Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Wed, 16 Oct 2019 14:15:41 +0000
changeset 2531 887c5cc247cdc087ad7de69c2010801a526f662c
parent 2530 4efc5b945a9f1b6765ea756c4a7c5b8b1d02cb25
child 2532 1fd0085ad20f5412b1d1e1cfd33f0784da65e30f
push id1267
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 16 Oct 2019 14:15:44 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
devtools/client/webconsole.properties
toolkit/chrome/global/notification.dtd
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -150,8 +150,20 @@ cfr-doorhanger-socialtracking-ok-button 
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Lukk
   .accesskey = L
 cfr-doorhanger-socialtracking-heading = { -brand-short-name } forhindret et sosialt nettverk fra å spore deg her
 cfr-doorhanger-socialtracking-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå vanlige sporere fra sosiale medier, og begrenser hvor mye data de kan samle inn om hva du gjør på nettet.
 cfr-doorhanger-fingerprinters-heading = { -brand-short-name } blokkerte en fingerprinter på denne siden
 cfr-doorhanger-fingerprinters-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå fingerprinters, som samler deler av unikt identifiserbar informasjon om enheten din for å spore deg.
 cfr-doorhanger-cryptominers-heading = { -brand-short-name } blokkerte en kryptominer på denne siden
 cfr-doorhanger-cryptominers-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå kryptominere, som bruker systemets datakraft til å utvinne digitale penger.
+
+## Enhanced Tracking Protection Milestones
+
+# Variables:
+#  $blockedCount (Number) - The total count of blocked trackers. This number will always be greater than 1.
+#  $date (String) - The date we began recording the count of blocked trackers
+cfr-doorhanger-milestone-heading =
+  { $blockedCount ->
+    *[other] { -brand-short-name } har blokkert over <b>{ $blockedCount }</b> sporere siden { $date }!
+  }
+cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Vis alle
+  .accesskey = s
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -329,16 +329,43 @@ webconsole.filteredMessagesByText.toolti
 # It resets the default filters of the console to their original values.
 webconsole.resetFiltersButton.label=Reset filters
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.label)
 webconsole.enablePersistentLogs.label=Persist Logs
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.tooltip)
 webconsole.enablePersistentLogs.tooltip=If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
 
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.menuButton.tooltip)
+# Tooltip for the filter bar preferences menu. This menu will display multiple perefences for the
+# filter bar, such as enabling the compact toolbar mode, enable the timestamps, persist logs, etc
+webconsole.console.settings.menu.button.tooltip=Console Settings
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.compactToolbar.label)
+# Label for the `Compact Toolbar` preference option. This will turn the message filters buttons
+# into a Menu Button, making the filter bar more compact.
+webconsole.console.settings.menu.item.compactToolbar.label=Compact Toolbar
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label)
+# Label for enabling the timestamps in the Web Console.
+webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label=Show Timestamps
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip)
+webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip=If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.label)
+# Label for grouping the similar messages in the Web Console
+webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.label=Group Similar Messages
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.tooltip)
+webconsole.console.settings.menu.item.warningGroups.tooltip=When enabled, similar messages are placed into groups
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.label)
+webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.label=Persist Logs
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip)
+webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip=If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
+
 # LOCALIZATION NOTE (browserconsole.contentMessagesCheckbox.label)
 # Label used in the browser console filter bar. This label is used for a checkbox that
 # allows the user to show or hide console messages from the content process in the browser
 # console.
 browserconsole.contentMessagesCheckbox.label=Show Content Messages
 # LOCALIZATION NOTE (browserconsole.contentMessagesCheckbox.tooltip)
 # Tooltip for the "Show content messages" checkbox in the Browser Console filter bar.
 browserconsole.contentMessagesCheckbox.tooltip=Enable this to display messages from the content process in the output
--- a/toolkit/chrome/global/notification.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/notification.dtd
@@ -3,12 +3,14 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY closeNotification.tooltip "Lukk denne meldingen">
 
 <!ENTITY checkForUpdates "Søk etter oppdateringer …">
 
 <!ENTITY learnMore "Les mer …">
 
+<!ENTITY learnMoreNoEllipsis "Les mer">
+
 <!ENTITY defaultButton.label "OK!">
 <!ENTITY defaultButton.accesskey "O">
 
 <!ENTITY moreActionsButton.accessibleLabel "Flere handlinger">