calendar/chrome/calendar/calendar.properties
author Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
Mon, 09 Dec 2019 09:14:09 +0000
changeset 5786 03f2101d413a4700dce2238992b8ff0bf5b7093a
parent 5450 d6c78fa8134da756e68008711c4cd68887038dcd
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Localization authors: - Mark Heijl <markh@babelzilla.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Misc. strings in JS

# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
PrintPreviewWindowTitle=Afdrukvoorbeeld van %1$S
Untitled=Naamloos

# Default name for new events
newEvent=Nieuwe gebeurtenis

# Titles for the event/task dialog
newEventDialog=Nieuwe gebeurtenis
editEventDialog=Gebeurtenis bewerken
newTaskDialog=Nieuwe taak
editTaskDialog=Taak bewerken

# Do you want to save changes?
askSaveTitleEvent=Gebeurtenis opslaan
askSaveTitleTask=Taak opslaan
askSaveMessageEvent=Gebeurtenis is niet opgeslagen. Wilt u de gebeurtenis opslaan?
askSaveMessageTask=Taak is niet opgeslagen. Wilt u de taak opslaan?

# Event Dialog Warnings
warningEndBeforeStart=De einddatum die u hebt ingevoerd ligt voor de begindatum
warningUntilDateBeforeStart=De tot-datum ligt voor de begindatum

# The name of the calendar provided with the application by default
homeCalendarName=Algemeen

# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
untitledCalendarName=Naamloze agenda

# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
statusTentative   =Voorlopig
statusConfirmed   =Bevestigd
eventStatusCancelled=Geannuleerd
todoStatusCancelled =Geannuleerd
statusNeedsAction  =Handeling vereist
statusInProcess   =Bezig
statusCompleted   =Voltooid

# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
highPriority=Hoog
normalPriority=Normaal
lowPriority=Laag

importPrompt=In welke agenda wilt u deze gegevens importeren?
exportPrompt=Vanuit welke agenda wilt u exporteren?
pastePrompt=In welke van uw momenteel schrijfbare agenda’s wilt u plakken?
publishPrompt=Welke agenda wilt u publiceren?

# LOCALIZATION NOTE (pasteEventAlso): The users pasting operation includes among
# others also a meeting invitation - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventAlso=Uw te plakken info bevat een vergadering
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsAlso): The users pasting operation includes among
# others also several meeting invitations - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteEventsAlso=Uw te plakken info bevat vergaderingen
# LOCALIZATION NOTE (pasteTaskAlso): The users pasting operation includes among
# others also an assigned task - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskAlso=Uw te plakken info bevat een toegewezen taak
# LOCALIZATION NOTE (pasteTasksAlso): The users pasting operation include among
# others also several assigned tasks - this is used as a affix in
# pasteNotifyAbout
pasteTasksAlso=Uw te plakken info bevat toegewezen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteItemsAlso): The users pasting operation includes among
# others also assigned task(s) and meeting invitation(s) - this is used as a affix
# in pasteNotifyAbout
pasteItemsAlso=Uw te plakken info bevat vergaderingen en toegewezen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting a meeting -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventOnly=U plakt een vergadering
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several meetings -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteEventsOnly=U plakt vergaderingen
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventOnly): The users is pasting an assigned task -
# this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTaskOnly=U plakt een toegewezen taak
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting several assigned
# tasks - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteTasksOnly=U plakt toegewezen taken
# LOCALIZATION NOTE (pasteEventsOnly): The users is pasting assigned task(s) and
# meeting(s) - this is used as a affix in pasteNotifyAbout
pasteItemsOnly=U plakt vergaderingen en toegewezen taken

# LOCALIZATION NOTE (pasteNotifyAbout): Text displayed if pasting an invitation
# or assigned task
# %1$S - pasteEvent* or pasteTask*
pasteNotifyAbout=%1$S - wilt u een update naar alle betrokkenen verzenden?

# LOCALIZATION NOTE (pasteAndNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteAndNotifyLabel=Plakken en nu verzenden
# LOCALIZATION NOTE (pasteDontNotifyLabel): button label used in calendar prompt
# of the pasted item has attendees
pasteDontNotifyLabel=Plakken zonder verzenden

# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
#  %1$S will be replaced with number of failed items
#  %2$S will be replaced with last error code / error string
importItemsFailed=Het importeren van %1$S items is mislukt. De laatste fout was: %2$S
# LOCALIZATION NOTE (noItemsInCalendarFile):
#  %1$S will be replaced with file path
noItemsInCalendarFile=Importeren uit %1$S is mislukt. Er zijn geen importeerbare items in dit bestand.

#spaces needed at the end of the following lines
eventDescription=Beschrijving:

unableToRead=Kan bestand niet lezen:
unableToWrite=Kan bestand niet schrijven:
defaultFileName=MozillaCalGebeurtenissen
HTMLTitle=Mozilla Calendar

# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
#  %1$S will be replaced with the path to a file
timezoneError=Er is een onbekende en ongedefinieerde tijdzone gevonden tijdens het lezen van %1$S.

# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
duplicateError=%1$S item(s) zijn genegeerd, omdat ze zowel in de doelagenda als in %2$S bestaan.

unableToCreateProvider=Er is een fout opgetreden bij de voorbereiding van het gebruik van de agenda die zich op %1$S bevindt. Deze zal niet beschikbaar zijn.
unknownTimezonesError=Er is een fout opgetreden bij de voorbereiding van het gebruik van de agenda die zich op %1$S bevindt. De agenda kan naar onbekende tijdzones verwijzen. Installeer de nieuwste calendar-timezones.xpi.
missingCalendarTimezonesError=Geen tijdzones gevonden! Installeer calendar-timezones.xpi.

# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
unknownTimezoneInItem=Onbekende tijdzone ‘%1$S’ in ‘%2$S’. Behandeld als ‘zwevende’ lokale tijdzone: %3$S
TimezoneErrorsAlertTitle=Tijdzonefouten
TimezoneErrorsSeeConsole=Zie Foutconsole: onbekende tijdzones worden behandeld als de ‘zwevende’ lokale tijdzone.

# The following strings are for the prompt to delete/unsubscribe from the calendar
removeCalendarTitle=Agenda verwijderen
removeCalendarButtonDelete=Agenda wissen
removeCalendarButtonUnsubscribe=Afmelden

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe): Shown for
# calendar where both deleting and unsubscribing is possible.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDeleteOrUnsubscribe=Wilt u de agenda ‘%1$S’ verwijderen? Afmelden zal de agenda uit de lijst verwijderen, wissen zal ook de gegevens ervan voorgoed verwijderen.

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageDelete): Shown for calendar where
# deleting is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageDelete=Wilt u de agenda ‘%1$S’ voorgoed wissen?

# LOCALIZATION NOTE (removeCalendarMessageUnsubscribe): Shown for calendar
# where unsubscribing is the only option.
# %1$S: The name of a calendar
removeCalendarMessageUnsubscribe=Wilt u zich afmelden bij de agenda ‘%1$S’?

WeekTitle=Week %1$S
None=Geen

# Error strings
## @name UID_NOT_FOUND
## @loc none
tooNewSchemaErrorBoxTitle=Uw agendagegevens zijn niet compatibel met deze versie van %1$S

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=De agendagegevens in uw profiel zijn bijgewerkt door een nieuwere versie van %1$S. Verdergaan zal waarschijnlijk verlies of beschadiging van de gegevens veroorzaken. %1$S zal nu worden uitgeschakeld en %2$S herstart.

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonRestart=%1$S herstarten

# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
tooNewSchemaButtonQuit=%1$S afsluiten

# List of events or todos (unifinder)
eventUntitled=Naamloos

# Tooltips of events or todos
tooltipTitle=Titel:
tooltipLocation=Locatie:
# event date, usually an interval, such as
# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
tooltipDate=Datum:
# event calendar name
tooltipCalName=Agendanaam:
# event status: tentative, confirmed, cancelled
tooltipStatus=Status:
# event organizer
tooltipOrganizer=Organisator:
# task/todo fields
# start date time, due date time, task priority number, completed date time
tooltipStart=Begin:
tooltipDue=Einde:
tooltipPriority=Prioriteit:
tooltipPercent=% voltooid:
tooltipCompleted=Voltooid:

# Tooltips for attendees and organizer in event and summary dialog

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendee.combined): tooltip for itip icon in summary/event dialog.
# Given an attendee loungeexample.org of type room is a mandatory participant and has accepted the
# invitation, the tooltip would be:
# lounge@example.org (room) is a required participant. lounge@example.org has confirmed attendance.
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %2$S - value of dialog.tooltip.attendeePartStat2.*
dialog.tooltip.attendee.combined=%1$S %2$S

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.CHAIR=%1$S zit de gebeurtenis voor.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.NON-PARTICIPANT=%1$S is een niet-deelnemer.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.OPT-PARTICIPANT=%1$S is een optionele deelnemer.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - value of dialog.tooltip.attendeeUserType2.*
dialog.tooltip.attendeeRole2.REQ-PARTICIPANT=%1$S is een vereiste deelnemer.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.ACCEPTED=%1$S heeft aanwezigheid bevestigd.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DECLINED=%1$S heeft aanwezigheid geweigerd.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.DELEGATED=%1$S heeft aanwezigheid gedelegeerd.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.NEEDS-ACTION=%1$S dient nog te antwoorden.
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE): used to compose
# dialog.tooltip.attendee.combined
# %1$S - common name or email address of the attendee
dialog.tooltip.attendeePartStat2.TENTATIVE=%1$S heeft aanwezigheid voorlopig bevestigd.

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing individual attendee
dialog.tooltip.attendeeUserType2.INDIVIDUAL=%1$S
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a group (e.g. a distribution list)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.GROUP=%1$S (groep)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a resource (e.g. projector)
dialog.tooltip.attendeeUserType2.RESOURCE=%1$S (resource)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing a room
dialog.tooltip.attendeeUserType2.ROOM=%1$S (ruimte)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN): used to compose
# dialog.tooltip.attendeeRole2.*
# %1$S - email address or common name <email address> representing an attendee of unknown type
dialog.tooltip.attendeeUserType2.UNKNOWN=%1$S

#File commands and dialogs
New=Nieuw
Open=Openen
filepickerTitleImport=Importeren
filepickerTitleExport=Exporteren

# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
filterIcs=iCalendar (%1$S)
filterXml=XML-document (%1$S)
filterHtml=Webpagina (%1$S)
filterOutlookCsv=Outlook kommagescheiden waarden (%1$S)
filterWav=Geluidsbestand (%1$S)

# Remote calendar errors
genericErrorTitle=Er is een fout opgetreden
httpPutError=Publiceren van het agendabestand is mislukt.\nStatuscode: %1$S: %2$S
otherPutError=Publiceren van het agendabestand is mislukt.\nStatuscode: 0x%1$S

# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
readOnlyMode=Er is een fout opgetreden bij het lezen van gegevens voor agenda: %1$S. Deze is in alleen-lezenmodus geplaatst, aangezien wijzigingen hierin waarschijnlijk verloren zullen gaan. U kunt deze instelling wijzigen door ‘Agenda bewerken’ te kiezen.

# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
disabledMode=Er is een fout opgetreden bij het lezen van gegevens voor agenda: %1$S. Deze is uitgeschakeld totdat het veilig is om te gebruiken.

# LOCALIZATION NOTE (minorError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
minorError=Er is een fout opgetreden bij het lezen van gegevens voor agenda: %1$S. Dit is waarschijnlijk een kleine fout, dus het programma zal proberen verder te gaan.

# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
stillReadOnlyError=Er is een fout opgetreden bij het lezen van gegevens voor agenda: %1$S.
utf8DecodeError=Er is een fout opgetreden bij het decoderen van een iCalendar (ics)-bestand als UTF-8. Verifieer of het bestand, inclusief symbolen en letters met accenten, is gecodeerd in de UTF-8-tekenset.
icsMalformedError=Ontleden van het iCalendar (ics)-bestand is mislukt. Verifieer of het bestand conform is aan de iCalendar (ics)-bestandssyntaxis.
itemModifiedOnServerTitle=Item gewijzigd op de server
itemModifiedOnServer=Dit item is onlangs gewijzigd op de server.\n
modifyWillLoseData=Doorvoeren van uw wijzigingen zal de op de server gemaakte wijzigingen overschrijven.
deleteWillLoseData=Verwijderen van dit item zal de op de server gemaakte wijzigingen ongedaan maken.
updateFromServer=Mijn wijzigingen verwerpen en opnieuw laden
proceedModify=Mijn wijzigingen doorvoeren
proceedDelete=Verwijderen
dav_notDav=De bron op %1$S is ofwel geen DAV-verzameling of niet beschikbaar 
dav_davNotCaldav=De bron op %1$S is een DAV-verzameling maar geen CalDAV-agenda
itemPutError=Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het item op de server.
itemDeleteError=Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van het item van de server.
caldavRequestError=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de uitnodiging.
caldavResponseError=Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het antwoord.
caldavRequestStatusCode=Statuscode: %1$S
caldavRequestStatusCodeStringGeneric=De aanvraag kan niet worden verwerkt.
caldavRequestStatusCodeString400=De aanvraag bevat onjuiste syntaxis en kan niet worden verwerkt.
caldavRequestStatusCodeString403=De gebruiker heeft niet de juiste rechten om de aanvraag uit te voeren.
caldavRequestStatusCodeString404=Bron niet gevonden.
caldavRequestStatusCodeString409=Bronconflict.
caldavRequestStatusCodeString412=Voorwaarde mislukt.
caldavRequestStatusCodeString500=Interne serverfout.
caldavRequestStatusCodeString502=Onjuiste gateway (Proxyconfiguratie?).
caldavRequestStatusCodeString503=Interne serverfout (Tijdelijke serveruitval?).
caldavRedirectTitle=Locatie voor agenda %1$S bijwerken?
caldavRedirectText=De aanvragen voor %1$S worden omgeleid naar een nieuwe locatie. Wilt u de locatie wijzigen naar de volgende waarde?
caldavRedirectDisableCalendar=Agenda uitschakelen


# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
# for english-US:
#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
# for english:
#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
#  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
likelyTimezone=Europe/Amsterdam

# Guessed Timezone errors and warnings.
# Testing note:
# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
# * repeat
#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
#  - restart
#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
#   makes sense for OS city.
#
# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
# Testing notes:
# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
#  can also trigger this warning.
WarningOSTZNoMatch=Waarschuwing: tijdzone ‘%1$S’ van besturingssysteem\nkomt niet meer overeen met de interne ZoneInfo-tijdzone ‘%2$S’.

# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
SkippingOSTimezone=Tijdzone ‘%1$S’ van besturingssysteem wordt genegeerd.

# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
SkippingLocaleTimezone=Lokale tijdzone ‘%1$S’ wordt genegeerd.

# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
# and changes are often more than a week different).
warningUsingFloatingTZNoMatch=Waarschuwing: ‘zwevende’ tijdzone wordt gebruikt.\nGeen ZoneInfo-tijdzonegegevens gevonden die overeenkomen met de\ntijdzonegegevens van het besturingssysteem.

# "Warning: Using guessed timezone
#  America/New York (UTC-0500/-0400).
#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
WarningUsingGuessedTZ=Waarschuwing: gebruik van veronderstelde tijdzone\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S

# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Deze ZoneInfo-tijdzone komt bijna overeen met de tijdzone van het\nbesturingssysteem. Voor deze regel verschillen de volgende overgangen tussen\nzomer- en standaardtijd op zijn hoogst een week van de tijdzoneovergangen\nvan het besturingssysteem. Wellicht zijn er discrepanties in de\ngegevens, zoals verschillende begindata, een verschillende regel, of een\nbenadering voor de regel van een niet-gregoriaanse kalender.

TZSeemsToMatchOS=Deze ZoneInfo-tijdzone lijkt dit jaar overeen te komen met de tijdzone van het besturingssysteem.

# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
# used for a display of a chosen timezone
#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
TZFromOS=Deze ZoneInfo-tijdzone werd gekozen op basis van de tijdzonevariabele\n‘%1$S’ van het besturingssysteem.

# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
TZFromLocale=Deze ZoneInfo-tijdzone werd gekozen op basis van de overeenkomst tussen\ntijdzone van het besturingssysteem en waarschijnlijke tijdzones voor\ninternetgebruikers die Nederlands gebruiken.

TZFromKnownTimezones=Deze ZoneInfo-tijdzone werd gekozen op basis van de overeenkomst tussen\ntijdzone van het besturingssysteem en bekende tijdzones in alfabetische\nvolgorde van tijdzone-id.

# Print Layout
formatListName = Lijst
weekPrinterName = Weekoverzicht
monthPrinterName = Maandoverzicht
tasksWithNoDueDate = Taken zonder einddatum

# Providers
caldavName=CalDAV
compositeName=Composiet
icsName=iCalendar (ICS)
memoryName=Tijdelijk (geheugen)
storageName=Lokaal (SQLite)

# Used in created html code for list layout print and html export
htmlPrefixTitle=Titel
htmlPrefixWhen=Wanneer
htmlPrefixLocation=Locatie
htmlPrefixDescription=Beschrijving
htmlTaskCompleted=%1$S (voltooid)

# Categories
addCategory=Categorie toevoegen
multipleCategories=Meerdere categorieën

today=Vandaag
tomorrow=Morgen
yesterday=Gisteren

#Today pane
eventsonly=Gebeurtenissen
eventsandtasks=Gebeurtenissen en taken
tasksonly=Taken
shortcalendarweek=KW

go=Gaan

# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
# 'next Sunday'.
next1=volgende
next2=volgende
last1=laatste
last2=laatste

# Alarm Dialog
# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
alarmWindowTitle.label=#1 herinnering;#1 herinneringen

# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmStarts=Begint: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTodayAt=Vandaag om %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmTomorrowAt=Morgen om %1$S

# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with a date-time
alarmYesterdayAt=Gisteren om %1$S

# Alarm interface strings
# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
alarmDefaultDescription=Standaard Mozilla-beschrijving
alarmDefaultSummary=Standaard Mozilla-samenvatting

# LOCALIZATION NOTE (alarmSnoozeLimitExceeded): Semi-colon list of plural
# forms.
alarmSnoozeLimitExceeded=U kunt een alarm niet langer dan #1 maand uitstellen.;U kunt een alarm niet langer dan #1 maanden uitstellen.

taskDetailsStatusNeedsAction=Handeling vereist

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% voltooid
taskDetailsStatusCompleted=Voltooid

# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
taskDetailsStatusCompletedOn=Voltooid op %1$S
taskDetailsStatusCancelled=Geannuleerd

gettingCalendarInfoCommon=Agenda’s controleren…

# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
gettingCalendarInfoDetail=Agenda %1$S van %2$S controleren

# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
#  %1$S will be replaced with the number of an error code
errorCode=Foutcode: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
#  %1$S will be replaced with the description of an error
errorDescription=Beschrijving: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (errorWriting2):
# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
errorWriting2=Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar de agenda %1$S! Kijk hieronder voor meer informatie.

# LOCALIZATION NOTE (errorWritingDetails):
# This will be displayed in the detail section of the error dialog
errorWritingDetails=Als u dit bericht ziet na het uitstellen of verwijderen van een herinnering en dit bij een agenda optreedt waarvan u geen gebeurtenissen wilt toevoegen of bewerken, kunt u deze agenda als alleen-lezen markeren om dezelfde ervaring in de toekomst te vermijden. Ga hiervoor naar de agenda-eigenschappen door in de agenda- of taakweergave met de rechtermuisknop op deze agenda in de lijst te klikken.

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarDisabled=De agenda %1$S is momenteel niet beschikbaar

# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
tooltipCalendarReadOnly=De agenda %1$S is alleen-lezen

taskEditInstructions=Klik hier om een nieuwe taak toe te voegen
taskEditInstructionsReadonly=Selecteer een agenda die schrijfbaar is
taskEditInstructionsCapability=Selecteer een agenda die taken ondersteunt

eventDetailsStartDate=Begin:
eventDetailsEndDate=Einde:

# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
#  %1$S will be replaced with the completion date-time
#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleLongCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleLongCalendarWeek=Kalenderweek: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalLongCalendarWeeks=Kalenderweken %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (singleShortCalendarWeek):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
#  %1$S will be replaced with the index of the week
singleShortCalendarWeek=KW: %1$S

# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
severalShortCalendarWeeks=KW: %1$S-%2$S

# LOCALIZATION NOTE (abbreviationOfWeek):
# Used for displaying the week number in the first day box of every week
# in multiweek and month views.
# It allows to localize the label with the week number in case your locale
# requires it.
# Take into account that this label is placed in the same room of the day label
# inside the day boxes, exactly on left side, hence a possible string shouldn't
# be too long otherwise it will create confusion between the week number and
# the day number other than a possible crop when the window is resized.
#
#  %1$S is a number from 1 to 53 that represents the week number.
abbreviationOfWeek=%1$S

# Task tree, "Due In" column.
# LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
dueInDays=#1 dag;#1 dagen
dueInHours=#1 uur;#1 uur
dueInLessThanOneHour=< 1 uur

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
# used for display of Month-dates like 'December 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month
#  %2$S will be replaced with the year
monthInYear=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
monthInYear.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (formatDateLong):
# used for display dates in long format like 'Mon 15 Oct 2008' when it's
# impossible to retrieve the formatatted date from the OS.
#  %1$S will be replaced with name of the day in short format;
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties);
#  %3$S will be replaced with the name of the month in short format;
#  %4$S will be replaced with the year.
formatDateLong=%1$S %2$S %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (dayHeaderLabel):
# used for display the labels in the header of the days in day/week views in short
# or long format. For example: 'Monday 6 Oct.' or 'Mon. 6 Oct.'
#  %1$S will be replaced with name of the day in short or long format
#  %2$S will be replaced with the day-index of the month, possibly followed by an ordinal symbol
#     (depending on the string dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties), plus the name
#     of the month in short format (the day/month order depends on the OS settings).
dayHeaderLabel=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth):
# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalInMonth=%2$S – %3$S %1$S, %4$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalInMonth.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalInMonth.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths):
# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %5$S will be replaced with the common year of both dates
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenMonths=%2$S %1$S – %4$S %3$S, %5$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenMonths.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to 
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenMonths.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears):
# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date possibly followed by an ordinal symbol
#  %3$S will be replaced with the year of the start date
#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date possibly followed by an ordinal symbol
#  %6$S will be replaced with the year of the end date
# The presence of the ordinal symbol in the day-indexes depends on the string
# dayOrdinalSymbol in dateFormat.properties
daysIntervalBetweenYears=%2$S %1$S, %3$S – %5$S %4$S, %6$S

# LOCALIZATION NOTE (daysIntervalBetweenYears.monthFormat):
# If your language requires a different declension, change this to
# one of the values specified in dateFormat.properties.
# In any case, DO NOT TRANSLATE.
daysIntervalBetweenYears.monthFormat=nominative

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
# used for intervals where end is equals to start
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
# end date but still include end time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
# used for intervals spanning multiple days by including date and time
# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
#  %3$S will be replaced with the date of the end date
#  %4$S will be replaced with the time of the end date
datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S

# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
# used for task without start and due date
# (showed only in exported calendar in Html format)
datetimeIntervalTaskWithoutDate= geen begin- of einddatum
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
# used for intervals in task with only start date
# displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the start date
#  %2$S will be replaced with the time of the start date
datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=begindatum %1$S %2$S
# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
# used for intervals in task with only due date
# displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
# (showed only in exported calendar in Html format)
#  %1$S will be replaced with the date of the due date
#  %2$S will be replaced with the time of the due date
datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=einddatum %1$S %2$S

# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
# Labels that appear while dragging a task with only
# entry date OR due date
dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Begintijd
dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Eindigt op

deleteTaskLabel=Taak verwijderen
deleteTaskMessage=Wilt u deze taak echt verwijderen?
deleteTaskAccesskey=v
deleteItemLabel=Verwijderen
deleteItemMessage=Wilt u dit item echt verwijderen?
deleteItemAccesskey=V
deleteEventLabel=Gebeurtenis verwijderen
deleteEventMessage=Wilt u deze gebeurtenis echt verwijderen?
deleteEventAccesskey=v

calendarPropertiesEveryMinute=Elke minuut;Om de #1 minuten

# LOCALIZATION NOTE (extractUsing)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
extractUsing=Gebruikt %1$S

# LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
# Used in message header
#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
#  %2$S will be replaced with region like US in en-US
extractUsingRegion=Gebruikt %1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (unit)
# Used to determine the correct plural form of a unit
unitMinutes=#1 minuut;#1 minuten
unitHours=#1 uur;#1 uur
unitDays=#1 dag;#1 dagen
unitWeeks=#1 week;#1 weken

# LOCALIZATION NOTE (showCalendar)
# Used in calendar list context menu
#  %1$S will be replaced with the calendar name
# uses the access key calendar.context.togglevisible.accesskey
showCalendar=%1$S tonen
hideCalendar=%1$S verbergen
# uses the access key calendar.context.showonly.accesskey
showOnlyCalendar=Alleen %1$S tonen

# LOCALIZATION NOTE (modifyConflict)
# Used by the event dialog to resolve item modification conflicts.
modifyConflictPromptTitle=Conflict bij itemaanpassing
modifyConflictPromptMessage=Het item dat in het dialoogvenster wordt bewerkt is aangepast sinds het werd geopend.
modifyConflictPromptButton1=De andere wijzigingen overschrijven
modifyConflictPromptButton2=Deze wijzigingen verwerpen

# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedFrom): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip and the visible name for an attendee in the event summary dialog - don't add
# leading or trailing whitespaces here
# %1$S - a single delegatee or a comma separated list of delegatees
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedFrom=(gedelegeerd door %1$S)
# LOCALIZATION_NOTE(dialog.attendee.append.delegatedTo): this is appended behind an attendee name
# in the tooltip for an attendee in the event summary dialog - don't add leading or trailing
# whitespaces here
# delegation is different from simple invitation forwarding - in case of delegation the original
# invited attendee gets replaced
dialog.attendee.append.delegatedTo=(gedelegeerd aan %1$S)

# Accessible description of a grid calendar with no selected date
minimonthNoSelectedDate=Geen datum geselecteerd