browser/browser/preferences/languages.ftl
author Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
Fri, 17 Mar 2023 06:55:51 +0000
changeset 7034 2c0bd865d8750cb81d5ad9c39a5e8c4a7e72399c
parent 6942 bc2015e18b1d34b6a981ee65840540b1915cb935
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

webpage-languages-window =
  .title = Taalinstellingen voor webpagina’s
  .style = width: 40em

webpage-languages-window2 =
  .title = Taalinstellingen voor webpagina’s
  .style = min-width: 40em

languages-close-key =
  .key = w

languages-description = Webpagina’s zijn soms in meerdere talen beschikbaar. Kies de talen voor het weergeven van webpagina’s, op volgorde van voorkeur

languages-customize-spoof-english =
  .label = Engelstalige versies van webpagina’s opvragen voor verbeterde privacy

languages-customize-moveup =
  .label = Omhoog verplaatsen
  .accesskey = m

languages-customize-movedown =
  .label = Omlaag verplaatsen
  .accesskey = l

languages-customize-remove =
  .label = Verwijderen
  .accesskey = V

languages-customize-select-language =
  .placeholder = Selecteer een taal om toe te voegen…

languages-customize-add =
  .label = Toevoegen
  .accesskey = T

# The pattern used to generate strings presented to the user in the
# locale selection list.
#
# Example:
#  Icelandic [is]
#  Spanish (Chile) [es-CL]
#
# Variables:
#  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
#  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
languages-code-format =
  .label = { $locale } [{ $code }]

languages-active-code-format =
  .value = { languages-code-format.label }

browser-languages-window =
  .title = { -brand-short-name }-taalinstellingen
  .style = width: 40em

browser-languages-window2 =
  .title = { -brand-short-name }-taalinstellingen
  .style = min-width: 40em

browser-languages-description = { -brand-short-name } zal de eerste taal als uw standaardtaal weergeven en zo nodig alternatieve talen weergeven in de volgorde waarin ze verschijnen.

browser-languages-search = Meer talen zoeken…

browser-languages-searching =
  .label = Zoeken naar talen…

browser-languages-downloading =
  .label = Downloaden…

browser-languages-select-language =
  .label = Selecteer een taal om toe te voegen…
  .placeholder = Selecteer een taal om toe te voegen…

browser-languages-installed-label = Geïnstalleerde talen
browser-languages-available-label = Beschikbare talen

browser-languages-error = { -brand-short-name } kan uw talen momenteel niet bijwerken. Controleer of u met het internet bent verbonden of probeer het opnieuw.