toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Thu, 26 Jan 2023 09:03:00 +0000
changeset 3846 66ec7073a4a849d1c230a3f360ba4a42db7d45b0
parent 3786 381ea4df758c1928ed98d40c926b9e27da39b939
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Nei takk
noThanksButton.accesskey=N
restartLaterButton=Start på nytt senere
restartLaterButton.accesskey=S
restartNowButton=Start %S på nytt
restartNowButton.accesskey=a

statusFailed=Installering mislyktes

installSuccess=Oppdateringen er installert
installPending=Installering venter
patchApplyFailure=Klarte ikke installere oppdateringen (patch mislyktes)
elevationFailure=Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å installere denne oppdateringen. Kontakt systemansvarlig.

check_error-200=Oppdateringsfil har feil format (200)
check_error-403=Tilgang ble nektet (403)
check_error-404=Oppdateringsfil ble ikke funnet (404)
check_error-500=Intern serverfeil (500)
check_error-2152398849=Feil (ukjent årsak)
check_error-2152398861=Tilkobling ble nektet
check_error-2152398862=Tilkobling fikk tidsavbrudd
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Nettverket er frakoblet (koble til først)
check_error-2152398867=Porten er ikke tillatt
check_error-2152398868=Ingen data ble mottatt (prøv igjen)
check_error-2152398878=Klarte ikke finne oppdateringsserver (kontroller Internett-tilknytningen)
check_error-2152398890=Klarte ikke finne proxy (Kontroller Internett-tilknytningen)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Nettverket er frakoblet (koble til først)
check_error-2152398919=Data-overføring ble avbrutt (prøv igjen)
check_error-2152398920=Proxy-tilkobling ble nektet
check_error-2153390069=Serversertifikatet er utløpt på dato (Juster datamaskinens klokke til riktig tid dersom den er feil)
check_error-verification_failed=Klarte ikke bekrefte integriteten til oppdateringen
check_error-move_failed=Kunne ikke klargjøre oppdateringen for installasjon
check_error-update_url_not_available=Oppdaterings-URL er ikke tilgjengelig
check_error-connection_aborted=Tilkoblingen ble avbrutt