browser/installer/override.properties
author Bjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>
Sat, 14 Oct 2017 11:12:15 +0000
changeset 1486 18e1a92a1aa18fe858b488b389e22574f73fdd64
parent 1080 5c024e2d7b09ae7aeb2816aedae7cb9e984f1dff
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Nynorsk (nn-NO) localization of Firefox Localization authors: - Bjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE:

# This file must be saved as UTF8

# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
# accesskey with an ampersand (e.g. &).

# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
# being used as an accesskey.

# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
# from en-US contains a \n.

# Strings that require a space at the end should be enclosed with double
# quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
# and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
# beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").

SetupCaption=$BrandFullName Installering
UninstallCaption=$BrandFullName Avinstallering
BackBtn=< &Tilbake
NextBtn=&Neste >
AcceptBtn=&Eg godtek vilkåra i lisensavtalen
DontAcceptBtn=Eg go&dtek ikkje vilkåra i lisensavtalen
InstallBtn=&Installer
UninstallBtn=&Avinstaller
CancelBtn=Avbryt
CloseBtn=&Lat att
BrowseBtn=&Bla gjennom…
ShowDetailsBtn=Vis &detaljar
ClickNext=Trykk «Neste» for å fortsetje.
ClickInstall=Trykk «Installer» for å starte installeringa.
ClickUninstall=Trykk på «Avinstaller» for å starte avinstalleringa.
Completed=Fullført
LicenseTextRB=Les gjennom lisensavtalen før du installerer $BrandFullNameDA. Om du godtek alle vilkåra i avtalen, vel det første alternativet nedanfor. $_CLICK
ComponentsText=Kryss av for dei komponentane du vil installere. Fjern avkryssinga for komponentane du ikkje vil installere. $_CLICK
ComponentsSubText2_NoInstTypes=Vel kva for komponentar du vil installere:
DirText=Installasjonsprogrammet vil installere $BrandFullNameDA i følgjande mappe. For å installere i ei anna mappe, trykk «Bla gjennom» og vel ei anna mappe. $_CLICK
DirSubText=Målmappe
DirBrowseText=Vel mappa du vil installere $BrandFullNameDA i:
SpaceAvailable="Ledig plass: "
SpaceRequired="Påkravd plass: "
UninstallingText=Avinstallerer $BrandFullNameDA frå følgjande mappe. $_CLICK
UninstallingSubText=Avinstallerer frå:
FileError=Feil under opning av fil for skriving: \r\n\r\n$0\r\n\r\nTrykk «Avbryt» for å avslutte installeringa,\r\nPrøv igjen for å prøve på nytt, eller\r\nIgnorer for å hoppe over denne fila.
FileError_NoIgnore=Feil under opning av fil for skriving: \r\n\r\n$0\r\n\r\nTrykk på «Prøv igjen» for å prøve på nytt, eller\r\nAvbryt for å avslutte installeringa.
CantWrite="Klarte ikkje å skrive: "
CopyFailed=Mislykka kopiering
CopyTo="Kopier til "
Registering="Registrerer: "
Unregistering="Avregistrerer: "
SymbolNotFound="Klarte ikkje å finne symbol: "
CouldNotLoad="Klarte ikkje å laste inn: "
CreateFolder="Lag mappe: "
CreateShortcut="Lag snarveg: "
CreatedUninstaller="Laga avinstalleringsprogram: "
Delete="Slett fil: "
DeleteOnReboot="Slett ved omstart: "
ErrorCreatingShortcut="Feil ved snarvegslaging: "
ErrorCreating="Feil ved laging av: "
ErrorDecompressing=Feil ved utpakking av data! Er installeringsprogrammet skada?
ErrorRegistering=Feil ved registrering av DLL
ExecShell="ExecShell: "
Exec="Køyr: "
Extract="Utpakking: "
ErrorWriting="Utpakking: feil ved skriving til fil "
InvalidOpcode=Installeringsprogrammet er øydelagt: Ugyldleg opkode
NoOLE="Ingen OLE for: "
OutputFolder="Målmappe: "
RemoveFolder="Fjern mappe: "
RenameOnReboot="Endre namn ved omstart: "
Rename="Endre namn: "
Skipped="Hoppa over: "
CopyDetails=Kopier detaljar til utklippstavla
LogInstall=Loggfør installeringsprosessen
Byte=B
Kilo=K
Mega=M
Giga=G