mobile/overrides/netError.dtd
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Thu, 26 Jan 2023 09:03:00 +0000
changeset 3846 66ec7073a4a849d1c230a3f360ba4a42db7d45b0
parent 3660 effa4cf6ac8a0c129be021aedaef87ebbff5c664
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problem ved lasting av side">
<!ENTITY retry.label "Prøv igjen">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Klarte ikke koble til">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Tilgang til denne adressen er begrenset">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Serveren ikke funnet">
<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> <li>Kontroller om det er skrivefeil i adressen, for eksempel <strong>ww</strong>.example.com istedenfor <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Søk</button> </div> <li>Hvis du ikke klarer å laste noen nettsider, kontroller data- eller Wi-Fi-forbindelsen til enheten din. <button id='wifi'>Slå på Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Fil ikke funnet">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Kontroller filnavnet etter forskjeller i store/små bokstaver eller andre skrivefeil.</li> <li>Sjekk om filen er flyttet, har endret navn eller er slettet.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Tilgang til filen ble nektet">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Den kan ha blitt fjernet, flyttet eller filrettighetene forhindrer tilgang.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Oops.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; klarte ikke å laste denne siden av ukjent årsak.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Adressen er ugyldig">
<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> <li>Nettsideadresser skrives vanligvis på formen <strong>http://www.example.com/</strong></li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Søk</button> </div> <li>Kontroller at du bruker fremover-skråstrek (f.eks. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Tilkoblingen ble avbrutt">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY notCached.title "Dokumentet er utgått på dato">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Det foerspurte dokumentet er ikke tilgjengelig i &brandShortName; sitt hurtiglager.</p><ul><li>Av sikkerhetshensyn henter ikke &brandShortName; automatisk inn sensitive dokumenter på nytt.</li><li>Trykk Prøv igjen for å hente inn dokumentet fra nettsiden på nytt.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Frakoblet modus">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Feil med tegnkoding">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Kontakt eieren av nettstedet og informer om problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Utrygg filtype">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Kontakt nettsideeierne og informer dem om dette problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Tilkoblingen ble avbrutt">
<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY netTimeout.title "Tilkoblingen fikk tidsavbrudd">
<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Klarte ikke forstå adressen">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Du må kanskje installere annen programvare for å åpne denne adressen.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy godtar ikke tilkoblinger">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Kontroller at proxyinnstillingene er korrekte.</li> <li>Kontakt nettverksansvarlig og forsikre deg om at proxyen virker.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Klarte ikke finne proxy">
<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> <li>Kontroller at proxyinnstillingene er riktige.</li> <li>Kontroller at enheten har en data- eller Wi-Fi-forbindelse som virker. <button id='wifi'>Slå på Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Nettsiden videresender ikke ordentlig">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Dette problemet kan av og til skyldes at infokapsler er avslått eller ved å ikke godta
  infokapsler.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Uventet svar fra server">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Kontroller at systemet ditt har Personal Security Manager installert.</li> <li>Dette problemet kan skyldes en uvanlig konfigurasjon på serveren.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Sikker tilkobling mislyktes">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Siden du forsøker åpne kan ikke vises fordi det ikke kunne bekreftes at overført data er autentisk.</li> <li>Kontakt nettstedseieren og informer om problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Sikker tilkobling mislyktes">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Dette kan være på grunn av et problem med serverens innstillinger, eller det kan være at noen forsøker å etterligne serveren.</li> <li>Dersom du tidligere har koblet til serveren er det mulig at feilen er midlertidig, og du kan prøve igjen senere.</li> </ul>">

<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
<!ENTITY sharedLongDesc3 "<ul> <li>Siden kan være midlertidig utilgjengelig, eller opptatt. Prøv igjen om en stund.</li> <li>Hvis du ikke klarer å laste noen sider, kontroller at din mobile enhets data- eller Wi-Fi-forbindelse virker. <button id='wifi'>Slå på Wi-Fi</button> </li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokkert av sikkerhetspolicy">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; forhindret nettsiden fra å lastes inn på denne måten fordi nettsiden har en sikkerhetspolicy som forbyr det.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Ødelagt innhold">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Siden du forsøker å vise kan ikke åpnes fordi en feil i dataoverføringen ble oppdaget.</p><ul><li>Kontakt nettstedseierne og informer dem om dette problemet.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Eller du kan lage en unntaksregel …">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Få meg bort herfra">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Lag et unntak …">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Du bør ikke legge til en unntaksregel dersom du bruker en Internett-forbindelse som du ikke stoler fullstendig på, eller dersom du ikke er vant med å se slike advarsler for denne serveren.</p> <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY sslv3Used.title "Klarte ikke koble til sikkert">
<!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
<!ENTITY sslv3Used.longDesc "Avansert info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">

<!ENTITY weakCryptoUsed.title "Tilkoblingen er ikke sikker">
<!-- LOCALIZATION NOTE (weakCryptoUsed.longDesc) - Do not translate
   "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". -->
<!ENTITY weakCryptoUsed.longDesc "Avansert info: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoblingen er ikke sikker">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> bruker sikkerhetsteknologi som er utdatert eller sårbar for angrep. En angriper kan enkelt fremskaffe informasjon som du trodde var sikker. Nettstedsadministratoren må endre serveren først, før du kan besøke nettstedet.</p><p>Feilkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Nettverksprotokollfeil">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Siden du prøver å vise, kan ikke vises fordi en feil i nettverksprotokollen ble oppdaget.</p><ul><li>Ta kontakt med nettstedseierne for å informere dem om dette problemet.</li></ul>">