbarTip):
# Tip shown to users the first time we hide the reader mode toolbar.
readerMode.toolbarTip=Trykk på skjermen for å sjå leseinnstillingar

#Open in App
openInApp.pageAction = Opna i app
openInApp.ok = OK
openInApp.cancel = Avbryt

#Tab sharing
tabshare.title = «Vel ei fane å strøyma»
#Tabs in context menus
browser.menu.context.default = Lenke
browser.menu.context.img = Bilete
browser.menu.context.video = Video
browser.menu.context.audio = Lyd
browser.menu.context.tel = Telefon
browser.menu.context.mailto = E-post

# "Subscribe to page" prompts created in FeedHandler.js
feedHandler.chooseFeed=Vel kjelde
feedHandler.subscribeWith=Abonner med

# LOCALIZATION NOTE (nativeWindow.deprecated):
# This string is shown in the console when someone uses deprecated NativeWindow apis.
# %1$S=name of the api that's deprecated, %2$S=New API to use. This may be a url to
# a file they should import or the name of an api.
nativeWindow.deprecated=%1$S er frårådd. Bruk %2$S i staden

# Vibration API permission prompt
vibrationRequest.message = Tillata denne sida å vibrera på eininga di?
vibrationRequest.denyButton = Ikkje tillat
vibrationRequest.allowButton = Tillat