Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Wed, 20 Nov 2019 16:14:52 +0000
changeset 2561 a9b29ca611c8fe7c57a139d8da8fd1013c2cca1f
parent 2560 3bdc61173042fc9294db820dd27f96f8bcf800a6
child 2562 c1076c74b5fa9ffc35cfd5f1ba2ecb3d7c41a9c3
push id1293
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 20 Nov 2019 16:14:56 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/protections.ftl
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -69,16 +69,24 @@ manage-devices = Behandle enheter
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-sync-status =
   { $count ->
     [one] Synkroniserer med { $count } annen enhet
    *[other] Synkroniserer med { $count } andre enheter
   }
 lockwise-sync-not-syncing-devices = Synkroniserer ikke med andre enheter
+manage-connected-devices = Behandle enheter…
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
+lockwise-connected-device-status =
+  { $count ->
+    [one] Koblet til { $count } enhet
+    *[other] Koblet til { $count } enheter
+  }
 monitor-title = Se opp for på datalekkasjer.
 monitor-link = Hvordan det virker
 monitor-header-content-no-account = Sjekk { -monitor-brand-name } for å se om du har vært en del av en kjent datalekkasje og få varsler om nye lekkasjer.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } advarer deg om informasjonen din har dukket opp i en kjent datalekkasje.
 monitor-sign-up = Registrer deg for datalekkasjevarsler
 auto-scan = Skannes automatisk i dag
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -51,8 +51,10 @@ marquee   =   marquee
 math    =   matematikk
 note    =   merknad
 region   =   region
 status   =   applikasjonsstatus
 timer    =   timer
 tooltip   =   verktøytips
 separator  =   skillelinje
 tabPanel   =   fanepanel
+# The roleDescription for the html:mark element
+highlight = markere