Bug 1588925 - Fix broken identifier for about:support d3d9 video crash guard string, part 1
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Thu, 17 Oct 2019 08:18:09 +0200
changeset 986 f25324281615952c4b488a06ce77ec472ce56b09
parent 985 a42763fd400d9cfbda075e22529f172621aed1c2
child 987 228b88c853446e3d6f6ab82fb4f091114e484246
push id369
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 17 Oct 2019 06:18:16 +0000
bugs1588925
Bug 1588925 - Fix broken identifier for about:support d3d9 video crash guard string, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -40,19 +40,17 @@ app-basics-enabled-plugins = सक्षम गरिएका प्लगइनहरू
 app-basics-build-config = कन्फिगरेसन बनाउनुहोस्
 app-basics-user-agent = प्रयोगकर्ता-प्रतिनिधि
 app-basics-os = OS
 app-basics-memory-use = स्मृति प्रयोग
 app-basics-performance = कार्यसम्पादन
 app-basics-service-workers = दर्ता भएका Service Workers
 app-basics-profiles = प्रोफाइलहरू
 app-basics-multi-process-support = बहुप्रक्रिया सञ्झ्यालहरू
-app-basics-process-count = वेब सामग्री प्रक्रियाहरू
 app-basics-enterprise-policies = व्यापारको नीतिहरू
-app-basics-key-google = Google कुञ्जी
 app-basics-key-mozilla = Mozilla स्थान सेवा कुञ्जी
 app-basics-safe-mode = सुरक्षित मोड
 show-dir-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] फाइन्डरमा देखाउनुहोस्
     [windows] फोल्डर खोल्नुहोस्
    *[other] डाइरेक्टरी खोल्नुहोस्
   }
@@ -92,28 +90,38 @@ sandbox-sys-call-index = #
 sandbox-sys-call-age = सेकेन्ड अगाडी
 sandbox-sys-call-pid = PID
 sandbox-sys-call-tid = TID
 sandbox-sys-call-proc-type = प्रक्रियाको प्रकार
 sandbox-sys-call-number = प्रणाली कल
 sandbox-sys-call-args = तर्कहरू
 safe-mode-title = सुरक्षित मोड प्रयास गर्नुहोस
 restart-in-safe-mode-label = एडअनहरू अक्षम पारेर पुनः सुरु गर्नुहोस...
+
+## Media titles
+
+audio-backend = अडियो ब्याकइन्ड
+max-audio-channels = अधिकतम च्यानलहरु
+channel-layout = रुचाइएको च्यानल आवरण
+sample-rate = रुचाइएको नमूना दर
 media-title = सञ्चार
 media-output-devices-title = निर्गत यन्त्रहरु
 media-input-devices-title = आगत यन्त्रहरू
 media-device-name = नाम
 media-device-group = समूह
 media-device-vendor = बिक्रेता
 media-device-state = स्थिति
 media-device-preferred = रुचाइएको
 media-device-format = ढाँचा
 media-device-channels = च्यानलहरू
 media-device-rate = दर
 media-device-latency = विलम्बता
+
+##
+
 intl-title = अन्तरराष्ट्रियकरण & स्थानीयकरण
 intl-app-title = एप्लिकेसन सेटिङहरू
 intl-locales-requested = अनुरोध गरिएको स्थानीयताहरू
 intl-locales-available = उपलब्ध स्थानीयताहरू
 intl-locales-supported = एप स्थानीयताहरू
 intl-locales-default = पूर्वनिर्धारित स्थानीयता
 intl-os-title = सञ्चालन प्रणाली
 intl-os-prefs-system-locales = प्रणाली स्थानीयताहरू
@@ -204,28 +212,25 @@ blocklisted-bug = ज्ञात मुद्दाहरूका कारण अबरुद्दसुचीमा राखिएको
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = बग { $bugNumber }
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = अबरुद्दसुचीत; विफल कोड { $failureCode }
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 मिश्रणकर्ता
 d3d11video-crash-guard = D3D11 भिडियो डीकोडर
 d3d9video-crash-buard = D3D9 भिडियो डिकोडर
+d3d9video-crash-guard = D3D9 भिडियो डिकोडर
 glcontext-crash-guard = OpenGL
 reset-on-next-restart = अर्को पुन:सुचारु गर्दा रिसेट गर्नुहोस्
 gpu-process-kill-button = GPU प्रकृयालाई अन्त्य गर्ने
 gpu-device-reset-button = उपकरण रिसेट ट्रिगर गर्नुहोस्
 uses-tiling = टाइल प्रयोग गर्दछ
 content-uses-tiling = टाइल प्रयोग गर्दछ (सामग्री)
 off-main-thread-paint-enabled = बन्द मुख्य थ्रेड चित्रकला सक्षम गर्नुहोस्
 off-main-thread-paint-worker-count = बन्द मुख्य थ्रेड चित्रकला कार्यकर्ता गणना
-audio-backend = अडियो ब्याकइन्ड
-max-audio-channels = अधिकतम च्यानलहरु
-channel-layout = रुचाइएको च्यानल आवरण
-sample-rate = रुचाइएको नमूना दर
 min-lib-versions = अपेक्षित न्यूनतम संस्करण
 loaded-lib-versions = प्रयोगमा रहेको संस्करण
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (सिस्टम कल फ़िल्टरिङ्ग)
 has-seccomp-tsync = Seccomp थ्रेड समिकरण
 has-user-namespaces = प्रयोगकर्ता नेमस्पेसहरू
 has-privileged-user-namespaces = विशेषाधिकार प्राप्त प्रक्रियाहरूका लागि प्रयोगकर्ता नेमस्पेस
 can-sandbox-content = सामग्री प्रक्रिया स्यान्डबक्सिङ्ग
 can-sandbox-media = मिडिया प्लगइन स्यान्डबक्सिङ्ग