mail/chrome/overrides/netError.dtd
author Håvard Mork <havard.mork@gmail.com>
Fri, 19 Aug 2022 14:44:49 +0200
changeset 3708 d30e1f0b9f7162eaded660f6e8850130e9fe7424
parent 2569 fa8fd06682e41b1f99bb01b000497781d60f4af0
permissions -rw-r--r--
Bug 1771752 - Migrate notification alert from DTD to FTL, part 1

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problem ved lasting av side">
<!ENTITY retry.label "Prøv igjen">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Klarte ikke koble til">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Tilgang til denne adressen er begrenset">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Serveren ikke funnet">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> <li>Kontroller om det er skrivefeil i adressen, for eksempel <strong>ww</strong>.eksempel.no istedenfor <strong>www</strong>.eksempel.no</li> <li>Hvis du ikke klarer å laste noen nettsider, kontroller at datamaskinens nettverksforbindelse er i orden.</li> <li>Hvis datamaskinen din eller nettverket er beskyttet av en brannmur eller proxy, sjekk at &brandShortName; har tillatelse til å bruke Internett.</li> </ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "Fil ikke funnet">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Kontroller filnavnet etter forskjeller i store/små bokstaver eller andre skrivefeil.</li> <li>Sjekk om filen er flyttet, har endret navn eller er slettet.</li> </ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Tilgang til filen ble nektet">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Den kan ha blitt fjernet, flyttet eller filrettighetene forhindrer tilgang.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Oops.">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; klarte ikke å laste denne siden av ukjent årsak.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Adressen er ugyldig">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> <li>Nettsideadresser skrives vanligvis på formen <strong>http://www.eksempel.no/</strong></li> <li>Kontroller at du bruker fremover-skråstrek (f.eks. <strong>/</strong>).</li> </ul>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Tilkoblingen ble avbrutt">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY notCached.title "Dokumentet er utgått på dato">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Det forespurte dokumentet er ikke tilgjengelig i hurtiglageret.</p><ul><li>Av sikkerhetshensyn vil ikke &brandShortName; automatisk laste ned sensitive dokumenter på nytt.</li><li>Trykk Prøv igjen for å hente dokumentet fra serveren på nytt.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Frakoblet modus">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Trykk «Prøv igjen» for å bytte til tilkoblet modus og laste siden på nytt.</li> </ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Feil med tegnkoding">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Kontakt eieren av nettstedet og informer om problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Utrygg filtype">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Kontakt nettsideeierne og informer dem om dette problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY netReset.title "Tilkoblingen ble avbrutt">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Tilkoblingen fikk tidsavbrudd">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Klarte ikke forstå adressen">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Det er mulig at du må installere ekstra programvare for å åpne denne adressen.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy godtar ikke tilkoblinger">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Kontroller at proxyinnstillingene er korrekte.</li> <li>Kontakt nettverksansvarlig og forsikre deg om at proxyen virker.</li> </ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Klarte ikke finne proxy">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Kontroller at proxyinnstillingene er korrekte.</li> <li>Kontroller at datamaskinen har en virkende nettverksforbindelse.</li> <li>Dersom datamaskinen din eller nettverket er beskyttet av en brannmur eller proxy, kontroller at &brandShortName; har tillatelse til å få tilgang til Internett.</li> </ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Nettsiden videresender ikke ordentlig">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
  <li>Dette problemet kan av og til skyldes at infokapsler er avslått eller ved å ikke godta
    infokapsler.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Uventet svar fra server">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Kontroller at systemet ditt har Personal Security Manager installert.</li> <li>Dette problemet kan skyldes en uvanlig konfigurasjon på serveren.</li> </ul>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Sikker tilkobling feilet">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Siden du forsøker åpne kan ikke vises fordi det ikke kan bekreftes at mottatte data er autentiske.</li> <li>Kontakt nettstedseieren og informer om problemet.</li> </ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Sikker tilkobling feilet">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> <li>Dette kan være på grunn av et problem med serverens innstillinger, eller det kan være at noen forsøker å etterligne serveren.</li> <li>Dersom du tidligere har koblet til serveren er det mulig at feilen er midlertidig, og du kan prøve igjen senere.</li> </ul>">

<!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig eller opptatt. Prøv igjen om en liten stund.</li> <li>Dersom du ikke klarer å laste noen sider, kontroller at datamaskinens nettverkstilkobling er i orden.</li> <li>Dersom datamaskinen er beskyttet av en brannmur eller proxy, kontroller at &brandShortName; har tillatelse til å bruke webben (www).</li> </ul>">

<!ENTITY cspBlocked.title "Blokkert av sikkerhetspolicy">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; forhindret nettsiden fra å lastes inn på denne måten fordi nettsiden har en sikkerhetspolicy som forhindrer det.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Blokkert av X-Frame-Options-policy">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; forhindret denne nettsiden i å laste i denne konteksten fordi nettsiden har en X-Frame-Options-policy som ikke tillater det.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Ødelagt innhold">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Siden du forsøker å vise kan ikke åpnes fordi en feil i dataoverføringen ble oppdaget.</p><ul><li>Kontakt nettstedseierne og informer dem om dette problemet.</li></ul>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Eller du kan lage en unntaksregel …">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Få meg bort herfra">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Lag et unntak …">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
functionality specific to thunderbird. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "<p>Du bør ikke legge til en unntaksregel dersom du bruker en Internett-forbindelse som du ikke stoler på, eller dersom du ikke er vant med å se slike advarsler på denne serveren.</p>  <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button> <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>">

<!ENTITY remoteXUL.title "Remote XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontakt nettstedseierne og informer dem om dette problemet.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Tilkoblingen din er ikke sikker">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> bruker sikkerhetsteknologi som er utdatert eller sårbar for angrep. En angriper kan enkelt fremskaffe informasjon som du trodde var sikker. Nettstedsadministratoren må endre serveren først, før du kan besøke nettstedet.</p><p>Feilkode: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Blokkert side">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Nettverksprotokollfeil">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Siden du forsøker å vise kan ikke åpnes fordi en feil i nettverksprotokollen ble oppdaget.</p><ul><li>Kontakt nettstedseierne og informer dem om dette problemet.</li></ul>">