Bug 1517528 - Migrate aboutPrivateBrowsing from DTD to Fluent, part 1
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Mon, 25 Mar 2019 09:52:28 +0100
changeset 906 6bbf0b03bd616c807b9278280e4dd5df23f45819
parent 905 8c9891566c015b79f4f3eff2442fbc540091f934
child 907 a563fb3388239e54186e8a6ad4d4938815a298ed
push id326
push userflodolo@mozilla.com
push dateMon, 25 Mar 2019 08:52:40 +0000
bugs1517528
Bug 1517528 - Migrate aboutPrivateBrowsing from DTD to Fluent, part 1
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -0,0 +1,17 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+about-private-browsing-learn-more = बारेमा थप जान्नुहोस<a data-l10n-name="learn-more">निजी ब्राउजिङ</a>।
+about-private-browsing-info-visited = खोलिसकिएका पृष्ठहरू
+privatebrowsingpage-open-private-window-label = निजि संझ्याल खोल्नुहोस्
+    .accesskey = P
+about-private-browsing-info-bookmarks = पुस्तकचिनोहरू
+about-private-browsing-info-searches = खोजी
+about-private-browsing-info-downloads = डाउनलोडहरू
+private-browsing-title = निजी ब्राउजिङ्ग
+about-private-browsing-info-temporary-files = अस्थायी फाइलहरू
+about-private-browsing-info-cookies = कुकीज
+tracking-protection-start-tour = यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस
+about-private-browsing-note = निजी ब्राउजिङ्ग<strong>तपाईँलाई अग्यात बनाउने छैन</strong>इन्टरनेटमा। तपाईँको कम्पनी वा इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्ताले तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको पेजको विवरण पाउन सक्छन्।{ " " }
+about-private-browsing-not-private = तपाईँ अहिले निजी सञ्झ्याल हुनुहुन्न।