editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author Mozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Wed, 10 Jul 2019 10:52:38 +0000
changeset 948 be6f2190a5a9404e08ab860bf3d4b4187f3f027b
parent 0 28a6e5b67ef64a3807c17cf78ef6dad9b75dc8b8
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Nepali (ne-NP) localization of Firefox

#
# moved from content/
#
# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable%
#  as they will be replaced using JavaScript
#
Yes=हो
No=होइन
Save=बचत गर्नुहोस्
DontSave=बचत नगर्नुहोस्
More=अझ धेरै
Fewer=यस भन्दा कम
Less=कम
MoreAttributes=अझ धेरै विशेषता
FewerAttributes=यस भन्दा कम गुण
MoreProperties=अझ धेरै गुण
FewerProperties=यस भन्दा कम गुण
PropertiesAccessKey=P
None=कुनै पनि होइन
none=कुनै पनि होइन
OpenHTMLFile=एचटीएमएल फाइल खोल्नुहोस्
SelectImageFile=छवि फाइल चयन गर्नुहोस्
SaveDocument=पृष्ठ बचत गर्नुहोस्
SaveDocumentAs=पृष्ठ यस रूपमा बचत गर्नुहोस्
ExportToText=पाठमा निर्यात गर्नुहोस्
EditMode=सम्पादन मोड
Preview=पूर्वावलोकन
Publish=प्रकाशित गर्नुहोस्
PublishPage=पृष्ठ प्रकाशित गर्नुहोस्
DontPublish=प्रकाशित नगर्नुहोस्
SavePassword=यस पासवर्ड बचत गर्न पासवर्ड प्रबन्धक प्रयोग गर्नुहोस्
CorrectSpelling=(ठीक हिज्जे)
NoSuggestedWords=(सुझाव गरिएका शब्द छैनन्)
NoMisspelledWord=गलत हिज्जे भएका शब्द छैनन्:
CheckSpellingDone=हिज्जे जाँच पूरा भयो ।
CheckSpelling=हिज्जे जाँच गर्नुहोस्
LoadingDone=पृष्ठ लोडिङ पूरा भयो
InputError=त्रुटि
Alert=सावधानी
CantEditFramesetMsg=कम्पोजरले इनलाइन फ्रेम भएका एचटीएमएल फ्रेमसेट, वा पृष्ठ सम्पादन गर्न सक्दैन । फ्रेमसेटका लागि, प्रत्येक फ्रेमका लागि भिन्नै पृष्ठ सम्पादन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । iframes भएका पृष्ठका लागि, पृष्ठको प्रतिलिपि बचत गर्नुहोस् र <iframe> ट्याग हटाउनुहोस् ।
CantEditMimeTypeMsg=यस प्रकारको पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिँदैन ।
CantEditDocumentMsg=अज्ञात कारणले यस पृष्ठलाई सम्पादन गर्न सकिँदैन ।
HTMLFiles=एचटीएमएल फाइल
IMGFiles=छवि फाइल
TextFiles=पाठ फाइल
AllFiles=सबै फाइल
BeforeClosing=बन्द गर्नु अगाडि
BeforePreview=नेभिगेटरमा हेर्नुभन्दा पहिला
BeforeValidate=कागजात प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पहिला
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=परिवर्तनलाई "%title%" %reason% मा बचत गर्नुहुन्छ ?
PublishPrompt=परिवर्तनलाई "%title%" %reason% मा बचत गर्नुहुन्छ ?
SaveFileFailed=फाइल बचत गर्न असफल !

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=%file% फेला परेन ।
SubdirDoesNotExist=सब डाइरेक्टरी "%dir%" यो साइटमा अवस्थित छैन वा फाइलनाम "%file%" अन्य सब डाइरेक्टरीद्वारा पहिले नै प्रयोग गरिरहेको छ ।
FilenameIsSubdir=फाइल नाम "%file%" पहिला नै अन्य उप-डाइरेक्टरीको प्रयोगमा छ ।
ServerNotAvailable=सर्भर उपलब्ध छैन । तपाईँको जडान जाँच गर्नुहोस् र पछि फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
Offline=हाल तपाईँ अफलाइन हुनुहुन्छ । अनलाइनमा जान कुनै पनि सञ्झ्यालको तल दायाँ तिरको कुना नजिकको प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् ।
DiskFull=फाइल "%file%." बचत गर्न पर्याप्त डिस्क खाली स्थान उपलब्ध छैन
NameTooLong=फाइलनाम वा उप-डाइरेक्टरी नाम धेरै लामो छ ।
AccessDenied=तपाईँलाई यस स्थानमा प्रकाशन गर्न अनुमति छैन ।
UnknownPublishError=अज्ञात प्रकाशन त्रुटि उत्पन्न भयो ।
PublishFailed=प्रकाशन असफल भयो ।
PublishCompleted=प्रकाशन पूरा भयो ।
AllFilesPublished=सबै फाइल प्रकाशन भए
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=%x% फाइल, %कूल% बाट प्रकाशन गर्न असफल भयो ।
# End-Publishing error strings
Prompt=प्रस्तुत गर्नुहोस्
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=FTP सर्भरका लागि %host% मा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्
RevertCaption=पछिल्लो बचतलाई पछाडि फर्काउनुहोस्
Revert=पछाडि फर्काउनुहोस्
SendPageReason=यस पृष्ठ पठाउनुभन्दा अगाडि
Send=पठाउनुहोस्
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=प्रकाशन: %title%
PublishToSite=साइटमा प्रकाशन: %title%
AbandonChanges="%title%" का बचत नगरिएका परिवर्तन परित्याग गरेर र पृष्ठ रिलोड गर्नुहुन्छ ?
DocumentTitle=पृष्ठ शीर्षक
NeedDocTitle=हालको पृष्ठका लागि शीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
DocTitleHelp=यसले सञ्झ्याल शीर्षकक र पुस्तचिनोको पृष्ठ पहिचान गर्दछ ।
CancelPublishTitle=प्रकाशन रद्द गर्नुहुन्छ ?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=प्रकाशन गर्ने क्रममा रद्द प्रक्रिया प्रगतिमा छ यसको कारणले तपाईँका फाइल(हरू)मा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुँदैन । तपाईँ जारी राख्न वा रद्द गर्न चाहनुहुन्छ ?
CancelPublishContinue=जारी राख्नुहोस्
AttributesFor=यसका लागि हालको विशेषता:
MissingImageError=कृपया gif, jpg, वा png प्रकारको छवि प्रविष्ट गर्नुहोस् वा रोज्नुहोस् ।
EmptyHREFError=कृपया नयाँ लिङ्क सिर्जना गर्न स्थान रोज्नुहोस् ।
LinkText=लिङ्क पाठ
LinkImage=लिङ्क छवि
MixedSelection=[मिश्रित चयन]
Mixed=(मिश्रित)
EnterLinkText=लिङ्कमा प्रदर्शन गर्नका लागि पाठलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्:
EnterLinkTextAccessKey=T
EmptyLinkTextError=कृपया यस लिङ्कका लागि केही पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
EditTextWarning=यसले अवस्थित सामाग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्छ ।
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=तपाईँले प्रविष्ट गरेको नम्बर (%n%) दिइएको सिमा भन्दा बाहिर छ ।
ValidateNumberMsg=कृपया %min% र %max% बीचमा एउटा नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
MissingAnchorNameError=कृपया यस एङ्करका लागि एउटा नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError=यस पृष्ठमा "%name%" पहिले नै अवस्थित छ । कृपया भिन्न नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
BulletStyle=गोली चिन्ह शैली
SolidCircle=ठोस वृत्त
OpenCircle=खुला वृत्त
SolidSquare=ठोस वर्ग
NumberStyle=नम्बर शैली
Automatic=स्वचालित
Style_1=१, २, ३...
Style_I=I, II, III...
Style_i=i, ii, iii...
Style_A=A, B, C...
Style_a=a, b, c...
Pixels=पिक्सेल
Percent=प्रतिशत
PercentOfCell=%, कक्षको
PercentOfWindow=%, सञ्झ्यालको
PercentOfTable=%, तालिकाको
untitled=शीर्षक विहिन
ShowToolbar=उपकरणपट्टी देखाउनुहोस्
HideToolbar=उपकरणपट्टी लुकाउनुहोस्
ImapError=छवि लोड गर्न असक्षम
ImapCheck=\nकृपया नयाँ स्थान (यूआरएल) चयन गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस् ।
SaveToUseRelativeUrl=पृष्ठमा सम्बन्धित URLs मात्र प्रयोग गरिन्छ जसलाई बचत गरिएकोछ
NoNamedAnchorsOrHeadings=(यस पृष्ठमा एङ्कर वा हेडिङको नाम दिइएको छैन)
TextColor=पाठ रङ
HighlightColor=हाइलाइट रङ
PageColor=पृष्ठ पृष्ठभूमि रङ
BlockColor=खण्ड पृष्ठभूमि रङ
TableColor=तालिका पृष्ठभूमि रङ
CellColor=कक्ष पृष्ठभूमि रङ
TableOrCellColor=तालिका वा कक्ष रङ
LinkColor=लिङ्क पाठ रङ
ActiveLinkColor=सक्रिय लिङ्क रङ
VisitedLinkColor=भ्रमण गरिएका लिङ्क रङ
NoColorError=रङमा क्लिक गर्नुहोस् वा वैध एचटीएमएल रङ स्ट्रिङ प्रविष्ट गर्नुहोस्
Table=तालिका
TableCell=तालिका कक्ष
NestedTable=नेस्ट गरिएको तालिका
HLine=तेर्सो रेखा
Link=लिङ्क
Image=छवि
ImageAndLink=छवि र लिङ्क
NamedAnchor=नाम दिइएका एङ्कर
List=सूची
ListItem=सूची वस्तु
Form=फारम
InputTag=फारम फिल्ड
InputImage=फारम छवि
TextArea=पाठ क्षेत्र
Select=चयन सूची
Button=बटन
Label=लेबुल
FieldSet=फिल्ड सेट गर्नुहोस्
Tag=ट्याग
MissingSiteNameError=कृपया यस प्रकाशन साइटका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
MissingPublishUrlError=कृपया यस पृष्ठ प्रकाशनका लागि स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
MissingPublishFilename=कृपया हालको पृष्ठका लागि फाइलनाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
MissingPublishSiteError=प्रकाशन साइट सूचना दिइएको छैन । सेटिङ प्यानलमा स्विच गर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँले प्रकाशन सूचना वितरण गर्न सक्नुहुन्छ ।
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError="%name%" पहिला नै अवस्थित छ । कृपया भिन्न साइट नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
AdvancedProperties=उन्नत गुण...
AdvancedEditForCellMsg=बहुविध कक्ष चयन गरिएको बेलामा उन्नत सम्पादन उपलब्ध हुदैँन
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=%obj% गुण...
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=o
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tablejoincells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=चयन गरिएका कक्ष जडान गर्नुहोस्
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tablejoincells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=दायाँको कक्षसँग जोड्नुहोस्
JoinCellAccesskey=j
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): DONT_TRANSLATE
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyDefault): DONT_TRANSLATE
XulKeyDefault=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): DONT_TRANSLATE
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyUnix): DONT_TRANSLATE
XulKeyUnix=Alt+
# LOCALIZATION NOTE (Del): DONT_TRANSLATE
Del=Del
Delete=मेट्नुहोस्
DeleteCells=कक्ष मेट्नुहोस्
DeleteTableTitle=पङ्क्ति वा स्तम्भ मेट्नुहोस्
DeleteTableMsg=पङ्क्ति वा स्तम्भको सङ्ख्या घटाउदा तालिका कक्ष र तिनका सामाग्री मेटिन्छन् । तपाईँ वास्तवमै त्यो कार्य गर्न चाहनुहुन्छ ?
Clear=खाली गर्नुहोस्
#Mouse actions
Click=क्लिक गर्नुहोस्
Drag=तान्नुहोस्
Unknown=अज्ञात
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=x
RemoveTextStyles=सबै पाठ शैली हटाउनुहोस्
StopTextStyles=पाठ शैली रोक्नुहोस्
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=n
RemoveLinks=लिङ्क हटाउनुहोस्
StopLinks=लिङ्क रोक्नुहोस्
#
NoFormAction=तपाईँले यस फारमका लागि एउटा कार्य प्रविष्ट गरेको सूझाव गरिन्छ । आफैँ पोस्टिङ हुने फारम उन्नत प्रबिधि हुन् तिनले सबै ब्राउजरमा निरन्तर कार्य नगर्न सक्छन् ।
NoAltText=यदि छवि कागजातको सामाग्रीसँग सम्बन्धित छ भने, तपाईँले पाठ-मात्र ब्राउजरमा देखापर्ने वैकल्पिक पाठ दिनु पर्दछ, र त्यो छवि लोडिङ हुदा वा छवि लोडिङ अक्षम पार्दा अन्य ब्राउजरमा देखा पर्दछ ।
SaveImageAs=छवि बचत गर्नुहोस् (%NAME%)...
NoSeparatorCharacter=स्तम्भमा छुट्याउन प्रयोग गर्नका लागि एकल क्यारेक्टर प्रयोग गर्नुहोस् ।
#
# LOCALIZATION NOTE please do not translate %brand%, it will be used programmatically
#  download spelling dictionaries confirmation dialog
DictDownldConfirmTit=शब्दकोश डाउनलोड गर्नुहोस्
DictDownldConfirmMsg=%brand% ले हालको सञ्झ्याल बन्द गर्दछ र तपाईँलाई हिज्जे परीक्षक डाउनलोड साइटमा पुनरनिर्देशन गर्दछ ।
#
NoHeadTag=आवश्यक <head> ट्याग हराइरहेको कारणले एचटीएमएल स्रोतलाई कागजातमा फेरि फर्काउन सकिँदैन । कृपया यसलाई थप्नुहोस् ।
NoBodyTag=आवश्यक <body> ट्याग हराइरहेको कारणले एचटीएमएल स्रोतलाई कागजातमा फेरि फर्काउन सकिँदैन । कृपया यसलाई थप्नुहोस् ।
NoLinksToCheck=जाँच गर्नका लागि लिङ्कमा कुनै तत्व छैनन्