suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
author Tim Maks van den Broek <thunderbird-nl@planet.nl>
Wed, 19 Feb 2020 11:00:12 +0100
changeset 5850 bbbba00974217dabc9c638d8b370b7739a95d5d8
parent 4778 98f4c7ab22cb70838bbd7336c105e1662d512eda
permissions -rw-r--r--
Bug 1613801 - Don't include brand name in the window title on Mac., part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the Account Wizard
#
enterValidEmail=Voer een geldig e-mailadres in.
accountNameExists=Er bestaat al een account met deze naam. Voer een andere accountnaam in.
accountNameEmpty=De accountnaam kan niet leeg zijn.
modifiedAccountExists=Er bestaat al een account met die gebruikersnaam en servernaam. Voer een andere gebruikers- en/of servernaam in.
userNameChanged=Uw gebruikersnaam is bijgewerkt. U moet wellicht ook uw e-mailadres en/of gebruikersnaam die met deze account zijn verbonden bijwerken.
serverNameChanged=De servernaam-instelling is gewijzigd. Verifieer dat mappen die door filters worden gebruikt op de nieuwe server bestaan.
# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
junkSettingsBroken=De ongewensteberichteninstellingen van account ‘%1$S’ hebben een mogelijk probleem. Wilt u deze bekijken voordat u de accountinstellingen opslaat?
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
localDirectoryChanged=%1$S moet nu opnieuw worden gestart om de wijziging aan de instelling voor Lokale map toe te passen.
localDirectoryRestart=Herstarten
userNameEmpty=De gebruikersnaam mag niet leeg zijn.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
localDirectoryInvalid=Het pad voor de Lokale map ‘%1$S’ is ongeldig. Kies een andere map.
# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
localDirectoryNotAllowed=Het pad voor de Lokale map ‘%1$S’ is niet geschikt voor berichtenopslag. Kies een andere map.
# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
# do not localize "\n\n"
cancelWizard=Weet u zeker dat u de accountwizard wilt afsluiten?\n\nAls u afsluit, gaan alle ingevoerde gegevens verloren en wordt de account niet aangemaakt.
accountWizard=Accountwizard
WizardExit=Afsluiten
WizardContinue=Annuleren
# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
enterValidServerName=Voer een geldige servernaam in.
failedRemoveAccount=Verwijderen van deze account is mislukt.
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
accountName=%1$S - %2$S

# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
confirmDeferAccountWarning=Als u nieuwe e-mail van deze account opslaat in het Postvak IN van een andere account, kunt u eerder gedownloade e-mail van deze account niet meer benaderen. Als u e-mail hebt in deze account, kopieer deze dan eerst naar een andere account.\n\nAls u filters hebt die e-mail filteren naar deze account, moet u deze deactiveren of de doelmap wijzigen. Als andere accounts speciale mappen hebben in deze account (Verzonden, Sjablonen, Concepten, Archieven, Ongewenste berichten), moet u deze wijzigen naar die van een andere account.\n\nWilt u e-mail van deze account toch opslaan in een andere account?
confirmDeferAccountTitle=Account overdragen?

directoryAlreadyUsedByOtherAccount=De map die in de instelling voor Lokale map is opgegeven, wordt al gebruikt door de account ‘%S’. Kies een andere map.
directoryParentUsedByOtherAccount=Een bovenliggende map van de map die in de instelling voor Lokale map is opgegeven, wordt al gebruikt door de account ‘%S’. Kies een andere map.
directoryChildUsedByOtherAccount=Een submap van de map die in de instelling voor Lokale map is opgegeven, wordt al gebruikt door de account ‘%S’. Kies een andere map.
#Provide default example values for sample email address
exampleEmailUserName=user
exampleEmailDomain=example.net
emailFieldText=E-mailadres:
#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
defaultEmailText=Voer uw e-mailadres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u e-mail te sturen (bijvoorbeeld ‘%1$S@%2$S’).
#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
customizedEmailText=Voer uw %2$S bij %1$S in (als bijvoorbeeld uw %1$S-e-mailadres ‘%3$S’ is, is uw %2$S ‘%4$S’).

# account manager stuff
prefPanel-server=Serverinstellingen
prefPanel-copies=Kopieën & mappen
prefPanel-synchronization=Synchronisatie & opslag
prefPanel-diskspace=Schijfruimte
prefPanel-addressing=Opstellen & adressering
prefPanel-junk=Ongewenste berichten
## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
prefPanel-smtp=Uitgaande server (SMTP)

# account manager multiple identity support
#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
identity-list-title=Identiteiten voor %1$S

identityDialogTitleAdd=Nieuwe identiteit
## LOCALIZATION NOTE (identityDialogTitleEdit): %S is the identity name
identityDialogTitleEdit=%S bewerken

identity-edit-req=U moet een geldig e-mailadres opgeven voor deze identiteit.
identity-edit-req-title=Fout bij het maken van identiteit

## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
identity-delete-confirm=Weet u zeker dat u deze identiteit wilt verwijderen\n%S?
## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
identity-delete-confirm-title=Identiteit voor %S verwijderen
identity-delete-confirm-button=Verwijderen

choosefile=Een bestand kiezen

forAccount=Voor account ‘%S’

removeFromServerTitle=Definitieve automatisch verwijdering van berichten bevestigen
removeFromServer=Deze instelling verwijdert oude berichten voorgoed van de externe server én uit uw lokale opslag. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?

confirmSyncChangesTitle=Synchronisatiewijzigingen bevestigen
confirmSyncChanges=De berichtsynchronisatie-instellingen zijn gewijzigd.\n\nWilt u de instellingen opslaan?
confirmSyncChangesDiscard=Ongedaan maken