Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox
authorHåvar Henriksen <havar@firefox.no>
Fri, 01 Nov 2019 15:35:28 +0000
changeset 2543 0eb46fbb0ce35e2d86538a812bec87d7a8f53f60
parent 2542 cbcb28aa25008b6bf067fe98e49efad7f88686c3
child 2544 240a0786bf1874df29efd9e87a2a0d3dabc1fd65
push id1278
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 01 Nov 2019 15:35:32 +0000
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/shared/styleinspector.properties
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -70,16 +70,17 @@ about-logins-list-item-breach-icon =
 ## Introduction screen
 
 login-intro-heading = Ser du etter lagrede innlogginger? Konfigurer { -sync-brand-short-name }
 about-logins-login-intro-heading-logged-in = Ingen synkroniserte innlogginger funnet.
 login-intro-description = Slik kan du få dine { -brand-product-name } innlogginger hit, om du har lagret de på en annen enhet
 login-intro-instruction-fxa = Lag eller logg inn på din { -fxaccount-brand-name } på enheten der dine innlogginger er lagret
 login-intro-instruction-fxa-settings = Forsikre deg om at du har markert avkryssingsboksen for innlogginger i { -sync-brand-short-name }-innstillingene
 about-logins-intro-instruction-help = Gå til <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Support</a> for mer hjelp
+about-logins-intro-import = Hvis innloggingene dine er lagret i en annen nettleser, kan du <a data-l10n-name="import-link">importere dem til { -lockwise-brand-short-name }</a>
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Lag ny innlogging
 login-item-edit-button = Rediger
 login-item-delete-button = Slett
 login-item-origin-label = Nettadresse
 login-item-origin =
@@ -105,33 +106,39 @@ login-item-time-used = Sist brukt: { DAT
 
 ## Master Password notification
 
 master-password-notification-message = Skriv inn hovedpassordet ditt for å vise lagrede innlogginger og passord
 master-password-reload-button =
   .label = Logg inn
   .accesskey = L
 
-## Dialogs
+## Password Sync notification
 
-confirmation-dialog-cancel-button = Avbryt
-confirmation-dialog-dismiss-button =
-  .title = Avbryt
 enable-password-sync-notification-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Vil du ha innlogginger overalt hvor du bruker { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingene, og velg avkryssingsboks for Innlogginger.
    *[other] Vil du ha innlogginger overalt hvor du bruker { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingene, og velg avkryssingsboks for Innlogginger.
   }
 enable-password-sync-preferences-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillinger
      *[other] Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillinger
     }
   .accesskey = G
+about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
+  .label = Ikke spør igjen
+  .accesskey = I
+
+## Dialogs
+
+confirmation-dialog-cancel-button = Avbryt
+confirmation-dialog-dismiss-button =
+  .title = Avbryt
 confirm-delete-dialog-title = Slett denne innloggingen?
 confirm-delete-dialog-message = Denne handlingen kan ikke angres.
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Slett
 confirm-discard-changes-dialog-title = Vil du forkaste endringer som ikke er lagret?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Alle ikke-lagrede endringer vil gå tapt.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Forkast
 
 ## Breach Alert notification
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -152,16 +152,18 @@ cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = Prøv { -send-brand-name }
   .accesskey = P
 
 ## Social Tracking Protection
 
 cfr-doorhanger-socialtracking-ok-button = Se beskyttelser
   .accesskey = b
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Lukk
   .accesskey = L
+cfr-doorhanger-socialtracking-dont-show-again = Ikke vis meg meldinger som dette igjen
+  .accesskey = I
 cfr-doorhanger-socialtracking-heading = { -brand-short-name } forhindret et sosialt nettverk fra å spore deg her
 cfr-doorhanger-socialtracking-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå vanlige sporere fra sosiale medier, og begrenser hvor mye data de kan samle inn om hva du gjør på nettet.
 cfr-doorhanger-fingerprinters-heading = { -brand-short-name } blokkerte en fingerprinter på denne siden
 cfr-doorhanger-fingerprinters-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå fingerprinters, som samler deler av unikt identifiserbar informasjon om enheten din for å spore deg.
 cfr-doorhanger-cryptominers-heading = { -brand-short-name } blokkerte en kryptominer på denne siden
 cfr-doorhanger-cryptominers-description = Ditt personvern betyr noe. { -brand-short-name } blokkerer nå kryptominere, som bruker systemets datakraft til å utvinne digitale penger.
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -526,16 +526,21 @@ inspector.classPanel.noClasses=No classe
 # displayed.
 inspector.noProperties=No CSS properties found.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.printSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the print simulation button in the Rule View toolbar
 # that toggles print simulation.
 inspector.printSimulation.tooltip = Toggle print media simulation for the page
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.colorSchemeSimulation.tooltip):
+# This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
+# toolbar that toggles color scheme simulation.
+inspector.colorSchemeSimulation.tooltip=Toggle color scheme simulation for the page
+
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.label): This is the text displayed inside a
 # badge, in the inspector, next to nodes that are scrollable in the page.
 markupView.scrollableBadge.label=scroll
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.scrollableBadge.tooltip): This is the tooltip that is displayed
 # when hovering over badges next to scrollable elements in the inspector.
 markupView.scrollableBadge.tooltip=This element has scrollable overflow.
 
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -528,8 +528,17 @@ webconsole.input.editor.onboarding.label
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label): the text that is
 # displayed in the multiline-input mode onboarding UI to dismiss it.
 webconsole.input.editor.onboarding.dissmis.label=Got it!
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.enterKey): The text that will be used to represent the
 # Enter key in the editor onboarding UI, as well as on the Editor toolbar "Run" button
 # tooltip.
 webconsole.enterKey=Enter
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openJavaScriptFile): This is a label
+# used for opening a file in the console input (Ctrl+O or Cmd+O on OSX while
+# being focused on the input).
+webconsole.input.openJavaScriptFile=Open JavaScript File
+
+# LOCALIZATION NOTE (webconsole.input.openJavaScriptFileFilter):
+# This string is displayed as a filter when opening a file in the console input.
+webconsole.input.openJavaScriptFileFilter=JavaScript Files
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -9,16 +9,17 @@
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (panelTitle): This is the panel title
 panelTitle=Style Inspector
 
+
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Best Match
 rule.status.MATCHED=Matched
 rule.status.PARENT_MATCH=Parent Match
 
@@ -138,16 +139,21 @@ rule.classPanel.newClass.placeholder=Add
 # class panel when the current element has no classes applied.
 rule.classPanel.noClasses=No classes on this element
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.printSimulation.tooltip):
 # This is the tooltip of the print simulation button in the Rule View toolbar
 # that toggles print simulation.
 rule.printSimulation.tooltip=Toggle print media simulation for the page
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.colorSchemeSimulation.tooltip):
+# This is the tooltip of the color scheme simulation button in the Rule View
+# toolbar that toggles color-scheme simulation.
+rule.colorSchemeSimulation.tooltip=Toggle color-scheme simulation for the page
+
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyColor): Text displayed in the rule
 # and computed view context menu when a color value was clicked.
 styleinspector.contextmenu.copyColor=Copy Color
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyColor.accessKey): Access key for
 # the rule and computed view context menu "Copy Color" entry.
 styleinspector.contextmenu.copyColor.accessKey=L
 
@@ -206,20 +212,16 @@ styleinspector.contextmenu.copy=Copy
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
 # the computed view context menu "Copy" entry.
 styleinspector.contextmenu.copy.accessKey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyLocation): Text displayed in the
 # rule view context menu for copying the source location.
 styleinspector.contextmenu.copyLocation=Copy Location
 
-# LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyPropertyDeclaration): Text
-# displayed in the rule view context menu for copying the property declaration.
-styleinspector.contextmenu.copyPropertyDeclaration=Copy Property Declaration
-
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyDeclaration): Text
 # displayed in the rule view context menu for copying the CSS declaration.
 styleinspector.contextmenu.copyDeclaration=Copy Declaration
 
 # LOCALIZATION NOTE (styleinspector.contextmenu.copyPropertyName): Text displayed in
 # the rule view context menu for copying the property name.
 styleinspector.contextmenu.copyPropertyName=Copy Property Name