suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
author Ton <tonnes.mb@gmail.com>
Thu, 17 Oct 2019 08:18:20 +0200
changeset 5724 70b13247423ffc686f6a098b7343cb388c041de1
parent 5505 33ffbb8fc0666699144fdf236feab60d19c851e6
permissions -rw-r--r--
Bug 1588925 - Fix broken identifier for about:support d3d9 video crash guard string, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the compose back end
#
## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
unableToOpenFile=Kan het bestand %S niet openen.
unableToOpenTmpFile=Kan het tijdelijke bestand %S niet openen. Controleer uw ‘tijdelijke map’-instelling.
unableToSaveTemplate=Kan uw bericht niet als sjabloon opslaan.
unableToSaveDraft=Kan uw bericht niet als concept opslaan.
couldntOpenFccFolder=De map Verzonden kon niet worden geopend. Controleer of uw accountinstellingen juist zijn.
noSender=Er is geen afzender ingesteld. Vul uw e-mailadres in bij de accountinstellingen.
noRecipients=Er zijn geen ontvangers opgegeven. Voer een ontvanger of nieuwsgroep in in het adresseringsgebied.
errorWritingFile=Fout bij schrijven van tijdelijk bestand.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingFromCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingFromCommand=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail. De mailserver antwoordde: %s. Controleer of uw e-mailadres juist is ingesteld in uw accountinstellingen en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingDataCommand): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingDataCommand=Er is een fout met de uitgaande (SMTP-)server opgetreden bij het verzenden van e-mail. De server antwoordde: %s.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingMessage): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
errorSendingMessage=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail. De mailserver antwoordde: %s. Controleer het bericht en probeer het opnieuw.
postFailed=Het bericht kon niet worden verzonden, omdat het verbinden met de nieuwsserver is mislukt. De server is misschien niet beschikbaar of weigert verbindingen. Controleer of uw nieuwsserverinstellingen juist zijn en probeer het opnieuw.
errorQueuedDeliveryFailed=Er is een fout opgetreden bij het afleveren van de niet-verzonden berichten.
sendFailed=Verzenden van het bericht is mislukt.

## LOCALIZATION NOTE (sendFailedUnexpected): argument %X is a hex error code value
sendFailedUnexpected=Mislukt door onbekende fout %X. Er is geen omschrijving beschikbaar.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSecurityIssue): argument %S is the Outgoing smtp server name
smtpSecurityIssue=De configuratie behorend bij %S moet worden gecorrigeerd.

## LOCALIZATION NOTE (smtpServerError): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpServerError=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: fout met uitgaande (SMTP-)server. De server antwoordde: %s.
unableToSendLater=Sorry, uw bericht kon niet worden opgeslagen voor latere verzending.

## LOCALIZATION NOTE (communicationsError): argument %d is the error code
communicationsError=Er is een communicatiefout opgetreden: %d. Probeer het opnieuw.
dontShowAlert=THIS IS JUST A PLACEHOLDER.  YOU SHOULD NEVER SEE THIS STRING.

couldNotGetUsersMailAddress2=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: het adres van de afzender (Van:) is ongeldig. Controleer of dit e-mailadres juist is en probeer het opnieuw.
couldNotGetSendersIdentity=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: de identiteit van de afzender is ongeldig. Controleer de configuratie van uw identiteit en probeer het opnieuw.
mimeMpartAttachmentError=Fout met bijlage.
failedCopyOperation=Het bericht is met succes verzonden, maar kon niet naar uw map Verzonden worden gekopieerd.
nntpNoCrossPosting=U kunt een bericht maar naar één nieuwsserver tegelijk verzenden.
msgCancelling=Annuleren…
sendFailedButNntpOk=Uw bericht is in de nieuwsgroep gepost, maar niet naar de andere ontvangers verzonden.
errorReadingFile=Fout bij lezen van bestand.
followupToSenderMessage=De schrijver van dit bericht heeft gevraagd om antwoorden alleen naar de schrijver te verzenden. Als u ook naar de nieuwsgroep wilt antwoorden, voeg dan een nieuwe regel toe aan het adresseringsgebied, kies Nieuwsgroep in de lijst met ontvangers en voer de naam van de nieuwsgroep in.

## LOCALIZATION NOTE (errorAttachingFile): argument %S is the file name/URI of object to be attached
errorAttachingFile=Er is een fout opgetreden bij het koppelen van %S. Controleer of u toegang tot het bestand hebt.

## LOCALIZATION NOTE (incorrectSmtpGreeting): argument %s is the Outgoing server (SMTP) greeting
incorrectSmtpGreeting=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: de mailserver stuurde een onjuiste begroeting: %s.

## LOCALIZATION NOTE (errorSendingRcptCommand): argument %1$S is the Outgoing server (SMTP) response, argument %2$S is the intended message recipient.
errorSendingRcptCommand=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail. De mailserver antwoordde: \n%1$S.\n Controleer de berichtontvanger ‘%2$S’ en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (startTlsFailed): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
startTlsFailed=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: kan geen beveiligde verbinding met uitgaande (SMTP-)server %S tot stand brengen met STARTTLS, aangezien de server die functie niet aankondigt. Schakel STARTTLS uit voor deze server of neem contact op met uw serviceprovider.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPasswordUndefined): argument %S is the Outgoing server (SMTP) account
smtpPasswordUndefined=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: kon geen wachtwoord verkrijgen voor %S. Het bericht is niet verzonden.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendNotAllowed): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpSendNotAllowed=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail. De mailserver antwoordde:\n%s.\nZorg ervoor dat u de juiste identiteit gebruikt om te verzenden en dat de authenticatiemethode juist is. Controleer of u toestemming hebt om met uw huidige referenties vanaf uw huidige netwerk via deze SMTP-server te verzenden.

## LOCALIZATION NOTE (smtpTempSizeExceeded): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpTempSizeExceeded=De grootte van het bericht dat u wilt verzenden overschrijdt een tijdelijkegroottelimiet van de server. Het bericht is niet verzonden; probeer de berichtgrootte te verminderen of wacht even en probeer het opnieuw. De server antwoordde: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpClientid): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpClientid=De uitgaande (SMTP-)server heeft een fout gedetecteerd in de opdracht CLIENTID. Het bericht is niet verzonden. De server antwoordde: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpClientidPermission): argument %s is the Outgoing server (SMTP) response
smtpClientidPermission=Het antwoord van de uitgaande (SMTP-)server op de opdracht CLIENTID geeft aan dat uw apparaat geen e-mail mag verzenden. De server antwoordde: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPermSizeExceeded1): argument %d is the Outgoing server (SMTP) size limit
smtpPermSizeExceeded1=De grootte van het bericht dat u wilt verzenden overschrijdt de globalegroottelimiet (%d bytes) van de server. Het bericht is niet verzonden; verminder de berichtgrootte en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (smtpPermSizeExceeded2): argument %s is the server's response
smtpPermSizeExceeded2=De grootte van het bericht dat u wilt verzenden overschrijdt de globalegroottelimiet van de server. Het bericht is niet verzonden; verminder de berichtgrootte en probeer het opnieuw. De server antwoordde: %s.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendFailedUnknownServer): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendFailedUnknownServer=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van e-mail: uitgaande (SMTP-)server %S is onbekend. Mogelijk is de server niet juist geconfigureerd. Controleer of de instellingen van uw uitgaande (SMTP-)server juist zijn en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendRequestRefused): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendRequestRefused=Het bericht kon niet worden verzonden, omdat het verbinden met uitgaande (SMTP-)server %S is mislukt. Mogelijk is de server niet beschikbaar of weigert SMTP-verbindingen. Controleer of de instellingen van uw uitgaande (SMTP-)server juist zijn en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendInterrupted): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendInterrupted=Het bericht kon niet worden verzonden, omdat de verbinding met uitgaande (SMTP-)server %S in het midden van de transactie werd verbroken. Probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendTimeout): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendTimeout=Het bericht kon niet worden verzonden, omdat de wachttijd voor de verbinding met uitgaande (SMTP-)server %S is verlopen. Probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (smtpSendFailedUnknownReason): argument %S is the Outgoing server (SMTP)
smtpSendFailedUnknownReason=Het bericht kon niet worden verzonden via uitgaande (SMTP-)server %S om een onbekende reden. Controleer of de instellingen van uw uitgaande (SMTP-)server juist zijn en probeer het opnieuw.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthEncryptToPlainNoSsl): %S is the server hostname
smtpHintAuthEncryptToPlainNoSsl=De uitgaande (SMTP-)server %S lijkt geen versleutelde wachtwoorden te ondersteunen. Als u de account zojuist hebt ingesteld, probeer dan de ‘Authenticatiemethode’ in de ‘Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP)’ naar ‘Wachtwoord, onbeveiligd verzonden’ te wijzigen. Als dit eerder heeft gewerkt en nu ineens niet meer, is dit een veelvoorkomend scenario wanneer iemand uw wachtwoord probeert te stelen.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthEncryptToPlainSsl): %S is the server hostname
smtpHintAuthEncryptToPlainSsl=De uitgaande (SMTP-)server %S lijkt geen versleutelde wachtwoorden te ondersteunen. Als u de account zojuist hebt ingesteld, probeer dan de ‘Authenticatiemethode’ in de ‘Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP)’ naar ‘Normaal wachtwoord’ te wijzigen.

# LOCALIZATION NOTE (smtpHintAuthPlainToEncrypt): %S is the server hostname
smtpHintAuthPlainToEncrypt=De uitgaande (SMTP-)server %S staat geen gebruik van plattetekstwachtwoorden toe. Probeer de ‘Authenticatiemethode’ in de ‘Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP)’ naar ‘Versleuteld wachtwoord’ te wijzigen.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthFailure): %S is the server hostname
smtpAuthFailure=Kan niet authenticeren bij uitgaande (SMTP-)server %S. Controleer het wachtwoord en verifieer de ‘Authenticatiemethode’ in de ‘Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP)’.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthGssapi): %S is the server hostname
smtpAuthGssapi=Het Kerberos/GSSAPI-ticket werd niet geaccepteerd door de uitgaande (SMTP-)server %S. Controleer of u bij de Kerberos/GSSAPI-realm bent aangemeld.

# LOCALIZATION NOTE (smtpAuthMechNotSupported): %S is the server hostname
smtpAuthMechNotSupported=De uitgaande (SMTP-)server %S ondersteunt de geselecteerde authenticatiemethode niet. Wijzig de ‘Authenticatiemethode’ in de ‘Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP)’.

# LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
errorIllegalLocalPart=Er komen niet-ASCII-tekens voor in het lokale gedeelte van het ontvangeradres %s. Dit wordt nog niet ondersteund. Wijzig dit adres en probeer het opnieuw.

## Strings used for the save message dialog shown when the user closes a message compose window
saveDlogTitle=Bericht opslaan

## LOCALIZATION NOTE (saveDlogMessages3): Do not translate the words %1$S and \n.
## %1$S is replaced by the folder name configured for saving drafts (typically the "Drafts" folder).
## Translate "Compose" to match the translation of item "windowTitlePrefix" below.
saveDlogMessages3=Dit bericht opslaan in uw conceptenmap (%1$S) en het venster Opstellen sluiten?
discardButtonLabel=&Wijzigingen negeren

## generics string
defaultSubject=(geen onderwerp)
chooseFileToAttach=Bestand(en) koppelen

##
windowTitlePrefix=Nieuw bericht:

## String used by the dialog that asks the user to enter a subject
sendMsgTitle=Bericht verzenden
subjectDlogMessage=U hebt geen onderwerp vermeld voor dit bericht. Als u een onderwerp wilt, voer het dan nu in.

## String used by the dialog that informs the user about the newsgroup recipient
recipientDlogMessage=Deze account ondersteunt alleen e-mailontvangers. Doorgaan zal nieuwsgroepen negeren.

## String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
## LOCALIZATION NOTE (addressInvalid): %1$S is the email address
addressInvalid=%1$S is geen geldig e-mailadres, omdat het niet de vorm gebruiker@host heeft. U moet dit corrigeren voordat u de e-mail verzendt.
genericFailureExplanation=Controleer of uw e-mail- en nieuwsgroepaccountinstellingen juist zijn en probeer het opnieuw.

## LOCALIZATION NOTE (undisclosedRecipients): this string must use only US_ASCII characters
undisclosedRecipients=niet-openbare ontvangers

## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message
messageAttachmentSafeName=Gekoppeld bericht
## String used for attachment pretty name, when the attachment is a message part
partAttachmentSafeName=Gekoppeld berichtgedeelte

## String used by the Initialization Error dialog
initErrorDlogTitle=Berichten opstellen
initErrorDlgMessage=Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een berichtopstelvenster. Probeer het opnieuw.

## String used if the file to attach does not exist when passed as
## a command line argument
errorFileAttachTitle=Bestand koppelen

## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
errorFileAttachMessage=Het bestand %1$S bestaat niet en kan dus niet aan het bericht worden gekoppeld.

## Strings used by the Save as Draft/Template dialog
SaveDialogTitle=Bericht opslaan

## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is the folder name, %2$S is the host name
SaveDialogMsg=Uw bericht is opgeslagen in de map %1$S van %2$S.
CheckMsg=Dit dialoogvenster niet meer tonen

## Strings used by the prompt when Quitting while in progress
quitComposeWindowTitle=Bericht wordt verzonden

## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowMessage): don't translate \n
quitComposeWindowMessage2=%1$S is momenteel bezig met het verzenden van een bericht.\nWilt u wachten tot het bericht is verzonden voordat u afsluit, of nu afsluiten?
quitComposeWindowQuitButtonLabel2=&Afsluiten
quitComposeWindowWaitButtonLabel2=&Wachten

## Strings used by the prompt for Ctrl-Enter check before sending message
sendMessageCheckWindowTitle=Bericht verzenden
sendMessageCheckLabel=Weet u zeker dat u dit bericht wilt verzenden?
sendMessageCheckSendButtonLabel=Verzenden
assemblingMessageDone=Bericht samenstellen… Gereed
assemblingMessage=Bericht samenstellen…
smtpDeliveringMail=E-mail afleveren…
smtpMailSent=E-mail is met succes verzonden
assemblingMailInformation=E-mailinformatie samenstellen…

## LOCALIZATION NOTE (gatheringAttachment): argument %S is the file name/URI of attachment
gatheringAttachment=%S koppelen…
creatingMailMessage=E-mailbericht maken…

## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is the folder name
copyMessageStart=Bericht naar map %S kopiëren…
copyMessageComplete=Kopiëren voltooid.
copyMessageFailed=Kopiëren mislukt.
filterMessageComplete=Filteren voltooid.
filterMessageFailed=Filteren mislukt.

## LOCALIZATION NOTE (largeMessageSendWarning):
## %S is the message size in user-friendly notation. Do not translate.
largeMessageSendWarning=Waarschuwing! U gaat een bericht van %S verzenden. Het is mogelijk dat dit de limiet op de mailserver overschrijdt. Weet u zeker dat u dit wilt doen?
sendingMessage=Bericht verzenden…
sendMessageErrorTitle=Fout bij verzenden van bericht
postingMessage=Bericht plaatsen…
sendLaterErrorTitle=Fout bij later verzenden
saveDraftErrorTitle=Fout bij opslaan van concept
saveTemplateErrorTitle=Fout bij opslaan van sjabloon

## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSaving): argument %.200S is the file name/URI of object to be embedded
failureOnObjectEmbeddingWhileSaving=Er was een probleem bij het toevoegen van het bestand %.200S in het bericht. Wilt u doorgaan met het opslaan van het bericht zonder dit bestand?

## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSending): argument %.200S is the file name/URI of object to be embedded
failureOnObjectEmbeddingWhileSending=Er was een probleem bij het toevoegen van het bestand %.200S in het bericht. Wilt u doorgaan met het verzenden van het bericht zonder dit bestand?
returnToComposeWindowQuestion=Wilt u teruggaan naar het opstelvenster?

## reply header in composeMsg
## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwrotesingle): #1 is the author (name of person replying to)
mailnews.reply_header_authorwrotesingle=#1 schreef:

## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_ondateauthorwrote): #1 is the author, #2 is the date, #3 is the time
mailnews.reply_header_ondateauthorwrote=Op #2 om #3 schreef #1:

## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwroteondate): #1 is the author, #2 is the date, #3 is the time
mailnews.reply_header_authorwroteondate=#1 schreef op #2 om #3:

## reply header in composeMsg
## user specified
mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Oorspronkelijk bericht --------

## forwarded header in composeMsg
## user specified
mailnews.forward_header_originalmessage=-------- Doorgestuurd bericht --------

## Strings used by the rename attachment dialog
renameAttachmentTitle=Bijlage hernoemen
renameAttachmentMessage=Nieuwe bijlagenaam:

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
smtpEnterPasswordPrompt=Voer uw wachtwoord in voor %S:

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
## and %2$S where the user name should appear.
smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Voer uw wachtwoord in voor %2$S op %1$S:
smtpEnterPasswordPromptTitle=SMTP-serverwachtwoord vereist

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
promptToSaveSentLocally2=Uw bericht is verzonden, maar door netwerkproblemen of fouten met de bestandstoegang is er geen kopie in uw map voor verzonden berichten (%1$S) geplaatst.\nU kunt het opnieuw proberen of het bericht lokaal opslaan in %3$S/%1$S-%2$S.
errorFilteringMsg=Uw bericht is verzonden en opgeslagen, maar er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de berichtenfilters op het bericht.

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveDraftLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved draft messages (typically the "Drafts" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
promptToSaveDraftLocally2=Door netwerkproblemen of fouten met de bestandstoegang is uw conceptbericht niet naar uw conceptenmap (%1$S) gekopieerd.\nU kunt het opnieuw proberen, of het conceptbericht lokaal opslaan in %3$S/%1$S-%2$S.
buttonLabelRetry2=&Opnieuw proberen

## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveTemplateLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
## configured to contain saved templates (typically the "Templates" folder).
## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
promptToSaveTemplateLocally2=Door netwerkproblemen of fouten met de bestandstoegang is uw sjabloon niet naar uw sjablonenmap (%1$S) gekopieerd.\nU kunt het opnieuw proberen, of de sjabloon lokaal opslaan in %3$S/%1$S-%2$S.

## LOCALIZATION NOTE(saveToLocalFoldersFailed): Message appears after normal
## save fails (e.g., to Sent) and save to Local Folders also fails. This could
## occur if network is down and filesystem problems are present such as disk
## full, permission issues or hardware failure.
saveToLocalFoldersFailed=Uw bericht kan niet worden opgeslagen in lokale mappen. Misschien is er geen opslagruimte meer beschikbaar.

## LOCALIZATION NOTE(blockedAllowResource): %S is the URL to load.
blockedAllowResource=%S deblokkeren
## LOCALIZATION NOTE (blockedContentMessage): Semi-colon list of plural forms.
## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
## %S will be replaced by brandShortName.
## Files must be unblocked individually, therefore the plural form reads:
## Unblocking a file (one of several) will include it (that one file) in your sent message.
## In other words:
## Unblocking one/several file(s) will include it/them in your message.
blockedContentMessage=%S heeft het laden van een bestand in dit bericht geblokkeerd. Door het bestand te deblokkeren, zal het in uw uitgaande bericht worden bijgevoegd.;%S heeft het laden van enkele bestanden in dit bericht geblokkeerd. Door een bestand te deblokkeren, zal het in uw uitgaande bericht worden bijgevoegd.

## LOCALIZATION NOTE (blockedContentPrefLabel, blockedContentPrefAccesskey):
## Same content as (blockedContentPrefLabel, blockedContentPrefAccesskey)
## in mail directory. SeaMonkey does only use Options and not Preferences.
blockedContentPrefLabel=Opties
blockedContentPrefAccesskey=t