Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Fri, 29 Nov 2019 14:33:54 +0000
changeset 2573 73ea2990bddfa9d5feabab32119447e68b3efed4
parent 2572 948502259c0a46c9a24170023730ff561671c88e
child 2574 0068e503fd279d826222d8db91751c6e7d63cad7
push id1304
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 29 Nov 2019 14:33:58 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -10,21 +10,16 @@ login-app-promo-title = Ta med deg passo
 login-app-promo-subtitle = Skaff deg { -lockwise-brand-name }-appen, gratis
 login-app-promo-android =
   .alt = Last ned fra Google Play
 login-app-promo-apple =
   .alt = Last ned fra App Store
 login-filter =
   .placeholder = Søk innlogginger
 create-login-button = Lag ny innlogging
-# This string is used as alternative text for favicon images.
-# Variables:
-#  $title (String) - The title of the website associated with the favicon.
-login-favicon =
-  .alt = Favicon for { $title }
 fxaccounts-sign-in-text = Få passordene dine på de andre enheter dine
 fxaccounts-sign-in-button = Logg inn på { -sync-brand-short-name }
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Behandle konto
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -56,25 +51,22 @@ login-list-last-changed-option = Sist en
 login-list-last-used-option = Sist brukt
 login-list-intro-title = Fant ingen innlogginger
 login-list-intro-description = Når du lagrer et passord i { -brand-product-name }, vil det vises her.
 about-logins-login-list-empty-search-title = Fant ingen innlogginger
 about-logins-login-list-empty-search-description = Det er ingen resultater som samsvarer med søket ditt.
 login-list-item-title-new-login = Ny innlogging
 login-list-item-subtitle-new-login = Skriv inn innloggingsinformasjon
 login-list-item-subtitle-missing-username = (uten brukernavn)
-about-logins-list-item-warning-icon =
-  .alt = Advarselsikon
-  .title = Nettsted med datalekkasje
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Nettsted med datalekkasje
 
 ## Introduction screen
 
-login-intro-heading = Ser du etter lagrede innlogginger? Konfigurer { -sync-brand-short-name }
+login-intro-heading = Ser du etter lagrede innlogginger? Konfigurer { -sync-brand-short-name }.
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Ingen synkroniserte innlogginger funnet.
 login-intro-description = Slik kan du få dine { -brand-product-name } innlogginger hit, om du har lagret de på en annen enhet
 login-intro-instruction-fxa = Lag eller logg inn på din { -fxaccount-brand-name } på enheten der dine innlogginger er lagret
 login-intro-instruction-fxa-settings = Forsikre deg om at du har markert avkryssingsboksen for innlogginger i { -sync-brand-short-name }-innstillingene
 about-logins-intro-instruction-help = Gå til <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Support</a> for mer hjelp
 about-logins-intro-import = Hvis innloggingene dine er lagret i en annen nettleser, kan du <a data-l10n-name="import-link">importere dem til { -lockwise-brand-short-name }</a>
 
 ## Login
@@ -152,16 +144,11 @@ breach-alert-dismiss =
   .title = Lukk dette varselet
 
 ## Error Messages
 
 # This is an error message that appears when a user attempts to save
 # a new login that is identical to an existing saved login.
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
-about-logins-error-message-duplicate-login = En oppføring for { $loginTitle } med dette brukernavnet finnes allerede.
-# This is an error message that appears when a user attempts to save
-# a new login that is identical to an existing saved login.
-# Variables:
-#  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = En oppføring for { $loginTitle } med dette brukernavnet finnes allerede. <a data-l10n-name="duplicate-link">Gå til eksisterende oppføring?</a>
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Det oppstod en feil ved forsøk på å lagre dette passordet.
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -125,21 +125,34 @@ cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = L
 ## Picture-in-Picture
 
 cfr-whatsnew-pip-header = Se på videoer mens du surfer
 cfr-whatsnew-pip-body = Bilde-i-bilde åpner opp video i et flytende vindu slik at du kan se på den mens du jobber i andre faner.
 cfr-whatsnew-pip-cta = Les mer
 
 ## Permission Prompt
 
-cfr-whatsnew-permission-prompt-header = Færre irriterende sprettoppvinduer
+cfr-whatsnew-permission-prompt-header = Færre irriterende sprettoppmeldinger
+cfr-whatsnew-permission-prompt-body = { -brand-shorter-name } blokkerer nå nettsteder fra å automatisk be om å sende deg sprettopp-meldinger.
 cfr-whatsnew-permission-prompt-cta = Les mer
 
 ## Fingerprinter Counter
 
+# This string is displayed before a large numeral that indicates the total
+# number of tracking elements blocked. Don’t add $fingerprinterCount to your
+# localization, because it would result in the number showing twice.
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header =
+  { $fingerprinterCount ->
+    [one] Fingerprinter blokkert
+    *[other] Fingerprinters blokkert
+  }
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body = { -brand-shorter-name } blokkerer mange fingerprintere som i det skjulte samler informasjon om enheten din og dine handlinger for å lage en annonseringsprofil for deg.
+# Message variation when fingerprinters count is less than 10
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-header-alt = Fingerprinters
+cfr-whatsnew-fingerprinter-counter-body-alt = { -brand-shorter-name } kan blokkere fingerprintere som i det skjulte samler informasjon om enheten din og dine handlinger for å lage en annonseringsprofil for deg.
 
 ## Bookmark Sync
 
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-header = Få dette bokmerket på din telefon
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-body = Ta med bokmerker, passord, historikk og mer overalt hvor du er logget inn på { -brand-product-name }.
 cfr-doorhanger-sync-bookmarks-ok-button = Slå på { -sync-brand-short-name }
   .accesskey = S