Bug 1443175 - Remove obsolete files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 01 Jul 2019 18:19:28 +0200
changeset 941 2e45b36127a99a686aa08d1279aafaa3ec453676
parent 940 86f81ae0b6567c12a22e057d6c4453a79d730e77
child 942 2fb971b4b3a49f8bfe2bde31d5cf866707b0f330
push id342
push userflodolo@mozilla.com
push dateMon, 01 Jul 2019 16:19:51 +0000
bugs1443175
Bug 1443175 - Remove obsolete files
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
browser/chrome/browser/aboutTabCrashed.dtd
browser/chrome/browser/lightweightThemes.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
browser/extensions/webcompat-reporter/webcompat.properties
devtools/client/canvasdebugger.dtd
devtools/client/canvasdebugger.properties
devtools/client/shadereditor.dtd
devtools/client/shadereditor.properties
devtools/client/webaudioeditor.dtd
devtools/client/webaudioeditor.properties
devtools/shared/csscoverage.dtd
devtools/shared/csscoverage.properties
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
toolkit/chrome/global/printPageSetup.dtd
toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd
toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutPrivateBrowsing.title):
-   Please ensure this exactly matches tabs.emptyPrivateTabTitle in tabbrowser.properties -->
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.title           "निजी ब्राउजिङ्ग">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.notPrivate.title      "के तपाईँ निजि सञ्झ्याल खोल्न चाहनुहुन्छ?">
-
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.notPrivate         "तपाईँ अहिले निजी सञ्झ्याल हुनुहुन्न।">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label   "निजि संझ्याल खोल्नुहोस्">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "P">
-
-<!ENTITY privateBrowsing.title              "निजी ब्राउजिङ्ग">
-<!ENTITY privateBrowsing.title.tracking         "ट्रयाकिङ्ग सुरक्षाका साथ निजी ब्राउजिङ्ग">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.notsaved.before    "जब तपाईँ निजी सञ्झ्यालमा ब्राउज गर्नुहुन्छ, Firefox ले ">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.notsaved.emphasize  "सङ्ग्रह गर्दैन">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.notsaved.after    ":">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.visited        "खोलिसकिएका पृष्ठहरू">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.searches       "खोजी">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.cookies        "कुकीज">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.temporaryFiles    "अस्थायी फाइलहरू">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.before     "Firefox ">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.emphasize    "सङ्ग्रह गर्नेछ">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.saved.after2     " तपाईँको:">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.downloads       "डाउनलोडहरू">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.info.bookmarks       "पुस्तकचिनोहरू">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.before        "निजी ब्राउजिङ्ग">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.emphasize       "तपाईँलाई अग्यात बनाउने छैन">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.note.after         "इन्टरनेटमा। तपाईँको कम्पनी वा इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्ताले तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको पेजको विवरण पाउन सक्छन्। ">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.before     "बारेमा थप जान्नुहोस">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.title      "निजी ब्राउजिङ">
-<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore3.after      "।">
-
-<!ENTITY trackingProtection.title            "ट्रयाक विरुद्धको सुरक्षा">
-<!ENTITY trackingProtection.description2         "केही वेबसाइटहरूले ट्र्याकरको प्रयोग गर्छन जसले तपाईँको इन्टरनेटको गतिविधिहरूमा नजर राख्न सक्छन। Firefox को ट्रयाकिङ सुरक्षाबाट धेरै ट्रयाकरहरू जसले तपाईँको ब्राउजिङ्ग व्यवहार बारे जानकारी राख्न सक्छन त्यसलाई ब्लक गर्छ।">
-<!ENTITY trackingProtection.startTour1          "यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- These strings are used in the about:robots page, which ties in with the
-   robots theme used in the Firefox 3 Beta 2/3 first run pages.
-   They're just meant to be fun and whimsical, with references to some geeky
-   but well-known robots in movies and books. Be creative with translations! -->
-<!-- Nonsense line from the movie "The Day The Earth Stood Still". No translation needed. -->
-
-
-<!ENTITY robots.pagetitle "Gort! Klaatu barada nikto!">
-<!-- Movie: Logan's Run... Box (cybog): "Welcome Humans! I am ready for you." -->
-<!ENTITY robots.errorTitleText "मानवहरूलाई स्वागत् छ!">
-<!-- Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu. -->
-<!ENTITY robots.errorShortDescText "हामी तपाईँकोमा शान्ति र मंगल कामना सहित भ्रमण गर्न आएका छौँ!">
-<!-- Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc1 "रोबोटहरूले मानवजातिलाई हानी नोक्सानी वा अरू कुनै कार्यबाट मानवलाई हानी पुर्‍याउने कार्यमा साथ दिने छैनन्।">
-<!-- Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn’t believe..." -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc2 "तपाईँहरूले नपत्याउने कुराहरू रोबोटहरूले देखेका छन्।">
-<!-- Book: Hitchhiker’s Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc3 "रोबोटहरू तपाईँको प्लासटिक साथी हुन् जसको साथ रमाइलो हुन्छ।">
-<!-- TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass." -->
-<!ENTITY robots.errorLongDesc4 "रोबोटहरूको बाहिरी शरीर चम्किलो धातुहरूले बनेको हुन्छ जसलाई टोक्नु हुदैन।">
-<!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text. -->
-<!ENTITY robots.errorTrailerDescText "अनि तिनीहरूसँग एउटा योजना छ।">
-<!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). Common expletive referring to Cylons. -->
-<!ENTITY robots.imgtitle "Frakkin' Toasters">
-<!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
-<!ENTITY robots.dontpress "कृपया यो बटन फेरी नथिच्नुहोला।">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutTabCrashed.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY tabCrashed.title "ट्याब क्र्यास प्रतिवेदक">
-
-<!ENTITY tabCrashed.closeTab2 "ट्याब बन्द गर्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.restoreTab "यो ट्याब पुनर्स्थापना गर्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.restoreAll "सबै क्र्यास भएका ट्याबहरू पुनर्स्थापना गर्नुहोस्">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (tabCrashed.header2): "Gah" is an English slang word
-   used to express surprise or frustration (or both at the same time). We
-   are using it to communicate in an informal way that it is both
-   frustrating that your tab crashed and a surprise that we didn't want to
-   happen. If you have a similar word or short phrase that is not profane or
-   vulgar, use it. If not, feel free to skip the word in your
-   translation. -->
-<!ENTITY tabCrashed.header2 "अोहो। तपाईँको ट्याब भर्खर क्रयास भयो।">
-<!ENTITY tabCrashed.offerHelp2 "हामी तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छौ!">
-<!ENTITY tabCrashed.single.offerHelpMessage2 "छनौट &tabCrashed.restoreTab; पृष्ठ पुनः लोड गर्नुहोस्।">
-<!ENTITY tabCrashed.multiple.offerHelpMessage2 "पृष्ठ पुनः लोड गर्न &tabCrashed.restoreTab; वा &tabCrashed.restoreAll; छान्नुहोस्।">
-<!ENTITY tabCrashed.requestHelp "के तपाईँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ?">
-<!ENTITY tabCrashed.requestHelpMessage "दुर्घटनाका विवरणहरूले हामीलाई समस्याहरू निदान गर्न र &brandShortName; राम्रो बनाउन मद्दत गर्छन्।">
-<!ENTITY tabCrashed.requestReport "यो ट्याबलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.sendReport3 "एक स्वचालित क्र्यास रिपोर्ट पठाउनुहोस् ताकि हामी यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ।">
-<!ENTITY tabCrashed.commentPlaceholder2 "वैकल्पिक टिप्पणीहरू (टिप्पणीहरू सार्वजनिक रूपमा देखिने छन्)">
-<!ENTITY tabCrashed.includeURL3 "&brandShortName; क्र्यास हुँदा तपाईँ हुनुभएको साइटहरूको URLs समावेश गर्नुहोस्।">
-<!ENTITY tabCrashed.emailPlaceholder "तपाईँको इमेल ठेगाना यहाँ लेख्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.emailMe "धेरै जानकारीहरू उपलब्ध भए पछि मलाई इमेल गर्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.reportSent "क्र्यासको जानकारी पठाई सकियो; &brandShortName; राम्रो बनाउन गर्नुभएको मद्दतको लागि धन्यवाद!">
-<!ENTITY tabCrashed.requestAutoSubmit2 "पृष्ठभूमि ट्याबहरूको बारेमा उजुर गर्नुहोस्">
-<!ENTITY tabCrashed.autoSubmit3 "&brandShortName; क्र्यास हुँदा स्वचालित रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्राथमिकताहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्।">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/lightweightThemes.properties
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-lightweightThemes.recommended-1.name=वेब ब्राउजरको पुनर्जागरण
-lightweightThemes.recommended-1.description=वेब ब्राउजरको पुनर्जागरण (C) Sean हो । Martell । CC-BY-SA अन्तरगत प्राप्त । बिना जमानत ।
-
-lightweightThemes.recommended-2.name=अन्तरिक्षको स्वप्न चित्र
-lightweightThemes.recommended-2.description=अन्तरिक्षको स्वप्न चित्र (C) fx5800p हो । CC-BY-SA अन्तरगत प्राप्त । बिना जमानत ।
-
-lightweightThemes.recommended-4.name=पास्टेल ग्र्याडियन्ट
-lightweightThemes.recommended-4.description=Pastel Gradient darrinhenein को ट्रेडमार्क हो। यो CC-BY अन्तर्गत उपलब्ध छ। यस्मा वारेन्टी छैन।
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY pageInfoWindow.width "600">
-<!ENTITY pageInfoWindow.height "550">
-
-<!ENTITY copy.key       "C">
-<!ENTITY copy.label      "प्रतिलिपि गर्नुहोस्">
-<!ENTITY copy.accesskey    "C">
-<!ENTITY selectall.key     "A">
-<!ENTITY selectall.label    "सबै चयन गर्नुहोस्">
-<!ENTITY selectall.accesskey  "A">
-<!ENTITY closeWindow.key    "w">
-
-<!ENTITY generalTab      "सामान्य">
-<!ENTITY generalTab.accesskey "G">
-<!ENTITY generalTitle     "शीर्षक:">
-<!ENTITY generalURL      "ठेगाना:">
-<!ENTITY generalType      "प्रकार:">
-<!ENTITY generalMode      "रेन्डर मोड:">
-<!ENTITY generalSize      "साइज:">
-<!ENTITY generalReferrer    "सन्दर्भसित URL:">
-<!ENTITY generalSource     "क्यास श्रोत:">
-<!ENTITY generalModified    "परिमार्जित:">
-<!ENTITY generalEncoding2   "टेक्स्ट इन्कोडिङ:">
-<!ENTITY generalMetaName    "नाम">
-<!ENTITY generalMetaContent  "सामग्री">
-
-<!ENTITY mediaTab       "सञ्चार">
-<!ENTITY mediaTab.accesskey  "M">
-<!ENTITY mediaLocation     "स्थान:">
-<!ENTITY mediaText       "सम्बन्धित पाठः">
-<!ENTITY mediaAltHeader    "वैकल्पिक पाठ">
-<!ENTITY mediaAddress     "ठेगाना">
-<!ENTITY mediaType       "प्रकार">
-<!ENTITY mediaSize       "साइज">
-<!ENTITY mediaCount      "गणना">
-<!ENTITY mediaDimension    "आयामहरूः">
-<!ENTITY mediaLongdesc     "लामो वर्णन:">
-<!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
-<!ENTITY mediaSaveAs      "यस रूपमा सङ्ग्रह गर्नुहोस्...">
-<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "A">
-<!ENTITY mediaSaveAs2.accesskey "e">
-<!ENTITY mediaPreview     "सञ्चार पूर्वावलोकनः">
-
-<!ENTITY feedTab        "फिडहरू">
-<!ENTITY feedTab.accesskey   "F">
-<!ENTITY feedSubscribe     "सदस्यता लिनुहोस्">
-<!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">
-
-<!ENTITY permTab        "अनुमतिहरू">
-<!ENTITY permTab.accesskey   "P">
-<!ENTITY permUseDefault    "पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्नुहोस्">
-<!ENTITY permAskAlways     "सधै सोध्नुहोस्">
-<!ENTITY permAllow       "अनुमति दिनुहोस्">
-<!ENTITY permAllowSession   "यससत्रका लागि अनुमति">
-<!ENTITY permHide       "लुकाउनुहोस्">
-<!ENTITY permBlock       "छेक्नु">
-<!ENTITY permissionsFor    "यसका लागि अनुमतिहरूः">
-<!ENTITY permPlugins      "प्लगइनहरू सक्रिय पार्नुहोस्">
-
-<!ENTITY securityTab      "सुरक्षा">
-<!ENTITY securityTab.accesskey "S">
-<!ENTITY securityView.certView "प्रमाणपत्र हेर्नुहोस्">
-<!ENTITY securityView.accesskey "V">
-<!ENTITY securityView.unknown  "अज्ञात">
-
-
-<!ENTITY securityView.identity.header  "Web Site Identity">
-<!ENTITY securityView.identity.owner  "मालिक:">
-<!ENTITY securityView.identity.domain  "Web site:">
-<!ENTITY securityView.identity.verifier "रुजू गरिएको:">
-<!ENTITY securityView.identity.validity "म्याद समाप्त हुने:">
-
-<!ENTITY securityView.privacy.header          "गोपनीयता &amp; इतिहास">
-<!ENTITY securityView.privacy.history         "Have I visited this web site prior to today?">
-<!ENTITY securityView.privacy.cookies         "Is this web site storing information (cookies) on my computer?">
-<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies       "कुकीहरू हेर्नुहोस्">
-<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies.accessKey  "k">
-<!ENTITY securityView.privacy.passwords        "के मैले यस वेबसाइटको लागि कुनै गोप्यशब्दहरू सङ्ग्रह गरेको छु ?">
-<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords      "संरक्षित गोप्यशब्दहरू हेर्नुहोस्">
-<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "w">
-
-<!ENTITY securityView.technical.header         "प्राबिधिक विवरणहरू">
-
-<!ENTITY helpButton.label               "मद्दत">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-pageInfo.page.title=पृष्ठ जानकारी - %S
-pageInfo.frame.title=फ्रेम जानकारी - %S
-
-noPageTitle=शीर्षक नभएको पृष्ठ:
-unknown=अज्ञात
-notset=निर्दिष्ट नगरिएको
-yes=हो
-no=होेइन
-
-mediaImg=तस्विर
-mediaVideo=भिडियो
-mediaAudio=ध्वनि
-mediaBGImg=पृष्ठभूमि
-mediaBorderImg=किनारा
-mediaListImg=गोली चिन्ह
-mediaCursor=कर्सर
-mediaObject=वस्तु
-mediaEmbed=सम्मिलित
-mediaLink=प्रतिमा
-mediaInput=आगत
-mediaFileSize=%S KB
-mediaSize=%Spx × %Spx
-mediaSelectFolder=तस्विरहरू सङ्ग्रह गर्नको लागि फोल्डर चयन गर्नुहोस
-mediaBlockImage=%S बाट तस्विरहरू रोक्नुहोस्
-mediaUnknownNotCached=अज्ञात (क्यास नगरिएको)
-mediaImageType=%S तस्विर
-mediaAnimatedImageType=%S तस्विर (एनिमेटेड, %S फ्रेमहरू)
-mediaDimensions=%Spx × %Spx
-mediaDimensionsScaled=%Spx × %Spx (नाप %Spx × %Spx)
-
-generalQuirksMode=क्विर्क मोड
-generalStrictMode=गुणस्तर अनुवृत्ति मोड
-generalSize=%S KB (%S bytes)
-generalMetaTag=मेटा (१ ट्याग)
-generalMetaTags=मेटा (%S ट्यागहरू)
-
-feedRss=RSS
-feedAtom=परमाणु
-feedXML=XML
-
-feedSubscribe=सदस्यता लिनुहोस्
-feedSubscribe.accesskey=u
-
-securityNoOwner=This web site does not supply ownership information.
-securityOneVisit=हो, एकपटक
-securityNVisits=हो, %S पटक
-
-# LOCALIZATION NOTE (securityVisitsNumber):
-# Semi-colon list of plural forms.
-# See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 is the number of visits and can be used in all plural forms as needed, e.g.
-# for '1': 'Yes, #1 time'
-securityVisitsNumber=हो, एकचोटि;हो, #1 चोटि
-securityNoVisits=होइन
-
-# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
-# database
-#  e.g. indexedDBUsage : "50.23 MB"
-#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
-#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
-indexedDBUsage=This web site is using %1$S %2$S
-
-permissions.useDefault=पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्नुहोस्
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY security.label         "सुरक्षा">
-
-<!ENTITY warnOnAddonInstall2.label    "वेबसाइटहरूले एड-अनहरू स्थापना गर्न खोज्दा तपाईँलाई चेतावनी दिनुहोस्">
-<!ENTITY warnOnAddonInstall2.accesskey  "W">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (enableSafeBrowsing.label, blockDownloads.label, blockUncommonUnwanted.label):
- It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
- https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
--->
-
-<!ENTITY browsingProtection.label    "भ्रामक सामग्री र खतरनाक सफ्टवेयर सुरक्षा">
-<!ENTITY enableSafeBrowsing.label    "खतरनाक र भ्रामक सामग्री अबरुद्द गर्नुहोस">
-<!ENTITY enableSafeBrowsing.accesskey  "B">
-
-<!ENTITY blockDownloads.label      "खतरनाक डाउनलोडहरू अवरुद्ध गर्नुहोस्">
-<!ENTITY blockDownloads.accesskey    "d">
-
-<!ENTITY blockUncommonAndUnwanted.label   "अवाञ्छित र असामान्य सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँलाई चेतावनी दिनुहोस्">
-<!ENTITY blockUncommonAndUnwanted.accesskey "C">
-
-<!ENTITY addonExceptions.label     "अपवादहरू...">
-<!ENTITY addonExceptions.accesskey   "E">
-
-
-<!ENTITY formsAndPasswords.label    "फारमहरू &amp; गोप्यशब्दहरू">
-
-<!ENTITY rememberLogins2.label     "वेबसाइटहरूको लागि लगइनहरू र गोप्यशब्दहरू सम्झनुहोस्">
-<!ENTITY rememberLogins2.accesskey   "R">
-<!ENTITY passwordExceptions.label   "अपवादहरू...">
-<!ENTITY passwordExceptions.accesskey "x">
-
-<!ENTITY useMasterPassword.label    "मुल गोप्यशब्द प्रयोग गर्नुहोस्">
-<!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "U">
-<!ENTITY changeMasterPassword.label   "मुल गोप्यशब्द परिवर्तन गर्नुहोस्...">
-<!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "M">
-
-<!ENTITY savedLogins.label       "सङ्ग्रह गरेको लग-इनहरू…">
-<!ENTITY savedLogins.accesskey     "L">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY safeb.palm.accept.label2 "पछाडी जानुहोस्">
-<!ENTITY safeb.palm.seedetails.label "विवरण हेर्नुहोस्">
-
-<!-- Localization note (safeb.palm.notdeceptive.label) - Label of the Help menu
- item. Either this or reportDeceptiveSiteMenu.label from report-phishing.dtd is
- shown. -->
-<!ENTITY safeb.palm.notdeceptive.label "यो भ्रामक साइट होइन…">
-<!-- Localization note (safeb.palm.notdeceptive.accesskey) - Because
- safeb.palm.notdeceptive.label and reportDeceptiveSiteMenu.title from
- report-phishing.dtd are never shown at the same time, the same accesskey can
- be used for them. -->
-<!ENTITY safeb.palm.notdeceptive.accesskey "d">
-
-<!-- Localization note (safeb.palm.advisory.desc) - Please don't translate <a id="advisory_provider"/> tag. It will be replaced at runtime with advisory link-->
-<!ENTITY safeb.palm.advisory.desc2 "<a id='advisory_provider'/> द्वारा सल्लाह प्रदान गरिएको ।">
-
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title2 "यो वेबसाइट भ्रमण गर्नाले तपाईँको कम्प्युटरलाई हानि हुन सक्छ">
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc2 "&brandShortName; ले यस पृष्ठलाई अबरुद्द गर्यो किनभने यसले दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर स्थापना गर्न प्रयास गर्दछ जुनले तपाईँको कम्प्युटरमा भएको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न वा मेटाउन सक्दछ ।">
-
-<!-- Localization note (safeb.blocked.malwarePage.errorDesc.override, safeb.blocked.malwarePage.errorDesc.noOverride, safeb.blocked.malwarePage.learnMore) - All <span> and <a> tags are replaced by the appropriate links and text during runtime. -->
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.errorDesc.override "<span id='malware_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a id='report_detection'>पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> वा <a id='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.errorDesc.noOverride "<span id='malware_sitename'/> has been <a id='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a id='report_detection'>report a detection problem</a>.">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.learnMore "भाइरसहरू र अन्य मालवेयर सहित हानिकारक वेब सामग्रीको बारेमा र तपाईँको कम्प्युटरलाई कसरि सुरक्षित राख्ने बारेमा <a id='learn_more_link'>StopBadware.org</a> बाट अझै जान्नुहोस् । &brandShortName;को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a id='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।">
-
-
-<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.title2 "अगाडी साइटमा हानिकारक कार्यक्रम हुन सक्छ">
-<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.shortDesc2 "&brandShortName; ले यस पृष्ठलाई अबरुद्द गर्यो किनभने यसले तपाईँको ब्राउजिङ्ग अनुभवलाई हानि गर्ने कार्यक्रमहरू स्थापना गर्न झुक्काउने प्रयास गर्न सक्दछ (उदाहरणको लागि, तपाईँको गृहपृष्ठ परिवर्तन गर्ने वा तपाईँले भ्रमण गर्नुहुने साइटहरूमा थप विज्ञापनहरू देखाउँने) ।">
-
-<!-- Localization note (safeb.blocked.unwantedPage.errorDesc.override, safeb.blocked.unwantedPage.errorDesc.noOverride, safeb.blocked.unwantedPage.learnMore) - All <span> and <a> tags are replaced by the appropriate links and text during runtime. -->
-
-<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.errorDesc.override "<span id='unwanted_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a id='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.errorDesc.noOverride "<span id='unwanted_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर भएको साइटको रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.unwantedPage.learnMore "हानिकारक र अवाञ्छित सफ्टवेयरबारे थप जानकारी <a id='learn_more_link'>अवाञ्छित सफ्टवेयर नीति </a> बाट जान्नुहोस् । &brandShortName;को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a id='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।">
-
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title3 "अगाडी भ्रामक साइट छ">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc3 "&brandShortName; ले यो पृष्ठलाई अबरुद्द गरेको छ किनकि यसले तपाईँलाई केहि खतरनाक कार्य गर्न झुक्काउन सक्छ जस्तै सफ्टवेयर स्थापना गराउने वा व्यक्तिगत जानकारी जस्तै गोप्यशब्द वा क्रेडिट कार्डहरूको खुलासा गराउने ।">
-
-<!-- Localization note (safeb.blocked.phishingPage.errorDesc.override, safeb.blocked.phishingPage.errorDesc.noOverride, safeb.blocked.phishingPage.learnMore) - All <span> and <a> tags are replaced by the appropriate links and text during runtime. -->
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.errorDesc.override "<span id='phishing_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>भ्रामक साइट भएको रिपोर्ट गरिएको छ </a>। तपाईँले <a id='report_detection'> पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> वा <a id='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.errorDesc.noOverride "<span id='phishing_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>भ्रामक साइट भएको रिपोर्ट गरिएको छ </a>। तपाईँले <a id='report_detection'> पहिचान गरिएको समस्या को रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ</a> ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.learnMore "भ्रामक साइटहरू र फिसिङ्गको बारेमा थप जानकारी <a id='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a> बाट जान्नु होस् । &brandShortName;को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a id='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।">
-
-
-<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.title "अगाडीको साइट मा मालवेयर हुन सक्छ">
-<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.shortDesc2 "&brandShortName; ले यो पृष्ठ लाई अबरुद्द गरेको छ किनकि उक्त पृष्ठले खतरनाक अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ जसले तपाईँको सूचनाहरु(उदाहरणको लागि, तस्बिरहरू, गोप्यशब्दहरू, सन्देशहरू र क्रेडिट कार्डहरू) चोर्न वा मेटाउन सक्छन ।">
-
-<!-- Localization note (safeb.blocked.harmfulPage.errorDesc.override, safeb.blocked.harmfulPage.errorDesc.noOverride, safeb.blocked.harmfulPage.learnMore) - All <span> and <a> tags are replaced by the appropriate links and text during runtime. -->
-<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.errorDesc.override "<span id='harmful_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>सम्भावित हानिकारक अनुप्रयोग भएको साइट को रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> । तपाईँले <a id='ignore_warning_link'>जोखिम लाई बेवास्ता गरेर</a> त्यो असुरक्षित साइटमा जानसक्नुहुन्छ ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.errorDesc.noOverride "<span id='harmful_sitename'/> लाई <a id='error_desc_link'>सम्भावित हानिकारक अनुप्रयोग भएको साइट को रुपमा रिपोर्ट गरिएको छ</a> ।">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.harmfulPage.learnMore "&brandShortName;को फिसिङ्ग र मालवेयर सुरक्षा सम्बन्धि थप जानकारी <a id='firefox_support'>support.mozilla.org</a> बाट जान्नुहोस् ।">
deleted file mode 100644
--- a/browser/extensions/webcompat-reporter/webcompat.properties
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE(wc-reporter.label2): This string will be used in the
-# Firefox page actions menu. Localized length should be considered.
-wc-reporter.label2=साइटको समस्या दर्ता गर्नुहोस्‌…
-# LOCALIZATION NOTE(wc-reporter.tooltip): A site compatibility issue is
-# a website bug that exists in one browser (Firefox), but not another.
-wc-reporter.tooltip=साइटको अनुकूलता सम्बन्धि समस्या दर्ता गर्नुहोस्
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/canvasdebugger.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
- - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
- - You want to make that choice consistent across the developer tools.
- - A good criteria is the language in which you'd find the best
- - documentation on web development on the web. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.reloadNotice1): This is the label shown
- - on the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.reloadNotice1  "Reload">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.reloadNotice2): This is the label shown
- - along with the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.reloadNotice2  "the page to be able to debug &lt;canvas&gt; contexts.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.emptyNotice1/2): This is the label shown
- - in the call list view when empty. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.emptyNotice1  "Click on the">
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.emptyNotice2  "button to record an animation frame’s call stack.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.waitingNotice): This is the label shown
- - in the call list view while recording a snapshot. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.waitingNotice  "Recording an animation cycle…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.recordSnapshot): This string is displayed
- - on a button that starts a new snapshot. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.recordSnapshot.tooltip "Record the next frame in the animation loop.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.importSnapshot): This string is displayed
- - on a button that opens a dialog to import a saved snapshot data file. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.importSnapshot "Import…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.clearSnapshots): This string is displayed
- - on a button that remvoes all the snapshots. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.clearSnapshots "Clear">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.searchboxPlaceholder): This string is displayed
- - as a placeholder of the search box that filters the calls list. -->
-<!ENTITY canvasDebuggerUI.searchboxPlaceholder "Filter calls">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/canvasdebugger.properties
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Canvas Debugger
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Canvas'.
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-
-# LOCALIZATION NOTE (noSnapshotsText): The text to display in the snapshots menu
-# when there are no recorded snapshots yet.
-noSnapshotsText=There are no snapshots yet.
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.itemLabel):
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# identifying a set of function calls of a recorded animation frame.
-snapshotsList.itemLabel=Snapshot #%S
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.loadingLabel):
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# for an item that has not finished loading.
-snapshotsList.loadingLabel=Loading…
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveLabel):
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# for saving an item to disk.
-snapshotsList.saveLabel=Save
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.savingLabel):
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# while saving an item to disk.
-snapshotsList.savingLabel=Saving…
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.loadedLabel):
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# for an item which was loaded from disk
-snapshotsList.loadedLabel=Loaded from disk
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogTitle):
-# This string is displayed as a title for saving a snapshot to disk.
-snapshotsList.saveDialogTitle=Save animation frame snapshot…
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogJSONFilter):
-# This string is displayed as a filter for saving a snapshot to disk.
-snapshotsList.saveDialogJSONFilter=JSON Files
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogAllFilter):
-# This string is displayed as a filter for saving a snapshot to disk.
-snapshotsList.saveDialogAllFilter=All Files
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.drawCallsLabel):
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# as a generic description about how many draw calls were made.
-snapshotsList.drawCallsLabel=#1 draw;#1 draws
-
-# LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.functionCallsLabel):
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
-# as a generic description about how many function calls were made in total.
-snapshotsList.functionCallsLabel=#1 call;#1 calls
-
-# LOCALIZATION NOTE (recordingTimeoutFailure):
-# This notification alert is displayed when attempting to record a requestAnimationFrame
-# cycle in the Canvas Debugger and no cycles detected. This alerts the user that no
-# loops were found.
-recordingTimeoutFailure=Canvas Debugger could not find a requestAnimationFrame or setTimeout cycle.
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/shadereditor.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
- - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
- - You want to make that choice consistent across the developer tools.
- - A good criteria is the language in which you'd find the best
- - documentation on web development on the web. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.vertexShader): This is the label for
- - the pane that displays a vertex shader's source. -->
-<!ENTITY shaderEditorUI.vertexShader  "Vertex Shader">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.fragmentShader): This is the label for
- - the pane that displays a fragment shader's source. -->
-<!ENTITY shaderEditorUI.fragmentShader "Fragment Shader">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.reloadNotice1): This is the label shown
- - on the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY shaderEditorUI.reloadNotice1  "Reload">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
- - along with the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY shaderEditorUI.reloadNotice2  "the page to be able to edit GLSL code.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
- - while the page is refreshing and the tool waits for a WebGL context. -->
-<!ENTITY shaderEditorUI.emptyNotice   "Waiting for a WebGL context to be created…">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/shadereditor.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-
-# LOCALIZATION NOTE (shadersList.programLabel):
-# This string is displayed in the programs list of the Shader Editor,
-# identifying a set of linked GLSL shaders.
-shadersList.programLabel=Program %S
-
-# LOCALIZATION NOTE (shadersList.blackboxLabel):
-# This string is displayed in the programs list of the Shader Editor, while
-# the user hovers over the checkbox used to toggle blackboxing of a program's
-# associated fragment shader.
-shadersList.blackboxLabel=Toggle geometry visibility
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/webaudioeditor.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
- - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
- - You want to make that choice consistent across the developer tools.
- - A good criteria is the language in which you'd find the best
- - documentation on web development on the web. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice1): This is the label shown
- - on the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice1  "Reload">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
- - along with the button that triggers a page refresh. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice2  "the page to view and edit the audio context.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
- - while the page is refreshing and the tool waits for a audio context. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.emptyNotice   "Waiting for an audio context to be created…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.properties2): This is the label shown
- - for the properties tab view. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.tab.properties2 "Properties">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.tab.automation): This is the label shown
- - for the automation tab view. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.tab.automation "Automation">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.inspectorTitle): This is the title for the
- - AudioNode inspector view. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.inspectorTitle "AudioNode Inspector">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.inspectorEmpty): This is the title for the
- - AudioNode inspector view empty message. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.inspectorEmpty "No AudioNode selected.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.propertiesEmpty): This is the title for the
- - AudioNode inspector view properties tab empty message. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.propertiesEmpty "Node does not have any properties.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.automationEmpty): This is the title for the
- - AudioNode inspector view automation tab empty message. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.automationEmpty "Node does not have any AudioParams.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.automationNoEvents): This is the title for the
- - AudioNode inspector view automation tab message when there are no automation
- - events. -->
-<!ENTITY webAudioEditorUI.automationNoEvents "AudioParam does not have any automation events.">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/webaudioeditor.properties
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Web Audio tool
-# which is available in the developer tools' toolbox, once
-# enabled in the developer tools' preference "Web Audio".
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-
-# LOCALIZATION NOTE (collapseInspector): This is the tooltip for the button
-# that collapses the inspector in the web audio tool UI.
-collapseInspector=Collapse inspector
-
-# LOCALIZATION NOTE (expandInspector): This is the tooltip for the button
-# that expands the inspector in the web audio tool UI.
-expandInspector=Expand inspector
deleted file mode 100644
--- a/devtools/shared/csscoverage.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the CSS Coverage Report
-  - strings. See the 'csscoverage' command for more information, and
-  - devtools/client/styleeditor/styleeditor.xul for context -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
-  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
-  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
-  - A good criteria is the language in which you'd find the best
-  - documentation on web development on the web. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.backButton):
- - Text on the button to go back to the main style editor -->
-<!ENTITY csscoverage.backButton "Back">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.unused, csscoverage.noMatches):
- - This is the heading and body text for the CSS usage part of the report -->
-<!ENTITY csscoverage.unused "Unused Rules">
-<!ENTITY csscoverage.noMatches "No matches found for the following rules:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.header):
- - This is the heading for the CSS optimization part of the report -->
-<!ENTITY csscoverage.optimize.header "Optimizable Pages">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.preload1, csscoverage.preload2,
- - csscoverage.preload3): These 3 are part of a paragraph with 1 and 2
- - separated by a styled <link> tag and 2 and 3 separated by a styled
- - <style> tag -->
-<!ENTITY csscoverage.optimize.body1 "You can sometimes speed up loading by moving">
-<!ENTITY csscoverage.optimize.body2 "tags to the bottom of the page and creating a new inline">
-<!ENTITY csscoverage.optimize.body3 "element with the styles needed before the ‘load’ event to the top. Here are the style blocks you need:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.bodyX):
- - This is what we say when we have no optimization suggestions -->
-<!ENTITY csscoverage.optimize.bodyX "All rules are inlined.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2a,
- - csscoverage.footer3, csscoverage.footer4): The text displayed at the
- - bottom of the page, with 2a being the URL opened when the link text in 3
- - is clicked -->
-<!ENTITY csscoverage.footer1 "See">
-<!ENTITY csscoverage.footer2a "https://developer.mozilla.org/docs/Tools/CSS_Coverage">
-<!ENTITY csscoverage.footer3 "the MDN article on the CSS Coverage Tool">
-<!ENTITY csscoverage.footer4 "for caveats in the generation of this report.">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/shared/csscoverage.properties
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used in the 'csscoverage' command and in
-# the user interface that this command creates.
-
-# LOCALIZATION NOTE (csscoverageDesc, csscoverageStartDesc2,
-# csscoverageStopDesc2, csscoverageOneShotDesc2, csscoverageToggleDesc2,
-# csscoverageReportDesc2): Short descriptions of the csscoverage commands
-csscoverageDesc=Control CSS coverage analysis
-csscoverageStartDesc2=Begin collecting CSS coverage data
-csscoverageStopDesc2=Stop collecting CSS coverage data
-csscoverageOneShotDesc2=Collect instantaneous CSS coverage data
-csscoverageToggleDesc2=Toggle collecting CSS coverage data
-csscoverageReportDesc2=Show CSS coverage report
-csscoverageStartNoReloadDesc=Don’t start with a page reload
-csscoverageStartNoReloadManual=It’s best if we start by reloading the current page because that starts the test at a known point, but there could be reasons why we don’t want to do that (e.g. the page contains state that will be lost across a reload)
-
-# LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningReply, csscoverageDoneReply): Text that
-# describes the current state of the css coverage system
-csscoverageRunningReply=Running CSS coverage analysis
-csscoverageDoneReply=CSS Coverage analysis completed
-
-# LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningError, csscoverageNotRunningError,
-# csscoverageNotRunError): Error message that describe things that can go wrong
-# with the css coverage system
-csscoverageRunningError=CSS coverage analysis already running
-csscoverageNotRunningError=CSS coverage analysis not running
-csscoverageNotRunError=CSS coverage analysis has not been run
-csscoverageNoRemoteError=Target does not support CSS Coverage
-csscoverageOneShotReportError=CSS coverage report is not available for ‘oneshot’ data. Please use start/stop.
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY rights.locale-direction "ltr‌">
-<!ENTITY rights.title "तपाईँको अधिकारहरूका बारेमा">
-<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; एक खुल्ला तथा स्वतन्त्र स्रोत सफ्टवेयर हो, जुन दुनियाँ भरका हजारौं समुदाय द्वारा निर्मित छ। यहाँ तपाईँले थाहा हुनुपर्छ केही कुराहरू छन्:">
-<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
-   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
-   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
-   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
-   chunk, it can be left blank.
-
-   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
-   deliberate for formatting around the embedded links. -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; यी शर्तहरू अन्तर्गत उपलब्ध छ ">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
-<!ENTITY rights.intro-point1c "। यसको अर्थ, तपाईँले &brandShortName; प्रयोग गर्नुको साथै, प्रतिलिपि बनाउन र अरूलाई बाँड्न पनि सक्नुहुन्छ। &brandShortName; को स्रोत कोडलाई अाफ्नो चाहना अनुरूप बदल्न पनि तपाईँलाई स्वागत छ।Mozilla Public License तपाईँको बदलिएको संस्करणहरू बाँड्ने अधिकार पनि तपाईँलाई दिएको छ।">
-
-<!ENTITY rights.intro-point2-a "तपाईँ Mozilla Foundation वा कुनै पनि पक्षाको ट्रेडमार्क अधिकार वा लाइसेन्स प्रदान गरिएको छैन। साथै तपाईँलाई Firefox को नाम र लोगो पनि प्रयोगमा पनि असमित अधिकार छैन। ‌ट्रेडमार्क सम्बन्धी थप जानकारी पाउन सकिन्छ ">
-<!ENTITY rights.intro-point2-b "यहाँ">
-<!ENTITY rights.intro-point2-c ".">
-<!-- point 2.5 text for official branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point2.5 "&brandShortName; को केहि मा सुविधाहरू जस्तै क्र्यास रिपोर्टरले &vendorShortName; लाई पृष्ठपोषण पठाउने विकल्प तपाईँलाई दिन्छन्। पृष्ठपोषण निवेदन छानेर, तपाईँले &vendorShortName; लाई पृष्ठपोषण प्रयोग गरेर उत्पादन सुधार्ने, वेबसाइटमा पृष्ठपोषण प्रकाशन गर्ने र पृष्ठपोषण वितरण गर्ने अनुमति दिनसक्नुहुन्छ ।">
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
-
-<!ENTITY rights2.intro-point3a "&brandShortName; मार्फत &vendorShortName;मा पेस गरिएको तपाईँको व्यक्तिगत जानकारी र प्रतिक्रिया हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी ">
-<!ENTITY rights2.intro-point3b "&brandShortName; गोपनीयता निति">
-<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-<!-- point 3 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "यो उत्पादन लागि कुनै पनि गोपनीयता नीति यहाँ सूचीबद्ध गर्नुपर्छ।">
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
-
-<!ENTITY rights2.intro-point4a "केही &brandShortName; का विशषताहरूले वेब अाधारित सेवाहरूको प्रयोग गर्छन्, तर तिनिहरू 100&#037; सही वा त्रुटी मुक्त छन् भनेर हामी निश्चित छैनौँ। यो सेवाहरू प्रयोग गर्ने विशषताहरूलाई बन्द गर्ने लगायत थप जानकारी यहाँ प्राप्त हुनेछ ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "सेवाका सर्तहरू">
-<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
-<!-- point 4 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "यदि यस उत्पादनले वेब सेवाहरू समेवेश गरेमा, कुनै सेवा(हरु) लाई लागू हुने सेवा सर्तहरू यहाँ जोडिनु पर्छ ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Web Site Services">
-<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded " खण्ड।">
-
-<!ENTITY rights2.webservices-header "&brandFullName; वेबमा आधारित जानकारी सेवाहरू">
-<!-- point 5 -->
-
-<!ENTITY rights.intro-point5 "केहि प्रकारका चलदृश्य सामग्री पुन: बजाउन &brandShortName; ले केहि सामाग्री गुप्तिकरण उल्टाउने मोड्युलहरू (content decryption modules) तेश्रो पक्ष बाट डाउनलोड गर्छ।">
-<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
-   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
-   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
-   updated. -->
-<!-- intro paragraph for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights2.webservices-a "&brandShortName; को बाइनरी संस्करणले तल वर्णन गरिएका सर्तहरू लागु हुने गरि तपाईँको प्रयोग को लागि उपलब्ध गराएको केहि विशेषता प्रयोग गर्नको लागि &brandFullName; ले वेब आधारित जानकारी सेवाहरू (&quot;सेवाहरू&quot;) प्रयोग गर्छ। यदि तपाई एक वा बढी सेवाहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न वा तलका सर्तहरू अस्वीकार्य छन्, भने तपाईँ सुविधा वा सेवा (s) लाई असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। एक विशेष सुविधा वा सेवा कसरी असक्षम गर्नेबारे निर्देशन पाउन सकिन्छ ">
-<!ENTITY rights2.webservices-b "यहाँ">
-<!ENTITY rights3.webservices-c "। अन्य सेवा र सुविधा अनुप्रयोगको प्राथमिकताहरूबाट अक्षम गर्न सकिन्छ।‌">
-<!-- safe browsing points for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.safebrowsing-a "सुरक्षित ब्राउजिङ्ग: ">
-<!ENTITY rights.safebrowsing-b "सुरक्षित ब्राउजिङ विशेषता असक्षम गर्न सिफारिस गरिएको छैन किनकी त्यसले तपाईँलाई असुरक्षित साइटहरू तिर लान सक्छ। यदि तपाईँ विशेषता पूर्ण रुपमा अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पछ्याउनुहोस्:">
-<!ENTITY rights.safebrowsing-term1 "अनुप्रयोग प्राथमिकताहरू खोल्नुहोस्">
-<!ENTITY rights.safebrowsing-term2 "सुरक्षा छान्नुहोस्">
-<!ENTITY rights2.safebrowsing-term3 "&quot;&enableSafeBrowsing.label;&quot; विकल्प जाँच नगर्नुहोस्">
-<!ENTITY rights.safebrowsing-term4 "सुरक्षित ब्राउजिङ्ग अहिले निष्कृय छ">
-<!-- location aware browsing points for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-a "स्थान सचेत ब्राउजिङ्ग: ">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-b "सधैँ लागू छ। कुनै स्थान जानकारी कहिल्यै पनि तपाईँको अनुमति बिना पठाइएको छैन। तपाईँ विशेषता पूर्ण अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पछ्याउनुहोस्:">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1a "URL बारमा लेख्नुहोस् ">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1b "about:config‌">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term2 "geo.enabled टाइप गर्नुहोस्">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term3 "geo.enabled प्राथमिकतामा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्">
-<!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term4 "स्थान-सचेत ब्राउजिङ्ग अहिले अक्षम छ">
-<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "An overview of the web site services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.">
-<!-- point 1 text for unbranded builds -->
-
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "यो उत्पादनको लागि कुनै पनि गोपनीयता नीति यहाँ सूचीबद्ध गर्नुपर्छ।">
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
-
-<!ENTITY rights2.webservices-term1 "&vendorShortName; र यसको योगकर्ता, अनुमति पत्र प्रदायक र साझेदारहरू सबैभन्दा सही र अद्यावधिक सेवाहरू प्रदान गर्न काम गर्छन्। तर, हामी यो जानकारी व्यापक र त्रुटी-रहित छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौ। उदाहरणका लागि, सुरक्षित ब्राउजिङ सेवा ले केही जोखिमपूर्ण साइटहरू पहिचान नगर्न सक्छ र त्रुटीले केही सुरक्षित साइट लाई असुरक्षित पहिचान गर्न सक्छ र स्थान जागरूक सेवा, हाम्रो सेवा प्रदायक ले फर्काउने सबै स्थानहरू अनुमान मात्र हो र न हामी न त हाम्रो सेवा प्रदायकले प्रदान गरिएका स्थानहरूको सटीकता ग्यारेन्टी गर्छ।">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; ले आफ्नै विवेकमा सेवाहरू परिवर्तन गर्न वा टुटाउन सक्छ।">
-<!ENTITY rights2.webservices-term3 "तपाईँलाई यी &brandShortName; को संस्करणमा रहेका सेवाहरू प्रयोग गर्न स्वागत छ, र &vendorShortName; ले तपाईँलाई त्यसो गर्न आफ्ना अधिकारहरू प्रदान गर्छ, &vendorShortName; र यस्का अनुमतिपत्र दाताले ती सेवाहरूमा पर्ने अन्य सम्पुर्ण अधिकारहरू आरक्षित गर्नुहुन्छ। यी सर्तहरू &brandShortName; र &brandShortName; को अनुरूपी स्रोत कोड संस्करण लाई लागु हुने खुला स्रोत लाइसेन्स अन्तर्गत प्रदान, कुनै पनि अधिकारहरू सीमित गर्न अभिप्रेरित छैन।">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "सेवाहरू &quot;जस्ताको-त्यस्तै&quot; प्रदान गरिन्छ। &vendorShortName;, यसका योगदाताहरू, अनुमतिपत्र दाताहरू, र वितरकहरू, सम्पूर्ण वारेन्टी नामन्जुर गर्नुहुन्छ चाहे ती जाहेरी वा निहित हुन्, सीमा बिनाका पनि, यस्ता वारेन्टीहरूमा सेवाहरू तपाईँका विशेष उद्देश्यहरूका लागि व्यापारीकरण र उपयुक्त हुन्छन्। तपाईँ आफ्नो उद्देश्यको लागि सेवा चयन गर्न अनि सेवाको गुणस्तर र प्रदर्शनका लागि सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्नुहुन्छ। केही न्यायालयहरू निहित वारेन्टीहरूको बहिष्कार वा परिसीमन गर्न अनुमति दिँदैनन्, तसर्थ यो अस्वीकारोक्ति तपाईँलाई लागू नहुन सक्छ।">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "कानून द्वारा आवश्यक बाहेक, &vendorShortName;, यसका योगदाताहरू, अनुमतिपत्र दाताहरू, र वितरकहरू &brandShortName; र सेवाहरूको प्रयोग सम्बन्धी कुनै पनि अप्रत्यक्ष, विशेष, आकस्मिक, परिणामत, दण्डात्मक, वा उदाहरणीय हर्जानाका लागि उत्तरदायी हुने छैनन्, जुन् बाहिए वा कुनै पनि तरिकामा उत्पन्न हुनसक्छ। यी सर्तहरू अन्तर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व $500 (पाँच सय डलर) भन्दा बढी हुने छैन। केहि न्यायालयहरू केही खास हर्जानाको बहिष्करण वा परिसीमन गर्न अनुमति दिदैनन्, तसर्थ यो बहिष्करण वा परिसीमन तपाईंलाई लागू नहुन सक्छ।">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; ले आवश्यक रूपमा समय समयमा यी सर्तहरू अद्यावधिक गर्न सक्छन। यी सर्तहरू &vendorShortName; को लिखित सम्झौता बिना परिमार्जन वा रद्द गर्न सकिदैन।">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "यी सर्तहरू क्यालिफोर्निया, U.S.A. को विरोधाभास कानून प्रावधान बाहेक, राज्यको कानून द्वारा शासित छन्। यदि यी सर्तहरूको कुनै पनि भाग अवैध वा अप्रवर्तनीय हुन गएमा, बाँकी अंश पूर्ण शक्ति र प्रभावमा रहनेछ। यी सर्तहरूको एक अनुवादित संस्करण र अंग्रेजी भाषा संस्करण बीच द्वन्द्वको घटनामा, अंग्रेजी भाषा संस्करण नियन्त्रण गर्नेछ।">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY aboutTelemetry.pingDataSource "पिङ डाटा स्रोत:">
-<!ENTITY aboutTelemetry.showCurrentPingData "वर्तमान पिङ डाटा">
-<!ENTITY aboutTelemetry.showArchivedPingData "अभिलेख गरिएको पिङ डाटा">
-<!ENTITY aboutTelemetry.showSubsessionData "उपसत्र डाटा देखाउनुहोस्">
-<!ENTITY aboutTelemetry.choosePing "पिङ छान्नुहोस्:">
-<!ENTITY aboutTelemetry.archivePingType "पिङ प्रकार">
-<!ENTITY aboutTelemetry.archivePingHeader "पिङ">
-<!ENTITY aboutTelemetry.optionGroupToday "आज">
-<!ENTITY aboutTelemetry.optionGroupYesterday "हिजो">
-<!ENTITY aboutTelemetry.optionGroupOlder "पुरानो">
-<!ENTITY aboutTelemetry.payloadChoiceHeader " पेलोड">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(aboutTelemetry.previousPing, aboutTelemetry.nextPing):
-	These strings are displayed when selecting Archived pings, and they’re
-	used to move to the next or previous ping. -->
-<!ENTITY aboutTelemetry.previousPing "&lt;&lt;">
-<!ENTITY aboutTelemetry.nextPing "&gt;&gt;">
-
-<!ENTITY aboutTelemetry.pageTitle "टेलीमेटरी डाटा">
-<!ENTITY aboutTelemetry.moreInformations "थप जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ ?">
-<!ENTITY aboutTelemetry.firefoxDataDoc "हाम्रो डाटा उपकरणहरू सँग कसरि काम गर्ने बारेको गाइडहरु <a>Firefox डाटा प्रलेखन </a> मा समावेश छ ।">
-<!ENTITY aboutTelemetry.telemetryClientDoc "अवधारणाहरुको लागि परिभाषाहरू, API प्रलेखन र डाटा सन्दर्भहरू <a>Firefox टेलीमेट्री क्लाइन्ट प्रलेखन</a> ले समावेश गरेको छ ।">
-<!ENTITY aboutTelemetry.telemetryDashboard "<a>टेलीमेट्री ड्याशबोर्ड</a> ले तपाईँलाई टेलीमेट्री मार्फत Mozilla ले प्राप्त गर्ने डाटाहरू हेर्ने अनुमति दिन्छ ।">
-
-<!ENTITY aboutTelemetry.showInFirefoxJsonViewer "JSON दर्शकमा खोल्नुहोस्">
-
-<!ENTITY aboutTelemetry.homeSection "गृहपृष्ठ">
-<!ENTITY aboutTelemetry.generalDataSection " सामान्य डाटा">
-<!ENTITY aboutTelemetry.environmentDataSection " परिवेश डाटा">
-<!ENTITY aboutTelemetry.sessionInfoSection "सत्र जानकारी">
-<!ENTITY aboutTelemetry.scalarsSection " अदिष्टहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.keyedScalarsSection " Keyed Scalars">
-<!ENTITY aboutTelemetry.histogramsSection " आयतचित्रहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.keyedHistogramsSection " प्रमुख हिस्टोग्रामहरु">
-<!ENTITY aboutTelemetry.eventsSection "घटनाहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.simpleMeasurementsSection " सामान्य नापहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.telemetryLogSection " टेलीमेट्री लग">
-<!ENTITY aboutTelemetry.slowSqlSection " सुस्त SQL विवरणहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.chromeHangsSection " ब्राउजर अडकियो">
-<!ENTITY aboutTelemetry.addonDetailsSection " Add-on विवरणहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.capturedStacksSection "कैद गरिएका स्ट्याकहरू">
-<!ENTITY aboutTelemetry.lateWritesSection " ढिलो लेखन">
-<!ENTITY aboutTelemetry.rawPayloadSection "कच्चा पेलोड">
-<!ENTITY aboutTelemetry.raw "कच्चा JSON">
-
-<!ENTITY aboutTelemetry.fullSqlWarning " NOTE: ढिलो SQL त्रुटि सच्याउन सक्षम पारिएको छ। पूर्ण SQL स्ट्रिङहरू तल प्रदर्शित हुन सक्छ तर तिनीहरू टेलीमेटरीमा पेश गरिने छैन।">
-<!ENTITY aboutTelemetry.fetchStackSymbols "स्ट्याकहरूको लागि प्रकार्य नाम ल्याउनुहोस्">
-<!ENTITY aboutTelemetry.hideStackSymbols "कच्चा स्ट्याक डाटा देखाउनुहोस्">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ /dev/null
@@ -1,116 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE(pageSubtitle):
-# - %1$S is replaced by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference
-# - %2$S is replaced by brandFullName
-pageSubtitle = यो पेज टेलीमेटरी सङ्कलन प्रदर्शन, हार्डवेयर, उपयोग र अनुकुल गर्न बारेमा जानकारी देखाउँछ। यो जानकारी %2$S सुधार्न %1$S पेश छ।
-
-# LOCALIZATION NOTE(settingsExplanation):
-# - %1$S is either releaseData or prereleaseData
-# - %2$S is either telemetryUploadEnabled or telemetryUploadDisabled
-settingsExplanation = टेलिमेट्री %1$S सङ्कलन गरिरहेको छ र अपलोड %2$S छ। 
-releaseData = जारी डेटा
-prereleaseData = पूर्व-जारी डेटा
-telemetryUploadEnabled = सक्षम गरियो
-telemetryUploadDisabled = अक्षम गरियो
-
-# LOCALIZATION NOTE(pingDetails):
-# - %1$S is replaced by a link with pingExplanationLink as text
-# - %2$S is replaced by namedPing
-pingDetails = जानकारीको प्रत्येक टुक्रालाई बन्डल गरेर “%1$S” मा पठाइएको छ । तपाईँ %2$S पिङ हेर्दै हुनुहुन्छ ।
-# LOCALIZATION NOTE(namedPing):
-# - %1$S is replaced by the ping localized timestamp, e.g. “2017/07/08 10:40:46”
-# - %2$S is replaced by the ping name, e.g. “saved-session”
-namedPing = %1$S, %2$S
-# LOCALIZATION NOTE(pingDetailsCurrent):
-# - %1$S is replaced by a link with pingExplanationLink as text
-# - %2$S is replaced by currentPing
-pingDetailsCurrent = जानकारीको प्रत्येक टुक्रालाई बन्डल गरेर “%1$S“ मा पठाइएको छ । तपाईँ %2$S पिङ हेर्दै हुनुहुन्छ ।
-pingExplanationLink = पिङहरू
-currentPing = हालको
-
-# LOCALIZATION NOTE(filterPlaceholder): string used as a placeholder for the
-# search field, %1$S is replaced by the section name from the structure of the
-# ping. More info about it can be found here:
-# https://firefox-source-docs.mozilla.org/toolkit/components/telemetry/telemetry/data/main-ping.html
-filterPlaceholder = %1$S मा खोज्नुहोस्
-filterAllPlaceholder = सबै खण्डहरूमा फेला पार्नुहोस्
-
-# LOCALIZATION NOTE(resultsForSearch): %1$S is replaced by the searched terms
-resultsForSearch = “%1$S” को लागि नतिजाहरू
-# LOCALIZATION NOTE(noSearchResults):
-# - %1$S is replaced by the section name from the structure of the ping.
-# More info about it can be found here: https://firefox-source-docs.mozilla.org/toolkit/components/telemetry/telemetry/data/main-ping.html
-# - %2$S is replaced by the current text in the search input
-noSearchResults = माफ गर्नुहोस्! त्यहाँ “%2$S” को लागि %1$S मा कुनै नतिजा छैन
-# LOCALIZATION NOTE(noSearchResultsAll): %S is replaced by the searched terms
-noSearchResultsAll = माफ गर्नुहोस्! त्यहाँ “%S” को लागि कुनैपनि खण्डहरूमा नतिजा छैन
-# LOCALIZATION NOTE(noDataToDisplay): %S is replaced by the section name.
-# This message is displayed when a section is empty.
-noDataToDisplay = माफ गर्नुहोस्! त्यहाँ “%S” मा हाल कुनै डाटा उपलब्ध छैन
-# LOCALIZATION NOTE(currentPingSidebar): used as a tooltip for the “current”
-# ping title in the sidebar
-currentPingSidebar = हालको पिङ
-# LOCALIZATION NOTE(telemetryPingTypeAll): used in the “Ping Type” select
-telemetryPingTypeAll = सबै
-
-# LOCALIZATION NOTE(histogram*): these strings are used in the “Histograms” section
-histogramSamples = नमूनाहरू
-histogramAverage = औसत
-histogramSum = जोड
-# LOCALIZATION NOTE(histogramCopy): button label to copy the histogram
-histogramCopy = प्रतिलिपि गर्नुहोस्
-
-# LOCALIZATION NOTE(telemetryLog*): these strings are used in the “Telemetry Log” section
-telemetryLogTitle = टेलिमेट्री लग
-telemetryLogHeadingId = आईडी
-telemetryLogHeadingTimestamp = टाइमस्ट्याम्प
-telemetryLogHeadingData = डाटा
-
-# LOCALIZATION NOTE(slowSql*): these strings are used in the “Slow SQL Statements” section
-slowSqlMain = मुख्य थ्रेडमा सुस्त SQL विवरणहरू
-slowSqlOther = सहयोगी थ्रेडमा सुस्त SQL विवरणहरू
-slowSqlHits = हिट
-slowSqlAverage = मध्यम समय (ms)
-slowSqlStatement = कथन
-
-# LOCALIZATION NOTE(histogram*): these strings are used in the “Add-on Details” section
-addonTableID = Add-on आइडी
-addonTableDetails = विवरणहरू
-# LOCALIZATION NOTE(addonProvider):
-# - %1$S is replaced by the name of an Add-on Provider (e.g. “XPI”, “Plugin”)
-addonProvider = %1$S प्रदायक
-
-keysHeader = गुण
-namesHeader = नाम
-valuesHeader = मान
-
-# LOCALIZATION NOTE(chrome-hangs-title):
-# - %1$S is replaced by the number of the hang
-# - %2$S is replaced by the duration of the hang
-chrome-hangs-title = अड्किएको रिपोर्ट ३%1$S (%2$S सेकेन्ड)
-# LOCALIZATION NOTE(captured-stacks-title):
-# - %1$S is replaced by the string key for this stack
-# - %2$S is replaced by the number of times this stack was captured
-captured-stacks-title = %1$S (कैद गणना: %2$S)
-# LOCALIZATION NOTE(late-writes-title):
-# - %1$S is replaced by the number of the late write
-late-writes-title = ढिलो लेखन #%1$S
-
-stackTitle = थाक:
-memoryMapTitle = स्मृति मानचित्र:
-
-errorFetchingSymbols = प्रतीक तान्न खोज्दा एउटा त्रुटि आउन पुग्यो। तपाईँ इन्टरनेटमा जडित हुनुभएको छ भन्ने कुरा जाँच गरी पुनः प्रयास गर्नुहोस्।
-
-parentPayload = अभिभावक पेलोड
-# LOCALIZATION NOTE(childPayloadN):
-# - %1$S is replaced by the number of the child payload (e.g. “1”, “2”)
-childPayloadN = शाखा पेलोड %1$S
-
-timestampHeader = समयाङ्कन
-categoryHeader = कोटि
-methodHeader = विधि
-objectHeader = वस्तु
-extraHeader = अतिरिक्त
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/printPageSetup.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- extracted from printjoboptions.xul -->
-
-
-<!ENTITY printSetup.title  "पृष्ठ सेटअप">
-
-<!ENTITY basic.tab      "ढाँचा र विकल्पहरू">
-
-<!ENTITY formatGroup.label  "ढाँचा">
-
-<!ENTITY orientation.label  "पृष्ठविन्यास:">
-<!ENTITY portrait.label   "पोट्रेट">
-<!ENTITY portrait.accesskey "P">
-<!ENTITY landscape.label   "ल्यान्डस्केप">
-<!ENTITY landscape.accesskey "L">
-
-<!ENTITY scale.label     "स्केल:">
-<!ENTITY scale.accesskey   "S">
-<!ENTITY scalePercent    "&#037;">
-
-<!ENTITY shrinkToFit.label  "पानाको चौडासँग मिलाउन खुम्च्याउनुहोस्">
-<!ENTITY shrinkToFit.accesskey "W">
-
-<!ENTITY optionsGroup.label "विकल्पहरू">
-
-<!ENTITY printBG.label    "पृष्ठभूमि मुद्रण गर्नुहोस् (रङ र तस्विर)">
-<!ENTITY printBG.accesskey  "B">
-
-<!ENTITY advanced.tab    "सीमान्तहरू; हेडर/फुटर">
-
-<!ENTITY marginGroup.label  "सीमान्त (#1)">
-<!ENTITY marginUnits.inches "इन्च">
-<!ENTITY marginUnits.metric "मिलिमिटर">
-<!ENTITY marginTop.label   "माथि:">
-<!ENTITY marginTop.accesskey "T">
-<!ENTITY marginBottom.label "तल:">
-<!ENTITY marginBottom.accesskey "B">
-<!ENTITY marginLeft.label  "बायाँ:">
-<!ENTITY marginLeft.accesskey "L">
-<!ENTITY marginRight.label  "दायाँ:">
-<!ENTITY marginRight.accesskey "R">
-
-<!ENTITY headerFooter.label "हेडरहरू र फुटरहरू">
-
-<!ENTITY hfLeft.label    "बायाँ:">
-<!ENTITY hfCenter.label   "केन्द्र:">
-<!ENTITY hfRight.label    "दायाँ:">
-<!ENTITY headerLeft.tip   "बायाँ हेडर">
-<!ENTITY headerCenter.tip  "केन्द्र हेडर">
-<!ENTITY headerRight.tip   "दायाँ हेडर">
-<!ENTITY footerLeft.tip   "बायाँ फुटर">
-<!ENTITY footerCenter.tip  "केन्द्र फुटर">
-<!ENTITY footerRight.tip   "दायाँ फुटर">
-
-<!ENTITY hfTitle       "शीर्षक">
-<!ENTITY hfURL        "URL">
-<!ENTITY hfDateAndTime    "मिति/समय">
-<!ENTITY hfPage       "पृष्ठ #">
-<!ENTITY hfPageAndTotal   "पृष्ठ # को #">
-<!ENTITY hfBlank       "--खाली--">
-<!ENTITY hfCustom      "अनुकूल…">
-
-<!ENTITY customPrompt.title "अनुकूल…">
-<!ENTITY customPrompt.prompt "तपाईँको अनुकूलन हेडर/फुटर पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY print.label     "Pring...">
-<!ENTITY print.accesskey   "P">
-<!ENTITY pageSetup.label   "पृष्ठ सेटअप…">
-<!ENTITY pageSetup.accesskey "u">
-<!ENTITY page.label      "पाना:">
-<!ENTITY page.accesskey    "a">
-<!ENTITY of.label       "को">
-<!ENTITY scale.label     "स्केल:">
-<!ENTITY scale.accesskey   "S">
-<!ENTITY portrait.label    "पोट्रेट">
-<!ENTITY portrait.accesskey  "o">
-<!ENTITY landscape.label   "ल्यान्डस्केप">
-<!ENTITY landscape.accesskey "L">
-<!ENTITY close.label     "बन्द गर्नुहोस्">
-<!ENTITY close.accesskey   "C">
-<!ENTITY p30.label      "३०&#037;">
-<!ENTITY p40.label      "४०&#037;">
-<!ENTITY p50.label      "५०&#037;">
-<!ENTITY p60.label      "६०&#037;">
-<!ENTITY p70.label      "७०&#037;">
-<!ENTITY p80.label      "८०&#037;">
-<!ENTITY p90.label      "९०&#037;">
-<!ENTITY p100.label      "१००&#037;">
-<!ENTITY p125.label      "१२५&#037;">
-<!ENTITY p150.label      "१५०&#037;">
-<!ENTITY p175.label      "१७५&#037;">
-<!ENTITY p200.label      "200&#037;">
-<!ENTITY Custom.label     "अनुकूल…">
-<!ENTITY ShrinkToFit.label  "ठीक हुनलाई खुम्च्याउनुहोस्">
-<!ENTITY customPrompt.title  "अनुकूल स्केल…">
-<!ENTITY simplifyPage.label  "पृष्ठलाई सरल पार्नुहोस्">
-<!ENTITY simplifyPage.accesskey "i">
-<!ENTITY simplifyPage.enabled.tooltip "सजिलो पढाइका लागि आवरण परिवर्तन गर्नुहोस्">
-<!ENTITY simplifyPage.disabled.tooltip "यो पृष्ठ स्वतः सरलीकृत गर्न सकिदैँन">
-
-<!ENTITY homearrow.tooltip  "पहिलो पृष्ठ">
-<!ENTITY endarrow.tooltip   "अन्तिम पृष्ठ">
-<!ENTITY nextarrow.tooltip  "अर्को पृष्ठ">
-<!ENTITY previousarrow.tooltip "पहिलेको पृष्ठ">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/printPreviewProgress.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!--LOCALIZATION NOTE printPreviewProgress.dtd Main UI for Print Preview Progress Dialog -->
-
-<!ENTITY printWindow.title "मुद्रण पूर्वदृश्य"> 
-<!ENTITY title  "शीर्षक:"> 
-<!ENTITY preparing "तयार पार्दै…">
-<!ENTITY progress "प्रगति:">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!--LOCALIZATION NOTE printProgress.dtd Main UI for Print Progress Dialog -->
-
-<!ENTITY printWindow.title "मुद्रण हुँदैछ"> 
-<!ENTITY title  "शीर्षक:"> 
-<!ENTITY progress "प्रगति:">
-<!ENTITY preparing "तयार पार्दै…">
-<!ENTITY printComplete "मुद्रण सम्पन्न भएको छ।">
-
-<!ENTITY dialogCancel.label "रद्द गर्नुहोस्"> 
-<!ENTITY dialogClose.label "बन्द गर्नुहोस्">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (percentPrint):
-
-  This string is used to format the text to the right of the progress
-  meter.
-
-  #1 will be replaced by the percentage of the file that has been saved -->
-
-<!ENTITY percentPrint "#1&#037;">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY   savedLogins.title        "सङ्ग्रहित .लग-इनहरू">
-
-<!ENTITY   closebutton.label        "बन्द गर्नुहोस्">
-<!ENTITY   closebutton.accesskey      "C">
-
-<!ENTITY   treehead.site.label       "साइट">
-<!ENTITY   treehead.username.label     "प्रयोगकर्तानाम">
-<!ENTITY   treehead.password.label     "गोप्यशब्द">
-<!ENTITY   treehead.timeCreated.label     "पहिलो पटक प्रयोग गरिएको">
-<!ENTITY   treehead.timeLastUsed.label    "अन्तिम प्रयोग">
-<!ENTITY   treehead.timePasswordChanged.label "पछिल्लो परिवर्तन">
-<!ENTITY   treehead.timesUsed.label      "पटक प्रयोग गरिएको">
-
-<!ENTITY   remove.label          "हटाउनुहोस्">
-<!ENTITY   remove.accesskey        "ह">
-
-<!ENTITY   addLogin.label         "लगइन थप्नुहोस्">
-<!ENTITY   addLogin.accesskey       "ल">
-
-<!ENTITY   import.label          "आयात...">
-<!ENTITY   import.accesskey        "आ">
-
-<!ENTITY   searchFilter.label       "खोजी गर्नुहोस्">
-<!ENTITY   searchFilter.accesskey     "S">
-
-<!ENTITY   windowClose.key         "w">
-<!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
-<!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
-
-<!ENTITY   copySiteUrlCmd.label      "प्रतिलिपी गर्नुहोस् URL">
-<!ENTITY   copySiteUrlCmd.accesskey    "y">
-
-<!ENTITY   copyPasswordCmd.label      "गोप्यशब्द प्रतिलिपि गर्नुहोस्">
-<!ENTITY   copyPasswordCmd.accesskey    "C">
-
-<!ENTITY   copyUsernameCmd.label      "प्रयोगकर्तानाम प्रतिलिपि गर्नुहोस्">
-<!ENTITY   copyUsernameCmd.accesskey    "प">
-
-<!ENTITY   editPasswordCmd.label      "गोप्यशब्द सम्पादन गर्नुहोस्">
-<!ENTITY   editPasswordCmd.accesskey    "E">
-
-<!ENTITY   editUsernameCmd.label      "प्रयोगकर्तानाम सम्पादन">
-<!ENTITY   editUsernameCmd.accesskey    "स">
-
-<!ENTITY   launchSiteUrlCmd.label     "URL मा जानुहोस्">
-<!ENTITY   launchSiteUrlCmd.accesskey   "V">