mobile/overrides/netError.dtd
author Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
Thu, 26 Jan 2023 15:52:32 +0000
changeset 7015 573abe9ea92d24b0f95fe174542283a46c39675d
parent 6789 18c6e7b62dbb13729474bec6d04fc5f687ccade3
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Probleem bij het laden van de pagina">
<!ENTITY retry.label "Opnieuw proberen">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Kan geen verbinding maken">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Dit adres heeft beperkte toegang">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Server niet gevonden">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "
<ul>
 <li>Controleer het adres op typefouten, zoals
  <strong>ww</strong>.example.com in plaats van
  <strong>www</strong>.example.com</li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Zoeken</button>
  </div>
 <li>Als u geen enkele pagina kunt laden, controleer dan de gegevens- of wifi-verbinding van uw apparaat.
  <button id='wifi'>Wifi inschakelen</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Bestand niet gevonden">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Controleer de bestandsnaam op grote/kleine letters of andere typefouten.</li>
 <li>Controleer of het bestand is verplaatst, hernoemd of verwijderd.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Toegang tot het bestand is geweigerd">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "
<ul>
 <li>Het kan zijn verwijderd, verplaatst, of bestandsmachtigingen kunnen toegang tegengaan.</li>
</ul>
">

<!ENTITY generic.title "Oeps.">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; kan deze pagina om de een of andere reden niet laden.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Het adres is niet geldig">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
<ul>
 <li>Webadressen worden doorgaans geschreven als
  <strong>http://www.example.com/</strong></li>
  <div id='searchbox'>
   <input id='searchtext' type='search'></input>
   <button id='searchbutton'>Zoeken</button>
  </div>
 <li>Let erop dat u voorwaartse slashes gebruikt (d.i.
  <strong>/</strong>).</li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "De verbinding werd onderbroken">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Document verlopen">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Het opgevraagde document is niet beschikbaar in de buffer van &brandShortName;.</p><ul><li>Als beveiligingsmaatregel vraagt &brandShortName; gevoelige documenten niet automatisch opnieuw op.</li><li>Tik op Opnieuw proberen om het document opnieuw van de website op te vragen.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Offlinemodus">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Inhoudcoderingsfout">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Onveilig bestandstype">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "De verbinding werd geherinitialiseerd">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "De wachttijd voor de verbinding is verstreken">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Het adres werd niet begrepen">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
<ul>
 <li>Misschien moet u andere software installeren om dit adres te openen.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "De proxyserver weigert verbindingen">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Controleer of uw proxyinstellingen juist zijn.</li>
 <li>Neem contact op met uw netwerkbeheerder om te controleren of de proxyserver
  werkt.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Kan de proxyserver niet vinden">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
<ul>
 <li>Controleer of uw proxyinstellingen juist zijn.</li>
 <li>Controleer of uw apparaat een werkende gegevens- of wifi-verbinding heeft.
  <button id='wifi'>Wifi inschakelen</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "De pagina verwijst niet op een juiste manier door">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Dit probleem kan soms worden veroorzaakt door het uitschakelen of weigeren
  van cookies.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Onverwacht antwoord van server">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Zorg ervoor dat de persoonlijke beveiligingsbeheerder op uw systeem
  is geïnstalleerd.</li>
 <li>Dit kan het gevolg zijn van een niet-standaard configuratie van de server.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Beveiligde verbinding mislukt">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "
<ul>
 <li>De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat de echtheid van de ontvangen gegevens niet kon worden geverifieerd.</li>
 <li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Beveiligde verbinding mislukt">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Dit kan een probleem met de serverconfiguratie zijn, of iemand probeert de
  server na te bootsen.</li>
 <li>Als u in het verleden met succes verbinding met deze server hebt gemaakt, kan
  de fout van tijdelijke aard zijn en kunt u het later nogmaals proberen.</li>
</ul>
">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "
<ul>
 <li>Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast. Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw.</li>
 <li>Als u geen enkele pagina kunt laden, controleer dan de gegevens- of wifi-verbinding van uw apparaat.
  <button id='wifi'>Wifi inschakelen</button>
 </li>
</ul>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Geblokkeerd door inhoudsbeveiligingsbeleid">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; heeft voorkomen dat de pagina op deze manier werd geladen, omdat de pagina een inhoudsbeveiligingsbeleid heeft dat dit niet toestaat.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Beschadigde-inhoudsfout">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat er een fout in de gegevensoverdracht is gedetecteerd.</p><ul><li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Of u kunt een uitzondering toevoegen…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Haal me hier vandaan!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Uitzondering toevoegen…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>U kunt beter geen uitzondering toevoegen als u een internetverbinding gebruikt die u niet volledig vertrouwt, of als u normaal gesproken geen waarschuwing krijgt voor deze server.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY sslv3Used.title "Kan geen beveiligde verbinding maken">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Geavanceerde info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Uw verbinding is niet beveiligd">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Geavanceerde info: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Uw verbinding is niet beveiligd">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> gebruikt verouderde beveiligingstechnologie die kwetsbaar is voor aanvallen. Een aanvaller kan eenvoudig gegevens onthullen waarvan u dacht dat deze veilig waren. De websitebeheerder dient eerst de server in orde te maken voordat u de website kunt bezoeken.</p><p>Foutcode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Netwerkprotocolfout">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat er een fout in het netwerkprotocol is gedetecteerd.</p><ul><li>Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.</li></ul>">