Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Sun, 01 Dec 2019 18:54:44 +0000
changeset 2578 cf4d59361b925db88f9bf7265a5c641310332c31
parent 2577 f5390bf99fe2ef343757cf60e0b768cadb6ebe1c
child 2579 de741e1a94bc3ca116728144ba874f4080e6f83a
push id1307
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 01 Dec 2019 18:54:47 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -137,17 +137,17 @@ cfr-whatsnew-permission-prompt-cta = Les
 ## Fingerprinter Counter
 
 # This string is displayed before a large numeral that indicates the total
 # number of tracking elements blocked. Don’t add $fingerprinterCount to your
 # localization, because it would result in the number showing twice.
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header =
   { $fingerprinterCount ->
     [one] Fingerprinter blokkert
-    *[other] Fingerprinters blokkert
+    *[other] Fingerprinters blokkerte
   }
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body = { -brand-shorter-name } blokkerer mange fingerprintere som i det skjulte samler informasjon om enheten din og dine handlinger for å lage en annonseringsprofil for deg.
 # Message variation when fingerprinters count is less than 10
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header-alt = Fingerprinters
 cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body-alt = { -brand-shorter-name } kan blokkere fingerprintere som i det skjulte samler informasjon om enheten din og dine handlinger for å lage en annonseringsprofil for deg.
 
 ## Bookmark Sync
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -289,24 +289,24 @@ popupBlock=Blokker sprettoppvinduer fra 
 popupWarningDontShowFromMessage=Ikke vis denne meldingen når sprettoppvinduer blokkeres
 popupShowPopupPrefix=Åpne «%S»
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
 popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Vis #1 blokkert sprettoppvindu…;Vis #1 blokkerte sprettoppvinduer…
 
-# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
-geolocationLastAccessIndicatorText=Siste tilgang %S
-
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=%S blokkerer innhold på denne siden.
 badContentBlocked.notblocked.message=%S blokkerer ikke noe innhold på denne siden.
 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocationLastAccessIndicatorText): %S is the relative time of the most recent geolocation access (e.g. 5 min. ago)
+geolocationLastAccessIndicatorText=Siste tilgang %S
+
 crashedpluginsMessage.title=Programtillegget %S krasjet.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Oppdater siden
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=O
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Send inn en krasjrapport
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=S
 crashedpluginsMessage.learnMore=Mer info …
 
 # Keyword fixup messages
@@ -541,19 +541,16 @@ contentBlocking.trackers.allowed.label=T
 #  tense expresses that we are waiting for trackers to load
 #  and will block them as appropriate. This concept may not directly
 #  translate to your language, but it is still preferable if the translation
 #  would not make it seem like the blocking had already happened.
 #  So in full context this word could be part of the sentence:
 #  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
 contentBlocking.trackers.blocking.label=Blokkerer
 
-protectionReport.title=Personvernbeskyttelser
-protectionReport.tooltip=Gå til personvernrapporten
-
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.trackersView.blocked.label=Blokkert
 
 contentBlocking.trackersView.empty.label=Ingen oppdaget på dette nettstedet
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
@@ -667,26 +664,16 @@ contentBlocking.intro.v1.description=Når du ser skjoldet, blokkerer %S deler av siden som kan gjøre surfingen tregere eller spore nettleseraktiviteten din.
 contentBlocking.intro.v2.description=Personvernfordelene med sporingsbeskyttelse er nå bare en del av innholdsblokkering. Når du ser skjoldet, er innholdsblokkering på.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
 trackingProtection.intro.step1of3=1 av 3
 trackingProtection.intro.nextButton.label=Neste
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Sporingsforsøk blokkert
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Sporingsinnhold oppdaget
 
-# Social Tracking Protection
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.title=%S forhindret et sosialt nettverk fra å spore deg her
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.prompt=Ditt personvern betyr noe. %S blokkerer nå vanlige sporere fra sosiale medier, og begrenser hvor mye data de kan samle inn om hva du gjør på nettet.
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Se beskyttelser
-contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=b
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Lukk
-contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=L
-
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Blokkering av sporere fra sosiale medier, sporing på tvers av nettsteder og fingerprinters.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Utvidet sporingsbeskyttelse er slått AV for dette nettstedet.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Ingen sporere kjent for %S ble oppdaget på denne siden.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Beskyttelse for %S
@@ -697,17 +684,17 @@ protections.header=Beskyttelse for %S
 protections.disableAriaLabel=Slå av beskyttelse for %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.enableAriaLabel):
 # Text that gets spoken by a screen reader if the button will enable protections.
 # %s is the site's hostname.
 protections.enableAriaLabel=Slå på beskyttelse for %S
 
 # Blocking and Not Blocking sub-views in the Protections Panel
-protections.blocking.fingerprinters.title=Fingerprinters blokkert
+protections.blocking.fingerprinters.title=Fingerprinters blokkerte
 protections.blocking.cryptominers.title=Kryptominere blokkert
 protections.blocking.cookies.trackers.title=Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder blokkert
 protections.blocking.cookies.3rdParty.title=Tredjeparts-infokapsler blokkert
 protections.blocking.cookies.all.title=Alle infokapsler er blokkert
 protections.blocking.cookies.unvisited.title=Infokapsler fra ubesøkte nettsteder blokkert
 protections.blocking.trackingContent.title=Sporingsinnhold blokkert
 protections.blocking.socialMediaTrackers.title=Sporing via sosiale medier blokkert
 protections.notBlocking.fingerprinters.title=Blokkerer ikke fingerprinters