Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox
authorOnno Ekker <o.e.ekker@gmail.com>
Sun, 03 Nov 2019 11:32:47 +0000
changeset 5751 e44eccf761c14b4a89f856f061b52afe01539e96
parent 5750 ac6e3a15f2c7abe334e1144299e803a2aa77092b
child 5752 e0504409ad826884884f41fbbd74ffa49ec03e43
push id2764
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 03 Nov 2019 11:32:51 +0000
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Localization authors: - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com> - Onno Ekker <o.e.ekker@gmail.com>
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/nsserrors.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -261,16 +261,19 @@ menu-window-bring-all-to-front =
 ## Help Menu
 
 menu-help =
   .label = Help
   .accesskey = H
 menu-help-product =
   .label = { -brand-shorter-name } Help
   .accesskey = H
+menu-help-show-tour =
+  .label = { -brand-shorter-name }-rondleiding
+  .accesskey = d
 menu-help-keyboard-shortcuts =
   .label = Sneltoetsen
   .accesskey = S
 menu-help-troubleshooting-info =
   .label = Probleemoplossingsinformatie
   .accesskey = P
 menu-help-feedback-page =
   .label = Feedback verzenden…
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -15,16 +15,17 @@ psmerr-ssl2-disabled = Kan geen beveilig
 psmerr-hostreusedissuerandserial =
   U hebt een ongeldig certificaat ontvangen. Neem contact op met de serverbeheerder of e-mailcorrespondent en geef hen de volgende informatie:
   
   Uw certificaat bevat hetzelfde serienummer als een ander door de certificaatautoriteit uitgegeven certificaat. Haal een nieuw certificaat met een uniek serienummer op.
 ssl-error-export-only-server = Kan niet beveiligd communiceren. Peer ondersteunt geen hoge graad van versleuteling.
 ssl-error-us-only-server = Kan niet beveiligd communiceren. Peer vereist hoge graad van versleuteling, die niet wordt ondersteund.
 ssl-error-no-cypher-overlap = Kan niet beveiligd communiceren met peer: geen algeme(e)n(e) versleutelingsalgoritme(n).
 ssl-error-no-certificate = Kan het benodigde certificaat of de sleutel voor authenticatie niet vinden.
+ssl-error-bad-certificate = Kan niet beveiligd communiceren met peer: certificaat van peer werd verworpen.
 ssl-error-bad-client = De server heeft onjuiste gegevens ontvangen van de client.
 ssl-error-bad-server = De client heeft onjuiste gegevens ontvangen van de server.
 ssl-error-unsupported-certificate-type = Niet-ondersteund certificaattype.
 ssl-error-unsupported-version = Peer gebruikt niet-ondersteunde versie van het beveiligingsprotocol.
 ssl-error-wrong-certificate = Clientauthenticatie mislukt: privésleutel in sleuteldatabase komt niet overeen met openbare sleutel in certificaatdatabase.
 ssl-error-bad-cert-domain = Kan niet beveiligd communiceren met peer: opgevraagde domeinnaam komt niet overeen met het certificaat van de server.
 ssl-error-post-warning = Niet-herkende SSL-foutcode.
 ssl-error-ssl2-disabled = Peer ondersteunt alleen SSL versie 2, dat lokaal is uitgeschakeld.
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -33,16 +33,17 @@ syncStartNotification.body2 = %S zal ove
 # LOCALIZATION NOTE (deviceDisconnectedNotification.title, deviceDisconnectedNotification.body)
 # These strings are used in a notification shown after Sync was disconnected remotely.
 deviceDisconnectedNotification.title = Sync verbroken
 deviceDisconnectedNotification.body = De verbinding van deze computer met Firefox Sync is met succes verbroken.
 
 # LOCALIZATION NOTE (deviceConnDisconnTitle) - the title shown in a notification
 # when either this device or another device has connected to, or disconnected
 # from, a Firefox Account.
+deviceConnDisconnTitle = Firefox Account
 
 # LOCALIZATION NOTE (otherDeviceConnectedBody, otherDeviceConnectedBody.noDeviceName)
 # These strings are used in a notification shown when a new device joins the
 # Firefox account.
 # %S is the name of the new device; otherDeviceConnectedBody.noDeviceName is shown
 # instead of otherDeviceConnectedBody when the name is not known.
 otherDeviceConnectedBody = Deze computer is nu verbonden met %S.
 otherDeviceConnectedBody.noDeviceName = Deze computer is nu verbonden met een nieuw apparaat.
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -31,16 +31,17 @@
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Probleemoplossingsinformatie">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "P">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Feedback verzenden…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "v">
 
 <!ENTITY helpShowTour2.label      "&brandShorterName;-rondleiding">
+<!ENTITY helpShowTour2.accesskey    "d">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Voorkeuren…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Services">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.label    "Verberg &brandShorterName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.commandkey "H">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -1,16 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Kan niet beveiligd communiceren. Peer ondersteunt geen hoge graad van versleuteling.
 SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Kan niet beveiligd communiceren. Peer vereist hoge graad van versleuteling, welke niet wordt ondersteund.
 SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Kan niet beveiligd communiceren met peer: geen algeme(e)n(e) versleutelingsalgoritme(n).
 SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Kan het benodigde certificaat of de sleutel voor authenticatie niet vinden.
+SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Kan niet beveiligd communiceren met peer: certificaat van peer werd verworpen.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=De server heeft onjuiste gegevens ontvangen van de client.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=De client heeft onjuiste gegevens ontvangen van de server.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Niet-ondersteund certificaattype.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Peer gebruikt niet-ondersteunde versie van het beveiligingsprotocol.
 SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Clientauthenticatie mislukt: privésleutel in sleuteldatabase komt niet overeen met openbare sleutel in certificaatdatabase.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN=Kan niet beveiligd communiceren met peer: opgevraagde domeinnaam komt niet overeen met het certificaat van de server.
 SSL_ERROR_POST_WARNING=Niet-herkende SSL-foutcode.
 SSL_ERROR_SSL2_DISABLED=Peer ondersteunt alleen SSL versie 2, dat lokaal is uitgeschakeld.