toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
Thu, 26 Jan 2023 15:52:32 +0000
changeset 7015 573abe9ea92d24b0f95fe174542283a46c39675d
parent 6967 1bd3e41cfd8132cde91212b59a89e4ee12dfc284
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Nee bedankt
noThanksButton.accesskey=N
restartLaterButton=Later herstarten
restartLaterButton.accesskey=L
restartNowButton=%S herstarten
restartNowButton.accesskey=h

statusFailed=Installatie mislukt

installSuccess=De update is met succes geïnstalleerd
installPending=Installatie in behandeling
patchApplyFailure=De update kon niet worden geïnstalleerd (Patch toepassen mislukt)
elevationFailure=U hebt niet de benodigde rechten om deze update te installeren. Neem contact op met uw systeembeheerder.

check_error-200=Update-XML-bestand ongeldig (200)
check_error-403=Toegang geweigerd (403)
check_error-404=Update-XML-bestand niet gevonden (404)
check_error-500=Interne serverfout (500)
check_error-2152398849=Mislukt (Onbekende reden)
check_error-2152398861=Verbinding geweigerd
check_error-2152398862=Wachttijd voor verbinding verstreken
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Netwerk is offline (Ga online)
check_error-2152398867=Poort niet toegestaan
check_error-2152398868=Geen gegevens ontvangen (Probeer het opnieuw)
check_error-2152398878=Updateserver niet gevonden (Controleer uw internetverbinding)
check_error-2152398890=Proxyserver niet gevonden (Controleer uw internetverbinding)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Netwerk is offline (Ga online)
check_error-2152398919=Gegevensoverdracht werd onderbroken (Probeer het opnieuw)
check_error-2152398920=Verbinding met proxyserver geweigerd
check_error-2153390069=Servercertificaat is verlopen (Stel uw systeemklok in op de juiste datum en tijd als die niet juist zijn)
check_error-verification_failed=De integriteit van de update kon niet worden geverifieerd
check_error-move_failed=Het voorbereiden van de update voor installatie is mislukt
check_error-update_url_not_available=Update-URL niet beschikbaar
check_error-connection_aborted=Verbinding afgebroken