Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox default tip
authorMark Heijl <markh@babelzilla.org>
Wed, 25 May 2022 10:12:52 +0000
changeset 6798 52db668d98e87cff8c22b4448a50230aa05029b1
parent 6797 47e49c7befee830d1ab6b72d47cb80ccf67ec4d9
push id3635
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 25 May 2022 10:12:55 +0000
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
devtools/client/device.properties
devtools/client/perftools.ftl
devtools/shared/styleinspector.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/devtools/client/device.properties
+++ b/devtools/client/device.properties
@@ -13,8 +13,9 @@
 # These strings are category names in a list of devices that a user can choose
 # to simulate (e.g. "ZTE Open C", "VIA Vixen", "720p HD Television", etc).
 device.phones=Telefoons
 device.tablets=Tablets
 device.laptops=Laptops
 device.televisions=TV’s
 device.consoles=Spelconsoles
 device.watches=Horloges
+device.custom=Aangepast
--- a/devtools/client/perftools.ftl
+++ b/devtools/client/perftools.ftl
@@ -16,16 +16,17 @@ perftools-intro-description =
 
 perftools-heading-settings = Volledige instellingen
 perftools-heading-buffer = Bufferinstellingen
 perftools-heading-features = Functies
 perftools-heading-features-default = Functies (standaard aan aanbevolen)
 perftools-heading-features-disabled = Uitgeschakelde functies
 perftools-heading-features-experimental = Experimenteel
 perftools-heading-threads = Threads
+perftools-heading-threads-jvm = JVM-threads
 perftools-heading-local-build = Lokale build
 
 ##
 
 perftools-description-intro =
   Opnames starten <a>profiler.firefox.com</a> in een nieuw tabblad. Alle gegevens worden lokaal
   opgeslagen, maar u kunt ervoor kiezen ze te uploaden om ze te delen.
 perftools-description-local-build =
@@ -37,19 +38,17 @@ perftools-description-local-build =
 
 perftools-range-interval-label = Steekproefinterval:
 perftools-range-interval-milliseconds = { NUMBER($interval, maxFractionalUnits: 2) } ms
 
 ##
 
 # The size of the memory buffer used to store things in the profiler.
 perftools-range-entries-label = Buffergrootte:
-
 perftools-custom-threads-label = Aangepaste threads op naam toevoegen:
-
 perftools-devtools-interval-label = Interval:
 perftools-devtools-threads-label = Threads:
 perftools-devtools-settings-label = Instellingen
 
 ## Various statuses that affect the current state of profiling, not typically displayed.
 
 perftools-status-recording-stopped-by-another-tool = De opname is door een ander hulpmiddel gestopt.
 perftools-status-restart-required = De browser moet opnieuw worden gestart om deze functie in te schakelen.
@@ -91,57 +90,62 @@ pref-thread-stream-trans =
 perftools-thread-socket-thread =
   .title = De thread waarin netwerkcode alle blokkerende socket-aanroepen uitvoert
 perftools-thread-img-decoder =
   .title = Afbeeldingsontsleutelingsthreads
 perftools-thread-dns-resolver =
   .title = Op deze thread vindt DNS-omzetting plaats
 perftools-thread-task-controller =
   .title = TaskController-threadpoolthreads
+perftools-thread-jvm-gecko =
+  .title = De belangrijkste Gecko JVM-thread
+perftools-thread-jvm-nimbus =
+  .title = De belangrijkste threads voor de Nimbus-experimenten-SDK
+perftools-thread-jvm-default-dispatcher =
+  .title = De standaard dispatcher voor de Kotlin-coroutines-bibliotheek
+perftools-thread-jvm-glean =
+  .title = De belangrijkste threads voor de Glean-telemetrie-SDK
+perftools-thread-jvm-arch-disk-io =
+  .title = De IO-dispatcher voor de Kotlin-coroutines-bibliotheek
+perftools-thread-jvm-pool =
+  .title = Threads gemaakt in een naamloze thread-pool
 
 ##
 
 perftools-record-all-registered-threads = Bovenstaande selectie omzeilen en alle geregistreerde threads opnemen
-
 perftools-tools-threads-input-label =
   .title = Deze threadnamen zijn een kommagescheiden lijst, die wordt gebruikt om het profileren van de threads in de profiler mogelijk te maken. De naam hoeft maar deels overeen te komen met de threadnaam om opgenomen te worden. Gevoelig voor witruimte.
 
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## both devtools.performance.new-panel-onboarding & devtools.performance.new-panel-enabled
 ## preferences are true.
 
+
 ## Onboarding UI labels. These labels are displayed in the new performance panel UI, when
 ## devtools.performance.new-panel-onboarding preference is true.
 
 perftools-onboarding-message = <b>Nieuw</b>: { -profiler-brand-name } is nu geïntegreerd in de Ontwikkelaarshulpmiddelen. <a>Meer info</a> over dit krachtige nieuwe hulpmiddel.
-
 # `options-context-advanced-settings` is defined in toolbox-options.ftl
 perftools-onboarding-reenable-old-panel = (U kunt tijdelijk het oorspronkelijke paneel Prestaties benaderen via <a>{ options-context-advanced-settings }</a>)
-
 perftools-onboarding-close-button =
   .aria-label = Het welkomstbericht sluiten
 
 ## Profiler presets
 
 
 # Presets and their l10n IDs are defined in the file
 # devtools/client/performance-new/popup/background.jsm.js
 # The same labels and descriptions are also defined in appmenu.ftl.
 
 perftools-presets-web-developer-label = Webontwikkelaar
 perftools-presets-web-developer-description = Aanbevolen voorinstelling voor de meeste foutopsporing in web-apps, met lage overhead.
-
 perftools-presets-firefox-label = { -brand-shorter-name }
 perftools-presets-firefox-description = Aanbevolen voorinstelling voor profileren van { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-graphics-label = Grafisch
 perftools-presets-graphics-description = Voorinstelling voor het onderzoeken van grafische bugs in { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-media-label = Media
 perftools-presets-media-description2 = Voorinstelling voor het onderzoeken van audio- en videobugs in { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-networking-label = Netwerk
 perftools-presets-networking-description = Voorinstelling voor het onderzoeken van netwerkbugs in { -brand-shorter-name }.
-
 perftools-presets-custom-label = Aangepast
 
 ##
 
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -14,21 +14,24 @@
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Beste overeenkomst
 rule.status.MATCHED=Overeenkomend
 rule.status.PARENT_MATCH=Parent-overeenkomst
 
-# LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline): For each
-# style property the panel shows the rules which hold that specific property.
+# LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline,
+# rule.sourceConstructed): For each style property the panel shows the rules
+# which hold that specific property.
 # For every rule, the rule source is also displayed: a rule can come from a
-# file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
+# file, from the same page (inline), from a constructed style sheet
+# (constructed), or from the element itself (element).
 rule.sourceInline=inline
+rule.sourceConstructed=opgebouwd
 rule.sourceElement=element
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID"
 rule.inheritedFrom=Overgenomen van %S
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -446,8 +446,13 @@ OffscreenCanvasToBlobWarning=OffscreenCa
 IDBDatabaseCreateMutableFileWarning=IDBDatabase.createMutableFile() is verouderd. Als deze API wordt gestandaardiseerd, zal dit waarschijnlijk gebeuren onder de Origin Private File System-inspanning op https://bugzil.la/1748667.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IDBMutableFile.open()"
 IDBMutableFileOpenWarning=IDBMutableFile.open() is verouderd. Als deze API wordt gestandaardiseerd, zal dit waarschijnlijk gebeuren onder de Origin Private File System-inspanning op https://bugzil.la/1748667.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger"
 InstallTriggerDeprecatedWarning=InstallTrigger is verouderd en zal in de toekomst worden verwijderd.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "InstallTrigger.install()"
 InstallTriggerInstallDeprecatedWarning=InstallTrigger.install() is verouderd en zal in de toekomst worden verwijderd. Voor meer hulp: https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
+
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransform", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
+MozCurrentTransformWarning=mozCurrentTransform is verouderd en zal in de toekomst worden verwijderd. Gebruik in plaats daarvan CanvasRenderingContext2D.getTransform() of CanvasRenderingContext2D.setTransform().
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozCurrentTransformInverse", "CanvasRenderingContext2D.getTransform()", and "CanvasRenderingContext2D.setTransform()".
+MozCurrentTransformInverseWarning=mozCurrentTransformInverse is verouderd en zal in de toekomst worden verwijderd. Gebruik in plaats daarvan CanvasRenderingContext2D.getTransform() of CanvasRenderingContext2D.setTransform().