browser/browser/aboutLogins.ftl
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Sun, 24 May 2020 12:05:52 +0000
changeset 2824 ad93244e84b0304a19f64d614ff979f0b1fda702
parent 2812 7626ca1ad26cbf4a1ab407c1fefe62a48d07c6d5
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Thunderbird Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

about-logins-page-title = Innlogginger og passord

# "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated

login-app-promo-title = Ta med deg passordene dine overalt
login-app-promo-subtitle = Skaff deg { -lockwise-brand-name }-appen, gratis
login-app-promo-android =
  .alt = Last ned fra Google Play
login-app-promo-apple =
  .alt = Last ned fra App Store

login-filter =
  .placeholder = Søk innlogginger

create-login-button = Lag ny innlogging

fxaccounts-sign-in-text = Få passordene dine på de andre enheter dine
fxaccounts-sign-in-button = Logg inn på { -sync-brand-short-name }
fxaccounts-avatar-button =
  .title = Behandle konto

## The ⋯ menu that is in the top corner of the page

menu =
  .title = Åpne meny
# This menuitem is only visible on Windows and macOS
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser = Importer fra en annen nettleser…
menu-menuitem-preferences =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Innstillinger
    *[other] Innstillinger
  }
about-logins-menu-menuitem-help = Hjelp
menu-menuitem-android-app = { -lockwise-brand-short-name } for Android
menu-menuitem-iphone-app = { -lockwise-brand-short-name } for iPhone og iPad

## Login List

login-list =
  .aria-label = Innlogginger som samsvarer med søket
login-list-count =
  { $count ->
    [one] { $count } innlogging
    *[other] { $count } innlogginger
  }
login-list-sort-label-text = Sorter etter:
login-list-name-option = Navn (A-Å)
login-list-name-reverse-option = Navn (Å-A)
about-logins-login-list-alerts-option = Varsler
login-list-last-changed-option = Sist endret
login-list-last-used-option = Sist brukt
login-list-intro-title = Fant ingen innlogginger
login-list-intro-description = Når du lagrer et passord i { -brand-product-name }, vil det vises her.
about-logins-login-list-empty-search-title = Fant ingen innlogginger
about-logins-login-list-empty-search-description = Det er ingen resultater som samsvarer med søket ditt.
login-list-item-title-new-login = Ny innlogging
login-list-item-subtitle-new-login = Skriv inn innloggingsinformasjon
login-list-item-subtitle-missing-username = (uten brukernavn)
about-logins-list-item-breach-icon =
  .title = Nettsted med datalekkasje
about-logins-list-item-vulnerable-password-icon =
  .title = Sårbart passord

## Introduction screen

login-intro-heading = Ser du etter lagrede innlogginger? Konfigurer { -sync-brand-short-name }.
about-logins-login-intro-heading-logged-in = Ingen synkroniserte innlogginger funnet.
login-intro-description = Slik kan du få dine { -brand-product-name } innlogginger hit, om du har lagret de på en annen enhet
login-intro-instruction-fxa = Lag eller logg inn på din { -fxaccount-brand-name } på enheten der dine innlogginger er lagret
login-intro-instruction-fxa-settings = Forsikre deg om at du har markert avkryssingsboksen for innlogginger i { -sync-brand-short-name }-innstillingene
about-logins-intro-instruction-help = Gå til <a data-l10n-name="help-link">{ -lockwise-brand-short-name } Support</a> for mer hjelp
about-logins-intro-import = Hvis innloggingene dine er lagret i en annen nettleser, kan du <a data-l10n-name="import-link">importere dem til { -lockwise-brand-short-name }</a>

## Login

login-item-new-login-title = Lag ny innlogging
login-item-edit-button = Rediger
about-logins-login-item-remove-button = Fjern
login-item-origin-label = Nettadresse
login-item-origin =
  .placeholder = https://www.example.com
login-item-username-label = Brukernavn
about-logins-login-item-username =
  .placeholder = (ingen brukernavn)
login-item-copy-username-button-text = Kopier
login-item-copied-username-button-text = Kopiert!
login-item-password-label = Passord
login-item-password-reveal-checkbox =
  .aria-label = Vis passord
login-item-copy-password-button-text = Kopier
login-item-copied-password-button-text = Kopiert!
login-item-save-changes-button = Lagre endringer
login-item-save-new-button = Lagre
login-item-cancel-button = Avbryt
login-item-time-changed = Sist endret: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
login-item-time-created = Opprettet: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
login-item-time-used = Sist brukt: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }

## OS Authentication dialog

about-logins-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }

## The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.

# This message can be seen by attempting to edit a login in about:logins
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message = Bekreft identiteten din for å redigere den lagrede innloggingen.

# This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins on Windows.
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win = Skriv inn innloggingsinformasjonen for Windows for å redigere innloggingen din. Dette vil gjøre kontoene dine tryggere.
# This message can be seen when attempting to edit a login in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = rediger lagret innlogging

# This message can be seen by attempting to reveal a password in about:logins
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message = Bekreft identiteten din for å vise det lagrede passordet.

# This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins on Windows.
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win = Skriv inn innloggingsinformasjonen for Windows for å vise passordet. Dette vil gjøre kontoene dine tryggere.
# This message can be seen when attempting to reveal a password in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = vis det lagrede passordet

# This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message = Bekreft identiteten din for å kopiere det lagrede passordet.

# This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins on Windows.
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win = Skriv inn innloggingsinformasjonen for Windows for å kopiere passordet. Dette vil gjøre kontoene dine tryggere.
# This message can be seen when attempting to copy a password in about:logins
# On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = kopier det lagrede passordet

## Master Password notification

master-password-notification-message = Skriv inn hovedpassordet ditt for å vise lagrede innlogginger og passord
master-password-reload-button =
  .label = Logg inn
  .accesskey = L

## Password Sync notification

enable-password-sync-notification-message =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Vil du ha innlogginger overalt hvor du bruker { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingene, og velg avkryssingsboks for Innlogginger.
    *[other] Vil du ha innlogginger overalt hvor du bruker { -brand-product-name }? Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillingene, og velg avkryssingsboks for Innlogginger.
  }
enable-password-sync-preferences-button =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillinger
      *[other] Gå til { -sync-brand-short-name }-innstillinger
    }
  .accesskey = G
about-logins-enable-password-sync-dont-ask-again-button =
  .label = Ikke spør igjen
  .accesskey = I

## Dialogs

confirmation-dialog-cancel-button = Avbryt
confirmation-dialog-dismiss-button =
  .title = Avbryt

about-logins-confirm-remove-dialog-title = Fjerne denne innloggingen?
confirm-delete-dialog-message = Denne handlingen kan ikke angres.
about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Fjern

confirm-discard-changes-dialog-title = Vil du forkaste endringer som ikke er lagret?
confirm-discard-changes-dialog-message = Alle ikke-lagrede endringer vil gå tapt.
confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Forkast

## Breach Alert notification

about-logins-breach-alert-title = Nettsteds-datalekkasje
breach-alert-text = Passord ble lekket eller stjålet fra dette nettstedet siden du sist oppdaterte dine innloggingsdetaljer. Endre passordet ditt for å beskytte kontoen din.
about-logins-breach-alert-date = Denne datalekkasjen skjedde den { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
# Variables:
#  $hostname (String) - The hostname of the website associated with the login, e.g. "example.com"
about-logins-breach-alert-link = Gå til { $hostname }
about-logins-breach-alert-learn-more-link = Les mer

## Vulnerable Password notification

about-logins-vulnerable-alert-title = Sårbart passord
about-logins-vulnerable-alert-text2 = Dette passordet har blitt brukt på en annen konto som sannsynligvis var i en datalekkasje. Å gjenbruke legitimasjon utgjør en risiko på alle kontoene dine. Endre passordet.
# Variables:
#  $hostname (String) - The hostname of the website associated with the login, e.g. "example.com"
about-logins-vulnerable-alert-link = Gå til { $hostname }
about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Les mer

## Error Messages

# This is an error message that appears when a user attempts to save
# a new login that is identical to an existing saved login.
# Variables:
#  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = En oppføring for { $loginTitle } med dette brukernavnet finnes allerede. <a data-l10n-name="duplicate-link">Gå til eksisterende oppføring?</a>

# This is a generic error message.
about-logins-error-message-default = Det oppstod en feil ved forsøk på å lagre dette passordet.