mail/chrome/messenger/am-smime.properties
author Francesco Lodolo <flod+pontoon@mozilla.com>
Tue, 28 Jan 2020 13:46:28 +0000
changeset 2645 b4f78b65cab3a53d690188067de906d516040298
parent 1567 e3b16d7804032e05a740fc9174e1eba6d43a030b
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Firefox Localization authors: - Francesco Lodolo <flod+pontoon@mozilla.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

## S/MIME error strings.
## Note to localization: %S is a placeholder
NoSenderSigningCert=Du valgte å signere denne meldingen digitalt, men enten klarte ikke programmet å finne signeringssertifikatet angitt i kontoinnstillingene, eller så er sertifikatet utløpt på dato.
NoSenderEncryptionCert=Du valgte å kryptere denne meldingen, men enten klarte ikke programmet å finne krypteringssertifikatet angitt i kontoinnstillingene, eller så er sertifikatet utløpt på dato.
MissingRecipientEncryptionCert=Du valgte å kryptere denne meldingen, men programmet klarte ikke finne et krypteringssertifikat for %S.
ErrorEncryptMail=Klarte ikke kryptere meldingen. Kontroller at du har et gyldig e-postsertifikat for hver mottaker. Kontroller at sertifikatene angitt i innstillingene for denne e-postkontoen er gyldige og tiltrodde for e-post.
ErrorCanNotSignMail=Klarte ikke signere meldingen. Kontroller at sertifikatet angitt i kontoinnstillingene for denne e-postkontoen er gyldig og tiltrodd.

## Strings used for in the prefs.
prefPanel-smime=Sikkerhet
NoSigningCert=Sertifikatbehandleren klarte ikke finne et gyldig sertifikat som kunne signere meldingene dine.
NoSigningCertForThisAddress=Sertifikatbehandling klarte ikke finne et gyldig sertifikat som kan brukes til å digitalt signere meldingene dine med adressen <%S>.
NoEncryptionCert=Sertifikatbehandleren klarte ikke finne et gyldig sertifikat som andre kan bruke for å sende krypterte meldinger til deg.
NoEncryptionCertForThisAddress=Sertifikatbehandling klarte ikke finne et gyldig sertifikat som andre personer kan bruke for å sende krypterte meldinger til deg med adressen <%S>.

encryption_needCertWantSame=Du bør også angi et sertifikat som andre kan bruke når de sender krypterte meldinger til deg. Vil du bruke det samme sertifikatet for å kryptere og dekryptere meldinger sendt til deg?
encryption_wantSame=Vil du bruke det samme sertifikatet for å kryptere og dekryptere meldinger sendt til deg?
encryption_needCertWantToSelect=Du bør også angi et sertifikat som andre kan bruke når de sender krypterte meldinger til deg. Vil du sette opp et krypteringssertifikat nå?
signing_needCertWantSame=Du bør også angi et sertifikat for digital signering av meldingene dine. Vil du bruke det samme sertifikatet for å digitalt signere meldingene?
signing_wantSame=Vil du bruke det samme sertifikatet til å signere meldingene?
signing_needCertWantToSelect=Du bør også angi et sertifikat for digital signering av meldinger. Vil du sette opp et sertifikat for digital signering nå?

## Strings used by nsMsgComposeSecure
mime_smimeEncryptedContentDesc=S/MIME-kryptert melding
mime_smimeSignatureContentDesc=S/MIME kryptografisk signatur

## Strings used by the cert picker.
CertInfoIssuedFor=Utstedt til:
CertInfoIssuedBy=Utstedt av:
CertInfoValid=Gyldig
CertInfoFrom=fra
CertInfoTo=til
CertInfoPurposes=Formål
CertInfoEmail=E-post
CertInfoStoredIn=Lagret i:
NicknameExpired=(utløpt)
NicknameNotYetValid=(ikke gyldig enda)