Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox
authorMozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Mon, 04 Nov 2019 07:33:43 +0000
changeset 5753 6fc7ff13f8c824344339daaca5cce0e1326c67ea
parent 5752 e0504409ad826884884f41fbbd74ffa49ec03e43
child 5754 d083628ee5b8c2f5088f85aa69a8834447dc858b
push id2766
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 04 Nov 2019 07:33:47 +0000
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -16,24 +16,21 @@ login-filter =
   .placeholder = Aanmeldingen zoeken
 create-login-button = Nieuwe aanmelding maken
 # This string is used as alternative text for favicon images.
 # Variables:
 #  $title (String) - The title of the website associated with the favicon.
 login-favicon =
   .alt = Favicon voor { $title }
 fxaccounts-sign-in-text = Breng uw wachtwoorden naar uw andere apparaten
-fxaccounts-sign-in-button = Meld u aan bij { -sync-brand-short-name }
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Account beheren
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
-menu =
-  .title = Open menu
 # This menuitem is only visible on Windows
 menu-menuitem-import = Wachtwoorden importeren…
 menu-menuitem-preferences =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Opties
    *[other] Voorkeuren
   }
 about-logins-menu-menuitem-help = Help
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -40,19 +40,16 @@ newtab-topsites-image-validation = Afbee
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Annuleren
 newtab-topsites-delete-history-button = Verwijderen uit geschiedenis
 newtab-topsites-save-button = Opslaan
 newtab-topsites-preview-button = Voorbeeld
 newtab-topsites-add-button = Toevoegen
 
-## Top Sites - Delete history confirmation dialog. 
-
-
 ## Top Sites - Delete history confirmation dialog.
 
 newtab-confirm-delete-history-p1 = Weet u zeker dat u alle exemplaren van deze pagina uit uw geschiedenis wilt verwijderen?
 # "This action" refers to deleting a page from history.
 newtab-confirm-delete-history-p2 = Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
@@ -98,20 +95,16 @@ newtab-privacy-modal-link = Ontdek hoe p
 
 
 
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Bladwijzer verwijderen
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Bladwijzer maken
 
-## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb, 
-## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
-
-
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
 
 newtab-menu-copy-download-link = Downloadkoppeling kopiëren
 newtab-menu-go-to-download-page = Naar downloadpagina gaan
 newtab-menu-remove-download = Verwijderen uit geschiedenis
 
 ## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
@@ -131,20 +124,16 @@ newtab-menu-open-file = Bestand openen
 
 newtab-label-visited = Bezocht
 newtab-label-bookmarked = Bladwijzer gemaakt
 newtab-label-removed-bookmark = Bladwijzer verwijderd
 newtab-label-recommended = Trending
 newtab-label-saved = Opgeslagen naar { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Gedownload
 
-## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are 
-## meant as a call to action for the given section.
-
-
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Sectie verwijderen
 newtab-section-menu-collapse-section = Sectie samenvouwen
 newtab-section-menu-expand-section = Sectie uitvouwen
 newtab-section-menu-manage-section = Sectie beheren
 newtab-section-menu-manage-webext = Extensie beheren
@@ -176,17 +165,16 @@ newtab-empty-section-highlights = Begin met surfen, en we tonen hier een aantal geweldige artikelen, video’s en andere pagina’s die u onlangs hebt bezocht of waarvoor u een bladwijzer hebt gemaakt.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = U bent weer bij. Kijk later nog eens voor meer topverhalen van { $provider }. Kunt u niet wachten? Selecteer een populair onderwerp voor meer geweldige verhalen van het hele web.
 
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = U bent helemaal bij!
 newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Kom later terug voor meer verhalen.
-newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Nogmaals proberen
 newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Laden…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Oeps! We hadden deze sectie bijna geladen, maar toch niet helemaal.
 
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Populaire onderwerpen:
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -114,17 +114,16 @@ onboarding-data-sync-button2 = Aanmelden
 onboarding-firefox-monitor-title = Blijf alert op datalekken
 onboarding-firefox-monitor-text = { -monitor-brand-name } houdt in de gaten of uw e-mailadres voor komt in een datalek en waarschuwt u als dit in een nieuw lek verschijnt.
 onboarding-firefox-monitor-text2 = { -monitor-brand-name } houdt in de gaten of uw e-mailadres voor komt in een bekend datalek en waarschuwt u als dit in een nieuw lek verschijnt.
 onboarding-firefox-monitor-button = Inschrijven voor waarschuwingen
 onboarding-browse-privately-title = Privé browsen
 onboarding-browse-privately-text = Privénavigatie wist uw zoek- en navigatiegeschiedenis, om dit geheim te houden voor iedereen die uw computer gebruikt.
 onboarding-firefox-send-title = Houd uw gedeelde bestanden privé
 onboarding-firefox-send-text2 = Upload uw bestanden naar { -send-brand-name } om ze te delen met end-to-endversleuteling en een koppeling die automatisch vervalt.
-onboarding-firefox-send-button = Probeer { -send-brand-name }
 onboarding-mobile-phone-title = Download { -brand-product-name } naar uw telefoon
 onboarding-mobile-phone-text = Download { -brand-product-name } voor iOS of Android en synchroniseer uw gegevens op verschillende apparaten.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Download de browser voor mobiel
 onboarding-send-tabs-title = Stuur uzelf onmiddellijk tabbladen
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -11,17 +11,16 @@
 <!ENTITY helpMenu.label      "Help"> 
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "H"> 
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Help"> 
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "H">
 
 <!ENTITY aboutProduct2.label   "Over &brandShorterName;">
-<!ENTITY aboutProduct2.accesskey "O">
 <!ENTITY productHelp2.label    "&brandShorterName; Help">
 <!ENTITY productHelp2.accesskey  "H">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Sneltoetsen">
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "S">
 
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Herstarten met uitgeschakelde add-ons…">