mail/messenger/otr/otrUI.ftl
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Wed, 21 Sep 2022 12:42:50 +0000
changeset 3993 0b3573b84109b020cf3a030c306c7115831e635c
parent 3860 e736488d3eb539c835bb39bba01a103998bf1a5c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Thunderbird Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

start-label = Start ein kryptert samtale
refresh-label = Oppdater den krypterte samtalen
auth-label = Stadfest identiteten til kontakten din
reauth-label = Stadfest identiteten til kontakten din ein gong til

auth-cancel = Avbryt

auth-error = Det oppstod ein feil under stadfestinga av identiteten til kontakten din.
auth-success = Stadfesting av identiteten til kontakten din er ferdig.
auth-fail = Klarte ikkje å identifisere identiteten til kontakten din.
auth-waiting = Ventar på at kontakten din skal fullføre stadfestinga…

finger-verify = Stadfest

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
buddycontextmenu-label = Legg til OTR-fingeravtrykk

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-start = Freistar å starte ein kryptert samtale med { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-refresh = Prøver å oppdatere den krypterte samtalen med { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-unseen = Identiteten til { $name } er ikkje stadfesta enno. Tilfeldig avlytting er ikkje mogleg, men med ein viss innsats kan enkelte avlytte. Hindre overvaking ved å stadfeste identiteten til kontakten.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-seen = { $name } kontaktar deg frå ei ukjend datamaskin. Tillfeldig avlytting er ikkje mogleg, men med ein viss innsats kan enkelte avlytte. HIndre overvaking ved å stadfeste identiteten til kontakten.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-unverified = Denne samtalen er krypteret, men ikkje privat, då { $name }s identitet enno ikkje er stadfesta.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-private = Identiteten for { $name } er stadfesta. Denne samtalen er kryptert privat.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-finished = { $name } har avslutta kryptert samtale med deg; du bør gjere det same.

state-unverified-label = Ikkje stadfesta
state-private-label = Privat
state-finished-label = Fullførd

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
verify-request = { $name } ba om stadfesting av identiteten din.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-private = Du har stadfesta identiteten på { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-unverified = Identiteten for { $name } er ikkje stadfesta.

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
# Variables:
#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
otr-genkey-failed = Generering av OTR-privatnøkkel var mislykka: { $error }