Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox
authorMark Heijl <markh@babelzilla.org>
Thu, 19 May 2022 09:43:48 +0000
changeset 6795 3bb6135dfb13dc0d59d4e26bc94a2bfc478cff98
parent 6794 77e9f18a051887619223c2f41af62f91a8ce8a86
child 6796 04991bd26e5d6f4a7f97d00a35dcce153ad5a485
push id3632
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 19 May 2022 09:43:51 +0000
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -327,17 +327,17 @@ ImportMapInvalidTopLevelKey=Er was een ongeldige sleutel op het hoogste niveau ‘%S’ aanwezig in de importkaart.
 ImportMapEmptySpecifierKeys=Specificatietoetsen mogen geen lege tekenreeksen zijn.
 ImportMapAddressesNotStrings=Adressen moeten tekenreeksen zijn.
 ImportMapInvalidAddress=Adres ‘%S’ is ongeldig.
 # %1$S is the specifier key, %2$S is the URL.
 ImportMapAddressNotEndsWithSlash=Er is een ongeldig adres opgegeven voor de specificatiesleutel ‘%1$S’; aangezien ‘%1$S’ eindigt met een slash, moet het adres ‘%2$S’ dat ook doen.
 ImportMapScopePrefixNotParseable=De bereikvoorvoegsel-URL ‘%S’ kan niet worden ontleed.
 ImportMapResolutionBlockedByNullEntry=Resolutie van specificatie ‘%S’ is geblokkeerd door een lege invoer.
 ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix=Resolutie van specificatie ‘%S’ is geblokkeerd, omdat de subtekenreeks na het voorvoegsel niet kon worden ontleed als een URL ten opzichte van het adres in de importkaart.
-ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Resolutie van specificatie ‘%S’ is geblokkeerd omdat de ontlede URL niet begint met het adres in de importkaart.
+ImportMapResolutionBlockedByBacktrackingPrefix=Resolutie van specificatie ‘%S’ is geblokkeerd, omdat de ontlede URL niet begint met het adres in de importkaart.
 ImportMapResolveInvalidBareSpecifier=De specificatie ‘%S’ is een kale specificatie, maar is nergens op toegewezen.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Keyframe-eigenschapwaarde ‘%1$S’ is ongeldig volgens de syntaxis voor ‘%2$S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Lezen van gegevens van de ReadableStream is mislukt: ‘%S’.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Kan registerProtocolHandler niet gebruiken binnen privénavigatiemodus.
 MotionEventWarning=Gebruik van de bewegingssensor wordt niet meer ondersteund.