Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of SeaMonkey
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Thu, 16 Jan 2020 14:32:24 +0000
changeset 2635 76f7678d2af4023309e36aad558fb4d2e2d22a24
parent 2634 f4c7609b681b0fc851a3d090b13ec2f4ab038bdb
child 2636 5d3625c720d4120b9aea7b3d52fc7da0a69e73cc
push id1356
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 16 Jan 2020 14:32:27 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of SeaMonkey Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -248,16 +248,20 @@ renameAttachmentMessage=Nytt navn på vedlegget:
 smtpEnterPasswordPrompt=Skriv inn passordet for %S:
 
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Skriv inn passordet for %2$S på %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Passord nødvendig på SMTP-serveren
 
+## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptTitleWithHostname): Do not translate the
+## word %1$S. Place the word %1$S where the server host name should appear.
+smtpEnterPasswordPromptTitleWithHostname=Passord kreves for utgående (SMTP) server %1$S
+
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveSentLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
 ## %2$S will be replaced with the account name. $1$S will be replaced by the folder name
 ## configured to contain saved sent messages (typically the "Sent" folder).
 ## %3$S will be replaced with the local folders account name (typically "Local Folders").
 promptToSaveSentLocally2=Din melding ble sendt, men en kopi ble ikke lagret i sendt-mappen din (%1$S) på grunn av nettverks- eller filtilgangsfeil.\nDu kan prøve på nytt eller lagre meldingen lokalt til %3$S/%1$S-%2$S.
 errorFilteringMsg=Dine meldinger er sendt og lagret, men et problem oppstod ved utføring av meldingsfiltre på de.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(promptToSaveDraftLocally2): Do not translate the strings %1$S, %2$S, %3$S and \n.
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -136,30 +136,32 @@ imapEnterServerPasswordPrompt=Skriv inn passordet for %1$S på %2$S:
 # LOCALIZATION NOTE (imapServerNotImap4): Do not translate the word "IMAP4" below.
 imapServerNotImap4=E-postserveren %S er ikke en IMAP4-server.
 
 # This is intentionally left blank.
 imapDone=
 
 imapEnterPasswordPromptTitle=E-postserveren krever passord
 
+# LOCALIZATION NOTE (imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+# word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+imapEnterPasswordPromptTitleWithUsername=Skriv inn passordet for %1$S
+
 imapUnknownHostError=Klarte ikke koble til server %S.
 imapOAuth2Error=Autentiseringsfeil ved tilkobling til server %S.
 
 imapConnectionRefusedError=Klarte ikke koble til e-postserveren %S; tilkoblingen ble avvist.
 
 imapNetTimeoutError=Tilkobling til server %S fikk tidsavbrudd.
 
 # Status - no messages to download 
 imapNoNewMessages=Det er ingen nye meldinger på serveren.
 
 imapDefaultAccountName=E-post for %S
 
-imapSpecialChar= Tegnet %c er reservert på denne IMAP-serveren. Velg et annet navn.
-
 imapSpecialChar2=Tegnet %S er reservert på denne IMAP-serveren. Velg et annet navn. 
 
 imapPersonalSharedFolderTypeName=Personlig mappe
 
 imapPublicFolderTypeName=Fellesmapper
 
 imapOtherUsersFolderTypeName=Andre brukeres mapper
 
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -7,16 +7,20 @@
 #
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3ErrorDialogTitle): Do not translate the word "%S"
 # below. Place the word %S where the account name should appear.
 pop3ErrorDialogTitle=Feil med kontoen %S
 
 pop3EnterPasswordPromptTitle=Skriv inn passordet
 
+# LOCALIZATION NOTE (pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername): Do not translate the
+#  word %1$S. Place the word %1$S where the user name should appear.
+pop3EnterPasswordPromptTitleWithUsername=Skriv inn passordet for %1$S
+
 # LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
 # and "%2$S" below. Place the word %1$S where the user name should appear, and
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Skriv inn passordet for %1$S på %2$S:
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
@@ -35,18 +39,16 @@ hostContact=Serveren kontaktet, sender innlogging …
 noNewMessages=Ingen nye meldinger.
 
 # Status - messages received after the download
 #LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S or %2$S in the following line.
 # %1$S will receive the number of messages received
 # %2$S will receive the total number of messages
 receivedMsgs=Mottok %1$S av %2$S meldinger
 
-pop3OutOfDiskSpace=Det er ikke nok diskplass til å laste ned de nye meldingene. Prøv å slette gamle e-post, tøm søppelkassen, og komprimere e-postmappene, og prøv igjen.
-
 # Status - parsing folder
 #LOCALIZATION NOTE (buildingSummary): Do not translate %S in the following line.
 # Place the word %S where the name of the mailbox should appear
 buildingSummary=Lager oppsummeringsfil for %S …
 
 # Status - parsing folder
 localStatusDocumentDone=Fullført
 
@@ -60,17 +62,17 @@ pop3UsernameFailure=Klarte ikke sende br
 # Status - password failed
 #LOCALIZATION NOTE (pop3PasswordFailed): Do not translate "%1$S" below.
 # Place the word %1$S where the user name should appear.
 pop3PasswordFailed=Klarte ikke sende passordet til brukeren %1$S.
 
 # Status - write error occurred
 pop3MessageWriteError=Klarte ikke skrive e-post til postkassen. Kontroller at filsystemet gir deg skrivetillatelser, og at du har nok diskplass til å kopiere postkassen.
 
-# Status - write error occurred
+# Status - pop3 server or folder busy
 # LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
 # Place %S where the account name should appear.
 pop3ServerBusy=Kontoen %S er under behandling. Vent til behandlingen er ferdig før du laster ned meldinger.
 
 # Status - retr failure from the server
 pop3RetrFailure=RETR-kommandoen feilet. Feil ved nedlasting av meldinger.
 
 # Status - password undefined 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -89,16 +89,18 @@
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY selectMenu.label "Merk">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Tråd">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Flaggede meldinger">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "F">
+<!ENTITY menuFavoriteFolder.label "Favorittmappe">
+<!ENTITY menuFavoriteFolder.accesskey "m">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Egenskaper …">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Mappeegenskaper …">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Innstillinger for nyhetsgrupper">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Kontoinnstillinger for e-post og nyhetsgrupper …">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Angre sletting av melding">
 <!ENTITY redoDeleteMsgCmd.label "Gjenta sletting av melding">
@@ -267,16 +269,18 @@
 <!ENTITY goBackCmd.label "Tilbake">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Frem">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Flaggede melding">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "F">
+<!ENTITY folderMenu.label "Mappe">
+<!ENTITY folderMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Startside">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "S">
 
 <!-- Message Menu -->
 <!ENTITY msgMenu.label "Melding">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Ny melding">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "m">
@@ -521,16 +525,18 @@
 <!ENTITY folderContextNew.label "Ny undermappe">
 <!ENTITY folderContextNew.accesskey "N">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Meld inn …">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "M">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Søk i meldinger …">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "S">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Egenskaper…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "I">
+<!ENTITY folderContextFavoriteFolder.label "Favorittmappe">
+<!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Innstillinger …">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">
 
 <!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
 <!ENTITY advancedButton.label "Avansert …">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
 <!ENTITY searchButton.label "Søk i meldinger …">