Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox
authorMark Heijl <markh@babelzilla.org>
Thu, 07 Nov 2019 21:14:30 +0000
changeset 5768 5d09eb2362c12191ca3c369f09235ad5e3e941d3
parent 5767 3246e6d441668512614cf1a6cdd8d94166af380d
child 5769 b4a16d20d3aa899e1b8492f137dd3c8f0bba2177
push id2775
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 07 Nov 2019 21:14:34 +0000
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Localization authors: - Mark Heijl <markh@babelzilla.org> - Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
devtools/client/netmonitor.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -4,12 +4,19 @@
 
 
 ## App Menu
 
 appmenuitem-protection-report-title = Privacybeschermingen
 appmenuitem-protection-report-tooltip =
   .tooltiptext = Ga naar uw privacyrapport
 
+## Zoom Controls
+
+appmenuitem-zoom-enlarge =
+  .label = Inzoomen
+appmenuitem-zoom-reduce =
+  .label = Uitzoomen
+
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 fxa-toolbar-sync-now =
   .label = Nu synchroniseren
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -16,32 +16,28 @@ graph-week-summary =
 graph-total-tracker-summary =
   { $count ->
     [one] <b>{ $count }</b> tracker geblokkeerd sinds { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
    *[other] <b>{ $count }</b> trackers geblokkeerd sinds { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
   }
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 # The category name in the <b> tag will be bold.
-protection-header-details-standard = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Standaard</b>
-protection-header-details-strict = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Streng</b>
-protection-header-details-custom = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Aangepast</b>
-# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
-# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
-# The category name in the <b> tag will be bold.
 protection-report-header-details-standard = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Standaard</b>
   .title = Naar privacyinstellingen
 protection-report-header-details-strict = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Streng</b>
   .title = Naar privacyinstellingen
 protection-report-header-details-custom = Beschermingsniveau is ingesteld op <b>Aangepast</b>
   .title = Naar privacyinstellingen
 protection-report-page-title = Privacybeschermingen
 protection-report-content-title = Privacybeschermingen
 etp-card-title = Verbeterde bescherming tegen volgen
 etp-card-content = Trackers volgen u online om gegevens over uw surfgedrag en interesses te verzamelen. { -brand-short-name } blokkeert veel van deze trackers en andere kwaadwillende scripts.
+protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Alle beschermingen zijn momenteel uitgeschakeld. Kies welke trackers u wilt blokkeren door uw beschermingsinstellingen in { -brand-short-name } te beheren.
+protection-report-manage-protections = Instellingen beheren
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Vandaag
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Een grafiek van het totale aantal trackers per type die deze week zijn geblokkeerd.
 social-tab-title = Sociale-mediatrackers
 social-tab-contant = Sociale netwerken plaatsen trackers op andere websites om te volgen wat u online doet, ziet en bekijkt. Hierdoor kunnen sociale-mediabedrijven meer over u leren dan wat u deelt op uw sociale-mediaprofielen. <a data-l10n-name="learn-more-link">Meer info</a>
 cookie-tab-title = Cross-site-trackingcookies
@@ -51,17 +47,16 @@ tracker-tab-description = Websites kunnen externe advertenties, video’s en andere inhoud laden met volgcode. Het blokkeren van volginhoud kan websites helpen sneller te laden, maar sommige knoppen, formulieren en aanmeldvelden werken mogelijk niet. <a data-l10n-name="learn-more-link">Meer info</a>
 fingerprinter-tab-title = Fingerprinters
 fingerprinter-tab-content = Fingerprinters verzamelen instellingen van uw browser en computer om een profiel van u te maken. Met behulp van deze digitale vingerafdruk kunnen ze u op verschillende websites volgen. <a data-l10n-name="learn-more-link">Meer info</a>
 cryptominer-tab-title = Cryptominers
 cryptominer-tab-content = Cryptominers gebruiken de rekenkracht van uw systeem om digitale valuta te genereren. Cryptominer-scripts trekken uw accu leeg, vertragen uw computer en kunnen uw energierekening omhoog jagen. <a data-l10n-name="learn-more-link">Meer info</a>
 lockwise-title = Vergeet nooit meer een wachtwoord
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } slaat uw wachtwoorden veilig op in uw browser.
 lockwise-header-content-logged-in = Bewaar en synchroniseer uw wachtwoorden veilig op al uw apparaten.
-about-logins-view-logins-button = Aanmeldingen weergeven
 protection-report-view-logins-button = Aanmeldingen weergeven
   .title = Naar opgeslagen aanmeldingen
 lockwise-no-logins-content = Download de <a data-l10n-name="lockwise-inline-link">{ -lockwise-brand-name }</a>-app om uw wachtwoorden overal mee naartoe te nemen.
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 lockwise-passwords-stored =
   { $count ->
@@ -113,20 +108,16 @@ full-report-link = Bekijk het volledige 
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning =
   { $count ->
     [one] opgeslagen aanmelding is mogelijk gelekt in een datalek. Wijzig dit wachtwoord voor betere online beveiliging. <a data-l10n-name="lockwise-link">Opgeslagen aanmeldingen bekijken</a>
    *[other] opgeslagen aanmeldingen zijn mogelijk gelekt in een datalek. Wijzig deze wachtwoorden voor betere online beveiliging. <a data-l10n-name="lockwise-link">Opgeslagen aanmeldingen bekijken</a>
   }
-# This is the title attribute describing the graph report's link to about:settings#privacy
-go-to-privacy-settings = Naar privacyinstellingen
-# This is the title attribute describing the Lockwise card's link to about:logins
-go-to-saved-logins = Naar opgeslagen aanmeldingen
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,3 +1,5 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+protections-panel-sendreportview-error = Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het rapport. Probeer het later nog eens.
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -11,16 +11,17 @@
 <!ENTITY helpMenu.label      "Help"> 
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "H"> 
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Help"> 
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "H">
 
 <!ENTITY aboutProduct2.label   "Over &brandShorterName;">
+<!ENTITY aboutProduct2.accesskey "O">
 <!ENTITY productHelp2.label    "&brandShorterName; Help">
 <!ENTITY productHelp2.accesskey  "H">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Sneltoetsen">
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "S">
 
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Herstarten met uitgeschakelde add-ons…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -286,16 +286,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "U hebt permanente opslag voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "U hebt pop-ups voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "U hebt het automatisch afspelen van media met geluid voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "U hebt canvas-gegevensextractie voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "U hebt het gebruik van de Adobe Flash-plug-in voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "U hebt MIDI-toegang voor deze website geblokkeerd.">
 <!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "U hebt installatie van add-ons voor deze website geblokkeerd.">
 
+
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Geschiedenis tonen">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Zoeken">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Startpagina">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName;-startpagina">
 
@@ -1085,17 +1086,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Tabbladen verborgen houden">
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "v">
 <!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Extensie uitschakelen">
 <!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "u">
 
 <!ENTITY pageActionButton.tooltip "Pagina-acties">
 <!ENTITY pageAction.addToUrlbar.label "Toevoegen aan adresbalk">
 <!ENTITY pageAction.removeFromUrlbar.label "Verwijderen van adresbalk">
-<!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Extensies beheren…">
+<!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Extensie beheren…">
 
 <!ENTITY sendToDevice.syncNotReady.label "Apparaten synchroniseren…">
 
 <!ENTITY pageAction.shareUrl.label "Delen">
 <!ENTITY pageAction.shareMore.label "Meer…">
 
 <!ENTITY libraryButton.tooltip "Geschiedenis, opgeslagen bladwijzers en meer bekijken">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1200,12 +1200,14 @@ confirmationHint.sendToDeviceOffline.lab
 confirmationHint.copyURL.label = Gekopieerd naar klembord!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Opgeslagen naar bibliotheek!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Zoekmachine toegevoegd!
 confirmationHint.pinTab.label = Vastgemaakt!
 confirmationHint.pinTab.description = Klik met de rechtermuisknop op het tabblad om het los te maken.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Wachtwoord opgeslagen!
 
+confirmationHint.breakageReport.label = Rapport verzonden. Dank u!
+
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = %S-livebladwijzers
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -30,15 +30,16 @@ externalProtocolPrompt=Een externe toepa
 externalProtocolUnknown=<Onbekend>
 externalProtocolChkMsg=Mijn keuze onthouden voor alle koppelingen van dit type
 externalProtocolLaunchBtn=Toepassing starten
 malwareBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een aanvalsite en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 harmfulBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een mogelijk schadelijke website en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 unwantedBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een website die ongewenste software aanbiedt en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 deceptiveBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een misleidende website en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 cspBlocked=Deze pagina heeft een inhoudsbeveiligingsbeleid dat laden op deze manier voorkomt.
+xfoBlocked=Deze pagina heeft een beleid voor X-Frame-Options dat laden in deze context voorkomt.
 corruptedContentErrorv2=De website op %S ondervond een schending van het netwerkprotocol die niet kan worden verholpen.
 remoteXUL=Deze pagina gebruikt een niet-ondersteunde technologie die niet meer standaard in Firefox beschikbaar is.
 ## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
 sslv3Used=Firefox kan de veiligheid van uw gegevens op %S niet garanderen, omdat de website gebruikmaakt van SSLv3, een onbetrouwbaar beveiligingsprotocol.
 inadequateSecurityError=De website heeft geprobeerd over een ontoereikend beveiligingsniveau te onderhandelen.
 blockedByPolicy=Uw organisatie heeft toegang tot deze pagina of website geblokkeerd.
 networkProtocolError=Firefox ondervond een schending van het netwerkprotocol die niet kan worden verholpen.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -184,16 +184,19 @@ was trying to connect. -->
  <li>Als uw computer of netwerk wordt beveiligd door een firewall of proxy,
   zorg er dan voor dat &brandShortName; toegang heeft tot het web.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Geblokkeerd door inhoudsbeveiligingsbeleid">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; heeft voorkomen dat de pagina op deze manier werd geladen, omdat de pagina een inhoudsbeveiligingsbeleid heeft dat dit niet toestaat.</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Geblokkeerd door beleid voor X-Frame-Options">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; heeft voorkomen dat de pagina in deze context werd geladen, omdat de pagina een beleid voor X-Frame-Options heeft dat dit niet toestaat.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Beschadigde-inhoudsfout">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat er een fout in de gegevensoverdracht is gedetecteerd.</p><ul><li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Het risico aanvaarden en doorgaan">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Fouten als deze rapporteren om Mozilla te helpen kwaadwillende websites te herkennen en te blokkeren">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Meer info…">
 
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -269,16 +269,24 @@ networkMenu.sizeServiceWorker=service wo
 # in the network menu specifying the request was blocked by something.
 # %S is replaced by the blocked reason, which could be "DevTools", "CORS", etc.
 networkMenu.blockedBy=geblokkeerd door %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked): This is a generic message for a
 # URL that has been blocked for an unknown reason
 networkMenu.blocked=geblokkeerd
 
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blocked2): This is a generic message for a
+# URL that has been blocked for an unknown reason
+networkMenu.blocked2=Geblokkeerd
+
+# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.blockedTooltip): This is a the text displayed
+# as a tooltip for the blocked icon in the request list
+networkMenu.blockedTooltip=Geblokkeerd
+
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS2): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
 networkMenu.totalMS2=%S ms
 
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
@@ -805,20 +813,16 @@ netmonitor.search.status.labels.matching
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of files in which matching lines were found
 netmonitor.search.status.labels.fileCount=in #1 bestand;in #1 bestanden
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.search.status.labels.error): This is the label
 # displayed in the search results status bar when status is set to error.
 netmonitor.search.status.labels.error=Zoekfout.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking): This is the label displayed
-# in the action bar's request blocking tab
-netmonitor.actionbar.requestBlocking=Aanvraagblokkering
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.requestBlocking): This is the tooltip displayed
 # over the toolbar's Request Blocking buttonn
 netmonitor.toolbar.requestBlocking=Aanvraagblokkering
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.actionbar.requestBlocking2): This is the label displayed
 # in the action bar's request blocking tab
 netmonitor.actionbar.requestBlocking2=Geblokkeerd
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -29,15 +29,16 @@ externalProtocolPrompt=Een externe toepa
 externalProtocolUnknown=<Onbekend>
 externalProtocolChkMsg=Mijn keuze onthouden voor alle koppelingen van dit type
 externalProtocolLaunchBtn=Toepassing starten
 malwareBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een aanvalsite en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 harmfulBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een mogelijk schadelijke website en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 unwantedBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een website die ongewenste software aanbiedt en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 deceptiveBlocked=De website op %S is gerapporteerd als een misleidende website en is geblokkeerd op basis van uw beveiligingsvoorkeuren.
 cspBlocked=Deze pagina heeft een inhoudsbeveiligingsbeleid dat laden op deze manier voorkomt.
+xfoBlocked=Deze pagina heeft een beleid voor X-Frame-Options dat laden in deze context voorkomt.
 corruptedContentErrorv2=De website op %S ondervond een schending van het netwerkprotocol die niet kan worden verholpen.
 remoteXUL=Deze pagina gebruikt een niet-ondersteunde technologie die niet meer standaard beschikbaar is.
 sslv3Used=De veiligheid van uw gegevens op %S konden niet worden gegarandeerd, omdat de website gebruikmaakt van SSLv3, een onbetrouwbaar beveiligingsprotocol.
 weakCryptoUsed=De eigenaar van %S heeft zijn of haar website niet juist geconfigureerd. Om uw gegevens tegen diefstal te beschermen, is de verbinding met deze website niet tot stand gebracht.
 inadequateSecurityError=De website heeft geprobeerd over een ontoereikend beveiligingsniveau te onderhandelen.
 blockedByPolicy=Uw organisatie heeft toegang tot deze pagina of website geblokkeerd.
 networkProtocolError=Firefox ondervond een schending van het netwerkprotocol die niet kan worden verholpen.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -330,16 +330,17 @@ LargeAllocationNonGetRequest=Een Large-A
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
 LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=Een Large-Allocation-header is genegeerd vanwege de aanwezigheid van vensters die een referentie naar deze browsercontext bevatten via de framehiërarchie of window.opener.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationNonE10S=Een Large-Allocation-header is genegeerd, omdat het document niet ‘out of process’ is geladen.
 GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Aan een geolocatieaanvraag kan alleen in een beveiligde context worden voldaan.
 NotificationsInsecureRequestIsForbidden=De notificatietoestemming mag alleen in een beveiligde context worden opgevraagd.
 NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden=De notificatietoestemming mag alleen in een document op het hoogste niveau of iframe van dezelfde oorsprong worden opgevraagd.
 NotificationsRequireUserGesture=De notificatietoestemming mag alleen vanuit een kortwerkende door de gebruiker gegenereerde gebeurtenis-handler worden opgevraagd.
+NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning=Het aanvragen van een machtiging voor meldingen buiten een kortdurende door de gebruiker gegenereerde event handler is verouderd en wordt in de toekomst niet ondersteund.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
 LargeAllocationNonWin32=Deze pagina zou vanwege een Large-Allocation-header in een nieuw proces worden geladen. Large-Allocation-procesaanmaak is echter uitgeschakeld voor niet-Win32-platformen.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
 WindowContentUntrustedWarning=Het ‘content’-attribuut van Window-objecten wordt niet meer ondersteund. Gebruik in plaats daarvan ‘window.top’.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
 SVGRefLoopWarning=De SVG <%S> met ID ‘%S’ heeft een referentielus.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
 SVGRefChainLengthExceededWarning=Een SVG <%S>-referentieketen die te lang is, is afgebroken bij het element met ID ‘%S’.
@@ -411,8 +412,10 @@ MathML_DeprecatedMfencedElement=Het Math
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 MathML_DeprecatedScriptShiftAttributes=MathML-attributen ‘subscriptshift’ en ‘superscriptshift’ zijn verouderd en worden in de toekomst mogelijk verwijderd.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
 MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=MathML-attributen ‘background’, ‘color’, ‘fontfamily’, ‘fontsize’, ‘fontstyle’ en ‘fontweight’ zijn verouderd en zullen in de toekomst worden verwijderd.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
 MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=De XLink-attributen ‘href’, ‘type’, ‘show’ en ‘actuate’ zijn verouderd op MathML-elementen en zullen in de toekomst worden verwijderd.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate title, text, url as they are the names of JS properties.
 WebShareAPI_NeedOneMember=titel of tekst of url-lid van het ShareData-woordenboek. Ten minste een van de leden is vereist.
+WebShareAPI_Failed=Het delen is mislukt.
+WebShareAPI_Aborted=Het delen is afgebroken.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -41,8 +41,14 @@ CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Animatie kan niet op de compositor worden uitgevoerd, omdat het frame niet actief is gemarkeerd voor ‘opacity’-animatie
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animatie kan niet op de compositor worden uitgevoerd, omdat het element rendering observers heeft (-moz-element of SVG clipping/masking)
 
 ## LOCALIZATION NOTE: Do not translate zoom, calc(), "transform", "transform-origin: 0 0"
 ZoomPropertyWarning=Deze pagina gebruikt de niet-standaard property ‘zoom’. Overweeg het gebruik van calc() in de relevante propertywaarden of gebruik ‘transform’ samen met ‘transform-origin: 0 0’.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(PrincipalWritingModePropagationWarning):
 ## Do not translate <html>, <body>, CSS, "writing-mode", "direction", "text-orientation", :root, and "The Principal Writing Mode" because they are technical terms.
 PrincipalWritingModePropagationWarning=Bij het renderen van het element <html> worden de gebruikte waarden van CSS-eigenschappen ‘writing mode’, ‘direction’ en ‘text-orientiation’ op het element <html> overgenomen uit de berekende waarden van het element <body>, en niet uit de eigen waarden van het element <html>. Overweeg deze eigenschappen in te stellen op de :root CSS pseudoklasse. Zie ‘The Principal Writing Mode’ op https://www.w3.org/TR/css-writing-modes-3/#principal-flow voor meer informatie.
+
+## LOCALIZATION NOTE(ScrollAnchoringDisabledInContainer):
+## %1$S is an integer value with the total number of adjustments
+## %2$S is a floating point value with the average distance adjusted
+## %3$S is a floating point value with the total adjusted distance
+ScrollAnchoringDisabledInContainer=Scrollverankering is uitgeschakeld in een scrollcontainer vanwege te veel opeenvolgende aanpassingen (%1$S) met te weinig totale afstand (%2$S px gemiddeld, %3$S px totaal).
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -82,16 +82,19 @@
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>U kunt beter geen uitzondering toevoegen als u een internetverbinding gebruikt die u niet volledig vertrouwt, of als u normaal gesproken geen waarschuwing krijgt voor deze server.</p>
 <p>Als u toch een uitzondering voor deze website wilt toevoegen, kunt u dat doen in uw geavanceerde versleutelingsinstellingen.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Geblokkeerd door inhoudsbeveiligingsbeleid">
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>De browser heeft voorkomen dat de pagina op deze manier werd geladen, omdat de pagina een inhoudsbeveiligingsbeleid heeft dat dit niet toestaat.</p>">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.title "Geblokkeerd door beleid voor X-Frame-Options">
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>De browser heeft voorkomen dat de pagina in deze context werd geladen, omdat de pagina een beleid voor X-Frame-Options heeft dat dit niet toestaat.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Beschadigde-inhoudsfout">
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat er een fout in de gegevensoverdracht is gedetecteerd.</p><ul><li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li></ul>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Uw verbinding is niet beveiligd">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 SSL_ERROR_EXPORT_ONLY_SERVER=Kan niet beveiligd communiceren. Peer ondersteunt geen hoge graad van versleuteling.
-SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Kan niet beveiligd communiceren. Peer vereist hoge graad van versleuteling, welke niet wordt ondersteund.
+SSL_ERROR_US_ONLY_SERVER=Kan niet beveiligd communiceren. Peer vereist hoge graad van versleuteling, die niet wordt ondersteund.
 SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP=Kan niet beveiligd communiceren met peer: geen algeme(e)n(e) versleutelingsalgoritme(n).
 SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE=Kan het benodigde certificaat of de sleutel voor authenticatie niet vinden.
 SSL_ERROR_BAD_CERTIFICATE=Kan niet beveiligd communiceren met peer: certificaat van peer werd verworpen.
 SSL_ERROR_BAD_CLIENT=De server heeft onjuiste gegevens ontvangen van de client.
 SSL_ERROR_BAD_SERVER=De client heeft onjuiste gegevens ontvangen van de server.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE=Niet-ondersteund certificaattype.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION=Peer gebruikt niet-ondersteunde versie van het beveiligingsprotocol.
 SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE=Clientauthenticatie mislukt: privésleutel in sleuteldatabase komt niet overeen met openbare sleutel in certificaatdatabase.
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -450,14 +450,15 @@ recommended-theme-1 = Voelt u zich creat
 
 ## Page headings
 
 extension-heading = Uw extensies beheren
 theme-heading = Uw thema’s beheren
 plugin-heading = Uw plug-ins beheren
 dictionary-heading = Uw woordenboeken beheren
 locale-heading = Uw talen beheren
+updates-heading = Uw updates beheren
 discover-heading = Uw { -brand-short-name } personaliseren
 shortcuts-heading = Extensiesneltoetsen beheren
 theme-heading-search-label = Meer thema’s zoeken
 extension-heading-search-label = Meer extensies zoeken
 addons-heading-search-input =
   .placeholder = addons.mozilla.org doorzoeken
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
@@ -18,17 +18,17 @@ about-telemetry-next-ping = >>
 about-telemetry-page-title = Telemetry-gegevens
 about-telemetry-current-store = Huidige winkel:
 about-telemetry-more-information = Zoekt u meer informatie?
 about-telemetry-firefox-data-doc = De <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> bevat handleidingen over het werken met onze gegevenshulpmiddelen.
 about-telemetry-telemetry-client-doc = De <a data-l10n-name="client-doc-link">Firefox Telemetry-clientdocumentatie</a> bevat definities voor concepten, API-documentatie en gegevensverwijzingen.
 about-telemetry-telemetry-dashboard = Met de <a data-l10n-name="dashboard-link">Telemetry-dashboards</a> kunt u de gegevens visualiseren die Mozilla via Telemetry ontvangt.
 about-telemetry-telemetry-probe-dictionary = De <a data-l10n-name="probe-dictionary-link">Probe Dictionary</a> biedt details en beschrijvingen voor de probes die door Telemetry worden verzameld.
 about-telemetry-show-in-Firefox-json-viewer = Openen in de JSON-viewer
-about-telemetry-home-section = Start
+about-telemetry-home-section = Startpagina
 about-telemetry-general-data-section = Algemene gegevens
 about-telemetry-environment-data-section = Omgevingsgegevens
 about-telemetry-session-info-section = Sessie-informatie
 about-telemetry-scalar-section = Scalars
 about-telemetry-keyed-scalar-section = Keyed Scalars
 about-telemetry-histograms-section = Histogrammen
 about-telemetry-keyed-histogram-section = Sleutelhistogrammen
 about-telemetry-events-section = Gebeurtenissen
--- a/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
@@ -54,32 +54,40 @@ abuse-report-messagebar-action-keep-exte
 abuse-report-messagebar-action-remove-theme = Ja, verwijderen
 abuse-report-messagebar-action-keep-theme = Nee, bewaren
 abuse-report-messagebar-action-retry = Opnieuw proberen
 abuse-report-messagebar-action-cancel = Annuleren
 
 ## Abuse report reasons (optionally paired with related examples and/or suggestions)
 
 abuse-report-damage-reason = Beschadigt mijn computer en gegevens
+abuse-report-damage-reason-v2 = Het heeft mijn computer beschadigd of mijn gegevens gecompromitteerd
 abuse-report-damage-example = Voorbeeld: heeft malware geïnjecteerd of gegevens gestolen
 abuse-report-spam-reason = Creëert spam of reclame
+abuse-report-spam-reason-v2 = Het bevat spam of voegt ongewenste advertenties in
 abuse-report-spam-example = Voorbeeld: voegt advertenties toe aan webpagina’s
 abuse-report-settings-reason = Heeft zonder dit te melden of te vragen mijn zoekmachine, startpagina of nieuwe tabblad gewijzigd
+abuse-report-settings-reason-v2 = Het heeft zonder dit te melden of te vragen mijn zoekmachine, startpagina of nieuwe tabblad gewijzigd
 abuse-report-settings-suggestions = Voordat u de extensie meldt, kunt u proberen uw instellingen te wijzigen:
 abuse-report-settings-suggestions-search = Uw standaard zoekinstellingen wijzigen
 abuse-report-settings-suggestions-homepage = Uw startpagina en nieuwe tabblad wijzigen
 abuse-report-deceptive-reason = Doet zich als iets anders voor
+abuse-report-deceptive-reason-v2 = Het doet zich als iets anders voor
 abuse-report-deceptive-example = Voorbeeld: misleidende beschrijving of afbeeldingen
 abuse-report-broken-reason-extension = Werkt niet, zorgt ervoor dat websites niet werken of vertraagt { -brand-product-name }
 abuse-report-broken-reason-theme = Werkt niet of zorgt ervoor dat de browserweergave niet werkt
+abuse-report-broken-reason-extension-v2 = Het werkt niet, zorgt ervoor dat websites niet werken of vertraagt { -brand-product-name }
+abuse-report-broken-reason-theme-v2 = Het werkt niet of zorgt ervoor dat de browserweergave niet werkt
 abuse-report-broken-example = Voorbeeld: functies zijn langzaam, moeilijk te gebruiken of werken niet; delen van websites laden niet of zien er ongebruikelijk uit
 abuse-report-broken-suggestions-extension = Het lijkt alsof u een bug hebt gevonden. In aanvulling op deze melding kunt u het beste contact opnemen met de ontwikkelaar van de extensie. <a data-l10n-name="support-link">Bezoek de startpagina van de extensie</a> voor informatie over de ontwikkelaar.
 abuse-report-broken-suggestions-theme =
   Het klinkt alsof u een bug hebt gevonden. Naast het hier indienen van een rapport, is de beste manier
   om een functioneel probleem op te lossen, contact op te nemen met de ontwikkelaar van het thema.
   <a data-l10n-name="support-link">Bezoek de website van het thema</a> voor informatie over de ontwikkelaar.
 abuse-report-policy-reason = Haatdragende, gewelddadige of illegale inhoud
+abuse-report-policy-reason-v2 = Het bevat haatdragende, gewelddadige of illegale inhoud
 abuse-report-policy-suggestions =
   Opmerking: problemen met auteursrechten en handelsmerken moeten in een afzonderlijk proces worden gemeld.
   <a data-l10n-name="report-infringement-link">Volg deze instructies</a> om het probleem te melden.
 abuse-report-unwanted-reason = Ik heb nooit om deze extensie gevraagd en kom er niet vanaf
+abuse-report-unwanted-reason-v2 = Ik heb het nooit gewild en weet niet hoe ik er vanaf moet komen
 abuse-report-unwanted-example = Voorbeeld: een toepassing heeft deze zonder mijn toestemming geïnstalleerd
 abuse-report-other-reason = Iets anders