Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
authorAxel Hecht <l10n@mozilla.com>
Wed, 06 Nov 2019 09:36:46 +0100
changeset 991 de9719208c4fb0a0c61d4d5a1f773c422335a6a7
parent 990 b12a51b9cddba97a44aca4b9b684d7b465f4fdf1
child 992 ebe98edae18e8ae5fa57bf575d534089b43d0cc3
push id371
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:37:03 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -119,19 +119,16 @@ disabled-unsigned-heading =
 disabled-unsigned-description = निम्न एड-अनहरू { -brand-short-name } मा प्रयोग गर्न प्रमाणित भएको छैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ <label data-l10n-name="find-addons">प्रतिस्थापन खोज्नुहोस्</label> वा विकासकर्तालाई तिनीहरू प्रमाणित गर्न भन्नुहोस्।
 disabled-unsigned-learn-more = तपाईँलाई अनलाइनमा सुरक्षित राख्ने हाम्रो प्रयासमा बारे अधिक जान्नुहोस्।
 disabled-unsigned-devinfo = आफ्नो एड-अनहरू प्रमाणित गर्न रुचि भएका विकासकर्ताहरू यो पढ्नु होला <label data-l10n-name="learn-more">म्यानुअल</label>।
 plugin-deprecation-description = केही छुटेको छ ? केही प्लगइनहरू अब { -brand-short-name } द्वारा समर्थित छैनन् । <label data-l10n-name="learn-more">अझ जान्नुहोस्</label>
 legacy-warning-show-legacy = बिरासत एक्सटेन्सनहरू देखाउनुहोस्
 legacy-extensions =
   .value = बिरासत एक्सटेन्सनहरू
 legacy-extensions-description = यी एक्सटेन्सनहरूले { -brand-short-name } को हालको मानकहरू पुरा गर्दैनन् त्यसैले तिनीहरु निष्क्रिय गरिएका छन् । <label data-l10n-name="legacy-learn-more">एड-अनहरू मा भएको परिवर्तनहरू बारे जान्नुहोस्</label>
-extensions-view-discover =
-  .name = एड-अनहरू प्राप्त गर्नुहोस्
-  .tooltiptext = { extensions-view-discover.name }
 extensions-view-recent-updates =
   .name = हालका अद्यावधिकहरू
   .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
 extensions-view-available-updates =
   .name = उपलब्ध अद्यावधिहरू
   .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }
 
 ## These are global warnings
@@ -196,8 +193,26 @@ extensions-updates-restart =
   .label = स्थापना सकिए पछि पुनः सुरु गर्नुहोस्
 extensions-updates-none-found =
   .value = कुनै अद्यावधि फेला परेन
 extensions-updates-manual-updates-found =
   .label = उपलब्ध अद्यावधिहरू हेर्नुहोस्
 extensions-updates-update-selected =
   .label = अद्यावधिहरू स्थापना गर्नुहोस्
   .tooltiptext = यो सूचीमा रहेका सबै अद्यावधीहरू स्थापना गर्नुहोस्
+
+## Add-on install/debug strings for page options menu
+
+
+## Extension shortcut management
+
+
+## Recommended add-ons page
+
+
+## Add-on actions
+
+
+## Pending uninstall message bar
+
+
+## Page headings
+