toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 08:06:34 +0100
changeset 1297 86187e1d8f21bbc66aa9931f8e0918df417fefe5
parent 1100 a6a10f34216a49cda81263f183081602ac2c1990
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=भैहाल्यो धन्यवाद
noThanksButton.accesskey=N
# NOTE: The restartLaterButton string is also used in
# mozapps/extensions/content/blocklist.js
restartLaterButton=केहि समयपछि पुन: सुचारु गर्नुहोस्
restartLaterButton.accesskey=L
restartNowButton=पुन सुचारु गर्नुहोस् %S
restartNowButton.accesskey=R

statusFailed=स्थापना असफल भयो

installSuccess=अद्यावधिक सफलतापुर्बक स्थापना भयो
installPending=स्थापना विचाराधिन छ
patchApplyFailure=अद्यावधिक स्थापना हुन सकेन (प्याच लागु गर्न असफल)
elevationFailure=यस अद्यावधिकलाई स्थापना गर्न तपाईँसँग चाहिने अनुमतिहरू छैन्न। कृपया अाफ्नो प्रणाली प्रशासकसँग बुझ्नुहोस्।

check_error-200=अद्यावधिक XML फाइल विकृत भएको छ (200)
check_error-403=पहुँच अस्वीकृत (403)
check_error-404=अद्यावधिक XML फाइल फेला परेन (404)
check_error-500=आन्तरिक सर्भर त्रुटि (500)
check_error-2152398849=असफल (अज्ञात कारण)
check_error-2152398861=जडान अस्वीकृत भयो
check_error-2152398862=जडान समय समाप्त भयो ।
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=संजाल अफलाइन छ (अनलाइन जानुहाेस्)
check_error-2152398867=दिइएको पोर्ट चलाउने अनुमति छैन
check_error-2152398868=कुनै डाटा प्राप्त भएन (फेरि प्रयास गर्नुहोस्)
check_error-2152398878=अपडेट सर्भर फेला परेन (आफ्नो इन्टरनेट जडानको जाँच गर्नुहाेस्)
check_error-2152398890=प्रोक्सी सर्भर फेला परेन (आफ्नो इन्टरनेट जडानको जाँच गर्नुहाेस्)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=संजाल अफलाइन छ (अनलाइन जानुहाेस्)
check_error-2152398919=डाटा स्थानान्तरण अवरुद्ध भयो (फेरि प्रयास गर्नुहोस्)
check_error-2152398920=प्रोक्सी सर्भरले जडान अस्वीकार गर्यो
check_error-2153390069=सर्भर प्रमाणपत्रको समय समाप्त भएको छ (कृपया अाफ्नो मिति र समय जाँच गर्नुहोस्)
check_error-verification_failed=अद्यावधिकको सत्यापन गर्न सकिएन ।