Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
authorHåvard Mork <havard.mork@gmail.com>
Wed, 06 Nov 2019 09:36:33 +0100
changeset 2544 240a0786bf1874df29efd9e87a2a0d3dabc1fd65
parent 2543 0eb46fbb0ce35e2d86538a812bec87d7a8f53f60
child 2545 9bb10af818a81d336ad08fd5802d51f0d585c8fa
push id1279
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:36:51 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Convert about:addons header to HTML, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -191,36 +191,46 @@ extensions-warning-update-security-enabl
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Søk etter oppdateringer nå
   .accesskey = S
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Vis nylig oppdaterte
   .accesskey = V
+addon-updates-check-for-updates = Søk etter oppdateringer nå
+  .accesskey = S
+addon-updates-view-updates = Vis nylig oppdaterte
+  .accesskey = V
 
 # This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
 # add-on update checking.
 
 extensions-updates-update-addons-automatically =
   .label = Oppdater utvidelser automatisk
   .accesskey = O
+addon-updates-update-addons-automatically = Oppdater utvidelser automatisk
+  .accesskey = O
 
 ## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
 ## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
 ## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
 ## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
 ## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).
 
 extensions-updates-reset-updates-to-automatic =
   .label = Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere automatisk
   .accesskey = T
 extensions-updates-reset-updates-to-manual =
   .label = Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere manuelt
   .accesskey = T
+addon-updates-reset-updates-to-automatic = Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere automatisk
+  .accesskey = T
+addon-updates-reset-updates-to-manual = Tilbakestill alle utvidelser til å oppdatere manuelt
+  .accesskey = T
 
 ## Status messages displayed when updating add-ons
 
 extensions-updates-updating =
   .value = Oppdaterer utvidelser
 extensions-updates-installed =
   .value = Utvidelsene er oppdatert.
 extensions-updates-downloaded =
@@ -229,16 +239,29 @@ extensions-updates-restart =
   .label = Start på nytt nå for å fullføre installeringen
 extensions-updates-none-found =
   .value = Fant ingen oppdateringer
 extensions-updates-manual-updates-found =
   .label = Vis tilgjengelige oppdateringer
 extensions-updates-update-selected =
   .label = Installer oppdateringer
   .tooltiptext = Installer tilgjengelige oppdateringer i denne listen
+addon-updates-updating = Oppdaterer utvidelser
+addon-updates-installed = Utvidelsene er oppdatert.
+addon-updates-none-found = Fant ingen oppdateringer
+addon-updates-manual-updates-found = Vis tilgjengelige oppdateringer
+
+## Add-on install/debug strings for page options menu
+
+addon-install-from-file = Installer utvidelse fra fil …
+  .accesskey = I
+addon-install-from-file-dialog-title = Velg utvidelse å installere
+addon-install-from-file-filter-name = Utvidelser
+addon-open-about-debugging = Debug-utvidelser
+  .accesskey = D
 
 ## Extension shortcut management
 
 manage-extensions-shortcuts =
   .label = Håndter snarveier for utvidelser
   .accesskey = s
 shortcuts-no-addons = Du har ingen utvidelser aktivert.
 shortcuts-no-commands = Følgende utvidelser har ikke snarveier:
@@ -400,8 +423,11 @@ recent-updates-heading = Nylig oppdatert
 release-notes-loading = Laster…
 release-notes-error = Beklager, men en feil oppstod under lasting av versjonsnotatet.
 addon-permissions-empty = Denne utvidelsen krever ingen tillatelser
 recommended-extensions-heading = Anbefalte utvidelser
 recommended-themes-heading = Anbefalte temaer
 # A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
 # list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
 recommended-theme-1 = Er du i det kreative hjørnet? <a data-l10n-name="link">Bygg ditt eget tema med Firefox Color.</a>
+
+## Page headings
+