browser/browser/aboutCertError.ftl
author Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>
Sun, 29 Jan 2023 10:53:02 +0000
changeset 4131 a849dbfe316a0a66811b7dbd8429b33f6ff1abd3
parent 3860 e736488d3eb539c835bb39bba01a103998bf1a5c
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Bjørn I. <bjorni.svindseth@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } brukar eit ugyldig sikkerheitssertifikat.

cert-error-mitm-intro = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat, som vert skrivne ut av sertifikatstyremakter.

cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } er støtta av den ideelle organisasjonen Mozilla, som driv ein heilt open database for sertifiseringsstyremakter (CA Store). Denne databasen hjelper til med å sikre at sertifiseringssstyremaktene følgjer beste praksis for brukarsikkerheit.

cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } brukar CA-butikken til Mozilla for å stadfeste om eit samband er trygt, heller enn sertifikat som kjem frå operativsystemet til brukaren. Så om eit anti-virusprogram eller eit nettverk avlyttar ei tilkopling med eit stryggingssertifikat skrive ut av ein CA som ikkje finst i Mozillas CA-butikk, vert tilkoplinga sett på som utrygg.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Nokon prøver å etterlikne nettsida, og du bør ikkje fortsetje.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat. { -brand-short-name } stolar ikkje på { $hostname } fordi sertifikatutskrivaren er ukjend, sertifikatet er sjølvsignert, eller fordi serveren ikkje sender dei rette mellomsertifikata.

cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikatet er ikke tiltrudd fordi det er skrive ut av eit ugyldig CA-sertifikat.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikatet er ikkje tiltrudd fordi utskrivarsertifikatet ikkje er tiltrudd.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Sertifikatet er ikkje tiltrudd fordi det vart signert med ein signaturalgoritme som er avslått fordi algoritmen ikkje er trygg.

cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikatet er ikkje tiltrudd fordi utskrivarsertifikatet har gått ut på dato.

cert-error-trust-self-signed = Sertifikatet er ikkje tiltrudd fordi det er sjølvsignert.

cert-error-trust-symantec = Sertifikat er skrivne ut av GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte og VeriSign er ikkje lenger sett på som trygge fordi desse sertifikatstyremaktene ikkje klarte å følgje tidlegare tryggingspraksis.

cert-error-untrusted-default = Sertifikatet kjem ikkje frå ei tiltrudd kjelde.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat. { -brand-short-name } stolar ikkje på denne nettstaden fordi han brukar eit sertifikat som ikkje er gyldig for { $hostname }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat. { -brand-short-name } stoler ikkje på denne nettstaden fordi han brukar eit sertifikat som ikkje er gyldig for { $hostname }. Sertifikatet er berre gyldig for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat. { -brand-short-name } stoler ikkje på denne nettstaden fordi han brukar eit sertifikat som ikkje er gyldig for { $hostname }. Sertifikatet er berre gyldig for { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Nettstadar beviser identiteten sin via sertifikat. { -brand-short-name } stolar ikkje på denne nettstaden fordi han brukar eit sertifikat som ikkje er gyldig for { $hostname }. Sertifikatet er berre gyldig for følgjande namn: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Nettstadar beviser identitet ved hjelp av sikkerheits-sertifikat som er gyldige i ein bestemt periode. Sertifikatet for { $hostname } gjekk ut { $not-after-local-time }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Nettstadar beviser identitet ved hjelp av sikkerheits-sertifikat som er gyldige i ein bestemt periode. Sertifikatet for { $hostname } vil ikkje vere gyldig før { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Feilkode: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Nettstadar viser identiteten sin via sertifikat, som vert skrivne ut av sertifikatstyremakter. Dei fleste nettlesarar stolar ikkje lenger på sertifikat skrivne ut av GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte og VeriSign. { $hostname } brukar eit sertifikat frå ein av desse styremaktene, og dermed kan ikkje identiteten til nettstaden bevisast.

cert-error-symantec-distrust-admin = Du kan varsle nettsideadministratoren om dette problemet.

cert-error-old-tls-version = Denne nettstaden støttar kanskje ikkje versjon 1.2 av TLS-protokollen, som er minimumsversjonen som vert støtta av { -brand-short-name }.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = Festa HTTP-nøkkel: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Sertifikatkjede:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Opne nettstad i nytt vindauge

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc = For å ta vare på sikkerheita di, vil { $hostname } ikkje tillate at { -brand-short-name } viser sida dersom ein annan nettstad har bygd henne inn. For å sjå denne sida, må du opne henne i eit nytt vindauge.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Klarte ikkje å kople til
deniedPortAccess-title = Tilgang til denne adressa er avgrensa
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Hmm. Vi har problem med å finne nettstaden.
fileNotFound-title = Fann ikkje fila
fileAccessDenied-title = Tilgang til fila vart nekta
generic-title = Ops.
captivePortal-title = Logg inn på nettverket
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Hmm. Denne adressa ser ikkje rett ut.
netInterrupt-title = Tilkoplinga vart broten
notCached-title = Dokumentet er utgått på dato
netOffline-title = Fråkopla modus
contentEncodingError-title = Feil med teiknkoding
unsafeContentType-title = Utrygg filtype
netReset-title = Tilkoplinga vart broten
netTimeout-title = Tilkoplinga fekk tidsavbrot
unknownProtocolFound-title = Klarte ikkje å forstå adressa
proxyConnectFailure-title = Proxyserveren godtek ikkje tilkoplingar
proxyResolveFailure-title = Klarte ikkje å finne proxyserveren
redirectLoop-title = Nettsida vidaresender ikkje skikkeleg
unknownSocketType-title = Uventa svar frå tenar
nssFailure2-title = Trygt samband feila
csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } kan ikkje opne denne sida
corruptedContentError-title = Øydelagt innhald
sslv3Used-title = Klarte ikkje å kople til trygt
inadequateSecurityError-title = Tilkoplinga di er ikkje trygg
blockedByPolicy-title = Blokkert side
clockSkewError-title = Klokka på datamaskina di er feil
networkProtocolError-title = Nettverksprotokollfeil
nssBadCert-title = Åtvaring: Potensiell sikkerheitsrisiko framom her
nssBadCert-sts-title = Kopla ikkje til: Potensielt tryggingsproblem
certerror-mitm-title = Programvara hindrar { -brand-short-name } frå trygg tilkopling til denne nettstaden