Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 3
authorसुरित अर्याल <surit.killer@gmail.com>
Thu, 31 Oct 2019 07:33:43 +0100
changeset 989 2c7f60369dff0ef910ff1174476593fcff0ac220
parent 988 2e2438777fccb07a6a197fde0c4386e609bd694b
child 990 b12a51b9cddba97a44aca4b9b684d7b465f4fdf1
push id370
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:33:58 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 3
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -36,20 +36,28 @@ urlbar-translated-notification-anchor =
 urlbar-plugins-notification-anchor =
   .tooltiptext = प्रयोगमा रहेका प्लगइनहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
 urlbar-web-rtc-share-devices-notification-anchor =
   .tooltiptext = यो साइटको तपाईँको क्यामेरा र/अथवा माइक्रो फोन प्रयोग अधिकार ब्यवस्थापन गर्नुहोस्
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = डाटालाई लगातार भण्डारणमा राख्नुहोस्
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = एडअन स्थापना सन्देश प्यानल खोल्नुहोस्
+urlbar-geolocation-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि स्थान जानकारी अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
+urlbar-web-notifications-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि सूचनाहरू अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
 urlbar-camera-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो क्यामेरा अवरुद्ध गर्नु भएको छ
 urlbar-microphone-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो माइक्रोफोन अवरुद्ध गर्नु भएको छ
+urlbar-screen-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटलाई आफ्नो स्क्रिन साझा गर्न अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
+urlbar-persistent-storage-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि लगातार भण्डारण अवरुद्ध गर्नु भएको छ।
 urlbar-popup-blocked =
   .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि पपअप अवरुद्ध गर्नु भएको छ|
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = ठेगानापट्टिमा थप्नुहोस्
 page-action-manage-extension =