extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Håvar Henriksen <havar@firefox.no>
Mon, 10 Aug 2020 19:34:58 +0000
changeset 3104 efffc3064015c17d86bf9a5ab2ba400112605b5b
parent 1082 bf1292901378f4bc3cb35ba4c71e640f37ccc034
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Norwegian Bokmål (nb-NO) localization of Thunderbird Co-authored-by: Håvar Henriksen <havar@firefox.no>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.90
locale.error = Du bruker ChatZilla %1$S, som krever minst språkversjon %2$S. Det nåværende språket, %3$S, har versjonsnummer %4$S og kan derfor ha problemer med å kjøre ChatZilla.\n\nDet er anbefalt at du oppdaterer eller fjerner ChatZilla-språket det er snakk om.
locale.authors = 

# Misc

unknown=<ukjent>
none=<ingen>
na=<i/t>

# util.js

msg.alert  = Advarsel
msg.prompt = Spørsmål
msg.confirm = Bekreft

# command.js

### Notes for localizers ###
#
# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help, 
# parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
# *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
# able to localize these items as well.
#
### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
#
# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
#     accesskey does not occur in the label.
#
# The following are therefore equivalent:
#  cmd.foo.label = &Foo
# and
#  cmd.foo.label = Foo
#  cmd.foo.accesskey = F
#
#
# All localised strings may contain certain entities for branding purposes. 
# The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
# can all be used like this:
#   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
#
### End of notes ###

cmd.about.label = Om ChatZilla
cmd.about.help = Viser informasjon om denne versjonen av ChatZilla.

cmd.alias.params = [<alias-name> <command-list>]
cmd.alias.help  = Definerer <alias-name> som et alias for en semikolon-avgrenset (';') liste av kommandoer angitt med <command-list>. Hvis <command-list> er et minustegn ('-'), vil aliaset bli fjernet. Hvis <alias-name> ikke er oppgitt, vil alle aliasene bli listet opp.

cmd.attach.params = <irc-url>
cmd.attach.help  = Kobler til IRC-URL-en angitt med <irc-url>. Hvis du allerede er tilkoblet, vil visningen for <irc-url> bli aktivert. Hvis denne visningen har blitt slettet, blir den opprettet på nytt. Du trenger ikke å ta med irc://-delen av <irc-url>. Eksempler: /attach moznet, /attach irc.mozilla.org/mozbot,isnick.

cmd.away.label = Borte (standard)
cmd.away.format = Borte ($reason)
cmd.away.params = [<reason>]
cmd.away.help  = Hvis årsaken <reason> er angitt, vil du bli satt til å være borte med denne meldingen. Hvis du ikke tar med årsaken <reason>, vil du bli merket som at du ikke lenger er borte.

cmd.back.label = Tilbake
cmd.back.params =
cmd.back.help  = Markerer deg som ikke lenger borte.

cmd.ban.label = Bannlys
cmd.ban.format = Bannlys fra $channelName
cmd.ban.params = [<nickname>]
cmd.ban.help  = Bannlyser en enkeltbruker, eller en brukermaske, fra denne kanalen. En brukers kallenavn kan oppgis, eller en vertsmaskin-maske. Om navn eller vertsmaske ikke oppgis, vil en liste over alle bannlysinger bli vist.

cmd.cancel.help = Avbryter en /attach eller /server -kommando. Bruk /cancel når ChatZilla gjentatt forsøker å koble til et nettverk som ikke svarer, for å be ChatZilla gi opp før maks antall forsøk er nådd.

cmd.ceip.label = &Produktforbedringsprogram
cmd.ceip.params = [<state>]
cmd.ceip.help  = Dersom den kalles opp uten parametere åpner den innstillingsdialogen for Produktforbedringsprogrammet. Dersom <state> er oppgitt og er enten |true|, |on|, |yes| eller |1|, så vil alle produktforbedring-innstillinger slås på. Verdiene |false|, |off|, |no| og |0| vil slå av alle innstillinger.

cmd.charset.params = [<new-charset>]
cmd.charset.help  = Setter tegnkodingsmodusen til <new-charset>, eller viser den gjeldende tegnkodingen hvis <new-charset> ikke er oppgitt.

cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help  = Setter CSS-filen som brukes i meldingsfanen for denne kanalen. <motif> kan være en URL til en .css-fil, eller snarveien "default", "light" eller "dark". Hvis <motif> er et minustegn ('-'), vil motif-et settes tilbake til nettverks-motif-et. Hvis <channel> ikke er oppgitt, vil den aktive kanalen bli antatt. Gå til ChatZilla-hjemmesiden på <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> for mer informasjon om hvordan du kan endre ChatZillas utseende. Se også |motif|.

cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.channel-pref.help  = Setter verdien på innstillingen med navn <pref-name> til verdien <pref-value> på kanalen <kanal>. Hvis <pref-value> ikke er oppgitt, vil den nåværende verdien til <pref-name> bli vist. Hvis både <pref-name> og <pref-value> ikke er oppgitt, vil alle innstillingene vises. Dersom <pref-value> er minustegnet ('-') vil innstillingen bli stilt tilbake til sin standardverdi.

cmd.clear-view.label = &Tøm fane
cmd.clear-view.params = [<view>]
cmd.clear-view.help = Tømmer den aktive visningen, og fjerner *alt* innhold.
cmd.clear-view.key = accel L

cmd.client.help = Gjør ``*klient*''-visningen gjeldende. Hvis ``*klient*''-visningen har blitt lukket, vil den bli opprettet på nytt.

cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help  =

cmd.cmd-undo.label = &Angre
cmd.cmd-undo.key  = accel Z
cmd.cmd-undo.params =
cmd.cmd-undo.help  = Angrer den siste endringen til teksten i inndataboksen.

cmd.cmd-redo.label = &Gjenta
cmd.cmd-redo.key  = accel Y
cmd.cmd-redo.params =
cmd.cmd-redo.help  = Gjentar den siste endringen til tekst i innboksen som du angret.

cmd.cmd-cut.label = Kli&pp ut
cmd.cmd-cut.key  = accel X
cmd.cmd-cut.params =
cmd.cmd-cut.help  = Kopierer ut den valgte teksten til utklippstavlen og fjerner den fra kilden.

cmd.cmd-copy.label = Kopier
cmd.cmd-copy.key  = accel C
cmd.cmd-copy.params =
cmd.cmd-copy.help  = Kopierer den valgte teksten til utklippstavla

cmd.cmd-paste.label = &Lim inn
cmd.cmd-paste.key  = accel V
cmd.cmd-paste.params =
cmd.cmd-paste.help  = Limer inn innholdet fra utklippstavlen.

cmd.cmd-delete.label = &Slett
cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params =
cmd.cmd-delete.help  = Sletter merket tekst.

cmd.cmd-selectall.label = Merk alt
cmd.cmd-selectall.key  = accel A
cmd.cmd-selectall.params =
cmd.cmd-selectall.help  = Velger all tekst i den aktive visningen.

cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopierer lenkeplassering
cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
cmd.cmd-copy-link-url.help  = Kopierer URL-en i lenka til utklippstavla

cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &&brandShortName; innstillinger …
cmd.cmd-mozilla-prefs.params =
cmd.cmd-mozilla-prefs.help  =

cmd.cmd-prefs.label = In&nstillinger …
cmd.cmd-prefs.params =
cmd.cmd-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = ChatZilla-innstillinger …
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params =
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  =

cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Innstillinger …
cmd.cmd-chatzilla-opts.params =
cmd.cmd-chatzilla-opts.help  =

cmd.commands.params = [<pattern>]
cmd.commands.help  = Lister opp kommandonavn som passer til <pattern>, eller alle kommandonavn hvis mønster ikke er angitt.

cmd.create-tab-for-view.params = <view>
cmd.create-tab-for-view.help  =

cmd.custom-away.label = Borte (egendefinert) …
cmd.custom-away.help  = Spør deg etter en egendefinert borte-melding, og setter deg som borte med den som årsak. Bruk |/away|-kommandoen for å oppgi borte-melding som en del av en kommando.

cmd.sync-font.help   = Synkroniserer alle visninger med deres valgte skriftinnstillinger.
cmd.sync-header.help  = Synkroniserer alle visninger med deres valgte overskriftsinnstilling.
cmd.sync-log.help    = Synkroniserer alle visninger med deres valgte loggeinnstilling.
cmd.sync-motif.help   = Synkroniserer alle visninger med deres valgte motif-innstilling.
cmd.sync-timestamp.help = Synkroniserer alle visninger med deres valgte innstilling for visning av tidsmerke.
cmd.sync-window.help  = Synkroniserer alle visninger med deres valgte vindusinnstilling.

cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help  = Sender CTCP-koden <code> til mål (bruker eller kanal) <target>. Hvis <params> er oppgitt, så blir de også sendt.

cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
cmd.default-charset.help  = Setter den globale tegnkodingsmodusen til <new-charset>, eller viser den nåværende standard tegnkodingsmodusen dersom <new-charset> ikke er oppgitt.

cmd.delayed.params = <delay> <rest>
cmd.delayed.help  = Etter |delay| sekunder, kjør kommandoen i |rest|.

cmd.describe.params = <target> <action>
cmd.describe.help  = Utfører en 'handling' på |mål|, enten en kanal eller bruker.

cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help  = Aksepterer en innkommende DCC Chat eller Send-forespørsel. Dersom et |nickname| ikke er oppgitt, vil den siste forespørselen som kom bli akseptert (av sikkerhetshesyn vil dette ikke virke de 10 første sekundene etter at en forespørsel er mottatt). Du kan også bruke et regulært uttrykk for enten <nickname> eller <file>.

cmd.dcc-accept-list.params =
cmd.dcc-accept-list.help  = Viser DCC auto-accept-listen for dette nettverket.

cmd.dcc-accept-list-add.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help  = Legg til noen i din DCC auto-accept-liste for dette nettverket.

cmd.dcc-accept-list-remove.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help  = Fjern noen fra din DCC auto-accept-liste for dette nettverket.

cmd.dcc-chat.params = [<nickname>]
cmd.dcc-chat.help  = Send en DCC Chat-forespørsel til |nickname| på denne serveren. På en forespørselvisning kan |nickname| utelates for å sende forespørselen til forespørselvisningens bruker.
cmd.dcc-chat.label = Direkte prat

cmd.dcc-close.format = Koble fra $userName
cmd.dcc-close.label = &Koble fra
cmd.dcc-close.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help  = Lukker en eksisterende DCC-tilkobling. |nickname| kan utelates dersom den kjøres fra en DCC-visning, som da vil medføre at DCC-tilkoblingen for den visningen vil bli lukket. |type| og |file| kan være påkrevd for å identifisere tilkoblingen. Du kan også bruke et regulært uttrykk for <nickname> eller <file>.

cmd.dcc-decline.params = [<nickname>]
cmd.dcc-decline.help  = Avslår en innkommende DCC Chat- eller Send-forespørsel. Dersom et |nickname| ikke er oppgitt, vil den siste forespørselen som kom inn bli avslåttis not specified, the last offer that arrived will be declined. Du kan også bruke regulære uttrykk for <nickname>.

cmd.dcc-list.params = [<type>]
cmd.dcc-list.help  = Lister opp alle DCC-tilbud og tilkoblinger som er kjente akkurat nå. Dette kan begrenses til bare "chat" eller "send" med |type|-parameteren.

cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help  = Tilbyr en fil til |nickname|. På en forespørselsvisning kan |nickname| utelates dersom tilbudet skal gjelde forespørselvisningens bruker. En fil kan angis direkte med å sende navnet med |file|, eller dersom ikke oppgis, kan filen velges fra en egen dialog.
cmd.dcc-send.label = Send fil …

cmd.dcc-show-file.params = <file>
cmd.dcc-show-file.help  = Åpner mappen som inneholder filen du lastet ned.

cmd.delete-view.key  = accel W
cmd.delete-view.label = &Lukk fane
cmd.delete-view.params = [<view>]
cmd.delete-view.help  = Tømmer den aktive visningen, og fjerner *alt* innhold, og fjernet ikonet dens fra fanelinja.

cmd.dehop.label = Fjern halvveis-operatorstatus
cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
cmd.dehop.help  = Fjerner halvveis-operatorstatus fra <nickname> på denne kanalen. Krever operator-status.

cmd.deop.label = Fjern operator-tilgang
cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
cmd.deop.help  = Fjerner operator-status fra <nickname> på denne kanalen. Krever Operator-tilgang.

cmd.desc.params = <description>
cmd.desc.help  = Endrer 'ircnavn'-linjen som sendes når noen utfører en /whois på deg. Du må angi denne *før* du kobler til et nettverk.

cmd.devoice.label = Fjern Voice-status
cmd.devoice.params = <nickname> [<...>]
cmd.devoice.help  = Fjerner voice-status fra <nickname> på den aktive kanalen. Krever operator (eller halvveis-operator)-tilgang.

cmd.disconnect.format = Koble fra $networkName
cmd.disconnect.label = Koble fra
cmd.disconnect.params = [<reason>]
cmd.disconnect.help  = Kobler fra serveren som er representert ved den aktive visningen når kommandoen blir utført, og oppgir årsaken <reason>, eller standardårsaken hvis <reason> ikke er oppgitt.

cmd.disconnect-all.label = &Koble fra alle nettverk
cmd.disconnect-all.params = [<reason>]
cmd.disconnect-all.key  = accel D
cmd.disconnect-all.help  = Kobler fra alle nettverk, med årsaken <reason>, eller standard årsak dersom <reason> ikke er oppgitt.

cmd.echo.params = <message>
cmd.echo.help  = Viser <melding> i denne visningen, men sender den ikke til serveren.

cmd.enable-plugin.params = <plugin>
cmd.enable-plugin.help  = Er ment for å brukes for å slå på programtillegg etter at |disable-plugin| har blitt brukt. Denne kommandoen kjører programtilleggets enablePlugin-funksjon. Det er ingen garantier for at programtillegget vil slå på seg selv på denne måten.

cmd.eval.params = <expression>
cmd.eval.help  = Evaluerer <uttrykk> som JavaScript-kode. Ikke for reddharer.

cmd.evalsilent.params = <expression>
cmd.evalsilent.help  = Identisk til /eval-kommandoen, med unntak av at [EVAL-IN] og [EVAL-OUT]-linjene ikke vises.

cmd.except.params = [<nickname>]
cmd.except.help  = Fjerner en bruker fra listen over kanal-bannlysninger. En brukers kallenavn kan oppgis, eller en vertsmaske. Uten kallenavn eller vertsmaske vil alle nåværende unntak vises.

cmd.exit.label = A&vslutt ChatZilla
cmd.exit.params = [<reason>]
cmd.exit.help  = Kobler fra alle aktive servere og nettverk, og oppgir årsaken <reason>, eller standardårsak dersom <reason> ikke er oppgitt. Avslutter ChatZilla etter frakobling.

cmd.exit-mozilla.label = &Avslutt
cmd.exit-mozilla.help = Avslutter &brandShortName;.

cmd.faq.label  = ChatZilla FAQ

cmd.find.label = &Finn …
cmd.find.key  = accel F
cmd.find.params = [<rest>]
cmd.find.help  = Søk etter tekst i aktiv visning.

cmd.find-again.label = Fi&nn igjen
cmd.find-again.key  = accel G
cmd.find-again.params =
cmd.find-again.help  = Finner neste forekomst av forrige søkeord.

cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help = Tvinger tastaturfokus til innskrivingsfeltet

cmd.font-family.params = [<font>]
cmd.font-family.help  = Setter eller viser skrifttypenavnet som blir brukt på denne visningen. Hvis <font> ikke er oppgitt, vil den aktive skrifttypen bli vist. Verdien |default| vil bruke den globale skrifttypen. |serif|, |sans-serif| og |monospace| vil bruke de globale skrifttypeinnstillingene, andre verdier vil sette skrifttypen direkte.

cmd.font-family-default.label  = Standard skri&fttype
cmd.font-family-serif.label   = Se&riffskrift
cmd.font-family-sans-serif.label = Seri&ffløs skrift
cmd.font-family-monospace.label = Fast &bredde

cmd.font-family-other.format   = Annen ($fontFamily) …
cmd.font-family-other.label   = A&nnen …
cmd.font-family-other.help    = Spør etter en annen skrifttype.

cmd.font-size.params = [<font-size>]
cmd.font-size.help  = Setter eller viser skriftstørrelsen som brukes i denne visningen. Hvis <font-size> ikke er oppgitt, vil den nåværende skriftstørrelsen bli vist. Størrelsesverdien er oppgitt i punkter (pt). Verdien |default| vil bruke den globale skriftstørrelsen, og verdiene |bigger| og |smaller| gjør teksten større eller mindre hver gang de brukes.

cmd.font-size-bigger.label = &Forstørr tekst
cmd.font-size-bigger.key  = accel +
cmd.font-size-bigger2.key  = accel =
cmd.font-size-smaller.label = For&minsk tekst
cmd.font-size-smaller.key  = accel -

cmd.font-size-default.label = &Standardstørrelse
cmd.font-size-small.label  = &Liten
cmd.font-size-medium.label = &Medium
cmd.font-size-large.label  = S&tor

cmd.font-size-other.format = Annen ($fontSize pt) …
cmd.font-size-other.label  = &Annen …
cmd.font-size-other.help  = Spør etter skriftstørrelse.

cmd.goto-startup.label = Åpne auto-tilkobling
cmd.goto-startup.help  = Åpne alle auto-tilkobling-URLer.

cmd.goto-url.label = Åpne lenke
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params = <url>
cmd.goto-url.help  = Går til URL-en <url>. Hvis <url> ikke er en irc:-URL, vil den bli åpnet i det sist brukte nettleservinduet.

cmd.goto-url-newwin.label = Åpne lenke i nytt vindu
cmd.goto-url-newwin.params = <url>
cmd.goto-url-newwin.help  = Går til URL-en <url>. Hvis <url> ikke er en irc:-url, vil den bli åpnet i et nytt nettleservindu.

cmd.goto-url-newtab.label = Åpne lenke i ny fane
cmd.goto-url-newtab.params = <url>
cmd.goto-url-newtab.help  = Går til URL-en angitt ved <url>. Hvis <url> ikke er en irc:-URL, vil den bli åpnet i en ny fane i det sist brukte nettleservinduet.

cmd.goto-url-external.label = Åpne lenke i standard nettleser
cmd.goto-url-external.params = <url> [<anchor>]
cmd.goto-url-external.help  = Naviger til URL-en angitt med <url>. Dersom <url> ikke er en irc:-url vil den bli åpnet i systemets nettleser. Dersom <url> er et alias for en URL, kan den valgfri <anchor> bli brukt for å angi et anker innenfor URL-en.

cmd.header.help = Viser/Skjuler overskriftslinja

cmd.help.params = [<pattern>]
cmd.help.help  = Viser hjelp til alle kommandoene som passer til <mønster>. Hvis <mønster> ikke er oppgitt, blir hjelp til alle kommandoene vist.

cmd.hide-view.label = &Skjul fane
cmd.hide-view.params = [<view>]
cmd.hide-view.help  = Fjerner denne visningens ikon fra fanelinja, men fjerner ikke innholdet. Ikonet vil komme tilbake neste gang det er aktivitet i visningen.

cmd.homepage.label = ChatZilla-hjemmeside

cmd.hop.label = Gi halvveis-operatorstatus
cmd.hop.params = <nickname> [<...>]
cmd.hop.help  = Gir halvveis-operatorstatus til <nickname> på denne kanalen. Krever operator-tilgang.

cmd.idle-away.help = Intern kommando bare brukt for å automatisk sette "away"-status.
cmd.idle-back.help = Intern kommando bare brukt for å automatisk sette "back"-status.

cmd.reconnect.format = K&oble til på nytt til $networkName
cmd.reconnect.label = &Koble til igjen
cmd.reconnect.params = [<reason>]
cmd.reconnect.help  = Kobler til nettverket i den aktive visningen på nytt, med <reason> som årsak ved frakobling, eller standard årsak dersom <reason> ikke er oppgitt.

cmd.reconnect-all.label = &Koble til alle nettverk på nytt
cmd.reconnect-all.params = [<reason>]
cmd.reconnect-all.help  = Koble til alle nettverk igjen, med <reason> som årsak ved frakobling, eller standard årsak dersom <reason> ikke er oppgitt.

cmd.toggle-ui.params = <thing>
cmd.toggle-ui.help  = Viser/Skjuler forskjellige deler av brukergrensesnittet. <ting> må være en av: tabstrip, userlist, header, status.

cmd.userlist.label = Brukerliste
cmd.userlist.key  = accel shift L

cmd.tabstrip.label = Fanelinje
cmd.tabstrip.key  = accel shift T

cmd.statusbar.label = Statuslinje
cmd.statusbar.key  = accel shift S

cmd.header.label  = Overskrift
cmd.header.key   = accel shift H

cmd.input-text-direction.params = <dir>
cmd.input-text-direction.help  =

cmd.text-direction.params = <dir>
cmd.text-direction.help  =

cmd.rtl.help = Bytter tekstretning til høyre-til-venstre.
cmd.ltr.help = Bytter tekstretning til venstre-til-høyre.

cmd.irtl.help = Bytter inputretning til høyre-til-venstre.
cmd.iltr.help = Bytter inputretning til venstre-til-høyre.

cmd.toggle-text-dir.label = Bytt t&ekstretning
cmd.toggle-text-dir.key  = accel shift X

cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
cmd.toggle-pref.help  = Slår av/på innstillingen med navn <innstillingnavn>

cmd.toggle-usort.label = Sorter brukere etter modus
cmd.toggle-ccm.label  = S&lå sammen sammenhengende meldinger
cmd.toggle-copy.label = &Kopier viktige meldinger
cmd.toggle-umode.label = Vis modus som symbol
cmd.toggle-timestamps.label = Vis &tidsstempel

cmd.unban.label = Opphev bannlysning
cmd.unban.format = Opphev bannlysning fra $channelName
cmd.unban.params = <nickname>
cmd.unban.help  = Fjerner bannlysning fra en bruker eller vertsmaske fra kanalens bannlysningsliste.

cmd.unexcept.params = <nickname>
cmd.unexcept.help  = Fjerner et unntak til kanalens bannlysningsliste.

cmd.user.params = [<username> <description>]
cmd.user.help  = Setter brukernavnet ditt til <username>, og beskrivelsen (``Virkelig navn'') til <description>. Dette er det samme som å bruke |name|- og |desc|-kommandoene. Det nye navnet og beskrivelsen vil bli brukt neste gang du kobler til nettverket. Du kan bruke denne kommandoen uten parametere for å vise nåværende navn og beskrivelse.

cmd.userlist.help = Viser/skjuler brukerlisten

cmd.ignore.params = [<mask>]
cmd.ignore.help  = Legg til noen i ignoreringslisten din for dette nettverket. Et kallenavn er nok for <mask>, men du kan også oppgi en maske for vertsnavnet. Uten parametere vil kommandoen vise en liste over brukere i ignoreringslisten.

cmd.install-plugin.params = [<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help  = Installerer en ChatZilla-programtillegg for deg.
cmd.install-plugin.label = &Installer programtillegg …

cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help  = Inviterer <nickname> til <kanalnavn> eller den aktive kanalen om ingen er oppgitt. Krever operator-tilgang dersom +i er satt.

cmd.j.params = <channel-name> [<key>]
cmd.j.help  = Denne kommandoen er et alias for /join.

cmd.join.label = &Koble til kanal …
cmd.join.key  = accel J
cmd.join.params = [<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help  = Kobler til en global (navn starter med #), lokal (navn starter med &) eller modusløs (navn starter med +) kanal med navn <kanalnavn>. Hvis noe prefiks ikke er oppgitt, blir # brukt. Nøkkelen <nøkkel> vil bli brukt hvis oppgitt.

cmd.join-charset.params = [<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help  = Kobler til en global (navn starter med #), lokal (navn starter med &) eller modusløs (navn starter med +) kanal med navn <kanalnavn>. Meldinger vil bli kodet og dekodet i henhold til tegnsettet oppgitt i <charset>. <charset>-parameteren er uavhengig av standard tegnsett, som kan bli valgt med /charset-kommandoen. Hvis noe prefiks ikke er oppgitt, blir # brukt. Nøkkelen <key> vil bli brukt hvis oppgitt.

cmd.jump-to-anchor.params = <anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help  =

cmd.kick.format = Spark $nickname fra $channelName
cmd.kick.label = Spark
cmd.kick.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick.help  = Sparker <nickname> ut fra den aktive kanalen. Krever operator-tilgang.

cmd.kick-ban.format = Spark og utesteng $nickname fra $channelName
cmd.kick-ban.label = Spark og utesteng
cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help  = Stenger ut *\!username@hostmask fra denne kanalen, og sparker brukeren av. Krever operator-tilgang.

cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help  = Forespør en invitasjon fra den oppgitte kanalen, med en valgfri årsak. Denne kommandoen støttes ikke av alle IRC-servere.

cmd.label-user.format = «$nickname»
cmd.label-user.label = <unknown>
cmd.label-user.params = <unspecified>
cmd.label-user.help  =

cmd.label-user-multi.format = «$userCount brukere»
cmd.label-user-multi.label = <unknown>
cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
cmd.label-user-multi.help  =

cmd.leave.format = Forlat $channelName
cmd.leave.label = &Forlat
cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
cmd.leave.help  = Forlater den aktive kanalen. Bruk /delete eller /hide for å tvinge visningen til å forsvinne. Mange servere støtter ikke den valgfri <reason>-parameteren. Hvis du starter denne kommandoen fra et skript, kan du også angi <ikke-slett>-parameteren. Hvis denne er oppgitt som enten |true|, |on|, |yes| eller |1|, vil fanen ikke bli slettet.

cmd.links.help  = Viser "lenker" til nåværende server. Dette er en liste over andre servere i samme nettverk som er direkte tilkoblet serveren du er tilkoblet.

cmd.list.params = [<channel-name>]
cmd.list.help  = Lister opp kanalnavn, antall brukere og emneinformasjon for nettverket/serveren du er koblet til. Hvis du ikke oppgir kanal-argumentet, vil alle kanaler bli listet opp. På store nettverk, kan det hende at serveren kobler deg fra hvis du forespør komplett kanalliste.

cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
cmd.list-plugins.help  = Hvis <plugin> ikke er oppgitt, viser denne kommandoen en liste over alle lastede programtillegg. Hvis <plugin> er oppgitt, vil informasjonen om den bestemte programtillegget vises. Hvis denne kommandoen blir kjørt fra konsollen, kan du oppgi <plugin> både med programtillegg-id eller indeks.

cmd.load.params = <url>
cmd.load.help  = Utfører innholdet i URL-en angitt av <url>. Se også: |initialScripts|-innstillingen.

cmd.reload-plugin.params = <plugin>
cmd.reload-plugin.help  = Laster inn programtillegget fra URL-en den ble lastet fra forrige gang. Dette vil bare virke dersom den nåværende versjonen av programtillegget kan bli avslått.

cmd.log.params = [<state>]
cmd.log.help  = Slår logging på eller av for den aktive kanalen. Hvis <tilstand> er oppgitt og er enten |true|, |on|, |yes| eller |1|, så vil logging bli skrudd på. Verdier |false|, |off|, |no| og |0| vil slå av logging. Hvis du ikke tar med <tilstand> vil du kunne se aktiv tilstand. Tilstanden vil bli lagret i innstillingene, slik at logging vil fortsette neste gang du kobler til den aktive kanalen (dersom logging er påslått).

cmd.rlist.params = <regexp>
cmd.rlist.help  = Lister opp kanalnavn, brukerantall og emneinformasjon for nettverket/serveren du er koblet til, filtrert etter en regexp.

cmd.reload-ui.help = Last inn ChatZilla XUL-fila på nytt. Brukt for utvikling.

cmd.map.help = Tilsvarende til /links, men gir et grafisk "nettverkskart" over IRC-nettverket. Brukes vanligvis bare for ruting-formål.

cmd.match-users.params = <mask>
cmd.match-users.help  = Viser en liste over alle brukere som har en vertsmaske som passer til <mask>.

cmd.me.params = <action>
cmd.me.help  = Utfører en 'handling' på den aktive kanalen.

cmd.motd.help  = Viser "dagens melding", som vanligvis inneholder informasjon om nettverket og nåværende server, i tillegg til bruksregler.

cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help  = Forandrer kanalen eller brukermodusen til <target> med <modestr> og påfølgende <param> dersom oppgitt. Dersom kommandoen brukes på en kanalvisning kan <target> utelates. For en liste over moduser du kan bruke, se http://irchelp.org.

cmd.motif.params = [<motif>]
cmd.motif.help  = Setter standard CSS-fil brukt for meldingsfanene. <motif> kan være en URL til en .css-fil, eller snarveiene "default", "light" eller "dark". Se ChatZilla-hjemmesiden på <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> for mer informasjon om ChatZilla-stiler. Se også |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label = Mør&k Motif
cmd.motif-light.label = &Lys Motif

cmd.msg.params = <nickname> <message>
cmd.msg.help  = Sender privat melding <message> til <nickname>.

cmd.name.params = [<username>]
cmd.name.help  = Endrer brukernavnet som vises før hostmask hvis serveren du er koblet til tillater det. Noen servere vil bare stole på brukernavn-svaret fra identd-tjenesten. Du må oppgi dette *før* du kobler til et nettverk.

cmd.names.params = [<channel-name>]
cmd.names.help  = Lister opp brukerne i en kanal

cmd.network.params = <network-name>
cmd.network.help  = Setter aktivt nettverk til <network-name>

cmd.networks.help  = Lister opp tilgjengelige nettverk som trykkbare lenker.

cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help  = Setter CSS-filen som brukes for meldingsfaner for nettverket <network>. <motif> kan være en URL til en .css-fil, eller snarveien "default", "light", eller "dark". Dersom <motif> er et minustegn ('-') vil motif bli tilbakestilt til det global motif-et. Dersom <network> ikke er oppgitt vil det aktive nettverket bli brukt. Se ChatZilla-hjemmesiden på <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> for mer informasjon om å tilpasse ChatZilla. Se også |motif|.

cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.network-pref.help  = Setter verdien til innstillingen <pref-name> til verdien <pref-value> på dette nettverket. Dersom <pref-value> ikke er oppgitt vil den nåværende verdien av <pref-name> bli vist. Dersom både <pref-name> og <pref-value> utelates vil alle innstillinger bli vist. Dersom <pref-value> er et minustegn ('-') vil innstillingen bli stilt tilbake til standardverdien.

cmd.nick.label = Endre kallenavn …
cmd.nick.params = [<nickname>]
cmd.nick.help  = Endrer kallenavnet ditt. Dersom |nickname| er utelatt vil en dialog åpnes for å skrive inn navnet.

cmd.notify.params = [<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help  = Oppgitt uten parametere vil /notify vise deg tilkoblet/frakoblet-tilstanden til alle brukere i varslingslisten din. Dersom en eller flere <nickname>-parametere er oppgitt vil disse bli lagt til i varslingslisten dersom de ikke allerede er der, eller fjernet fra listen om de allerede er der.

cmd.notice.params = <nickname> <message>
cmd.notice.help  = Sender notisen <message> til <nickname>.

cmd.op.label = Gi operatør-status
cmd.op.params = <nickname> [<...>]
cmd.op.help  = Gi operatør-status til <nickname> på denne kanalen. Krever operatør-status.

cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
cmd.open-at-startup.help  = Brukt for å legge til denne visningen i listen over visninger som automatisk åpnes ved oppstart. Dersom <toggle> ikke er oppgitt vil statusen til den nåværende visningen bli vist. <toggle> kan være en av: yes, on, true, 1, no, off, false, 0, eller toggle, for å bytte mellom statusene.

cmd.oper.params = <opername> [<password>]
cmd.oper.help  = Ber om IRC operatør-status fra serveren. Dersom <password> ikke er oppgitt vil du bli spurt etter passordet i et spørsmål med maskert tekstfelt (slik at ingen kan lese det mens du skriver).

cmd.print.label = &Skriv ut …
cmd.print.key  = accel P
cmd.print.params =
cmd.print.help  = Åpner utskriftsdialog for denne visningen.

cmd.save.label = Lagre visning &som …
cmd.save.key = accel S
cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help = Lagrer denne visningen som filen <filename>. Dersom <filename> utelates vil en Lagre som …-dialog bli vist. <savetype> kan være enten |complete|, |htmlonly| eller |text|. Dersom den utelates kan den avgjøres fra filetternavnet. Filer med etternavn .html, .xhtml, .xhtm eller .htm vil bli lagret som fullstendige visninger, mens .txt-filer lagres som tekstfiler. Andre filetternavn vil gi feilmelding dersom <savetype> ikke er oppgitt.

cmd.say.params = <message>
cmd.say.help  = Sender en melding til denne visningen. Denne kommandoen brukes automatisk av ChatZilla når du skriver tekst som ikke starter med "/"-tegnet.

cmd.stats.params = [<params>]
cmd.stats.help = Spør etter serverstatistikk. Bruk denne kommandoen uten parametere for å hente statistikk for en server-spesifikk liste av parametere.

cmd.time.params = [<nickname>]
cmd.time.help  = Spør <nickname> hvilken tid det er på deres maskin. Deres IRC-klient kan muligens vise at du har spurt etter denne informasjonen. ChatZilla gjør det ikke. Dersom du ikke oppgir <nickname> vil ChatZilla spørre serveren om tiden på serveren.
cmd.time.label = Hent lokal tid

cmd.timestamps.params = [<toggle>]
cmd.timestamps.help  = Setteer synligheten til tidsmerker på denne visningen. Dersom <toggle> er oppgitt og er enten |true|, |on|, |yes|, eller |1| vil tidsmerker slås på. Verdiene |false|, |off|, |no| og |0| vil slå av tidsmerker, mens |toggle| vil bytte om statusen. Dersom du utelater <toggle> vil den nåværende statusen vises.

cmd.toggle-oas.format = Åpne denne $viewType ved oppstart
cmd.toggle-oas.label = Åpne ved &oppstart

cmd.pass.params = <password>
cmd.pass.help  = Sender et passord til serveren som du bruker for å koble til passordbeskyttede servere.

cmd.ping.params = <nickname>
cmd.ping.help  = Forsøker å måle den tiden det tar å sende en melding til brukeren <nickname> og å motta respons. Hvis du oppgir en kanal isteden, sender ping til hver person på kanalen. IRC-klienten deres kan da velge om den vil fortelle at du forespurte denne informasjonen. ChatZilla vil ikke vise dette.
cmd.ping.label = Ping bruker

cmd.plugin-pref.params = <plugin> [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.plugin-pref.help = Setter verdien av programtilleggets innstilling <pref-name> til verdien <pref-value>. Dersom <pref-value> ikke oppgis vil den nåværende verdien av <pref-name> bli vist. Dersom både <pref-name> og <pref-value> er utelatt vil alle innstillinger for <plugin> bli vist. Dersom <pref-value> er et minustegn ('-') vil innstillingen bli stilt tilbake til standardverdien.

cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.pref.help  = Setter verdien av innstillingen <innstillingnavn> til verdien av <innstillingverdi>. Hvis <innstillingverdi> ikke er oppgitt, vil den nåværende verdien av <innstillingnavn> bli vist. Hvis både <innstillingnavn> og <innstillingverdi> ikke er oppgitt, vil alle innstillingene bli vist. Hvis <slett-innstilling> er oppgitt og er enten |true|, |on|, |yes| eller |1|, eller hvis <innstillingverdi> er et minustegn ('-'), så vil innstillingen bli satt tilbake til dens standardverdi.

cmd.query.label = Åpne privat samtale
cmd.query.params = <nickname> [<message>]
cmd.query.help  = Åpner et en-til-en-pratevindu med <nickname>. Hvis <melding> er angitt, vil den bli sendt som den første private meldingen til <nickname>.

cmd.quit.label = &Avslutt ChatZilla
cmd.quit.params = [<reason>]
cmd.quit.help  = Avslutt ChatZilla.

cmd.quit-mozilla.label = &Avslutt
cmd.quit-mozilla.help  = Avslutt Mozilla.

cmd.quote.params = <irc-command>
cmd.quote.help  = Sender en rå kommando til IRC-serveren. Dette er ikke en god ide med mindre du vet hva du gjør. Se IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html> for detaljer.

cmd.rejoin.params = [<reason>]
cmd.rejoin.help  = Kobler til kanalen i denne visningen på nytt. Virker bare fra kanalvisninger.
cmd.rejoin.format = Koble til $channelName på nytt
cmd.rejoin.label = Koble til på nytt

cmd.rename.params = [<label>]
cmd.rename.help  = Endre etiketten til denne fanen til <label>.
cmd.rename.label = Endre navn på fane …

cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help  = Kobler til serveren <servernavn> på <port>, eller 6667 hvis <port> ikke er angitt. Oppgir passordet <passord> hvis spesifisert. Hvis du allerede er tilkoblet, vil visningen for <servernavn> bli gjort aktiv. Hvis visningen har blitt slettet, vil den bli opprettet på nytt.

cmd.set-current-view.params = <view>
cmd.set-current-view.help  = 

cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help  = Kobler til serveren med SSL <hostname> på <port>, eller 9999 dersom <port> ikke er oppgitt. Oppgir passordet <password> dersom det er angitt. Dersom du allerede er tilkoblet vil visningen for <hostname> bli aktivert. Dersom denne visningen har blitt slettet vil den bli gjenopprettet.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Åpner dialogen for å legge til et SSL-sertifikatunntak for <hostname>. Dersom <connect> er satt, vil en tilkobling til <hostname> bli initiert etter at unntaket er opprettet.

cmd.squery.params = <service> [<commands>]
cmd.squery.help  = Sender kommandoene <kommandoer> til tjenesten <tjeneste>.

cmd.stalk.params = [<text>]
cmd.stalk.help  = Legger til tekst i listen over ord som du vil se varsler for. Når en person med kallenavn som tilsvarer <tekst> snakker, eller noen sier noe som inneholder <tekst>, vil ChatZilla-vinduet aktiveres (på noen operativsystemer) og oppgavelinje-ikonet vil blinke (på noen systemer.)

cmd.status.help = Viser statusinformasjon for denne visningen.

cmd.statusbar.help = Viser/skjuler statuslinjen.

cmd.supports.help = Lister opp mulighetene for denne serveren, slik de blir rapportert av 005-numeralet.

cmd.testdisplay.help = Viser eksempeltekst. Brukt for å forhåndsvise stiler.

cmd.topic.params = [<new-topic>]
cmd.topic.help  = Hvis <nytt-emne> er oppgitt og du er en kanaloperator, eller vis kanalen ikke er i 'privat emne'-modus (+t), vil emnet bli endret til <nytt-emne>. Hvis <nytt-emne> ikke er angitt, vil det aktive emnet vises.

cmd.tabstrip.help = Viser/Skjuler synligheten til kanalfanelinja.

cmd.unalias.params = <alias-name>
cmd.unalias.help  = Fjerner det navngitte aliaset.

cmd.unignore.params = <mask>
cmd.unignore.help  = Fjerner noen fra ignoreringslisten din for dette nettverket. Et kallenavn er nok for <mask>, men du kan også oppgi en vertsmaske.

cmd.unstalk.params = <text>
cmd.unstalk.help  = Fjern ord fra liste over termer du vil bli varslet når forekommer.

cmd.urls.params = [<number>]
cmd.urls.help  = Viser de siste URL-ene som ChatZilla har sett. Angi <number> for å stille inn hvor mange som skal vises, eller utelat denne parameteren til å vise 10.

cmd.userhost.params = <nickname> [<...>]
cmd.userhost.help  = Forespør vertsmaske til alle <nickname> som er oppgitt.

cmd.userip.params = <nickname> [<...>]
cmd.userip.help  = Forespør IP-adressen til alle <nickname> som er oppgitt.

cmd.disable-plugin.params = <plugin>
cmd.disable-plugin.help  = Denne kommandoen kaller opp programtilleggets disablePlugin-funksjon, hvis den fins. Det er ingen garanti for at programtillegget vil slå seg av.

cmd.usermode.params = [<new-mode>]
cmd.usermode.help  = Endrer eller viser aktiv brukermodus.

cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help  = Setter CSS-fila for meldingsfanen for brukeren <bruker>. <motif> kan være en URL til en .css-fil, eller en av snarveiene "default", "light" eller "dark". Hvis <motif> er et minustegn ('-'), vil motif-et bli satt tilbake til nettverks-motif-et. Hvis <bruker> ikke er oppgitt, vil den aktive brukeren benyttes. Se hjemmesiden til ChatZilla på <http://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/> for mer informasjon om stiler i ChatZilla. Se også |motif|.

cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
cmd.user-pref.help  = Setter verdien av innstillingen <innstillingnavn> til verdien <innstillingverdi> for brukeren <bruker>. Hvis <innstillingverdi> ikke er oppgitt, vil den aktive verdien for <innstillingnavn> bli vist. Hvis både <innstillingnavn> og <innstillingverdi> ikke er oppgitt, vil alle innstillingene bli vist. Hvis <slett-innstilling> er oppgitt og er enten |true|, |on|, |yes| eller |1|, eller hvis <innstillingverdi> er et minustegn ('-'), så vil innstillingen bli satt tilbake til dens standardverdi. Hvis <bruker> ikke er oppgitt, vil den aktive brukeren benyttes.

cmd.websearch.help  = Runs a web search for the currently-selected text.
cmd.websearch.params = <selected-text>
cmd.websearch.format = Search the web for "$selectedText""
cmd.websearch.label = Search the web

cmd.version.label = Hent versjonsinformasjon
cmd.version.params = [<nickname>]
cmd.version.help  = Spør <nickname> om hvilket irc-program de kjører. IRC-programmet kan (eller kan ikke) vise informasjon om at du spør etter denne informasjonen. ChatZilla gjør ikke dette.

cmd.voice.label = Gir voice-status
cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
cmd.voice.help  = Gir voice-status til <nickname> på denne kanalen. Krever operator (eller halvveis-operator)-tilgang.

cmd.who.params = <rest>
cmd.who.help  = Lister opp brukere som har navn, vertsnavn eller beskrivelsesinformasjon som passer i <mønster>.

cmd.whois.label = Hvem er
cmd.whois.params = <nickname> [<...>]
cmd.whois.help  = Viser informasjon om brukeren <nickname>, med 'virkelig navn', tilkoblet server, tid bruker har vært borte og når brukeren logget på. Noen servere vil lyve om tid brukeren har vært borte.

cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
cmd.wii.help  = Viser samme informasjon som |whois|, men spør serveren om å ta med brukerens virkelige tid borte fra tastaturet.

cmd.whowas.label = Hvem var
cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help  = Lister opp kort informasjon om brukere med kallenavn som passer i <kallenavn-mønster> som har logget på IRC-nettverket i det siste.

## dispatch-related error messages ##
msg.err.internal.dispatch = Intern feil ved behandling av kommandoen ``%1$S''.
msg.err.internal.hook  = Intern feilprosesseringstilknytning ``%1$S''.
msg.err.invalid.param  = Ugyldig verdi i parameteren %1$S (%2$S).
msg.err.disabled    = Beklager, ``%1$S'' er avslått.
msg.err.notimplemented = Beklager, ``%1$S'' har ikke blitt implementert.
msg.err.required.param = Mangler nødvendig parameter %1$S.
msg.err.ambigcommand  = Flertydig kommando, ``%1$S'', %2$S -kommandoene passer til [%3$S]
msg.err.required.nr.param = Mangler %1$S parametere. Aliaset krever minst %2$S parametere.
msg.err.max.dispatch.depth = Nådde maks meldingsdybde ved sending av meldingen ``%1$S''.

## ChatZilla error messages ##
msg.err.invalid.regex  = Ugyldig regulært uttrykk. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression#Syntax for hjelp til regulære uttrykk.
msg.err.invalid.pref  = Ugyldig verdi i innstillingen %1$S (%2$S).
msg.err.invalid.file  = Ugyldig fil <%1$S> endret til <%2$S>.
msg.err.failure     = Operasjonen var mislykket: %1$S.
msg.err.scriptload   = Feil ved lasting av subskript fra <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid   = Programtillegget <%1$S> har ingen id.
msg.err.pluginapi.faultyid = Programtillegget <%1$S> har ingen gyldig id. Programtillegg-id-er kan bare inneholde alfanumeriske tegn, understrek (_) og bindestrek (-).
msg.err.pluginapi.noenable = Programtillegget <%1$S> har ingen enable()-metode.
msg.err.pluginapi.nodisable = Programtillegget <%1$S> har ingen disable()-metode.
msg.err.invalid.scheme = Ugyldig skjemaplan i url <%1$S>.
msg.err.item.not.found = Oppstartsskriptoppføring <%1$S> fins ikke, eller er utilgjengelig.
msg.err.unknown.pref  = Ukjent innstillingsnavn ``%1$S''.
msg.err.unknown.network = Ukjent nettverk ``%S''.
msg.err.unknown.channel = Ukjent kanal ``%S''.
msg.err.unknown.user  = Ukjent bruker ``%S''.
msg.err.unknown.command = Ukjent kommando ``%S''.
msg.err.unknown.stalk  = Følger ikke %S.
msg.err.unknown.motif  = Ukjent motif ``%S''.
msg.err.invalid.charset = Ugyldig tegnkoding ``%S''.
msg.err.improper.view  = ``%S'' kan ikke brukes fra denne visningen.
msg.err.not.connected  = Ikke tilkoblet
msg.err.last.view    = Klarte ikke å slette den siste visningen.
msg.err.last.view.hide = Klarte ikke skjule siste visning.
msg.err.bad.ircurl   = Ugyldig IRC-URL ``%S''.
msg.err.need.network = Kommandoen ``%1$S'' må kjøres i en nettverkskontekst.
msg.err.need.server  = Kommandoen ``%1$S'' må kjøres i kontekst av en tilkoblet server.
msg.err.need.channel = Kommandoen ``%1$S'' må kjøres i en kanalkontekst.
msg.err.need.user   = Kommandoen ``%1$S'' må kjøres i en brukerkontekst.
msg.err.need.recip  = Kommandoen ``%1$S'' må kjøres i konteksten til en bruker eller kanal.
msg.err.no.default  = Vennligst ikke skriv inn i denne fanen. Bruk en ordentlig kommando isteden.
msg.err.no.match   = Ingen treff på ``%S''.
msg.err.no.socket   = Feil ved oppretting av socket.
msg.err.no.secure   = Nettverket ``%S'' har ikke angitt noen sikre servere.
msg.err.cancelled   = Tilkoblingsprosess avbrutt.
msg.err.offline    = &brandShortName; er i ``frakoblet modus''. Ingen nettverksforbindelser kan gjøres i denne modusen.
msg.err.badalias   = Feil format i alias: %S"
msg.err.no.ctcp.cmd  = %S er ikke en gyldig CTCP funksjon for denne klienten
msg.err.no.ctcp.help = %S har ikke hjelpeinformasjon
msg.err.unknown.host = Vertsprogrammets UID "%S" er ukjent. Rapporter hvilket program du kjører ChatZilla i, og UID-en som er oppgitt.
msg.err.unable.to.print = Denne visningen støtter ikke utskrift.
msg.err.unsupported.command = Serveren støtter ikke ``%S''-kommandoen.
msg.err.invalid.mode = Modusstrengen du skrev inn (``%S'') er ugyldig. En gyldig modusstreng inneholder en eller flere sekvenser med + eller - etterfulgt med en eller flere alfabetiske tegn.
msg.err.away.save   = Lagring av listen av borte-meldinger mislyktes (%S).
msg.err.inputhistory.not.writable = Klarte ikke lagre inndatahistorikk til ``%S''.
msg.err.urls.not.writable = Klarte ikke lagre URL-logg til ``%S''.
msg.err.invalid.url  = ``%S'' er ikke en gyldig URL eller alias for en URL, og kunne derfor ikke lastes inn.
msg.err.no.channel  = Ved kjøring av ``%S''-kommandoen bør du enten oppgi et kanalnavn eller kjøre kommandoen i konteksten til en kanal.
msg.err.no.idleservice = ChatZilla kan ikke avgjøre når du er borte fra tastaturet i denne versjonen av &brandShortName;. Auto-borte-funksjonen vil slås av.

msg.warn.pac.loading = Den automatiske proxykonfigurasjonsfilen er ikke lastet inn ennå; ChatZilla vil forsøke på nytt snart.

# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning = ChatZilla har oppdaget en mulig abnormalitet i sine interne data. Du vil ikke kunne sende noen informasjon nå, selv om det kan se ut som du kan. Den vanligste årsaken er Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Det er anbefalt at du starter vertsprogrammet på nytt (&brandShortName;) for å forhindre flere problemer.
msg.bug318419.error  = ChatZilla har oppdaget en mulig abnormalitet i sine interne data. Du vil ikke kunne sende noen informasjon nå, selv om det kan se ut som du kan. Den vanligste årsaken er Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Du MÅ starte vertsprogrammet på nytt(&brandShortName;) for å rette dette.

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password = Skriv inn et passord for IRC operatør-tilgang.

# Better IRC error messages
msg.irc.381 = Du er nå en IRC-operatør.
msg.irc.401 = Kallenavnet ``%S'' fins ikke.
msg.irc.402 = Serveren ``%S'' fins ikke.
msg.irc.403 = Kanalen ``%S'' fins ikke.
msg.irc.421 = Kommandoen ``%S'' er ukjent på serveren.
msg.irc.464 = Feil passord. Prøv igjen med riktig passord.
msg.irc.464.login = Angi passordet med "/pass"-kommandoen for å fortsette å koble til.
msg.irc.471 = Kanalen har nådd maks kapasitet; du kan ikke koble til den.
msg.irc.473 = Denne kanalen er bare for inviterte brukere. Du må bli invitert av en person som allerede er medlem for å koble til.
msg.irc.474 = Du er bannlyst fra kanalen.
msg.irc.475 = Kanalen krever en nøkkel. Du må oppgi nøkkelen for å koble til kanalen. Se "/help join" for informasjon om å koble til kanaler med en nøkkel.
msg.irc.476 = Du oppgav en kanalmaske som serveren mener er ugyldig.
msg.irc.477 = Denne kanalen krever at du har registrert deg selv og identifisert deg mot nettverkets registreringstjeneste (f.eks. NickServ). Se dokumentasjonen til nettverkets registreringstjeneste, som vanligvis vil være i MOTD (/motd for å vise den).
msg.irc.491 = Bare noen få dødelige kan prøve å komme til twilight-sonen (maskinen din passet ikke til noen 'O-linjer').

# This is an extended version that is only used if the server support /knock.
msg.irc.471.knock = %S Det er mulig du kan bruke "/knock %S" for å spørre kanaloperatørene om å slippe deg inn. [[Bank på][Spør kanaloperatører om å slippe deg inn][%S]]
msg.irc.473.knock = %S Bruk "/knock %S" for å spørre kanaloperatører om å invitere deg inn. [[Bank på][Spør kanaloperatører om å slippe deg inn][%S]]
msg.irc.475.knock = %S Det er mulig du kan bruke "/knock %S" for å spørre kanaloperatører om å invitere deg inn. [[Bank på][Spør kanaloperatører om å slippe deg inn][%S]]

msg.val.on = 
msg.val.off = av

msg.plugin.enabled = Programtillegg ``%S'' er nå påslått.
msg.plugin.disabled = Programtillegg ``%S'' er nå avslått.

msg.leave.inputbox = Ingenting kan tab-kompletteres. Bruk F6 for å bla gjennom brukerlisten, inputboksen og prat-dialogen

## formatting ##
msg.fmt.usage = "%1$S %2$S"
msg.fmt.jsexception = "%1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
# 1: pref name 2: value
msg.fmt.pref = Innstilling ``%1$S'' er ``%2$S''.
msg.fmt.netpref = Nettverksinnstilling ``%1$S'' er ``%2$S''.
msg.fmt.chanpref = Kanalinnstilling ``%1$S'' er ``%2$S''.
msg.fmt.userpref = Brukerinnstilling ``%1$S'' er ``%2$S''.
msg.fmt.pluginpref = Programtillegginnstilling ``%1$S'' er ``%2$S''.

msg.fmt.plugin1 = Programtillegg indeks %S, lastet fra <%S>.
msg.fmt.plugin2 = id: %S, versjon: %S, påslått: %S, status: %S.
msg.fmt.plugin3 = Beskrivelse: %S.

msg.fmt.usercount = "%S, %S@, %S%%, %S+"
msg.fmt.alias   = "%S = %S"
msg.fmt.seconds  = "%S sekunder

msg.fmt.matchlist = "%S treff for ``%S'': [%S]
msg.fmt.ctcpreply = CTCP %S svar ``%S'' fra %S"
msg.fmt.chanlist = "%S  %S  %S"
msg.fmt.logged.on = "%S er logget inn som %S"

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status  = "%S %S"

msg.unknown  = <ukjent>
msg.none   = <ingen>
msg.na    = <i/t>

msg.commasp  = ", "
msg.always  = alltid
msg.and    = og
msg.primary  = primært
msg.secondary = sekundært
msg.you    = deg
msg.network  = nettverk
msg.server  = server
msg.channel  = kanal
msg.user   = bruker
msg.client  = klient
msg.view   = visning
msg.tab    = fane
msg.loading  = Laster
msg.error   = Feil
msg.here   = her
msg.gone   = borte
msg.connecting  = Kobler til
msg.connected  = Tilkoblet
msg.disconnected = Frakoblet

msg.days  = "%S dager
msg.hours  = "%S timer
msg.minutes = "%S minutter
msg.seconds = "%S sekunder
msg.day   = 1 dag
msg.hour  = 1 time
msg.minute = 1 minutt
msg.second = 1 sekund


msg.rsp.hello = [HALLO]
msg.rsp.help = [HJELP]
msg.rsp.usage = [BRUK]
msg.rsp.error = [FEIL]
msg.rsp.warn = [ADVARSEL]
msg.rsp.info = [INFO]
msg.rsp.evin = [EVAL-INN]
msg.rsp.evout = [EVAL-UT]
msg.rsp.disconnect = [QUIT]

# For these menu labels, too, an accesskey may be specified using a .accesskey
# string, or by prefixing the desired letter with "&" in the label.
# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
msg.mnu.irc    = &IRC
msg.mnu.edit    = &Rediger
msg.mnu.help    = &Help
msg.mnu.view    = &Vis
msg.mnu.views   = &Visninger
msg.mnu.motifs   = F&argeskjema
msg.mnu.opcommands = &Operatørkommandoer
msg.mnu.usercommands = &Brukerkommandoer
msg.mnu.fonts   = &Skrifttype

msg.client.name    = *klient*
msg.cant.disable   = Programtillegget %S støtter ikke avslåing.
msg.cant.enable    = Programtillegget %S støtter ikke påslåing.
msg.is.disabled    = Programtillegg %S er allerede avslått.
msg.is.enabled    = Programtillegg %S er allerede påslått.
msg.no.help      = Hjelp ikke tilgjengelig.
msg.no.cmdmatch    = Ingen kommandoer som tilsvarer ``%1$S''.
msg.no.plugins    = Ingen programtillegg er lastet.
msg.cmdmatch     = Kommandoer som passer til ``%1$S'' er [%2$S].
msg.default.alias.help = Denne kommandoen er et alias for |%1$S|
msg.extra.params   = Ekstra parametre ``%1$S'' ble ignorert.
msg.version.reply   = ChatZilla %S [%S]
msg.source.reply   = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.nothing.to.cancel = Ingen tilkoblingsforsøk i gang, ingenting å avbryte.
msg.cancelling    = Avbryter tilkobling til ``%S'' …
msg.cancelling.list  = Avbryter /list-forespørsel …
msg.current.charset   = Bruker ``%S'' som standard tegnsett.
msg.current.charset.view = Bruker ``%S'' som tegnsett i denne visningen.
msg.current.css    = Bruker <%S> som standard motif.
msg.current.css.net  = Bruker <%S> som standard motif for dette nettverket.
msg.current.css.chan = Bruker <%S> som motif for denne kanalen.
msg.current.css.user = Bruker <%S> som motif for denne brukeren.
msg.no.dynamic.style = Beklager, men din versjon av &brandShortName; støtter ikke stiler. Denne funksjonen vil nå slås av.
msg.subscript.loaded = Subskript <%1$S> lastet med resultat ``%2$S''.
msg.user.info     = Standard kallenavn, ``%S'', brukernavn ``%S'' og beskrivelse ``%S''.
msg.connection.info  = "%S: Bruker %S koblet til via %S:%S (%S server)
msg.server.info    = "%S: Tilkoblet i %S, siste ping: %S, responstid (lag): %S sekunder
msg.connect.via    = Tilkoblet via %S"
msg.user.mode     = Brukermodus for %S er nå %S"
msg.not.connected   = "%S: Ikke tilkoblet.
msg.insecure.server  = Tilkoblingen din til serveren ``%S'' er ikke sikker.
msg.secure.connection = Signert av %S"
msg.security.info   = Viser sikkerhetsinformasjon om denne tilkoblingen
msg.going.offline   = &brandShortName; forsøker å koble fra nettet. Dette vil koble deg fra alle nettverk og kanaler du er tilkoblet.
msg.really.go.offline = Koble fra
msg.dont.go.offline  = Ikke koble fra
msg.offlinestate.offline = Du er i frakoblet modus. Trykk på ikonet for å koble til.
msg.offlinestate.online = Du er i tilkoblet modus. Trykk på ikonet for å koble fra.
msg.member      = Medlem
msg.operator     = Operator-medlem
msg.voiced      = Medlem med Voice-status
msg.voiceop      = Operatør eller medlem med Voice-status.
msg.no.mode      = ingen modus
msg.topic.info    = "%S, %S: Emne, ``%S''
msg.notopic.info   = "%S, %S: Uten emne.
msg.channel.info   = "%S: %S of %S (%S) <%S>
msg.channel.details  = "%S/%S: %S brukere totalt, %S operatorer, %S med Voice.
msg.nonmember     = "%S: Ikke lenger medlem av %S.
msg.end.status    = Slutt på status.
msg.networks.heada  = Tilgjengelige nettverk er [
msg.networks.headb  = ].
msg.messages.cleared = Meldinger tømt.
msg.match.unchecked  = (%S brukere ble ikke kontrollert)
msg.matching.nicks  = Følgende brukere passet til forespørselen: %S. %S
msg.no.matching.nicks = Ingen brukere passet til forespørselen. %S
msg.commands.header  = Skriv /help <kommandonavn> for å få informasjon om en bestemt kommando.
msg.matching.commands = Implementerte funksjoner som passer til mønsteret ``%S'' er [%S].\nSkriv /help <command-name> for informasjon om en bestemt kommando.
msg.all.commands   = Kommandoer som er implementert nå er [%S].
msg.help.intro    = Hjelp er tilgjengelig på mange steder:\n - |/commands| lister opp alle innebygde kommandoer i ChatZilla. Bruk |/help <command-name>| for å få hjelp til bestemte kommandoer.\n - Nettsiden <http://www.irchelp.org/> gir introduksjon til nye IRC-brukere. \n - ChatZilla FAQ <http://chatzilla.hacksrus.com/faq> svarer på mange vanlige spørsmål om bruk av ChatZilla.\n - ChatZillas brukerstøttekanal <irc://moznet/chatzilla> er alltid tilgjengelig for å få svar på spørsmål om ChatZilla.
msg.about.version   = "%S [[Detaljer][Åpner Om-dialogen for mer informasjon][%S]]
msg.about.homepage  = Besøk ChatZilla-hjemmesiden på <http://chatzilla.hacksrus.com/> for mer informasjon.
msg.newnick.you    = DU er nå kjent som %S
msg.newnick.notyou  = "%S er nå kjent som %S
msg.view.hidden    = "%S (skjult)

msg.localeurl.homepage = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list  = Varslingslisten er tom.
msg.notify.addone   = "%S er lagt til i varslingslisten.
msg.notify.addsome  = "%S er lagt til i varslingslisten.
msg.notify.delone   = "%S er fjernet fra varslingslisten.
msg.notify.delsome  = "%S er fjernet fra varslingslisten.

msg.not.an.alias = Alias ikke funnet: %S.
msg.alias.removed = Fjernet alias: %S.
msg.alias.created = Opprettet alias: %S = %S.
msg.no.aliases  = Ingen alias er angitt.

msg.no.stalk.list   = Ingen etterfølgings-mål.
msg.stalk.list    = Følger nå [%S].
msg.stalk.add     = Følger nå %S
msg.stalk.del     = Følger ikke lenger %S.
msg.stalking.already = Følger allerede %S.

msg.status     = Status
msg.title.net.on  = Bruker %S på ``%S'' (%S:%S)
msg.title.net.off = Bruker %S, ikke tilkoblet nettverket ``%S''
msg.title.nonick  = <uregistrert-bruker>
msg.title.no.topic = Intet emne
msg.title.no.mode = Ingen modus
msg.title.channel = %S på %S (%S): %S
msg.title.user   = Samtale med %S %S
msg.title.dccchat = DCC samtale med %S"
msg.title.dccfile.send = "%S%% av ``%S'' sendt til %S"
msg.title.dccfile.get = "%S%% av ``%S'' mottatt fra %S"
msg.title.unknown = ChatZilla!
msg.title.activity = %S -- Aktivitet [%S]

msg.output.url    = URL
msg.output.knownnets = Kjente nettverk
msg.output.connnets = Tilkoblede nettverk
msg.output.notconn  = Ikke tilkoblet
msg.output.lag    = Tidsforsinkelse
msg.output.mode   = Modus
msg.output.users   = Brukere
msg.output.topic   = Emne
msg.output.via    = Tilkoblet via
msg.output.to    = Tilkoblet
msg.output.file   = Fil
msg.output.progress = Fremdrift
msg.output.cancel  = Avbryt

msg.logging.off   = Logging er avslått.
msg.logging.on   = Logging er påslått. Loggen vil bli lagret i fila <%S>.
msg.logfile.closed = Loggfil er lukket
msg.logfile.error  = Klarte ikke å åpne fila <%S>. Logging er slått av.
msg.logfile.opened = Logger nå til <%S>.
msg.logfile.closing = Lukker loggfil <%S>.
msg.logfile.write.error = Klarte ikke å skrive til fila <%S>. Logging er avslått.
msg.logging.icon.off = Logging er avslått. Trykk på ikonet for å starte logging for denne visningen.
msg.logging.icon.on = Logging er påslått. Trykk på ikonet for å slå av logging for denne visningen.

msg.already.connected = Du er allerede tilkoblet ``%S''.
msg.enter.nick     = Velg et kallenavn
msg.network.connecting = Forsøker å koble til ``%S''. Bruk /cancel for å avbryte.

msg.jumpto.button     = [[%1$S][Hopp til denne meldingen i %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' er ikke lenger åpen.
msg.jumpto.err.noanchor  = Klarte ikke finne ankeret.

msg.banlist.item   = "%S bannlyste %S fra %S på %S.
msg.banlist.button  = [[Fjern][Opphev denne bannlysningen][%S]]
msg.banlist.end    = Slutten på %S bannlysningsliste.
msg.exceptlist.item  = "%S forventet %S fra bannlysninger i %S på %S.
msg.exceptlist.button = [[Fjern][Fjern dette unntaket til bannlysninger][%S]]
msg.exceptlist.end  = Slutt på %S unntakslist.

msg.channel.needops  = Du må være operatør i %S for å gjøre det.

msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO gir informasjon om tilgjengelige CTCP-kommandoer
msg.ctcphelp.action   = ACTION utfører en handling hos brukeren
msg.ctcphelp.time    = TIME gir lokal tid og dato fra klienten
msg.ctcphelp.version  = VERSION returnerer klientens programversjon
msg.ctcphelp.source   = SOURCE henter adressen hvor du kan finne klienten
msg.ctcphelp.os     = OS henter klientens operativsystemversjon
msg.ctcphelp.host    = HOST henter klientens programnavn og versjon
msg.ctcphelp.ping    = PING skriver ut meldingen som sendes til klienten
msg.ctcphelp.dcc    = DCC forespør en direkte klienttilkobling

# DCC CHAT messages.
msg.dccchat.sent.request = Sendte DCC prateforespørsel til ``%S'' fra YOU (%S:%S) %S.
msg.dccchat.got.request = Mottok DCC prateforespørsel fra ``%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting    = Auto-aksepterer DCC-pratetilbud fra ``%S'' (%S:%S) på %S sekunder %S.
msg.dccchat.accepting.now  = Auto-aksepterer DCC-pratetilbud fra ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.accepted   = Akseptert DCC-prat med ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.declined   = Avslått DCC-prat med ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.aborted   = Avbrutt DCC-prat med ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.failed    = Feil i DCC-prat med ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.opened    = DCC-prat med ``%S'' (%S:%S) tilkoblet.
msg.dccchat.closed    = DCC-prat med ``%S'' (%S:%S) frakoblet.

# DCC FILE messages.
msg.dccfile.sent.request = Sente DCC filoverføringstilbud til ``%S'' fra YOU (%S:%S) med ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.got.request = Mottok DCC filoverføringstilbud fra ``%S'' (%S:%S) med ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.accepting    = Auto-aksepterer DCC filoverføringstilbud fra ``%S'' (%S:%S) av ``%S'' (%S) på %S sekunder %S.
msg.dccfile.accepting.now  = Auto-aksepterer DCC filoverføringstilbud fra ``%S'' (%S:%S) av ``%S'' (%S).
# 1 = file, 2 = to/from, 3 = nick, 4 = IP, 5 = port.
msg.dccfile.accepted   = Akseptert DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.declined   = Avslått DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.aborted   = Avbrutt DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.failed    = Feil iDCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.opened    = DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) startet.
msg.dccfile.closed.sent = DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) fullført.
# 6 = path, 7 = command for opening the folder
msg.dccfile.closed.saved   = DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) fullført. Filen er lagret til ``%S''. [[Åpne mappen med filen][Åpner mappen som inneholder den nedlastede filen][%S]]
msg.dccfile.closed.saved.mac = DCC filoverføring av ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S) fullført. Filen er lagret til ``%S''. [[Vis i Finder][Vis mappen som inneholder filen i Finder][%S]]

# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dccfile.progress   = %S %% fullført, %S av %S, %S.
msg.dccfile.send     = Velg fil å sende
msg.dccfile.save.to   = Lagre innkommende fil (%S)
msg.dccfile.err.notfound = Klarte ikke finne filen du oppgav.
msg.dccfile.err.notafile = Stien du oppgav er ikke en normal fil.
msg.dccfile.err.notreadable = Filen du oppgav kunne ikke bli lest.

# General DCC messages.
msg.dcc.pending.matches = "%S ventende innkommende DCC-tilbud passet.
msg.dcc.accepted.matches = "%S DCC-tilkoblinger passet.
msg.dcc.matches.help   = Du må oppgi nok av brukerens kallenavn for å unikt identifisere forespørselen, eller ta med forespørselstypen eller eventuelt filnavnet om nødvendig.

msg.dcc.not.enabled   = DCC er avslått. Dersom du trenger DCC-funksjonalitet må du skru den på i Innstillinger-vinduet.
msg.dcc.not.possible   = DCC er utilgjengelig i denne versjonen av &brandShortName; - funksjonen "scriptable server sockets" mangler. Mozilla-versjoner etter 2003-11-15 inneholder vanligvis denne funksjonen (f.eks. Mozilla 1.6 og nyere).
msg.dcc.err.nouser    = Må oppgi |nickname| eller kjøre kommando fra en forespørselsvisning.
msg.dcc.err.accept.time = Du kan ikke bruke kortformen |/dcc-accept| innen de første 10 sekundene etter mottak av en DCC-forespørsel.
msg.dcc.err.notdcc    = Må oppgi |nickname| eller kjøre kommandoen fra en DCC-visning.

# /dcc-list words and phrases.
msg.dcclist.dir.in    = innkomnende
msg.dcclist.dir.out   = utgående (tilbud)
msg.dcclist.to      = til
msg.dcclist.from     = fra
## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
## Params: waiting, running, done.
msg.dcclist.summary   = DCC-økter: %S venter, %S tilkoblet, %S fullført.

msg.dccaccept.disabled = Auto-aksepterer ikke DCC på dette nettverket.
msg.dccaccept.list   = Auto-aksepterer DCC på dette nettverket fra [%S].
msg.dccaccept.add    = Du auto-aksepterer nå DCC på dette nettverket fra %S.
msg.dccaccept.del    = Du aksepterer ikke lenger DCC på dette nettverket fra %S.
msg.dccaccept.adderr  = Du auto-aksepterer allerede DCC på dette nettverket fra %S.
msg.dccaccept.delerr  = %S ble ikke funnet i din DCC auto-aksepter-liste for dette nettverket.

msg.dcc.command.accept = [[Aksepter][Accept this DCC offer][%S]]
msg.dcc.command.decline = [[Avslå][Decline (refuse) this DCC offer][%S]]
msg.dcc.command.cancel = [[Avbryt][Cancels this DCC offer][%S]]
msg.dcc.command.close  = [[Lukk][Close (disconnect) this DCC offer][%S]]

# DCC state names.
msg.dcc.state.abort   = Avbrutt
msg.dcc.state.request  = Forespurt
msg.dcc.state.accept   = Akseptert
msg.dcc.state.connect  = Tilkoblet
# 1 = percent, 2 = current pos, 3 = total size, 4 = speed.
msg.dcc.state.connectPro = Tilkoblet (%S %% fullført, %S of %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect = Ferdig
msg.dcc.state.decline  = Avslått
msg.dcc.state.fail    = Feil

# SI general format (1$ == number, 2$ == scale suffix).
msg.si.size = %1$S %2$S
msg.si.speed = %1$S %2$S

# SI suffixes for sizes.
msg.si.size.0 = B
msg.si.size.1 = KB
msg.si.size.2 = MB
msg.si.size.3 = GB
msg.si.size.4 = TB
msg.si.size.5 = PB
msg.si.size.6 = EB

# SI suffixes for speeds.
msg.si.speed.0 = B/s
msg.si.speed.1 = KB/s
msg.si.speed.2 = MB/s
msg.si.speed.3 = GB/s
msg.si.speed.4 = TB/s
msg.si.speed.5 = PB/s
msg.si.speed.6 = EB/s

msg.ident.server.not.possible = Ident-server er utilgjengelig i denne versjonen av &brandShortName; - funksjonen "scriptable server sockets" mangler. Mozilla-bygg etter 2003-11-15 bør inneholde denne funksjonen (f.eks. Mozilla 1.6 eller nyere).
msg.ident.error        = Feil ved aktivering av Ident-server: %S"

msg.host.password = Skriv inn et passord for serveren %S:
msg.url.key    = Skriv inn en nøkkel for URL-en %S:

msg.startup.added  = <%1$S> vil nå åpnes ved oppstart.
msg.startup.removed = <%1$S> vil nå ikke lenger åpnes ved oppstart.
msg.startup.exists  = <%1$S> åpnes nå ved oppstart.
msg.startup.notfound = <%1$S> åpnes nå ikke ved oppstart.

msg.test.hello  = Eksempel HELLO-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.info  = Eksempel INFO-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.error  = Eksempel ERROR-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.help  = Eksempel HELP-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.usage  = Eksempel USAGE-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.status = Eksempel STATUS-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.privmsg = Normal melding fra %S til %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.action = Action-melding fra %S til %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.notice = Notice-melding fra %S til %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.url   = Eksempel URL <http://www.mozilla.org> melding.
msg.test.styles = Eksempel tekststiler *fet*, _understreket_, /kursiv/, |teletype| melding
msg.test.emoticon = Eksempel emoticon :) :( :~( :0 :/ :P :| (* melding.
msg.test.rheet  = Eksempel Rheeeeeeeeet\!-melding
msg.test.topic  = Eksempel emnemelding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.join  = Eksempel koble til-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.part  = Eksempel koble fra-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.kick  = Eksempel spark-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.quit  = Eksempel avslutt-melding, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.stalk  = "%S: Eksempel /stalk -treff, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.ctlchr = Eksempel kontrolltegn >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10
msg.test.color  = Eksempelfarger %033c%034o%034l%033o%033r%034%20%036t%036e%032s%034t%0f melding.
msg.test.quote  = Eksempel ``doble anførselstegn''-melding.

msg.welcome   = Velkommen til ChatZilla …\nInformasjon om hvordan du kan komme i gang med å bruke ChatZilla er nedenfor.
msg.welcome.url = Ettersom ChatZilla ble åpnet fra en URL, har lenkemålet blitt åpnet for deg. Du kan finne det i fanelinjen, like ved denne visningen.
msg.tabdnd.drop = Vil du bruke fila ``%S'' som ditt nye motif?
msg.default.status = Velkommen til ChatZilla!

msg.closing = Kobler fra IRC. Trykk Lukk igjen for å avslutte nå.
msg.confirm.quit = Du er fortsatt tilkoblet noen nettverk. Er du sikker på at du vil avslutte ChatZilla?\nDersom du bekrefter vil dette vinduet lukkes, og du vil koble fra alle nettverk og kanaler du er tilkoblet.
msg.quit.anyway = &Avslutt likevel
msg.dont.quit  = &Ikke avslutt
msg.warn.on.exit = Advar meg ved avslutning mens jeg fortsatt er tilkoblet

msg.whois.name   = "%S <%S@%S> ``%S''
msg.whois.channels = "%S: medlem av %S"
msg.whois.server  = "%S: tilkoblet %S ``%S''
msg.whois.idle   = "%S: borte fra tastaturet %S (tilkoblet siden %S)
msg.whois.away   = "%S: borte med meldingen ``%S''
msg.whois.end   = Slutt av WHOIS-informasjon for %S.

msg.ignore.list.1 = Du ignorerer nå ingen.
msg.ignore.list.2 = Du ignorerer nå [%S].
msg.ignore.add   = Du ignorerer nå %S.
msg.ignore.adderr = Du ignorerer allerede %S.
msg.ignore.del   = Du ignorerer nå ikke %S.
msg.ignore.delerr = "%S ikke funnet i ignoreringslisten din.

msg.you.invite   = Du har invitert %S til %S.
msg.invite.you   = "%S (%S@%S) har invitert deg til [[%S][Aksepter invitasjonen til kanalen %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use  = Kallenavnet ``%S'' brukes allerede, bruk /nick-kommandoen for å velge et annet.
msg.retry.nick   = Kallenavnet ``%S'' brukes allerede, prøver ``%S''.
msg.nick.prompt  = Skriv inn et kallenavn:

msg.tab.name.prompt = Skriv inn et navn på denne fanen:

msg.list.rerouted = Listesvar vil komme frem i ``%S''-visningen.
msg.list.end    = Vist %S av %S kanaler
msg.list.chancount = Denne serveren har %S kanaler. Å liste dem alle kan ta lang tid, og kan føre til at ChatZilla svarer tregt eller blir koblet fra serveren. [[List kanaler][List alle kanaler][%S]]

msg.who.end    = Slutt på WHO-resultater for ``%S'', %S bruker(e) funnet.
msg.who.match   = Bruker %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), medlem av %S, er koblet til <irc://%S/>, %S hopp.

msg.connection.attempt = Kobler til %S (%S) … [[Avbryt][Avbryt tilkobling til %S][%S]]
msg.connection.refused = Tilkobling til %S (%S) ble avslått. [[Help][Få mer informasjon om denne feilen på nettet][faq connection.refused]]
msg.connection.abort.offline = Tilkoblingen til %S (%S) ble avbrutt fordi du gikk i frakoblet modus.
msg.connection.abort.unknown = Tilkoblingen til %S (%S) ble avbrutt med feil %S.
msg.connection.timeout = Tilkobling til %S (%S) fikk tidsavbrudd. [[Hjelp][Få mer informasjon om denne feilen på nettet][faq connection.timeout]]
msg.unknown.host    = Ukjent vert ``%S'' ved tilkobling til %S (%S). [[Hjelp][Få mer informasjon om denne feilen på nettet][faq connection.unknown.host]]
msg.invalid.cert    = "%S har et ugyldig sikkerhetssertifikat. Dersom du stoler på denne serveren [[legg til et unntak][Åpner dialogen for å legge til et sikkerhetssertifikatunntak][%S]].
msg.connection.closed = Tilkoblingen til %S (%S) ble lukket. [[Hjelp][Få mer informasjon om denne feilen på nettet][faq connection.closed]]
msg.connection.reset  = Tilkoblingen til %S (%S) ble avbrutt. [[Hjelp][Få mer informasjon om denne feilen på nettet][faq connection.reset]]
msg.connection.quit  = Frakoblet fra %S (%S). [[Koble til på nytt][Koble til %S på nytt][%S]]
msg.close.status    = Tilkobling til %S (%S) lukket med status %S.

msg.proxy.connection.refused = Proxyen du har oppgitt i innstillingene godtar ikke tilkoblinger.
msg.unknown.proxy.host    = Ukjent proxy for %S (%S).

# In these messages, the first replacement string is a connection error from above.
msg.connection.exhausted  = "%S Tilkoblingsforsøk ble utført, gir opp.
msg.reconnecting.in    = "%S Kobler til på nytt om %S. [[Avbryt][Avbryt å koble til på nytt til %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left  = "%S %S forsøk igjen, kobler til på nytt om %S. [[Avbryt][Avbryt å koble til på nytt til %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1 = "%S 1 forsøk igjen, kobler til på nytt om %S. [[Avbryt][Avbryt å koble til på nytt til %S][%S]]

msg.reconnecting      = Kobler til på nytt …
msg.confirm.disconnect.all = Er du sikker på at du vil koble fra ALLE nettverk?
msg.no.connected.nets   = Du er ikke tilkoblet noen nettverk.
msg.no.reconnectable.nets = Der er ingen nettverk å koble til på nytt til.

msg.ping.reply     = Ping-svar fra %S på %S.
msg.ping.reply.invalid = Feil ping-svar fra %S.
msg.prefix.response  = "%S, resultatet ditt er,

msg.topic.changed = "%S har endret emnet til ``%S''
msg.topic     = Emnet til %S er ``%S''
msg.no.topic   = Intet emne for kanalen %S"
msg.topic.date  = Emne for %S ble satt av %S på %S"

msg.you.joined   = DU (%S) har koblet til %S"
msg.someone.joined = "%S (%S@%S) har koblet til %S"
msg.you.left    = DU (%S) har forlatt %S"
msg.you.left.reason = DU (%S) har forlatt %S (%S)
msg.someone.left  = "%S har forlatt %S"
msg.someone.left.reason = "%S har forlatt %S (%S)
msg.youre.gone   = DU (%S) ble sparket fra %S av %S (%S)
msg.someone.gone  = "%S ble sparket fra %S av %S (%S)

msg.mode.all    = Modus for %S er %S"
msg.mode.changed  = Modus %S av %S

msg.away.on   = Du er nå merket som borte (%S). Trykk på kallenavn-knappen eller bruk |/back|-kommandoen for å returnere fra borte-modusen.
msg.idle.away.on = Du har automatisk blitt merket som borte fra tastaturet (%S) etter %S minutter inaktivitet.
msg.away.off   = Du er ikke lenger merket som borte fra tastaturet.
msg.away.prompt = Skriv inn en borte-melding du vil bruke:
msg.away.default = Jeg er ikke her akkurat nå.
msg.away.idle.default = Jeg er ikke her akkurat nå.

msg.you.quit   = DU (%S) har forlatt %S (%S)
msg.someone.quit = "%S har forlatt %S (%S)

msg.unknown.ctcp = Ukjent CTCP %S (%S) fra %S

msg.fonts.family.fmt  = Skrifttypen er ``%S''.
msg.fonts.family.pick = Skriv inn skrifttypen du vil bruke:
msg.fonts.size.fmt   = Skriftstørrelse er %S punkter.
msg.fonts.size.default = Skriftstørrelse er standard.
msg.fonts.size.pick  = Skriv inn skriftstørrelsen du vil bruke:

msg.supports.chanTypes = Støttede kanaltyper: %S"
msg.supports.chanModesA = Støttede kanalmoduser (A: lists): %S"
msg.supports.chanModesB = Støttede kanalmoduser (B: param): %S"
msg.supports.chanModesC = Støttede kanalmoduser (C: on-param): %S"
msg.supports.chanModesD = Støttede kanalmoduser (D: boolean): %S"
msg.supports.userMode = "%S (%S)
msg.supports.userModes = Støttede brukermoduser: %S"
msg.supports.flagsOn = Serveren STØTTER: %S"
msg.supports.flagsOff = Serveren støtter IKKE: %S"
msg.supports.miscOption = "%S=%S"
msg.supports.miscOptions = Serverinnstillinger/begrensinger: %S"


msg.conf.mode.on   = Konferansemodus ble påslått for denne visningen; tilkoblinger, frakoblinger, avslutninger og navnebytter vil bli skjult.
msg.conf.mode.stayon = Konferansemodus er påslått for denne visningen; tilkoblinger, frakoblinger, avslutninger og navnebytter vil bli skjult.
msg.conf.mode.off  = Konferansemodus ble slått av for denne visningen; tilkoblinger, frakoblinger, avslutninger og navnebytter vil vises.

# Join Network/Channel dialog
msg.cd.updated  = Nettverkets kanallistehurtiglager på %S"
msg.cd.updated.format = %e %B %Y
msg.cd.updated.never = Nettverkets kanalliste ikke i hurtiglager
msg.cd.create   = <opprett ny kanal>
msg.cd.filtering = Filtrerte ut %S av %S kanaler …
msg.cd.showing  = Viser %S av %S kanaler.
msg.cd.wait.list = Venter på at listeoperasjon skal fullføre ...
msg.cd.fetching  = Henter kanalliste …
msg.cd.fetched  = Hentet %S kanaler …
msg.cd.error.list = En feil oppstod under lasting av kanalliste.
msg.cd.loaded   = Lastet inn %S kanaler …


msg.urls.none  = Der er ingen lagrede URL-er.
msg.urls.header = Lister opp de %S sist lagrede URL-ene (nyeste først):
msg.urls.item  = URL %S: %S"

msg.save.completeview     = Visning, komplett
msg.save.htmlonlyview     = Visning, bare HTML
msg.save.plaintextview    = Visning, ren tekst
msg.save.files.folder     = filer_for_%S
msg.save.dialogtitle     = Lagre visning ``%S'' som …
msg.save.err.no.ext      = Du må angi enten en normal utvidelse eller <savetype>. Ingenting ble lagret.
msg.save.err.invalid.path   = Stien ``%S'' er ikke gyldig filsti eller URL å lagre til. Bare lokale filplasseringer og file:///-URL-er er tillatt.
msg.save.err.invalid.ext   = Utvidelsen ``%S'' kan ikke brukes uten å også oppgi en <savetype>. Bruk enten |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| eller |.txt| som en filutvidelse, eller oppgi <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype = Lagringstypen ``%S'' er ikke en gyldig type å lagre til. Bruk enten |complete|, |htmlonly| eller |text|.
msg.save.err.failed      = Lagring av visningen ``%1$S'' til ``%2$S'' mislyktes:\n ``%3$S''
msg.save.fileexists      = Filen ``%S'' finnes allerede.\n Trykk OK for å overskrive den, eller Avbryt for å beholde den opprinnelige filen.
msg.save.successful      = Visningen ``%1$S'' ble lagret til ``%2$S''.

# CEIP
msg.ceip.msg1   = ChatZilla ønsker at du deltar i Produktforbedringsprogrammet. Du kan %1$S eller %2$S dette.
msg.ceip.msg2   = Bruk |/%1$S| for å delta eller |/%2$S| for å ignorere denne forespørselen.
msg.ceip.enabled = All Produktforbedringsprogram-innstillinger er påslått. Data vil samles inn og sendes inn jevnlig, uten å avbryte deg.
msg.ceip.disabled = All Produktforbedringsprogram-innstillinger er avslått. Ingen data vil samles opp eller sendes.
msg.ceip.command.yes = [[Delta][Delta i produktforbedringsprogrammet][%S]]
msg.ceip.command.no = [[Ignorer][Ikke delta i produktforbedringsprogrammet][%S]]
msg.ceip.upload.ok   = Produktforbedringsprogram: Lastet opp \u201C%S\u201D.
msg.ceip.upload.failed = Produktforbedringsprogram: Opplasting av \u201C%S\u201D mislyktes med feilkode \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download   = En feil oppstod ved oppdatering av plugin: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp = En feil oppstod ved fjerning av midlertidige filer: %S"
msg.install.plugin.err.no.name   = Klarte ikke finne pluginnavn fra kilden. Oppgi ett isteden.
msg.install.plugin.err.protocol   = Beklager, kildeplasseringen er angitt med en ukjent protokoll. Bare 'file', 'http' og 'https' er støttet.
msg.install.plugin.err.install.to  = Klarte ikke finne en passende installplassering (initialScripts). Fiks initialScripts-innstilingen, for eksempel ved å tilbakestille den med kommandoen: |/pref initialScripts - |. Forsiktig, dette vil fjerne alle utvidelser du har installert fra andre steder enn denne listen!
msg.install.plugin.err.check.sd   = En feil oppstod ved kontroll av kilde og mål: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs = Dette ChatZilla-programtillegget ser ut til å ha flere 'init.js'-filer, og kan derfor ikke installeres.
msg.install.plugin.err.mixed.base  = Dette ChatZilla-programtillegget har en basepath for 'init.js' som ikke brukes av alle andre filer. Dette programtillegget vil trolig ikke virke i dennne tilstanden.
msg.install.plugin.err.already.inst = Dette ChatZilla-programtillegget ser ut til å allerede være installert.
msg.install.plugin.err.extract   = En feil oppstod ved installering fra den komprimerte kilden: %S"
msg.install.plugin.err.installing  = En feil oppstod ved installering fra: %S"
msg.install.plugin.err.format    = Kilden som er oppgitt er ikke et format som forstås av denne installereren.
msg.install.plugin.err.removing   = En feil oppstod ved lasting eller aktivering av programtillegget. Fjerner programtillegget.
msg.install.plugin.err.spec.name  = Programtilleggnavnet må angis!

msg.install.plugin.select.source  = Velg et skript å installere …

msg.install.plugin.warn.name    = Endret programtilleggnavnet for installasjon fra '%S' til '%S' til å passe kildekoden.
msg.install.plugin.downloading   = Laster ned programtillegg fra '%S' …
msg.install.plugin.installing    = Installerer fra '%S' til '%S' …
msg.install.plugin.done       = Ferdig. ChatZilla-programtillegget '%S' er installert!
 
# Munger
munger.mailto=Mailto
munger.link=URL-er
munger.channel-link=IRC-kanal
munger.bugzilla-link=Bugzilla-lenke
munger.face=Ansikt
munger.ear=Øre
munger.quote=Dobbelt anførselstegn
munger.rheet=Rheet
munger.bold=Fet
munger.italic=Kursiv
munger.talkback-link=Talkback-lenke
munger.teletype=Teletype
munger.underline=Understrek
munger.ctrl-char=Kontrolltegn


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long  = Søndag^Mandag^Tirsdag^Onsdag^Torsdag^Fredag^Lørdag
datetime.day.short  = Søn^Man^Tir^Ons^Tor^Fre^Lør
datetime.month.long = Januar^Februar^Mars^April^Mai^Juni^Juli^August^September^Oktober^November^Desember
datetime.month.short = Jan^Feb^Mar^Apr^Mai^Jun^Jul^Aug^Sep^Okt^Nov^Des

datetime.uam = AM
datetime.lam = am
datetime.upm = PM
datetime.lpm = pm

datetime.presets.lc = %Y-%m-%d %H:%M:%S
datetime.presets.lr = %I:%M:%S %p
datetime.presets.lx = %Y-%m-%d
datetime.presets.ux = %H:%M:%S


# Messages used in config.js, part of the pref window.

# We only allow one pref window open at once, this occurs when a 2nd is opened.
msg.prefs.alreadyOpen = ChatZillas innstillinger er allerede åpne; du kan ikke åpne enda et vindu.

msg.prefs.err.save = Et unntak oppstod under forsøk på å lagre innstillinger: %S.

msg.prefs.browse    = Bla gjennom …
msg.prefs.browse.title = ChatZilla Bla gjennom
msg.prefs.move.up   = Flytt opp
msg.prefs.move.down  = Flytt ned
msg.prefs.add     = Legg til …
msg.prefs.edit     = Rediger
msg.prefs.delete    = Slett

msg.prefs.list.add   = Legg til oppføring:
msg.prefs.list.edit  = Rediger oppføring:
msg.prefs.list.delete = Er du sikker på at du vil slette oppføringen ``%S''?

msg.prefs.object.delete = Er du sikker på at du vil fjerne objektet ``%S'' og alle dets innstillinger?
msg.prefs.object.reset = Er du sikker på at du vil tilbakestille alle innstillingene for ``%S'' til standardverdier?

# First is for adding prefix/suffix to the overall header, and the next three
# are for the different objects (first is network name, second is channel/user
# name).
msg.prefs.fmt.header     = "%S"
msg.prefs.fmt.display.network = Nettverk %S"
msg.prefs.fmt.display.channel = Nettverk %S, kanal %S"
msg.prefs.fmt.display.user  = Nettverk %S, bruker %S"

# Name for "global" object.
msg.prefs.global       = Globale innstillinger

# Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
# NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
pref.activityFlashDelay.label  = Pause for aktivitetsblinking
pref.activityFlashDelay.help  = Når en fane allerede har hatt aktivitet, og den får mer aktivitet, så blinker fanen for å vise dette. Dette valget angir lengden på blinkingen. Verdien 0 slår av den.
pref.aliases.label       = Kommandosnarveier
pref.aliases.help        = Lar deg opprette snarveier for ulike kommandoer og kommandosekvenser. Hver snarvei er på formen "<navn> \= <kommandoliste>", hvor kommandolisten er en liste av kommandoer (uten "/" først), og hver parameter skilles med ",". Navnet på denne snarveien vil automatisk bli lagt til som en kommando når ChatZilla starter.
pref.autoAwayCap.label     = Auto-borte-sjekk brukergrense
pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla sjekker automatisk hvilke brukere som er tilgjengelige og borte i kanaler du er medlem av, men dette kan gi tidsforsinkelse i større kanaler. Kanaler større enn denne grensen vil ikke bli sjekket.
pref.autoAwayPeriod.label    = Auto-borte-sjekk periodelengde
pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla sjekker automatisk hvilke brukere som er tilgjengelige og borte i kanaler du er medlem av. Denne innstillingen bestemmer hvor mange minutter som skal gå mellom hver sjekk.
pref.autoRejoin.label      = Automatisk gjentilkobling
pref.autoRejoin.help      = Hvis dette er påslått, vil ChatZilla forsøke (bare en gang) å koble til en kanal på nytt når du blir sparket fra den. Vær oppmerksom på at noen kanaler ikke tillater automatisk gjentilkobling, og kan stenge deg ute, så vær forsiktig. Du kan sette dette valget for kanaler, nettverk eller globalt.
pref.away.label         = Borte-status
pref.away.help         = 
pref.awayIdleTime.label     = Auto-borte tidsterskel
pref.awayIdleTime.help     = Etter hvor mange minutter med inaktivitet at ChatZilla setter statusen din til "away". Dette virker bare på nyere versjoner av &brandShortName;. Sett til 0 for å slå av funksjonen.
pref.awayIdleMsg.label     = Auto-borte-melding
pref.awayIdleMsg.help      = Borte-meldingen som ChatZilla vil bruke når du blir borte.
pref.awayNick.label       = Kallenavn (borte)
pref.awayNick.help       = Dette kallenavnet vil automatisk bli brukt når du markerer deg selv som borte, dersom det er forskjellig fra 'Kallenavn'. Du kan la dette feltet være blankt for å ikke endre kallenavnet når du blir borte fra tastaturet.
pref.bugURL.label        = Bugzilla URL
pref.bugURL.help        = URL brukt for lenker til bugs. "%s" erstattes med et bug-nummer eller alias. Teksten "bug " etterfulgt av et nummer eller "#" og et 1-20-tegns ord (bug alias) vil erstattes med en lenke til denne URL-en.
pref.bugURL.comment.label    = Bugzilla URL for kommentarer
pref.bugURL.comment.help    = URL eller suffiks som brukes for lenker til kommentarer innenfor forskjellige bugs. Med full URL vil "%1$s" erstattes med feilnummeret eller aliaset, og "%2$s" erstattes med kommentarnummeret, respektivt. Med suffiks, så vil "%s" erstattes med kommentarnummer. Teksten "bug " etterfulgt av et tall eller "#" og en 1-20 bokstaver langt ord (bug alias) etterfulgt av " comment " etterfulgt av et annet tall vil gjøre at lenken blir gjort om til URL eller suffiks.
pref.charset.label       = Tegnsett
pref.charset.help        = For at ulike klienter skal klare å lese meldinger med ikke-ASCII-tegnsett på IRC riktig, må de bruke det samme tegnsettet.
pref.collapseMsgs.label     = Slå sammen meldinger
pref.collapseMsgs.help     = Gjør at flere meldinger fra en person bare viser kallenavnet deres mot den første meldingen, som ser penere ut dersom kallenavnet blir gjentatt.
pref.collapseActions.label   = Slå sammen handlinger ved sammenhengende meldinger
pref.collapseActions.help    = Gjør at flere handlinger fra en person vises bare med kallenavnet ved den første handlingen, som kan se litt ryddigere ut enn å ha kallenavnet gjentatt flere ganger.
pref.conference.limit.label   = Konferansemodus grense
pref.conference.limit.help   = Når antallet brukere i en kanal blir større enn denne grensen vil ChatZilla flytte kanalen over i "konferansemodus", slik at JOIN, PART, QUIT og NICK-meldinger fra andre brukere skjules. Når brukerantallet blir mindre enn grensen vil normal operasjon fortsette. Sett denne grensen til 0 for å aldri bruke konferansemodus. Dersom innstillingen settes til 1 vil konferansemodus alltid bli brukt.
pref.connectTries.label     = Tilkoblingsforsøk
pref.connectTries.help     = Antallet ganger ChatZilla forsøker å koble til et nettverk eller en server.
pref.copyMessages.label     = Kopier viktige meldinger
pref.copyMessages.help     = Meldinger som er markert som "viktig" vil også bli kopiert til nettverksvisningen når dette valget er slått på. Det lar deg være borte i lang tid, og fortsatt ikke miste noen meldinger som blir sendt til deg.
pref.dcc.enabled.label     = DCC påslått
pref.dcc.enabled.help      = Når avslått vil ingen DCC-relaterte kommandoer gjøre noe som helst, og alle DCC-forespørsler fra andre brukere vil bli ignorert.
pref.dcc.autoAccept.list.label = Auto-aksepter-liste
pref.dcc.autoAccept.list.help  = Liste over kallenavn som gjør at DCC prat/filoverføringsforespørsler blir automatisk akseptert, når de kommer fra disse. Vertsmasker kan også oppgis, med "*" som et jokertegn. Dersom listen er tom vil alle DCC-forespørsler manuelt bli godtatt eller avslått.
pref.dcc.downloadsFolder.label = Nedlastingsmappe
pref.dcc.downloadsFolder.help  = Angir standard målplassering for filer mottatt via DCC.
pref.dcc.listenPorts.label   = Lytteporter
pref.dcc.listenPorts.help    = Liste over porter som andre brukere kan benytte for å koble til deg. Hver oppføring kan være et enkelt portnummer eller en portrekke angitt som "lav-høy". La den være tom for å bruke en tilfeldig, operativsystem-valgt port. Hver gang du tilbyr en DCC-tilkobling til noen, vil den neste porten brukes.
pref.dcc.useServerIP.label   = Hent lokal IP-adresse fra serveren
pref.dcc.useServerIP.help    = Når påslått vil ChatZilla spørre serveren om IP-adressen du bruker når du kobler til. Dette tillater DCC å hente riktig IP-adresse når du er bak en gateway eller et NAT-basert system.
pref.debugMode.label      = Debug-modus
pref.debugMode.help       = Denne innstillingen er for å feilsøke i ChatZilla, og den kan lage ganske mye feilsøkingsdata (vanligvis til konsollen). Det er en liste av bokstaver, som angir hva du vil ha informasjon om. "c" for kontekstmenyer (dumper data når du åpner en kontekstmeny), "d" for dispatch (dumper data når kommandoer kjøres) og "t" for trace/hook (dumper data om hooks og behandling av hendelseskøen).
pref.defaultQuitMsg.label    = Standard avslutningsmelding
pref.defaultQuitMsg.help    = Angir en standard avslutningsmelding som brukes når du ikke oppgir en ved avslutning. La den være blank for å bruke standard ChatZilla avslutningsmelding, som bare forteller hvilken programversjon du bruker.
pref.desc.label         = Beskrivelse
pref.desc.help         = Setter "beskrivelse"-feltet (navnet ditt) som blir vist i /whois -informasjonen din. Det er vanligvis brukt til å vise personens navn, men du trenger ikke å skrive inn noe.
pref.deleteOnPart.label     = Slett kanalvisninger når du forlater kanaler
pref.deleteOnPart.help     = Fjerner kanalvisningen når du bruker /leave eller /part.
pref.displayHeader.label    = Vis overskrift
pref.displayHeader.help     = Viser tittelen på denne visningen. Denne inneholder informasjon som URL-en til visningen, kanalmodusen og evt. emnet til kanalen.
pref.font.family.label     = Skrifttype
pref.font.family.help      = Velger skrifttypen du vil at ChatZilla skal vise meldinger med. Verdien "default" vil bruke global skrifttype; "serif", "sans-serif" og "monospace" vil bruke global skriftinnstillinger; andre verdier vil bli behandlet som navn på skrifttyper.
pref.font.size.label      = Skriftstørrelse (pt)
pref.font.size.help       = Velger skriftstørrelsen som du vil ChatZilla skal bruke for å vise meldinger med. Verdien 0 vil bety at din globale skriftstørrelse, mens andre verdier vil bli tolket som størrelse i punkter (pt).
pref.guessCommands.label    = Gjør gjetting på ukjente kommandoer
pref.guessCommands.help     = Hvis du skriver en kommando (starter med "/") som ChatZilla ikke forstår, så kan den forsøke å "gjette" ved å sende kommandoen til serveren. Du kan skru av denne hvis du ikke vil at ChatZilla skal prøve dette.
pref.hasPrefs.label       = Objektet har innstillinger
pref.hasPrefs.help       = Viser at objektet har innstillinger lagret om seg. Vises aldri i innstillinger-vinduet. :)
pref.identd.enabled.label    = Tillat Ident-server i tilkoblingsprosessen
pref.identd.enabled.help    = Tillater ChatZilla å koble til servere som krever en ident-respons.
pref.initialURLs.label     = Automatisk koble til URL-er
pref.initialURLs.help      = En liste av IRC-URL-er som ChatZilla skal koble til (laste inn) ved oppstart. Disse vil ikke bli lastet dersom ChatZilla blir lastet med en bestemt URL som peker noe sted (f.eks. irc://moznet/.)
pref.initialScripts.label    = Automatisk last inn skript
pref.initialScripts.help    = Last alle disse skriptene når ChatZilla starter. Dersom en oppføring er en mappe vil den isteden laste inn "init.js" fra denne mappen, og fra evt. undermapper.
pref.inputSpellcheck.label   = Stavekontroller innskrivingsfeltet
pref.inputSpellcheck.help    = Om inputboksen skal stavekontrolleres. Virker bare på nyere &brandShortName;-versjoner.
pref.link.focus.label      = Fokuser på nettleservinduet ved åpning av lenker
pref.link.focus.help      = Flytter fokus til nettleservinduet ved åpning av URL-er fra ChatZilla.
pref.log.label         = Logg denne visningen
pref.log.help          = Gjør at Chatzilla logger denne visningen. Loggfila er vanligvis lagret i profilmappen din, som kan overstyres med "Profilmappe" (for hovedmappen) eller "Loggfilnavn" for loggen til en bestemt visning.
pref.logFileName.label     = Filnavn for logg
pref.logFileName.help      = Dette er fila som ChatZilla logger denne visningen til. Hvis visningen er åpnet og logger data, så vil endring av denne innstillingen ikke tre i kraft før neste gang logging starter.
pref.logFile.client.label    = Loggfil for klientvisning
pref.logFile.client.help    = Angir navnet til loggfil for klientvisninger. Dette er lagt til på slutten av 'Loggmappe' for å lage en full filsti.
pref.logFile.network.label   = Loggfil for nettverk
pref.logFile.network.help    = Angir navnet til loggfil for nettverksvisninger. Dette er lagt til på slutten av 'Loggmappe' for å lage en full filsti.
pref.logFile.channel.label   = Loggfil for kanaler
pref.logFile.channel.help    = Angir navnet til loggfil for kanalvisninger. Dette er lagt til på slutten av 'Loggmappe' for å lage en full filsti.
pref.logFile.user.label     = Loggfil for brukere
pref.logFile.user.help     = Angir navnet til loggfil for bruker/forespørselsvisninger. Dette er lagt til på slutten av 'Loggmappe' for å lage en full filsti.
pref.logFile.dccuser.label   = Loggfil for DCC
pref.logFile.dccuser.help    = Angir navnet til loggfil for DCC-prat/filvisninger. Dette er lagt til på slutten av 'Loggmappe' for å lage en full filsti.
pref.logFolder.label      = Loggmappe
pref.logFolder.help       = Angir hovedplassering for alle logger. De forskjellige "Loggfil for"-innstillingene angir de eksakte navnene for hver loggfil.
pref.messages.click.label    = Normalt trykk
pref.messages.click.help    = De tre lenkeinnstillingene angir hvordan ChatZilla reagerer på ulike typer av trykk på lenker. Du kan endre på disse til å passe dine ønsker.
pref.messages.ctrlClick.label  = Control+trykk
pref.messages.ctrlClick.help  = De tre lenkeinnstillingene angir hvordan ChatZilla reagerer på ulike typer av trykk på lenker. Du kan endre på disse til å passe dine ønsker.
pref.messages.metaClick.label  = Alt/Meta+trykk
pref.messages.metaClick.help  = De tre lenkeinnstillingene angir hvordan ChatZilla reagerer på ulike typer av trykk på lenker. Du kan endre på disse til å passe dine ønsker.
pref.messages.middleClick.label = Midt-trykk
pref.messages.middleClick.help = Hva som skjer når du trykker på midtre musknapp på en URL.
pref.motif.dark.label      = URL for mørk motif
pref.motif.dark.help      = Det mørke utseendet som er valgbart fra "Vis > Fargeskjema"-menyen.
pref.motif.light.label     = URL for lys motif
pref.motif.light.help      = Det lyse utseendet som er valgbart fra "Vis > Fargeskjema"-menyen.
pref.motif.current.label    = Nåværende motif
pref.motif.current.help     = Den nåværende valgte motif-filen. En motif er en CSS-fil som beskriver hvordan du vil ha IRC-vinduet, og kan brukes for å endre utseendet.
pref.multiline.label      = Flerlinjers innskrivingsmodus
pref.multiline.help       = Velger om ChatZilla skal bruke en flerlinjers inputtboks eller en normal enkeltlinjeboks for innskriving.
pref.munger.bold.label     = Vis tekst i fete typer
pref.munger.bold.help      = Gjør at ChatZilla viser *fete typer* i fete typer.
pref.munger.bugzilla-link.label = Vis Bugzilla-lenker
pref.munger.bugzilla-link.help = Gjør at ChatZilla omgjør "bug <tall>" til en lenke ved å bruke "Bugzilla-URL" som lenke.
pref.munger.channel-link.label = Vis kanallenker
pref.munger.channel-link.help  = Gjør at ChatZilla omgjør "#kanal" til en lenke til denne kanalen.
pref.munger.colorCodes.label  = Vis mIRC-farger
pref.munger.colorCodes.help   = Tillater visning av farger i IRC-teksten, samt andre mIRC-koder (fete typer og understreking.) Når den er slått av, vil ChatZilla forstå alle disse kodene, men den gjør ingenting med dem (slik at du verken får kodene eller fargene.)
pref.munger.ctrl-char.label   = Vis kontrolltegn
pref.munger.ctrl-char.help   = Gjør at ChatZilla viser kontrolltegn som den ikke forstår.
pref.munger.face.label     = Vis ansikter (emotikoner)
pref.munger.face.help      = Gjør at ChatZilla viser bilder for vanlige smileys som f.eks. :-) og ;-)
pref.munger.italic.label    = Vis tekst i kursiv
pref.munger.italic.help     = Gjør at ChatZilla viser /kursiv/ som kursiv.
pref.munger.link.label     = Vis nettsidelenker
pref.munger.link.help      = Gjør at ChatZilla omgjør tekst som ser ut som en nettsidelenke til en lenke.
pref.munger.mailto.label    = Vis e-postlenker
pref.munger.mailto.help     = Gjør at ChatZilla omgjør tekst som ser ut som en e-postadresse til en e-postlenke.
pref.munger.quote.label     = Vis penere sitater
pref.munger.quote.help     = Gjør at Chatzilla erstatter `` med \u201C og '' med \u201D.
pref.munger.rheet.label     = Vis rheet
pref.munger.rheet.help     = Gjør at ChatZilla endrer "rheet" om til en lenke (en veldig Mozilla.org-sentrisk funksjon)
pref.munger.talkback-link.label = Talkback-lenker
pref.munger.talkback-link.help = Gjør at ChatZilla hyperlenker "TB<tall><tegn>" peker til talkback stack trace.
pref.munger.teletype.label   = Teletype
pref.munger.teletype.help    = Gjør at Chatzilla viser |teletype| i en teletype-skrifttype (med fast tegnavstand).
pref.munger.underline.label   = Vis tekst understreket
pref.munger.underline.help   = Gjør at ChatZilla omgjør _understreking_ til understreket tekst.
pref.munger.word-hyphenator.label = Automatisk del lange ord
pref.munger.word-hyphenator.help = Gjør at ChatZilla automatisk setter inn "orddelingspunkter" i lange ord og URL-er slik at de kan deles på skjermen.
pref.newTabLimit.label     = Maksimum antall automatisk opprettede visninger
pref.newTabLimit.help      = Setter antall visninger (for eksempel forespørselvisninger) som kan bli opprettet automatisk av ChatZilla. Når grensen nås, vil private meldinger bli vist i den aktive visningen isteden. Sett denne til 0 for ubegrenset antall visninger, eller 1 for å ikke tillate automatisk opprettede visninger.
pref.nickCompleteStr.label   = Automatisk fullføring av kallenavnstrenger
pref.nickCompleteStr.help    = Denne teksten er lagt til et kallenavn når du trykker TAB for å fullføre kallenavnet ved starten av linjen.
pref.nickname.label       = Kallenavn
pref.nickname.help       = Dette er navnet som alle andre ser deg som når du er på IRC. Du kan bruke hva du vil, men det kan ikke inneholde spesielt "rare" tegn, så hold deg til alfanumeriske tegn.
pref.nicknameList.label     = Kallenavn-liste
pref.nicknameList.help     = Dette er en liste over kallenavn som du vil at ChatZilla skal prøve dersom det du vanligvis bruker er opptatt. Ditt normale kallenavn vil ikke listes her.
pref.notify.aggressive.label  = Aggressiv varsling
pref.notify.aggressive.help   = Når noen sender en privat melding til deg, sier kallenavnet ditt, eller nevner noen av ordene "som du følger", så vil ChatZilla vurdere om meldingen er verdt å be om din oppmerksomhet for. Denne innstillingen setter om det er tillatt å blinke et vindu eller bringe det til forgrunnen (varierer etter operativsystem) for å få oppmerksomheten din.
pref.notifyList.label      = Varslingsliste
pref.notifyList.help      = En liste med kallenavn som blir sjekket med jevnt mellomrom for å se om de er pålogget eller ikke. Hvert femte minutt sjekker ChatZilla listen, og informerer deg dersom noen av de er tilkoblet IRC eller nettopp har logget av.
pref.outgoing.colorCodes.label = Tillat sending av fargekoder
pref.outgoing.colorCodes.help  = Lar deg sende farger og andre mIRC-koder, for eksempel fete typer og understreket tekst, ved å bruke spesielle %-sekvenser. Når dette valget er påslått, kan du skrive inn "%" for å se en meny over de ulike valgene.
pref.outputWindowURL.label   = URL til utskriftsvindu
pref.outputWindowURL.help    = Du vil sannsynligvis ikke endre dette valget. ChatZilla laster denne URL-en for å vise meldinger, overskrifter osv., og filen må korrekt angi ulike elementer, ellers vil du få JavaScript-feil og et tomt IRC-vindu!
pref.profilePath.label     = Profilmappe
pref.profilePath.help      = Dette er rotmappen til ChatZilla-relaterte filer. Vanligvis laster ChatZilla skript fra "scripts"-undermappen og lagrer loggfiler i "logs"-undermappen.
pref.proxy.typeOverride.label  = Proxytype
pref.proxy.typeOverride.help  = Overstyr standard proxyvalg ved å angi "http" for å bruke proxyens HTTP-proxy, eller "none" for å tvinge at ingen proxy brukes (ikke engang en SOCKS-proxy). Merk at dette vanligvis bare virker dersom nettleseren er satt til å bruke manuelle proxyinnstillinger.
pref.reconnect.label      = Automatisk gjentilkobling
pref.reconnect.help       = Når du uventet mister tilkoblingen, kan ChatZille forsøke å koble til serveren på nytt for deg.
pref.websearch.url.label    = Web search URL
pref.websearch.url.help     = The URL to use when running a web search; your search terms will be appended to this URL. You can include the optional parameter %s to insert your search terms in a specific part of the URL instead (e.g. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). If this field is left blank, your browser's search engine will be used (or Google, if Chatzilla is not running as a browser plugin).
pref.showModeSymbols.label   = Brukerliste: Vis symboler for brukermodus
pref.showModeSymbols.help    = Brukerlisten kan enten vise modussymboler ("@" for operator, "%" for halv-operator, "+" for voice), eller den kan bruke lys (grønn for operator, mørkeblå for halv-operator, lyseblå for voice og svart/ikke lys for normal.) Skru på dette valget for å bruke modussymbolene isteden for lys. 
pref.sortUsersByMode.label   = Sorter brukere etter modus
pref.sortUsersByMode.help    = Gjør at brukerlisten blir sortert etter brukermodusen. Operatorer kommer først, deretter halv-operatorer (hvis serveren støtter det), deretter brukere med Voice, og deretter alle andre.
pref.sound.enabled.label    = Påslått
pref.sound.enabled.help     = Slå på denne innstillingen for å tillate lyd, eller fjern valget for å slå av all lyd. Er ingenting mer enn en global innstilling.
pref.sound.overlapDelay.label  = Overlapp-pause
pref.sound.overlapDelay.help  = Setter tidsperioden hvor samme hendelse vil ikke medføre at lyd spilles av på nytt. Standardverdien 2000 ms (2 sekunder) betyr at dersom to fulgte ord inntreffer innenfor 2 sekunder, så vil bare det første treffet medføre at en lyd spilles av.
##pref.sound.surpressActive.label = Suppress Sounds for active view
##pref.sound.surpressActive.help = Stops sounds generated by the active view from playing if ChatZilla is the active window. Sounds from other views, or when ChatZilla is not active, will always play.
pref.sound.channel.start.label = Kanal: Start økt
pref.sound.channel.start.help  =
pref.sound.channel.event.label = Kanal: Ikke-prat-hendelse
pref.sound.channel.event.help  =
pref.sound.channel.chat.label  = Kanal: Vanlig prat
pref.sound.channel.chat.help  =
pref.sound.channel.stalk.label = Kanal: Fulgt ord-treff
pref.sound.channel.stalk.help  =
pref.sound.user.start.label   = Bruker: Start økt
pref.sound.user.start.help   =
pref.sound.user.stalk.label   = Bruker: Vanlig prat
pref.sound.user.stalk.help   =
pref.stalkWholeWords.label   = Følg bare hele ord
pref.stalkWholeWords.help    = Dette angir ChatZillas behandling av ord du følger etter; om treff må være hele ord, eller kan forekomme som en del av andre ord. For eksempel "ChatZilla er tøft" vil bli et treff om du følger ordet "zilla", bare hvis dette valget er satt til 'off'.
pref.stalkWords.label      = Følg etter ord
pref.stalkWords.help      = En liste med ord som, når en linje inneholder ett av dem, vil ChatZilla merke linjen som "viktig", og vil forsøke å få tak i oppmerksomheten din dersom "Agressivt varsel" er påslått.
pref.urls.store.max.label    = Maks antall lagrede URL-er
pref.urls.store.max.help    = Setter maks antall URL-er som skal samles og lagres i ChatZilla. Kommandoen "/urls" viser de siste 10 lagrede, eller flere dersom du skriver "/urls 20", for eksempel.
pref.userlistLeft.label     = Viser brukerlisten på venstre sidet
pref.userlistLeft.help     = Viser brukerlisten på venstre side. Slå av innstillingen for å vise brukerlisten på høyre side isteden.
pref.username.label       = Brukernavn
pref.username.help       = Brukernavnet ditt brukes for å opprette "vertsmaske", som er en tekstrepresentasjon av deg, ved å slå sammen vertsnavnet og brukernavnet ditt. Det er av og til brukt for å automatisk sette folk til operatorer, utestengelser og andre ting spesifikk til en person.
pref.usermode.label       = Brukermodus
pref.usermode.help       = Brukermodusen din angir hvordan IRC-serveren behandler deg (det er en liste av tegn som starter med "+") - for eksempel kan du få serveren til å sende deg informasjon om ting som skjer "i det skjulte" ved å sette en ulik brukermodus. Det mest vanlige valget, "i", gjør at du ikke vises som en medlem av kanalen med mindre du gjør en forespørsel som medlem av den (står for "invisible".)
pref.warnOnClose.label     = Advar meg ved avslutning mens jeg fortsatt er tilkoblet
pref.warnOnClose.help      = Ved avslutning mens jeg fortsatt er tilkoblet nettverk vil du bli suport om du er sikker på at du vil avslutte. Slå av denne innstillingen for å ikke bli spurt.

# Preference group labels #

pref.group.general.label        = Generelt
pref.group.general.connect.label    = Tilkobling
pref.group.general.ident.label     = Identifisering
pref.group.general.log.label      = Logging
pref.group.appearance.label      = Utseende
pref.group.appearance.misc.label    = Diverse
pref.group.appearance.motif.label   = Motif-er
pref.group.appearance.timestamps.label = Tidsmerker
pref.group.appearance.timestamps.help = Format-innstillingen bruker strftime-erstatninger. Teksten "%A %l:%M:%S%P" kan for eksempel bli til "Torsdag 13:37:42".
pref.group.appearance.userlist.label  = Brukerliste
pref.group.dcc.label          = DCC
pref.group.dcc.ports.label       = Porter
pref.group.dcc.autoAccept.label    = Auto-godkjenn
pref.group.munger.label        = Formatering
pref.group.startup.label        = Oppstart
pref.group.startup.initialURLs.label  = Automatisk koble til URL-er
pref.group.startup.initialScripts.label = Automatisk last skript
pref.group.lists.label         = Lister
pref.group.lists.stalkWords.label   = Følg ord
pref.group.lists.aliases.label     = Kommandoaliaser
pref.group.lists.notifyList.label   = Varslingsliste
pref.group.lists.nicknameList.label  = Kallenavn-liste
pref.group.lists.autoperform.label   = Auto-utfør
pref.group.global.label        = Global
pref.group.global.header.label     = Hoder
pref.group.global.header.help     = Setter forvalgt synlighet til titler og visninger. Hver visning kan overstyre denne verdien om nødvendig.
pref.group.global.links.label     = Lenker
pref.group.global.links.help      = De tre lenkeinnstillingene angir hvordan ChatZilla reagerer på forskjellige lenketrykk. Du kan stokke om disse til å passe innstillingene dine.
pref.group.global.log.label      = Logg disse visningstypene
pref.group.global.log.help       = Setter standard loggingstatus for visninger. Hver visning kan overstyre denne innstillingen dersom nødvendig.
pref.group.global.maxLines.label    = Tilbakerullingstørrelse
pref.group.global.maxLines.help    = Antall linjer som skal beholdes i denne visningstypen. Når grensen nås vil de eldste linjene fjernes når nye linjer legges til.
pref.group.global.sounds.label     = Lydinnstillinger
pref.group.general.sounds.help     =
pref.group.general.soundEvts.label   = Lydhendelser
pref.group.general.soundEvts.help    = Lyder for enkelte klienthendelser. Disse innstillingene er en ordskiller-atskilt liste med enten "beep" eller file:-URL-er.

# These are the prefs that get grouped #

pref.autoperform.label     = Auto-utfør
pref.autoperform.help      = Skriv inn kommandoer som skal kjøres ved tilkobling til dette nettverket/tilkobling til denne kanalen/åpning av privatsamtale med denne brukeren. Kommandoene kjøres i rekkefølgen som er angitt.
pref.autoperform.channel.label = Kanal
pref.autoperform.channel.help  = Skriv inn kommandoer som skal kjøres ved tilkobling til en kanal.
pref.autoperform.client.label  = Klient
pref.autoperform.client.help  = Skriv inn kommandoer som skal kjøres ved oppstart av ChatZilla.
pref.autoperform.network.label = Nettverk
pref.autoperform.network.help  = Skriv inn kommandoer som skal kjøres ved tilkobling til et nettverk.
pref.autoperform.user.label   = Bruker
pref.autoperform.user.help   = Skriv inn kommandoer som skal kjøres ved åpning av en brukers privatsamtale.

pref.networkHeader.label    = Nettverk
pref.networkHeader.help     =
pref.channelHeader.label    = Kanaler
pref.channelHeader.help     =
pref.userHeader.label      = Brukere
pref.userHeader.help      =
pref.dccUserHeader.label    = DCC
pref.dccUserHeader.help     =

pref.networkLog.label      = Nettverk
pref.networkLog.help      =
pref.channelLog.label      = Kanaler
pref.channelLog.help      =
pref.userLog.label       = Brukere
pref.userLog.help        =
pref.dccUserLog.label      = DCC
pref.dccUserLog.help      =

pref.clientMaxLines.label    = Klient
pref.clientMaxLines.help    =
pref.networkMaxLines.label   = Nettverk
pref.networkMaxLines.help    =
pref.channelMaxLines.label   = Kanaler
pref.channelMaxLines.help    =
pref.userMaxLines.label     = Brukere
pref.userMaxLines.help     =
pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
pref.dccUserMaxLines.help    =

pref.timestamps.display.label  = Format
pref.timestamps.display.help  =
pref.timestamps.label      = Påslått
pref.timestamps.help      =

pref.msgBeep.label       = Ny forespørselvisning
pref.msgBeep.help        =
pref.queryBeep.label      = Forespørselmelding
pref.queryBeep.help       =
pref.stalkBeep.label      = Viktig melding
pref.stalkBeep.help       =

# Append missing english strings to end of file
# Ensuring SeaMonkey 2.32 can build
msg.alert.icon.off = Message notifications are off. Click the icon to start showing notifications for new messages.
msg.alert.icon.on = Message notifications are on. Click the icon to stop showing notifications for new messages.
msg.supports.caps = Supported capabilities: %S"
msg.supports.capsOn = Enabled capabilities: %S"
msg.caps.list = Available capabilities: %S"
msg.caps.on = Capability %S enabled.
msg.caps.off = Capability %S disabled.
msg.caps.error = Capability %S is invalid.
pref.alert.globalEnabled.label = Globally enabled
pref.alert.globalEnabled.help  = When enabled, all alerts configured may be shown. When disabled, no alerts will be shown. Provides nothing more than a global toggle.
pref.alert.enabled.label    = Enabled
pref.alert.enabled.help     = When enabled, popups are shown for this view.
pref.alert.nonFocusedOnly.label = Only when window not active
pref.alert.nonFocusedOnly.help = When enabled, all message notifications are supressed when the window is active. Otherwise, message notifications for non-active views will be shown. Unchecking is suggested for channel moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.event.label = Alert for Channel Event
pref.alert.channel.event.help  = Shows message notifications for joins, parts, kicks, usermodes, and any other system messages. Suggested for channel moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.chat.label  = Alert for Channel Chat
pref.alert.channel.chat.help  = Show message notifications for normal chat messages. It may be annoying for high traffic channels. Suggested for moderators or for low traffic channels.
pref.alert.channel.stalk.label = Alert for Channel Stalk
pref.alert.channel.stalk.help  = Shows message notifications for messages containing stalk words.
pref.alert.user.chat.label   = Alert for User Chat
pref.alert.user.chat.help    = Shows message notifications for private messages.
pref.bugKeyword.label      = Bug Keywords
pref.bugKeyword.help      = You can define multiple issue tracker keywords as a regular expression perhaps by separating them with "|" e.g. bug|issue|case|ticket
pref.group.general.palert.label    = Message notifications
pref.group.global.palertconfig.label  = Message notifications configuration