Bug 1523757 - Migrate appMenu notification DTD strings from browser.dtd, part 2
authorRabi Raj Khadka <er.rabirajkhadka@gmail.com>
Tue, 16 Apr 2019 08:24:40 +0200
changeset 929 3d296c32ccabb83c8a7029481b04f4f8095a30a5
parent 928 f4fe0dd1ebeda81fb17531fd29b08edbf34b4d8f
child 930 f8602d28cfe746b0b9937d96ecdf198901e4507d
push id334
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 16 Apr 2019 06:24:51 +0000
bugs1523757
Bug 1523757 - Migrate appMenu notification DTD strings from browser.dtd, part 2
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
--- a/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -13,9 +13,15 @@ appmenu-update-manual =
   .label = { -brand-shorter-name } नविनतम संस्करणमा अद्यावधिक गर्न सकिँदैन।
   .buttonlabel = { -brand-shorter-name } डाउनलोड गर्नुहोस्
   .buttonaccesskey = D
   .secondarybuttonlabel = अहिले होइन
   .secondarybuttonaccesskey = N
 appmenu-update-manual-message = { -brand-shorter-name } को ताजा प्रतिलिपि डाउनलोड गर्नुहोस र त्यो स्थापना गर्न हामी मद्दत गर्नेछौँ।
 appmenu-update-whats-new =
   .value = नयाँ के छ हेर्नुहोस्।
+appmenu-update-restart =
+  .label = { -brand-shorter-name } अद्यावधिक गर्न पुनःसुरु गर्नुहोस् ।
+  .buttonlabel = पुनःसुरु गर्नुहोस र पुर्वावस्थामा ल्याउनुहोस्
+  .buttonaccesskey = R
+  .secondarybuttonlabel = अहिले होइन
+  .secondarybuttonaccesskey = N
 appmenu-update-restart-message = एक छिटो पुनःसुरु भएपछि, { -brand-shorter-name } ले निजि ब्राउजिङ्ग मोडमा नभएको तपाईँको सबै खुल्ला ट्याबहरू र सञ्झ्यालहरू पुनर्स्थापना गर्नेछ।