mail/chrome/messenger/messenger.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:51:56 +0200
changeset 1229 e88add0191913802baf7c412fcb782b0e527ece1
parent 1158 7cb5efc9b30c932ddb7ba9755cca72a5a59f4187
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is mozilla.org code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is
# Netscape Communications Corporation.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
#  Lorenzo Colitti <lorenzo@colitti.com>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following are used by the messenger application
#

removeAccount=खाता मेट्नुहोस्...
newFolderMenuItem=फोल्डर...
newSubfolderMenuItem=उपफोल्डर...
newFolder=नयाँ फोल्डर...
newSubfolder=नयाँ उपफोल्डर...
folderProperties=फोल्डर गुण
newTag=नयाँ ट्याग...
advanceNextPrompt=%S मा पछिल्लो नपढेका सन्देशलाई उन्नत गर्न चाहनुहुन्छ ?
titleNewsPreHost=यसमा
replyToSender=प्रेषकलाई जवाफ
reply=जवाफ
EMLFiles=मेल फाइल
OpenEMLFiles=सन्देश खोल्नुहोस्
# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml" 
# in the line below. Also, the complete file name should 8.3
defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
SaveMailAs=यस रूपमा सन्देश बचत गर्नुहोस्
SaveAttachment=संलग्नता बचत गर्नुहोस्
SaveAllAttachments=सबै संलग्नता बचत गर्नुहोस्
MessageLoaded=सन्देश लोड भयो...
PreviewTitle=%S - %S
saveAttachmentFailed=संलग्नता बचत गर्न असक्षम । कृपया तपाईँको फाइलनाम जाँच गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
saveMessageFailed=सन्देश बचत गर्न असक्षम । कृपया तपाईँको फाइलनाम जाँच गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
fileExists=%S पहिल्यै अवस्थित छ । तपाईँ यसलाई बदल्न चाहनुहुन्छ ?

downloadingNewsgroups=अफलाइन प्रयोगका लागि समाचारसमूह डाउनलोड गर्दैछ
downloadingMail=अफलाइन प्रयोगका लागि मेल डाउनलोड गर्दैछ
sendingUnsent=नपठाइएका सन्देशहरू पठाउँदै

folderExists=त्यो नामको फोल्डर पहिल्यै अवस्थित छ । कृपया फरक नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
folderCreationFailed=फोल्डर सिर्जना गर्न सकिन्न किनभने तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको फोल्डर नामले एउटा नचिनेको क्यारेक्टर समाविष्ट गर्छ । कृपया फरक नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।

compactingFolder=फोल्डर %S सङ्कुचन गर्दैछ...

confirmFolderDeletionForFilter=फोल्डर '%S' मेट्नाले यसको सम्बन्धित फिल्टरहरू अक्षम गर्नेछ । तपाईँ फोल्डर मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
alertFilterChanged=यो फोल्डरसँग सम्बन्धित फिल्टर अद्यावधिक गरिनेछ ।
filterDisabled=फोल्डर '%S' फेला पार्न सकेन, त्यसैले यो फोल्डरसँग सम्बन्धित फिल्टर अक्षम गरिनेछ । फोल्डर अवस्थित छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, र त्यो फिल्टर वैध गन्तब्य फोल्डरको रूपमा इङ्कित हुन्छ ।
filterFolderDeniedLocked=सन्देश फोल्डर '%S' मा फिल्टर हुन सकेन किनभने अन्य सञ्चालन प्रगतिमा छ ।
parsingFolderFailed=फोल्डर %S खोल्न असक्षम किनभने यो केही अन्य सञ्चालनद्वारा प्रयोगमा छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनका लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि फोल्डर चयन गर्नुहोस् ।
deletingMsgsFailed=फोल्डर %S मा सन्देशहरू मेट्न असक्षम किनभने यो अन्य केही सञ्चालनको प्रयोगमा छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनलाई प्रतिक्षा गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
alertFilterCheckbox=मलाई फेरि चेतावनी नदिनुहोस् ।
compactFolderDeniedLock=फोल्डर '%S' सङ्कुचन गर्न सकिँदैन किनभने अर्को सञ्चालन प्रगतिमा छ । कृपया पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
compactFolderWriteFailed=फोल्डर '%S' सङ्कुचन गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । तपाईँसँग पर्याप्त डिस्क खाली स्थान छ, र तपाईँसँग फाइल प्रणालीमा लेख्ने अधिकार छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
filterFolderWriteFailed=सन्देशहरू फोल्डर '%S' मा फिल्टर गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । तपाईँसँग पर्याप्त डिस्क खाली स्थान छ, र तपाईँसँग फाइल प्रणालीमा लेख्ने अधिकार छ भन्ने रूजु गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
copyMsgWriteFailed=सन्देशहरू फोल्डर '%S' मा सार्न वा प्रतिलिपि गर्न सकेन किनभने फोल्डरमा लेखाइ असफल भयो । डिस्क खाली स्थान प्राप्त गर्न, फाइल मेनुबाट, पहिले खाली रद्दीटोकरी रोज्नुहोस्, र त्यसपछि सङ्कुचन फोल्डर रोज्नुहोस्, र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
cantMoveMsgWOBodyOffline=अफलाइन काम गर्दा, तपाईँ सन्देशहरू सार्न वा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्न जुन अफलाइन प्रयोगका लागि डाउनलोड गरिएका छैनन । मेल सञ्झ्यालबाट, फाइल मेनु खोल्नुहोस्, अफलाइन रोज्नुहोस्, त्यसपछि अनलाइन कार्य रोज्नुहोस्, र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
operationFailedFolderBusy=सञ्चालन असफल भयो किनभने एउटा अर्को सञ्चालन फोल्डरले प्रयोग गरिरहेको छ । कृपया समाप्त गर्न त्यो सञ्चालनलाई प्रतिक्षा गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
folderRenameFailed=फोल्डर पुन: नामकरण गर्न सकेन । फोल्डर पुन: पद वर्णन गरिएको हुन सक्छ, वा नयाँ नाम वैध फोल्डर नाम होइन ।
# LOCALIZATION NOTES(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
verboseFolderFormat=%2$S मा %1$S
# LOCALIZATION NOTES(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
filterFolderTruncateFailed=फोल्डर '%1$S' मा सन्देश फिल्टर गरेपछि पत्रमञ्जूषा छोड्दा एउटा त्रुटि थियो । तपाईँले %2$S बन्द गर्न र INBOX.msf मेट्न आवश्यक छ ।


mailboxTooLarge=फोल्डर %S पूरा छ, र धेरै सन्देश राख्न सक्दैन । धेरै सन्देशहरूका लागि कोठा बनाउँन, कुनै पुरानो वा नचाहेको मेल मेट्नुहोस् र फोल्डर सङ्कुचन गर्नुहोस् ।

errorGettingDB=%S का लागि सारांश फाइल खोल्न असक्षम । हुन सक्छ त्यहाँ डिस्कमा एउटा त्रुटि थियो, वा पूरा मार्ग अति लामो छ ।

defaultServerTag=(पूर्वनिर्धारित)

# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
smtpServerList-NotSpecified=<not specified>
smtpServers-confirmServerDeletionTitle=सर्भर मेट्नुहोस्
smtpServers-confirmServerDeletion=तपाईँ सर्भर मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ: \n %S?

# LOCALIZATION NOTES(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
serverType-nntp=समाचार सर्भर (NNTP)
# LOCALIZATION NOTES(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
serverType-pop3=POP मेल सर्भर
# LOCALIZATION NOTES(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
serverType-imap=IMAP मेल सर्भर
serverType-none=स्थानीय मेल भण्डार

sizeColumnHeader=साइज
linesColumnHeader=रेखा

# status feedback stuff
documentDone=documentDone\n
documentLoading=सन्देश लोड हुँदैछ...

unreadMsgStatus=नपढ्नुहोस्: %S
totalMsgStatus=जम्मा: %S

# localized folder names

localFolders=स्थानीय फोल्डर

# LOCALIZATION NOTES (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
inboxFolderName=पत्रमञ्जूषा
trashFolderName=रद्दीटोकरी
sentFolderName=पठाइएका
draftsFolderName=ड्राफ्ट
templatesFolderName=टेम्प्लेट
junkFolderName=जङ्क

# "Normal" priority is often blank,
# depending on the consumers of these strings
priorityLowest=सबभन्दा कम
priorityLow=कम
priorityNormal=सामान्य
priorityHigh=उच्च
priorityHighest=सबभन्दा उच्च

#Group by date thread pane titles
today=आज
yesterday=हिजो
lastWeek=अन्तिम हप्ता
twoWeeksAgo=दुई हप्ता अगाडि
older=पुरानो मेल

#Grouped By Tags
untaggedMessages=ट्याग नगरिएका सन्देश

# Grouped by status
messagesWithNoStatus=वस्तुस्थिति छैन

#Grouped by priority
noPriority=प्राथमिकता छैन

#Grouped by has attachments
noAttachments=संलग्नता छैन
attachments=संलग्नता

#Grouped by starred
notFlagged=चम्किएको छैन
groupFlagged=चम्किएको

# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
mailnews.tags.remove=सबै ट्याग हटाउनुहोस्
mailnews.labels.description.1=महत्वपूर्ण
mailnews.labels.description.2=काम
mailnews.labels.description.3=व्यक्तिगत
mailnews.labels.description.4=गर्नुपर्नेई
mailnews.labels.description.5=पछि

# Format definition tag menu texts.
# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
# character of the menu text instead of after the menu text.
# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
# taken as the accesskey, eg.
#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
# replaced by the tag label.
mailnews.tags.format=%1$S %2$S

replied=जवाफ दिइएको
forwarded=पठाइएको
new=नयाँ
read=पढ्नुहोस्
flagged=चम्किएको

# for junk status picker in search and mail views
junk=जङ्क

# for the has attachment picker in search and mail views
hasAttachments=संलग्नता छ

# for the Tag picker in search and mail views.
tag=ट्याग

# generate display names in last first order
# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=बेठीक

# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
mail.addr_book.show_phonetic_fields=बेठीक

# valid format options are:
# 1: yyyy/mm/dd
# 2: yyyy/dd/mm
# 3: mm/dd/yyyy
# 4: mm/yyyy/dd
# 5: dd/mm/yyyy
# 6: dd/yyyy/mm
#
# 0: auto-detect the current locale format
#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
#
mailnews.search_date_format=
# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
mailnews.search_date_separator=mailnews.search_date_separator\n

# LOCALIZATION NOTES(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
mailAcctType=मेल
newsAcctType=समाचार

# LOCALIZATION NOTES(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
nocachedbodytitle=<TITLE>यो सन्देश हेर्न अनलाइन जानुहोस्</TITLE>\n

# mailWindowOverlay.js
confirmUnsubscribeTitle=सदस्यता हटाउन यकिन गर्नुहोस्
confirmUnsubscribeText=तपाईँ %S बाट सदस्यता हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ?

# msgHdrViewOverlay.js
openLabel=खोल्नुहोस्
openLabelAccesskey=O
saveLabel=यस रूपमा बचत गर्नुहोस्...
saveLabelAccesskey=A
detachLabel=संलग्नता हटाउनुहोस्...
detachLabelAccesskey=D
deleteLabel=मेट्नुहोस्
deleteLabelAccesskey=E
deleteAttachments=निम्न संलग्नताहरू यो सन्देशबाट स्थायी रूपमा मेटिनेछ:\n%S\nयो कार्य पूर्वावस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तपाईँ जारी राख्न चाहनुहुन्छ ?
detachAttachments=निम्न संलग्नता सफलतापूर्वक बचत गरिएको छ र अहिले यो सन्देशबाट स्थायी रूपमा मेटिनेछ:\n%S\nयो कार्य पूर्वावस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तपाईँ जारी राख्न चाहनुहुन्छ ?
deleteAttachmentFailure=चयन गरिएका संलग्नता मेट्न असफल भयो ।

# This is the format for prepending accesskeys to the
# each of the attachments in the file|attachments menu:
#  ie: 1 file.txt
#    2 another file.txt
attachmentDisplayNameFormat=%S %S

recipientSearchCriteria=विषय वा प्रापक समाविष्ट गर्छ:

# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
biffNotification_message=%1$S नयाँ सन्देश छ
biffNotification_messages=%1$S नयाँ सन्देश

quotaPercentUsed=%S%% पूरा

# for message views
confirmViewDeleteTitle=यकिन गर्नुहोस्
confirmViewDeleteMessage=तपाईँ यो दृश्य मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?

# for virtual folders
confirmSavedSearchDeleteMessage=तपाईँ यो बचत गरिएका खोजी मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ ?

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
## @loc None
# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
# Place the word "%S" in your translation where the email address
# or the username should appear
passwordPrompt=%2$S मा %1$S का लागि तपाईँको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्:

## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
## @loc None
passwordTitle=मेल सर्भर पासवर्ड आवश्यक छ

# for checking if the user really wants to open lots of messages
openWindowWarningTitle=यकिन गर्नुहोस्

# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
tagExists=त्यो नामको ट्याग पहिल्यै अवस्थित छ ।

# title of the edit tag dialog
editTagTitle=ट्याग सम्पादन गर्नुहोस्

# for the virtual folder list dialog title
# %S is the name of the saved search folder
editVirtualFolderPropertiesTitle=%S का लागि बचत गरिएका खोजी गुण सम्पादन गर्नुहोस्

#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
alertNoSearchFoldersSelected=तपाईँले बचत गरिएका खोजी फोल्डरका लागि खोजी गर्न कम्तिमा एउटा फोल्डर रोज्नुपर्नेछ ।

# Warnings to alert users about phishing urls
confirmPhishingTitle=इमेल स्क्याम सावधानी
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
confirmPhishingUrl=%1$S ले यो सन्देश स्क्याम हो भन्ने सोच्छ । सन्देशमा लिङ्कहरूले तपाईँले हेर्नु चाहनुभएका वेब पृष्ठहरू नक्कल गर्ने पर्यास गरेको हुन सक्छ । तपाईँ %2$S हेर्न निश्चित हुनुहुन्छ ?

# Check for Updates
updatesItem_default=अद्यावधिकका लागि जाँच गर्नुहोस् ...
updatesItem_defaultFallback=अद्यावधिकका लागि जाँच गर्नुहोस् ...
updatesItem_downloading=%S डाउनलोड गर्दैछ ...
updatesItem_downloadingFallback=अद्यावधिक डाउनलोड गर्दैछ...
updatesItem_resume=%S डाउनलोडिङ पुन: निरन्तरता गर्नुहोस्...
updatesItem_resumeFallback=डाउनलोडिङ अद्यावधिक पुन: निरन्तरता गर्नुहोस्...
updatesItem_pending=डाउनलोड गरिएका अद्यावधिक अहिले लागू गर्नुहोस्...
updatesItem_pendingFallback=डाउनलोड गरिएका अद्यावधिक अहिले लागू गर्नुहोस्...

# Copy / Move to Folder Again
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
moveToFolderAgain=फेरि "%1$S" मा सार्नुहोस्
moveToFolderAgainAccessKey=t
#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
# copyToFolderAgainAccessKey
# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
copyToFolderAgain=फेरि "%1$S" मा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्
copyToFolderAgainAccessKey=t