Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 1
authorne-NP team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ne-NP>
Thu, 31 Oct 2019 07:33:43 +0100
changeset 987 228b88c853446e3d6f6ab82fb4f091114e484246
parent 986 f25324281615952c4b488a06ce77ec472ce56b09
child 988 2e2438777fccb07a6a197fde0c4386e609bd694b
push id370
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 31 Oct 2019 06:33:58 +0000
bugs1591003
Bug 1591003 - Migrate urlbar notification tooltips to Fluent, part 1
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -36,16 +36,20 @@ urlbar-translated-notification-anchor =
 urlbar-plugins-notification-anchor =
   .tooltiptext = प्रयोगमा रहेका प्लगइनहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
 urlbar-web-rtc-share-devices-notification-anchor =
   .tooltiptext = यो साइटको तपाईँको क्यामेरा र/अथवा माइक्रो फोन प्रयोग अधिकार ब्यवस्थापन गर्नुहोस्
 urlbar-persistent-storage-notification-anchor =
   .tooltiptext = डाटालाई लगातार भण्डारणमा राख्नुहोस्
 urlbar-addons-notification-anchor =
   .tooltiptext = एडअन स्थापना सन्देश प्यानल खोल्नुहोस्
+urlbar-camera-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो क्यामेरा अवरुद्ध गर्नु भएको छ
+urlbar-microphone-blocked =
+  .tooltiptext = तपाईँले यो वेबसाइटको लागि आफ्नो माइक्रोफोन अवरुद्ध गर्नु भएको छ
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
   .label = ठेगानापट्टिमा थप्नुहोस्
 page-action-manage-extension =
   .label = एक्स्टेनसन व्यवस्थित गर्नुहोस्
 page-action-remove-from-urlbar =