browser/browser/aboutDialog.ftl
author Mark Heijl <markh@babelzilla.org>
Thu, 26 Jan 2023 15:52:32 +0000
changeset 7015 573abe9ea92d24b0f95fe174542283a46c39675d
parent 6999 4b449cfb957fbb15bd13d96ec2c8719b850bffa5
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Dutch (nl) localization of Firefox Co-authored-by: Mark Heijl <markh@babelzilla.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = Over { -brand-full-name }
releaseNotes-link = Wat is er nieuw
update-checkForUpdatesButton =
  .label = Controleren op updates
  .accesskey = C
update-updateButton =
  .label = Herstarten om { -brand-shorter-name } bij te werken
  .accesskey = H
update-checkingForUpdates = Controleren op updates…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status"/>
update-downloading-message = Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Update toepassen…
update-failed = Update mislukt. <label data-l10n-name="failed-link">Download de nieuwste versie</label>
update-failed-main = Update mislukt. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download de nieuwste versie</a>
update-adminDisabled = Updates zijn uitgeschakeld door uw systeembeheerder
update-noUpdatesFound = { -brand-short-name } is up-to-date
aboutdialog-update-checking-failed = Kan niet controleren op updates.
update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name } wordt door een ander exemplaar bijgewerkt
update-manual = Updates beschikbaar op <label data-l10n-name="manual-link"/>
update-unsupported = U kunt op dit systeem geen updates meer installeren. <label data-l10n-name="unsupported-link">Meer info</label>
update-restarting = Herstarten…
update-internal-error = Kan niet controleren op updates vanwege een interne fout. Updates beschikbaar op <label data-l10n-name="manual-link"/>
channel-description = U gebruikt momenteel het <label data-l10n-name="current-channel"></label>-updatekanaal.
warningDesc-version = { -brand-short-name } is experimenteel en kan onstabiel zijn.
aboutdialog-help-user = { -brand-product-name } Help
aboutdialog-submit-feedback = Feedback verzenden
community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is een <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">wereldwijde gemeenschap</label> die samenwerkt om het internet open, openbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.
community-2 = { -brand-short-name } is ontworpen door <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, een <label data-l10n-name="community-creditsLink">wereldwijde gemeenschap</label> die samenwerkt om het internet open, openbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.
helpus = Wilt u helpen? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Geef een donatie</label> of <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">doe mee!</label>
bottomLinks-license = Licentie-informatie
bottomLinks-rights = Eindgebruikersrechten
bottomLinks-privacy = Privacybeleid
# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bits)
# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bits)