Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 3
authornirmalrijal41 <nirmalrijal41@gmail.com>
Fri, 10 Jan 2020 11:20:05 +0100
changeset 1013 5118d9051f3963bc0ac039ac8b4bbb7adcc35797
parent 1012 2681769a26bec307b10bd7464db0f37037f32f3c
child 1014 710a6ec731f96d6f25aec7fd1ff36233a7b1b90c
push id382
push userflodolo@mozilla.com
push dateFri, 10 Jan 2020 10:20:14 +0000
bugs1605217
Bug 1605217 - Migrate Identity Panel to Fluent., part 3
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -139,18 +139,21 @@ identity-active-loaded = तपाईँले यो पृष्ठमा संरक्षण अक्षम गर्नुभएको छ।
 identity-insecure-login-forms = यस पृष्ठमा प्रविष्ट लगिन जानकारी सुरक्षित छैन र सम्झौता हुन सक्छ।
 identity-permissions-reload-hint = परिवर्तनहरू लागू हुन पेज पुनः लोड गर्नुहोस्
 identity-permissions-empty = तपाईँले यस साइटलाई कुनै विशेष अनुमति दिनुभएको छैन।
 identity-remove-cert-exception =
   .label = एक्सेप्सन हटाउनुहोस्
   .accesskey = R
 identity-description-insecure = तपाईँको जडान सुरक्षित छैन। तपाईँले यो साइटमा दिएको जानकारी (जस्तै गोप्यशब्दहरू, सन्देशहरू, क्रेडिट कार्डहरू, अादि) अरूले पनि देख्न सक्छन्।
 identity-description-insecure-login-forms = तपाईँ यो पृष्ठमा प्रविष्ट लगिन जानकारी सुरक्षित छैन र सम्झौता हुन सक्छ।
+identity-description-active-blocked = { -brand-short-name } यस पृष्ठका असुरक्षित भागहरू अवरुद्ध गरिएको छ। <label data-l10n-name="link">थप जान्नुहोस्</label>
 identity-description-active-loaded = यो वेबसाइटमा सुरक्षित सामग्री छैन (जस्तै स्क्रिप्टहरू) र तपाईँको जडान निजी पनि छैन।{ " " }
 identity-description-active-loaded-insecure = तपाईँले यो साइटमा दिएको जानकारी (जस्तै गोप्यशब्दहरू, सन्देशहरू, क्रेडिट कार्डहरू, अादि) अरूले पनि देख्न सक्छन्।
+identity-learn-more =
+  .value = थप जान्नुहोस्
 identity-disable-mixed-content-blocking =
   .label = सुरक्षा खारेज गर्नुहोस्
   .accesskey = D
 identity-enable-mixed-content-blocking =
   .label = सुरक्षा सक्षम
   .accesskey = E
 identity-more-info-link-text =
   .label = थप जानकारी