toolkit/toolkit/about/aboutConfig.ftl
author Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>
Thu, 18 Aug 2022 12:21:52 +0000
changeset 6870 071fa7bd2a53a0787a6ed703d595f09e6eaf64e0
parent 6004 be15943e4fafb1659ab5d6488d967d651f9797cb
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Thunderbird Co-authored-by: Fjoerfoks <fryskefirefox@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

config-window =
  .title = about:config

## Strings used to display a warning in about:config

# This text should be attention grabbing and playful
config-about-warning-title =
  .value = Dit kan in strijd zijn met uw garantievoorwaarden!
config-about-warning-text = Het wijzigen van deze uitgebreide voorkeuren kan schadelijk zijn voor de stabiliteit, veiligheid en prestaties van deze toepassing. Ga alleen door als u weet wat u doet.
config-about-warning-button =
  .label = Ik aanvaard het risico!
config-about-warning-checkbox =
  .label = Deze waarschuwing de volgende keer tonen

config-search-prefs =
  .value = Zoeken:
  .accesskey = Z

config-focus-search =
  .key = r

config-focus-search-2 =
  .key = f

## These strings are used for column headers

config-pref-column =
  .label = Voorkeurnaam
config-lock-column =
  .label = Status
config-type-column =
  .label = Type
config-value-column =
  .label = Waarde

## These strings are used for tooltips

config-pref-column-header =
  .tooltip = Klik om te sorteren
config-column-chooser =
  .tooltip = Klik om weer te geven kolommen te selecteren

## These strings are used for the context menu

config-copy-pref =
  .key = C
  .label = Kopiëren
  .accesskey = K

config-copy-name =
  .label = Naam kopiëren
  .accesskey = N

config-copy-value =
  .label = Waarde kopiëren
  .accesskey = W

config-modify =
  .label = Aanpassen
  .accesskey = A

config-toggle =
  .label = Omschakelen
  .accesskey = O

config-reset =
  .label = Herinitialiseren
  .accesskey = H

config-new =
  .label = Nieuw
  .accesskey = e

config-string =
  .label = String
  .accesskey = S

config-integer =
  .label = Integer
  .accesskey = I

config-boolean =
  .label = Boolean
  .accesskey = B

config-default = standaard
config-modified = aangepast
config-locked = vergrendeld

config-property-string = string
config-property-int = integer
config-property-bool = boolean

config-new-prompt = Voer de voorkeurnaam in

config-nan-title = Ongeldige waarde
config-nan-text = De ingevoerde tekst is geen getal.

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-new-title = Nieuwe { $type }waarde

# Variables:
#  $type (String): type of value (boolean, integer or string)
config-modify-title = Voer { $type }waarde in