Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Wed, 04 Dec 2019 19:13:03 +0000
changeset 2579 de741e1a94bc3ca116728144ba874f4080e6f83a
parent 2578 cf4d59361b925db88f9bf7265a5c641310332c31
child 2580 3411f51d36ff33031093e0ea40aa4d94b8ee616b
push id1308
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 04 Dec 2019 19:13:07 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no> - Roger Lennes <roger.lennes@hotmail.com>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -912,17 +912,17 @@ content-blocking-private-windows = Spori
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder
 content-blocking-social-media-trackers = Sporere fra sosiale medier
 content-blocking-all-cookies = Alle infokapsler
 content-blocking-unvisited-cookies = Infokapsler fra ubesøkte nettsteder
 content-blocking-all-windows-trackers = Kjente sporere i alle vinduer
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Sporingsinnhold i alle vinduer
 content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapsler
 content-blocking-cryptominers = Kryptominere
-content-blocking-fingerprinters = Nettleseravtrykk
+content-blocking-fingerprinters = Fingerprinters
 content-blocking-warning-title = Se opp!
 content-blocking-warning-description = Blokkering av innhold kan føre til at noen nettsteder slutter å fungere. Det er enkelt å deaktivere blokkering for nettsteder du stoler på.
 content-blocking-learn-how = Finn ut hvordan
 content-blocking-etp-warning-description = Blokkering av sporere kan påvirke funksjonaliteten på noen nettsteder.
 content-blocking-warning-learn-how = Les hvordan
 content-blocking-reload-description = Du må oppdatere fanene dine for å kunne bruke disse endringene.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Last inn alle faner på nytt
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -145,37 +145,36 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fxa.signin.button.label "Slå på &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 <!ENTITY fxa.unverified.callout.label "Sjekk e-posten din">
 <!ENTITY fxa.unverified.description.label "Du må bekrefte kontoen din før du kan synkronisere.">
 <!ENTITY fxa.unverified.button.label "Åpne &syncBrand.shortName.label;-innstillinger…">
 
-<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Skjul bilde-i-bilde-veksleknapp">
-<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "S">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
-   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
+   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.signedInAs.label "Logget inn som">
 <!ENTITY fxa.menu.manageAccount.label "Behandle konto…">
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillinger…">
 
+<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.label "Skjul bilde-i-bilde-veksleknapp">
+<!ENTITY pictureInPictureHideToggle.accesskey "S">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 <!ENTITY fxa.menu.syncSettings2.label "&syncBrand.shortName.label;-innstillinger">
 <!ENTITY fxa.menu.connectAnotherDevice2.label "Koble til en annen enhet…">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxAccount "&syncBrand.fxAccount.label;">
 
 <!ENTITY fxa.menu.signin.label "Logg inn på &brandProductName;">
 <!ENTITY fxa.menu.turnOnSync.label "Slå på &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxa.menu.firefoxServices.label "&brandProductName;-tjenester">
-
 <!ENTITY fxa.menu.account.label "Konto">
 <!ENTITY fxa.menu.settings.label "Innstillinger">
 <!ENTITY fxa.menu.accountSettings.label "Kontoinnstillinger">
 <!ENTITY fxa.menu.signOut.label "Logg ut…">
 <!ENTITY fxa.menu.deviceSettings.label "Enhetsinnstillinger">
 <!ENTITY fxa.menu.setupSync.label "Konfigurer &syncBrand.shortName.label;…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.service) Used to define the different FxA services
@@ -286,16 +285,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Du har blokkert vedvarende lagring for denne nettsiden.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Du har blokkert sprettoppvinduer for dette nettstedet.">
 <!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Du har blokkert automatisk avspilling av medier med lyd på dette nettstedet.">
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Du har blokkert uttrekking av canvas-data for dette nettstedet.">
 <!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Du har blokkert dette nettstedet fra å bruke Adobe Flash-programtillegget.">
 <!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Du har blokkert MIDI-tilgang for dette nettstedet.">
 <!ENTITY urlbar.installBlocked.tooltip      "Du har blokkert installasjon av utvidelser for dette nettstedet.">
 
+
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Vis historikk">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Søk">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Startside">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Hjemmeside">
 
@@ -562,22 +562,16 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY search.label         "Søk ">
 <!ENTITY searchAfter.label      "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchWithHeader.label):
   The wording of this string should be as close as possible to
   searchFor.label and searchWith.label. This string will be used instead of
   them when the user has not typed any keyword. -->
 <!ENTITY searchWithHeader.label    "Søk med:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchWithDesc.label):
-   This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
-   the Urlbar and searchbar. -->
-<!ENTITY searchWithDesc.label     "Denne gangen, søk med:">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (changeSearchSettings.button):
   This string won't wrap, so if the translated string is longer,
   consider translating it as if it said only "Search Settings". -->
 <!ENTITY changeSearchSettings.button "Endre søkeinnstillinger">
 <!ENTITY changeSearchSettings.tooltip "Endre søkeinnstillinger">
 
 <!ENTITY searchInNewTab.label     "Søk i ny fane">
 <!ENTITY searchInNewTab.accesskey   "f">
@@ -934,22 +928,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY protections.blocking2.label "Blokkert">
 <!ENTITY protections.notBlocking2.label "Tillatt">
 <!ENTITY protections.notFound.label "Ingen oppdaget">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (protections.notBlocking.why.label, protections.notBlocking.why.etp*.tooltip):
   The "Allowed" header also includes a "Why?" link that, when hovered, shows
   a tooltip explaining why these items were not blocked in the page. -->
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.label "Hvorfor?">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOn.tooltip "Blokkering av disse kan føre til feil med elementer på noen nettsteder. Uten sporere fungerer kanskje ikke noen knapper, skjemaer og innloggingsfelt.">
-<!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff.tooltip "Ved å slå av beskyttelse tillates alle sporer på dette nettstedet. Det kan også forbedre noe funksjonalitet på nettstedet.">
-<!ENTITY protections.socialMediaTrackers.label "Sporing via sosiale medier">
-<!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.label "Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder">
-<!ENTITY protections.trackingContent.label "Sporings-innhold">
-<!ENTITY protections.fingerprinters.label "Fingerprinters">
-<!ENTITY protections.cryptominers.label "Kryptominere">
 <!ENTITY protections.notBlocking.why.etpOff2.tooltip "Alle sporere på dette nettstedet er lastet fordi sporingsbeskyttelsen er slått av.">
 <!ENTITY protections.noTrackersFound.description "Ingen sporere kjent for &brandShortName; ble oppdaget på denne siden.">
 
 <!ENTITY protections.crossSiteTrackingCookies.description "Disse infokapslene følger deg fra side til side for å samle inn data om hva du gjør på nettet. De er satt av tredjeparter som annonsører og analyseselskaper.">
 <!ENTITY protections.cryptominers.description "Kryptominere bruker systemets datakraft for å utvinne digitale penger. Kryptomineringsskript tapper batteriet, gjør datamaskinen tregere og kan øke strømregningen.">
 <!ENTITY protections.fingerprinters.description "Fingerprinters samler innstillinger fra nettleseren din og datamaskinen for å opprette en profil av deg. Ved hjelp av dette digitale fingeravtrykket kan de spore deg på forskjellige nettsteder.">
 <!ENTITY protections.trackingContent2.description "Nettsteder kan laste inn eksterne annonser, videoer og annet innhold med sporingskode. Blokkering av sporingsinnhold kan hjelpe nettsteder å laste raskere, men noen knapper, skjemaer og innloggingsfelt fungerer kanskje ikke.">
 <!ENTITY protections.socialMediaTrackers.description "Sosiale nettverk plasserer sporere på andre nettsteder for å følge det du gjør og ser på nettet. Dette gjør at sosiale media-selskaper kan lære mer om deg utover det du deler på profilene dine på sosiale medier.">
@@ -962,17 +950,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Synkroniserte faner">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Synkroniserte faner">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "Logg inn på &syncBrand.shortName.label; …">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "L">
-
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synkroniser nå">
 <!ENTITY syncSyncNowItemSyncing.label "Synkroniserer…">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "r">
 <!ENTITY syncReAuthItem.label     "Koble til &syncBrand.shortName.label; på nytt …">
 <!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "o">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synkroniser">
 
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Skjul automatisk">
@@ -1001,23 +988,21 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY contentBlocking.trackingProtection4.label "Sporings-innhold">
 
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings2.label "Behandle beskyttelsesinnstillinger">
 <!ENTITY contentBlocking.manageSettings2.accesskey "n">
 
 <!ENTITY contentBlocking.socialblock.label "Sporing via sosiale medier">
 
-<!ENTITY contentBlocking.cookies2.label "Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder">
-
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Kryptominere">
 <!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Kryptominere">
 
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Nettleseravtrykk">
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Nettleseravtrykk">
+<!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Fingerprinters">
+<!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Fingerprinters">
 
 <!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Rapporter et problem">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Rapporter problemer">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView2.description "Innholdsblokkering kan føre til problemer med enkelte nettsteder. Når du rapporterer problemer, hjelper du med å gjøre &brandShortName; bedre for alle. (Dette vil sende en URL, samt informasjon om nettleserinnstillingene dine, til Mozilla.)">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.learnMore "Les mer">
 
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.title "Rapporter problem med et nettsted">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView3.description "Blokkering av visse sporere kan føre til problemer med enkelte nettsteder. Rapportering av disse problemene er med på å gjøre &brandShortName; bedre for alle. Ved sending av denne rapporten vil du sende en URL og informasjon om nettleserinnstillingene dine, til Mozilla.">