browser/browser/aboutCertError.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:52:03 +0200
changeset 6790 e9550ce2eb4f544e9e8ded7173c7f398d19c7aba
parent 6789 18c6e7b62dbb13729474bec6d04fc5f687ccade3
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat.

cert-error-mitm-intro = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten, die door certificaatautoriteiten worden uitgegeven.

cert-error-mitm-mozilla = { -brand-short-name } wordt gesteund door de non-profitorganisatie Mozilla, die een volledig open archief voor certificaatautoriteiten (CA) beheert. Het CA-archief helpt te verzekeren dat certificaatautoriteiten de beste procedures voor gebruikersbeveiliging volgen.

cert-error-mitm-connection = { -brand-short-name } gebruikt het CA-archief van Mozilla om te verifiëren dat een verbinding is beveiligd in plaats van certificaten die door het besturingssysteem van de gebruiker worden geleverd. Als een antivirusprogramma of een netwerk dus een verbinding onderschept met een door een CA uitgegeven beveiligingscertificaat dat zich niet in het CA-archief van Mozilla bevindt, wordt de verbinding als onveilig beschouwd.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Iemand kan proberen de website na te bootsen, en u kunt beter niet verdergaan.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. { -brand-short-name } vertrouwt { $hostname } niet, omdat de uitgever van het certificaat onbekend is, het certificaat zelfondertekend is, of de server niet de juiste tussencertificaten stuurt.

cert-error-trust-cert-invalid = Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat het werd uitgegeven door een ongeldig CA-certificaat.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat het uitgeverscertificaat niet wordt vertrouwd.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat het is ondertekend via een ondertekeningsalgoritme dat is uitgeschakeld omdat dat algoritme niet beveiligd is.

cert-error-trust-expired-issuer = Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat het uitgeverscertificaat is verlopen.

cert-error-trust-self-signed = Het certificaat wordt niet vertrouwd, omdat het zelfondertekend is.

cert-error-trust-symantec = Certificaten die door GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte en VeriSign zijn uitgegeven, worden niet meer als veilig beschouwd, omdat deze certificaatautoriteiten in het verleden geen beveiligingsprocedures hebben gevolgd.

cert-error-untrusted-default = Het certificaat komt niet van een vertrouwde bron.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. { -brand-short-name } vertrouwt deze website niet, omdat een certificaat wordt gebruikt dat niet geldig is voor { $hostname }.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. { -brand-short-name } vertrouwt deze website niet, omdat een certificaat wordt gebruikt dat niet geldig is voor { $hostname }. Het certificaat is alleen geldig voor <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. { -brand-short-name } vertrouwt deze website niet, omdat een certificaat wordt gebruikt dat niet geldig is voor { $hostname }. Het certificaat is alleen geldig voor { $alt-name }.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten. { -brand-short-name } vertrouwt deze website niet, omdat een certificaat wordt gebruikt dat niet geldig is voor { $hostname }. Het certificaat is alleen geldig voor de volgende namen: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten die voor een bepaalde periode geldig zijn. Het certificaat voor { $hostname } is op { $not-after-local-time } verlopen.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Websites bewijzen hun identiteit via certificaten die voor een bepaalde periode geldig zijn. Het certificaat voor { $hostname } wordt pas geldig vanaf { $not-before-local-time }.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Foutcode: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Websites tonen hun identiteit aan via certificaten, die door certificaatautoriteiten worden uitgegeven. De meeste browsers vertrouwen certificaten die door GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte en VeriSign zijn uitgegeven niet meer. { $hostname } gebruikt een certificaat van een van deze autoriteiten, waardoor de identiteit van de website niet kan worden aangetoond.

cert-error-symantec-distrust-admin = U kunt de beheerder van de website over dit probleem informeren.

cert-error-old-tls-version = Deze website ondersteunt mogelijk niet het TLS 1.2-protocol, de minimale versie die wordt ondersteund door { -brand-short-name }.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Certificaatketen:

open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error = Website openen in nieuw venster

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website blocked by csp or xfo error.
csp-xfo-blocked-long-desc = Om uw veiligheid te beschermen, staat { $hostname } niet toe dat { -brand-short-name } de pagina toont als een andere website deze heeft ingebed. Om deze pagina te bekijken moet u deze openen in een nieuw venster.

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Kan geen verbinding maken
deniedPortAccess-title = Dit adres heeft beperkte toegang
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Hmm. We kunnen die website niet vinden.
fileNotFound-title = Bestand niet gevonden
fileAccessDenied-title = Toegang tot het bestand is geweigerd
generic-title = Oeps.
captivePortal-title = Aanmelden bij netwerk
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Hmm. Dat adres ziet er niet goed uit.
netInterrupt-title = De verbinding werd onderbroken
notCached-title = Document verlopen
netOffline-title = Offlinemodus
contentEncodingError-title = Inhoudcoderingsfout
unsafeContentType-title = Onveilig bestandstype
netReset-title = De verbinding werd geherinitialiseerd
netTimeout-title = De wachttijd voor de verbinding is verstreken
unknownProtocolFound-title = Het adres werd niet begrepen
proxyConnectFailure-title = De proxyserver weigert verbindingen
proxyResolveFailure-title = Kan de proxyserver niet vinden
redirectLoop-title = De pagina verwijst niet op een juiste manier door
unknownSocketType-title = Onverwacht antwoord van server
nssFailure2-title = Beveiligde verbinding mislukt
csp-xfo-error-title = { -brand-short-name } kan deze pagina niet openen
corruptedContentError-title = Beschadigde-inhoudsfout
sslv3Used-title = Kan geen beveiligde verbinding maken
inadequateSecurityError-title = Uw verbinding is niet beveiligd
blockedByPolicy-title = Geblokkeerde pagina
clockSkewError-title = Uw computerklok geeft de verkeerde tijd aan
networkProtocolError-title = Netwerkprotocolfout
nssBadCert-title = Waarschuwing: mogelijk beveiligingsrisico
nssBadCert-sts-title = Geen verbinding gemaakt: mogelijk beveiligingsprobleem
certerror-mitm-title = Software voorkomt dat { -brand-short-name } een beveiligde verbinding met deze website kan maken