Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Wed, 25 Mar 2020 08:36:04 +0100
changeset 1046 a4faea064fd3e2f4423f14b8f69975c87ea326da
parent 1045 29cef6d4c1a67e982e854ac413d2a06c8b33a60d
child 1047 f4d7987807addd3b678fe2d5336981018d76c230
push id396
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 25 Mar 2020 07:36:36 +0000
bugs1608197
Bug 1608197 - Migrate createProfileWizard to Fluent, part 2.
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
--- a/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
@@ -5,11 +5,36 @@
 
 ## First wizard page
 
 create-profile-first-page-header =
   { PLATFORM() ->
     [macos] परिचय
    *[other] { create-profile-window.title } मा स्वागत छ
   }
+profile-creation-explanation-1 = { -brand-short-name } मेरो सेटिङ् र प्राथमिकताको बारेमा भएका जानकारीहरू मेरो ब्यक्तिगत खातामा राख्नुहोस्।
+profile-creation-explanation-2 = यदि तपाईँले { -brand-short-name } को प्रतिलिपि अरु प्रयोगकर्ताहरूसँग बाँडिरहनु भएको छ भने,तपाईँले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू भिन्न राख्नलाई प्रोफाइलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नलाई प्रत्येक प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रोफाइल सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।
+profile-creation-explanation-3 = यदि तपाईँ मात्र { -brand-short-name } को प्रतिलिपि प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो भने तपाईँसँग कम्तिमा एउटा प्रोफाइल हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, आफ्ना लागि सेटिङ्हरूका भिन्न सेटहरू र प्राथमिकताहरू भण्डारण गर्नका लागि धेरै फ्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणार्थ, तपाईँले व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भिन्न प्रोफाइलहरू चाहनुभएको हुनसक्छ।
+profile-creation-explanation-4 =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] खाता बनाउन सुरु गर्न, जारी राख्नुहोस बटन मा क्लिक गर्नुहोस .
+    *[other] खाता बनाउन सुरु गर्नु अगाडी लेखिएको बटन मा क्लिक गर्नु होस्
+  }
 
 ## Second wizard page
 
+create-profile-last-page-header =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] निष्कर्ष
+    *[other] { create-profile-window.title } लाई सम्पन्न गर्दै
+  }
+profile-creation-intro = यदि तपाईँले धेरै प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्नुभयो भने तपाईँ तिनीहरूलाई भिन्न प्रोफाइल नामहरूबाट भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ दिइएको नाम वा आफ्नै नाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
+profile-prompt = नयाँ प्रोफाइल नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्:
+  .accesskey = E
+profile-default-name =
+  .value = पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता
+profile-directory-explanation = तपाईँको प्रयोगकर्ता सेटिङ , प्राथमिकता र अरु प्रयोग कर्ता सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू यहाँ सञ्चित गरिएको छ
+create-profile-choose-folder =
+  .label = & फोल्डर छान्नुहोस्
+  .accesskey = C
+create-profile-use-default =
+  .label = पूर्वनिर्धारित फोल्डर प्रयोग गर्नुहोस्
+  .accesskey = U