Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 2
authorRoshan Gautam <roosan.gm@gmail.com>
Thu, 31 Oct 2019 07:33:43 +0100
changeset 988 2e2438777fccb07a6a197fde0c4386e609bd694b
parent 987 228b88c853446e3d6f6ab82fb4f091114e484246
child 989 2c7f60369dff0ef910ff1174476593fcff0ac220
push id370
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:33:58 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 2
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -40,16 +40,18 @@ urlbar-web-rtc-share-devices-notificatio
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = डाटालाई लगातार भण्डारणमा राख्नुहोस्
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = एडअन स्थापना सन्देश प्यानल खोल्नुहोस्
 urlbar-camera-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो क्यामेरा अवरुद्ध गर्नु भएको छ
 urlbar-microphone-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो माइक्रोफोन अवरुद्ध गर्नु भएको छ
+urlbar-popup-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि पपअप अवरुद्ध गर्नु भएको छ|
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = ठेगानापट्टिमा थप्नुहोस्
 page-action-manage-extension =
   .label = एक्स्टेनसन व्यवस्थित गर्नुहोस्
 page-action-remove-from-urlbar =