Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Wed, 28 Aug 2019 22:14:40 +0000
changeset 2442 75f42b9286f027e0c5180fcf29f3178432e0ffdd
parent 2441 6577d03a89bcaae6265c1d22f141f20ca15d8d98
child 2443 6d15896e0fc0bbca88890aa37d9f533a9cc3be67
push id1194
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 28 Aug 2019 22:14:43 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -84,17 +84,17 @@ cfr-whatsnew-button =
 cfr-whatsnew-panel-header = Hva er nytt
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Les utgivelsesnotatene
 cfr-whatsnew-fx70-title = { -brand-short-name } jobber nå enda mer for ditt personvern
 cfr-whatsnew-fx70-body =
   Den siste oppdateringen forbedrer sporingsbeskyttelsesfunksjonen og gjør det
   enklere enn noen gang å lage sikre passord for hvert nettsted.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-title = Beskytt deg mot sporere
 cfr-whatsnew-tracking-protect-body =
-  { -brand-short-name } blokkerer mange vanlige sosiale medier-sporere og sporing på tvers av nettsteder som
+  { -brand-short-name } blokkerer mange vanlige sporere fra sosiale medier og sporing på tvers av nettsteder som
   følg det du gjør på nettet.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-link-text = Vis din rapport
 # This string is displayed before a large numeral that indicates the total
 # number of tracking elements blocked. Don’t add $blockedCount to your
 # localization, because it would result in the number showing twice.
 cfr-whatsnew-tracking-blocked-title =
   { $blockedCount ->
     [one] Sporer blokkert
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -681,17 +681,17 @@ sitedata-disallow-cookies-option =
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Type blokkert
   .accesskey = T
 sitedata-option-block-trackers =
   .label = Tredjeparts-sporere
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Sporing på tvers av nettsteder
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
-  .label = Sporing på tvers av nettsteder og sosiale medier-sporere
+  .label = Sporing på tvers av nettsteder og sporere fra sosiale medier
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Infokapsler fra ubesøkte nettsteder
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Alle tredjeparts infokapsler (kan føre til feil på nettsteder)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Alle infokapsler (vil føre til feil på nettsteder)
 sitedata-clear =
   .label = Tøm data…
@@ -740,17 +740,17 @@ content-blocking-strict-description = Sterkere beskyttelse, men kan forhindre noen nettsteder fra å fungere.
 content-blocking-custom-desc = Velg hva du vil blokkere.
 content-blocking-private-trackers = Kjente sporere bare i Private vindu
 content-blocking-third-party-cookies = Tredjeparts sporingsinfokapsler
 content-blocking-etp-standard-desc = Balansert for beskyttelse og ytelse. Sider lastes normalt.
 content-blocking-etp-strict-desc = Sterkere beskyttelse, men kan føre til at noen nettsteder eller innhold ikke vil fungere.
 content-blocking-etp-custom-desc = Velg hvilke sporere og skript som skal blokkeres.
 content-blocking-private-windows = Sporingsinnhold i private vinduer
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder
-content-blocking-social-media-trackers = Sporing via sosiale medier
+content-blocking-social-media-trackers = Sporere fra sosiale medier
 content-blocking-all-cookies = Alle infokapsler
 content-blocking-unvisited-cookies = Infokapsler fra ubesøkte nettsteder
 content-blocking-all-windows-trackers = Kjente sporere i alle vinduer
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Sporingsinnhold i alle vinduer
 content-blocking-all-third-party-cookies = Alle tredjeparts infokapsler
 content-blocking-cryptominers = Kryptominere
 content-blocking-fingerprinters = Nettleseravtrykk
 content-blocking-warning-title = Se opp!
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -28,17 +28,17 @@ protection-report-page-title = Personver
 protection-report-content-title = Personvernbeskyttelser
 etp-card-title = Utvidet sporingsbeskyttelse
 etp-card-content = Sporere følger deg rundt på nettet for å samle informasjon om surfevanene og interessene dine. { -brand-short-name } blokkerer mange av disse sporere og andre ondsinnede skript.
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = I dag
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = En graf som inneholder det totale antallet for hver type av sporere som har blitt blokkert denne uken.
-social-tab-title = Sporing via sosiale medier
+social-tab-title = Sporere fra sosiale medier
 social-tab-contant = Sosiale nettverk plasserer sporere på andre nettsteder for å følge det du gjør og ser på nettet. Dette gjør at sosiale media-selskaper kan lære mer om deg utover det du deler på profilene dine på sosiale medier. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les mer</a>
 cookie-tab-title = Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder
 cookie-tab-content = Disse infokapslene følger deg fra nettsted til nettsted for å samle inn data om hva du gjør på nettet. De er satt av tredjeparter som annonsører og analyseselskaper. Blokkering av sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder reduserer antall annonser som følger deg. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les mer</a>
 tracker-tab-title = Sporings-innhold
 tracker-tab-content = Nettsteder kan laste inn eksterne annonser, videoer og annet innhold som inneholder sporingskode. Blokkering av sporingsinnhold kan hjelpe nettsteder å laste raskere, men noen knapper, skjemaer og innloggingsfelt fungerer kanskje ikke. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les mer</a>
 fingerprinter-tab-title = Fingerprinters
 fingerprinter-tab-content = Fingerprinters samler innstillinger fra nettleseren din og datamaskinen for å opprette en profil av deg. Ved hjelp av dette digitale fingeravtrykket kan de spore deg på forskjellige nettsteder. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les mer</a>
 cryptominer-tab-title = Kryptominere
@@ -115,21 +115,21 @@ go-to-saved-logins = Gå til lagrede innlogginger
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
 bar-tooltip-social =
-  .title = Sporing via sosiale medier
+  .title = Sporere fra sosiale medier
   .aria-label =
     { $count ->
-      [one] { $count } sosiale media-sporer ({ $percentage } %)
-      *[other] { $count } sosiale media-sporere ({ $percentage } %)
+      [one] { $count } sporer fra sosiale medier ({ $percentage } %)
+      *[other] { $count } sporere fra sosiale medier ({ $percentage } %)
     }
 bar-tooltip-cookie =
   .title = Sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder
   .aria-label =
     { $count ->
       [one] { $count } sporingsinfokapsel på tvers av nettsteder ({ $percentage } %)
      *[other] { $count } sporingsinfokapsler på tvers av nettsteder ({ $percentage } %)
     }
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -660,23 +660,23 @@ trackingProtection.intro.nextButton.labe
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Sporingsforsøk blokkert
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Sporingsinnhold oppdaget
 
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.title=%S forhindret et sosialt nettverk fra å spore deg her
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.prompt=Ditt personvern betyr noe. %S blokkerer nå vanlige sosiale medier-sporere, og begrenser hvor mye data de kan samle inn om hva du gjør på nettet.
+contentBlocking.socialblock.prompt=Ditt personvern betyr noe. %S blokkerer nå vanlige sporere fra sosiale medier, og begrenser hvor mye data de kan samle inn om hva du gjør på nettet.
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Se beskyttelser
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=b
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Lukk
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=L
 
-trackingProtection.icon.activeTooltip2=Blokkering av sporing via sosiale medier, sporing på tvers av nettsteder og fingerprinters.
+trackingProtection.icon.activeTooltip2=Blokkering av sporere fra sosiale medier, sporing på tvers av nettsteder og fingerprinters.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Utvidet sporingsbeskyttelse er slått AV for dette nettstedet.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
 trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip=Ingen sporere kjent for %S ble oppdaget på denne siden.
 
 # LOCALIZATION NOTE (protections.header):
 # Header of the Protections Panel. %S is replaced with the site's hostname.
 protections.header=Beskyttelse for %S